Bron: Andreína Chávez Alava Venezuelanalysis.com 10 mei 2023 ~~~ Venezuelanalysis’ Andreína Chávez Alava onthult hoe het Venezuela-beleid van Washington gekenmerkt wordt door hypocrisie en plundering. Terwijl de rest van de wereld zijn blik elders richtte, vond de afgelopen week een van de grootste diefstallen uit de recente geschiedenis plaats. In één klap gaf de regering…

Bron: moonofalabama 2 maart 2023 In tegenstelling tot ‘westerse’ politici probeer ik vooruit te denken over de gevolgen die een bepaald buitenlands beleid kan hebben. Op 9 maart 2022 voorspelde ik: De sancties zullen het Westen dwingen de eisen van Rusland te accepteren. Jarenlang heeft de VS een beleid gevoerd dat veel landen heeft doen…

Bron: Andrew Korybko korybko.substack.com 1 februari 2023 ~~~ Noch de New York Times, noch de westerse experts die schrijfster Ana Swanson aanhaalt, noch het IMF kunnen er geloofwaardig van worden beschuldigd “Rusland-vriendelijk” te zijn, laat staan zogenaamde “Russische propagandisten” of zelfs “Russische agenten”, wat dus de constatering bevestigt dat deze dimensie van de anti-Russische informatieoorlogscampagne…

Bron: Alfred de Zayas dezayasalfred.wordpress.com 30 januari 2023 ~~~ Voortdurende schending van de mensenrechten van doelgroepen door machtige staten – een beroep op verantwoordelijkheid. Mondelinge verklaring van 28 januari 2023 bij de opening van het Internationaal Volkstribunaal over Amerikaans Imperialisme en Sancties.