Bron:  Andrew KORYBKO 
oneworld 22 maart 2022 ~~~

De top vijf geostrategische trends die in deze analyse werden geïdentificeerd, doen zich ook in belangrijke mate voor binnen de aan de gang zijnde ‘Grote Reset’/’Vierde Industriële Revolutie’ (GR/4IR), waarvan de paradigma-veranderende processen over het hele spectrum werden versneld door de ongecoördineerde inspanningen van de internationale gemeenschap om COVID-19 (‘Wereldoorlog C’) in te dammen, die zelfs Rusland tot op zekere hoogte heeft omarmd in overeenstemming met het nationaal belang, naar beoordeling van het leiderschap.

De Amerikaanse president Joe Biden verklaarde maandag dat “er een nieuwe wereldorde zal komen, en wij die moeten leiden, en de rest van de vrije wereld daarbij verenigen”. Tot op dit moment werd de uitdrukking “Nieuwe Wereldorde” (NWO) behandeld als een zogenaamde “samenzweringstheorie” en meedogenloos onderdrukt in het discours van de Mainstream Media (MSM), ondanks het feit dat de voormalige Amerikaanse president George H.W. Bush verantwoordelijk was voor de introductie van dit concept rond het einde van de Oude Koude Oorlog. Niettemin, nu Biden deze uitdrukking publiekelijk heeft uitgesproken, is het niet langer “politiek incorrect” om erover te spreken. In feite zou het zelfs deel kunnen gaan uitmaken van het officiële MSM-verhaal in de komende toekomst. Wat dit stuk wil doen is de top vijf geostrategische trends van de NWO identificeren en hun toekomstig traject voorspellen.

1. Het door de VS geleide westerse blok heeft zich geconsolideerd

De ongekende en vooraf geplande reactie van het door de VS geleide Westen op de aan de gang zijnde speciale militaire operatie van Rusland in Oekraïne diende om dit blok te consolideren onder Amerika’s hegemonie. De EU heeft haar strategische soevereiniteit opgeofferd aan haar transatlantische beschermheer onder het voorwendsel van “verdediging tegen de Russische dreiging”, ondanks het feit dat dit tot enorme, zichzelf toegebrachte economische gevolgen heeft geleid. Die gevolgen zullen door de Anglo-Amerikaanse As (AAA) worden uitgebuit om de concurrenten van hun bedrijven uit de markt te drukken, enkele van de overblijvende bedrijven op te kopen en het ###veelzijdige/alomvattende concurrentievermogen van het blok in de komende toekomst blijvend te belemmeren. Het hegemoniale model dat thans actief door de VS wordt toegepast, kan uiteindelijk ook worden gebruikt om de Chinees-EU-betrekkingen te beknotten en uiteindelijk af te snijden.

2. Rusland zal zijn grote strategische heroriëntatie versnellen

De Euraziatische grootmacht is zich sinds het begin van de sancties van het door de VS geleide Westen in 2014 strategisch gaan heroriënteren op het Zuiden van de wereld, maar zal deze trend versnellen omdat het letterlijk geen alternatief meer heeft. Het strekt Rusland echter tot eer dat het de afgelopen acht jaar indrukwekkende stappen heeft gezet in het hele niet-westen. In het kort: het coördineert met China als twee motoren van de opkomende Multipolaire Wereldorde (MWO); vertrouwt op een combinatie van zijn Ummah Pivot met islamitische meerderheidslanden zoals Pakistan en zijn herbevestigde strategische partnerschap met de beoogde Neo-NAM co-leider India om preventief een onevenredige afhankelijkheid van de Volksrepubliek te voorkomen; werd de kingsmaker van West-Aziatische zaken door zijn onvervangbare rol in Syrië; en breidt zijn invloed in Afrika en Latijns-Amerika ook snel uit.

3. Neutraliteit is herboren

Het feit dat de overgrote meerderheid van de internationale gemeenschap heeft geweigerd Rusland sancties op te leggen, ondanks de immense Amerikaanse druk om dat wel te doen, wijst op hun wens neutraal te blijven in het West-Euraziatische theater van de Nieuwe Koude Oorlog tussen Rusland en de VS. Grote landen als China, India, Iran, and Pakistan hebben in de Algemene vergadering van de VN evenmin tegen Rusland gestemd, evenmin als een groot aantal Afrikaanse landen. De wedergeboorte van principiële neutraliteit in de Internationale Betrekkingen, die ook voorspelbaar zal worden beoefend zodra het Oost-Euraziatische theater van de Nieuwe Koude Oorlog tussen Amerika en China onvermijdelijk broeit naar het voorbeeld van het West-Euraziatische model met Rusland, bewijst dat de VS niet langer in staat is eenzijdig haar wil op te leggen aan alle anderen zoals in de jaren 1990 en begin 2000.

4. Niet-westerse alternatieven krijgen voorrang

De bewapening van Westerse platforms en systemen tegen Rusland als onderdeel van de hybride oorlog van de VS tegen haar, zal de rest van de wereld die nog buiten Amerika’s nieuwe geformaliseerde “invloedssfeer” ligt (d.w.z. niet-Westerse landen) stimuleren om prioriteit te geven aan de snelle ontwikkeling van niet-Westerse alternatieven. Dat komt omdat zij terecht vrezen dat zij uiteindelijk “het volgende Rusland” zullen worden als zij zelfstandig hun nationale belangen blijven doen gelden en strategisch autonoom blijven. Het langetermijneffect van deze trend is dat de dominantie van de VS over platforms, systemen en normen onvermijdelijk zal verdwijnen, wat op zijn beurt de VS ertoe zou kunnen aanzetten de “Balkanisering” van het tot dan toe grotendeels geglobaliseerde internationale systeem op gang te brengen voordat dit gebeurt, in een wanhopige poging de chaos te ###bewapenen.

5. De ideologisch-systemische dimensies van de nieuwe koude oorlog

De laatste trend spreekt voor zich uit de vier bovengenoemde en dat is de onbetwistbare verdeling van de wereld in de “Gouden miljarden” van het door de VS geleide Westen en de niet-westerse “Globale Zuiden” die wedijveren om Amerika’s afnemende unipolaire hegemonie over de Internationale Betrekkingen opnieuw te bevestigen of om eindelijk de MVO te implementeren die in het VN-Handvest was vastgelegd maar nooit de kans heeft gekregen om in praktijk te worden gebracht als gevolg van het korte “unipolaire moment” na de oude Koude Oorlog toen. Momenteel kan de overgangsorde van de wereld worden omschreven als bi-multipolair volgens het door Sanjaya Baru geïntroduceerde model, dat de Amerikaanse en Chinese grootmachten aan de top van het systeem plaatst, gevolgd door grootmachten en vervolgens door relatief kleinere landen, maar het is onzeker wat de toekomstige vorm ervan zal zijn.


De top vijf van geostrategische trends die in deze analyse zijn geïdentificeerd, doen zich ook in belangrijke mate voor binnen de aan de gang zijnde “Grote Reset”/”Vierde Industriële Revolutie” (GR/4IR), waarvan de paradigma-veranderende processen over het gehele spectrum zijn versneld door de ongecoördineerde pogingen van de internationale gemeenschap om COVID-19 (“Wereldoorlog C”) in te dammen, hetgeen zelfs Rusland tot op zekere hoogte heeft omarmd in overeenstemming met zijn eigen belangen zoals zijn leiders die opvatten. Waarnemers mogen deze sociaal-economische context niet uit het oog verliezen, ondanks het feit dat geopolitieke en militaire aangelegenheden tegenwoordig de overhand hebben in het bewustzijn van het publiek. Alles bij elkaar zullen deze factoren alles in de wereld opnieuw vorm geven en zo aantoonbaar de kern vormen van de NWO waarover Biden eerder deze week sprak.


Eerdere berichten in dit archief:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *