Bron: Thierry Meyssan Voltaire Netwerk Maagdenburg 7 november 2023 ~~~ We publiceren de tekst van de toespraak van Thierry Meyssan in Maagdenburg (Duitsland) op de conferentie “Vriendschap met Rusland”, georganiseerd door het tijdschrift Compact, op 4 november 2023. Daarin legt hij uit wat volgens hem het fundamentele verschil is tussen de twee opvattingen over de…

Bron: Middle Nation Telegram kanaal ~~~ Ieder weldenkend, fatsoenlijk mens in het Westen die Palestina en de Palestijnse zaak steunt: laat degenen die het zionisme steunen je niet in de verdediging drukken. Zij zouden zich zelf moeten verdedigen. Ze proberen pro-Palestijnse protesten, demonstraties en alle openbare uitingen van steun voor de Palestijnen te verbieden. Ze…

Bron: Sonja van den Ende strategisch-cultuur 21 oktober 2023 ~~~ Europa is een weg van verval ingeslagen die uiteindelijk leidt tot de ondergang van haar eeuwenoude cultuur en haar oorspronkelijke bewoners.

Bron: Lucas Leiroz infobrics 23 augustus 2023 ~~~~ Een belangrijke Oostenrijkse functionaris heeft blijk gegeven van politiek realisme en kritiek geuit op de pogingen van de Europese Unie om Rusland te “cancelen”, waarbij hij wees op de rol van geografie bij het bepalen van het Europese beleid ten aanzien van Rusland. In feite is de…