Bron: Finian Cunningham
strategic-culture 15 maart 2022 (EN)
Frontnews 17 maart 2022 (NL) ~~~

Tegen het einde van deze maand, zo luidt de berichtgeving in de Westerse media, zal Rusland verslagen zijn door de door de NAVO gesteunde Oekraïense horden neonazi-brigades.

De militaire interventie van Rusland in Oekraïne tilt de oorlog naar een nieuw niveau van informatieoorlogvoering. De afgelopen drie weken hebben de westerse media een tsunami van valse informatie en verdraaiing ontketend, die veel mensen in verwarring heeft gebracht.

Op 15 maart – de Ides van maart nota bene – hadden we blèrende voorpagina’s die beweerden dat de Russische troepen binnen twee weken een nederlaag zouden lijden. De door de NAVO gesteunde troepen van het Kiev regime “hadden de Russische troepen op de vlucht geslagen”, zo werd ons althans verteld.

Op dezelfde datum – beroemd om zijn onheilspellende voorspellingen – werd door de Westerse media gemeld dat de Oekraïense president Vladimir Zelensky de Russische soldaten aanspoorde zich over te geven, omdat, zo werd geïmpliceerd, de situatie voor hen zinloos was.

Noteert u dat dus goed. Tegen het einde van deze maand, zo luidt de berichtgeving in de Westerse media, zal Rusland verslagen zijn door de door de NAVO gesteunde Oekraïense horden neonazi-brigades. Niet alleen dat, maar zoals de Amerikaanse senator Lindsey Graham en de Amerikaanse social media hebben laten doorschemeren, kan de Russische president Vladimir Poetin vermoord zijn.

Het hersenspinsel van Shakespeare en Julius Caesar als manier om het conflict in Oekraïne uit te beelden vindt een handig sleutel in de vorm van de Oekraïense Zelensky, de man die vroeger een komedie-acteur was voordat hij in 2019 president werd. Zelenski sprak vorige week het Britse Huis van Afgevaardigden tot staande ovaties per video toe, met opzwepende woorden die de beroemde Engelse Bard en tevens oorlogsheld Winston Churchill kanaliseerden. Het was politiek theater, geschreven door Zelensky’s handlangers in de CIA en MI6.Heeft de NAVO zojuist de oorlog verklaard aan Rusland?

De acteur-politicus is ook behoorlijk overtuigend. Hij heeft zijn vermeende Joodse voorouders en Holocaustverwanten opgespeeld als een manier om de beweringen van Rusland te ondermijnen dat neonazi paramilitairen Oekraïne zouden overheersen. De informatie van Rusland over het Azov-bataljon en andere fascistische formaties is door onafhankelijke bronnen bevestigd en goed gedocumenteerd.

Zelensky is tegelijk een man van vele delen geweest. Sommige westerse media hebben het over zijn opvallende optredens in het openbaar, waarbij hij de Oekraïners oproept tot verzet, maar tegelijkertijd is hij, ongerijmd, ook bezig geweest met het houden van uitdagende toespraken, gekleed in militaire uniformen, vanuit wat een geheime bunker schijnt te zijn. Die vermeende voorzorgsmaatregel, zo wordt ons verteld (sic), is om te voorkomen dat het Russische leger zijn exacte locatie ontdekt en hem met een luchtaanval vermoordt.

Een hapering in het drama – schijnbaar onopgemerkt door de kruiperige media – waren de berichten dat de premiers van Polen, de Tsjechische Republiek en Slovenië op 15 maart naar Kiev zouden vliegen voor een ontmoeting met Zelensky en om de Europese solidariteit te betuigen.

Werkelijk? Als Zelensky zich in bunkers schuilhield uit angst voor zijn leven voor Russische raketten en als Kiev zo’n oorlogsgebied was van vermeende willekeurige luchtaanvallen – zoals de westerse media van muur tot muur melden – zouden deze Europese leiders zich dan werkelijk in de Oekraïense hoofdstad wagen?

Het conflict in Oekraïne lijkt op geen tweede wat betreft de welig tierende valse informatie en virtuele werkelijkheden waarmee de Westerse media zich bedienen. Het doet denken aan de Westerse hysterie over Syrië en het “Beleg van Aleppo” eind 2016, dat door het Syrische leger en zijn Russische bondgenoten bevrijd bleek te zijn van door het Westen gesteunde terroristen. Beelden van explosies en burgerslachtoffers die aan de Russische strijdkrachten worden toegeschreven, zijn geïdentificeerd als zijnde geknipt uit andere oorlogen, plaatsen en jaren. Van luchtaanvallen in Gaza door Israëlische troepen is gemeld dat ze in Oekraïense steden hebben plaatsgevonden. Zelfs rampenfilms uit Hollywood hebben beelden opgeleverd die gerecycleerd zijn voor “verslagen” van vermeende Russische schendingen.‘Pandemie’ narratief voorbij… volgende valse vlag in Oekraïne?

Ongetwijfeld heeft de Russische militaire interventie in Oekraïne leed en ontheemding veroorzaakt. Welke oorlog heeft dat ooit niet gedaan? Een Russisch nieuwsprogramma werd verstoord toen een van zijn medewerksters in de ether een anti-oorlogsprotest hield.

Maar deze oorlog had vermeden kunnen worden als de VS en zijn NAVO-bondgenoten acht hadden geslagen op de veiligheidszorgen die Rusland al lang koestert. De bewapening van Oekraïne sinds de door de CIA georkestreerde staatsgreep in 2014 en het ontketenen van neonazistische troepen tegen Russischtalige mensen waren gedoemd om in een oorlog uit te monden. De laatste druppel was toen de Russische pogingen om te onderhandelen gestuit werden op een meedogenloze onverzettelijkheid van de NAVO-mogendheden.

Moskou zegt dat zijn militaire operatie, die op 24 februari van start ging, zal doorgaan totdat het regime in Kiev ermee instemt af te zien van toetreding tot de NAVO, zijn neonazistische paramilitairen te elimineren, en de historische aanspraak van Rusland op de Krim alsmede de afgescheiden republieken Donetsk en Lugansk te erkennen.

Zelensky heeft als de marionet aan een touwtje, die hij ongetwijfeld is, onregelmatig gereageerd. Er zijn vier onderhandelingsrondes geweest tussen zijn vertegenwoordigers en Rusland. De Oekraïense CIA-MI6 marionet heeft verschillende keren gesproken over het opgeven van het NAVO-lidmaatschap en het toegeven aan de territoriale aanspraken van Rusland. Dan slaat hij weer om door uitdagende verzetstoespraken te houden en op te roepen tot de overgave van Rusland. De conclusie is dat het Zelensky en zijn regime niet ernst is met het onderhandelen over een oplossing. Hun functie is het conflict zo lang mogelijk te rekken, om Rusland te ondermijnen en de ellende van de Oekraïense bevolking te verlengen – van wie velen blij zijn dat de Russische troepen hen van dit corrupte regime hebben bevrijd.Griek in Mariupol: “De fascistische Oekraïners zouden me vermoorden, ze laten ons de stad niet verlaten”

De westerse berichtgeving over het conflict in Oekraïne zoals Zelensky en de zijnen dat doen, is een soort van doorwrochte propaganda-chimaera. Ons wordt verteld dat de oorlog geheel te wijten is aan het waanzinnige geraaskal van een kwaadaardige Russische tiran, Vladimir Poetin genaamd – die, potsierlijk genoeg, met Hitler te vergelijken is. Waardeloze westerse nieuwsorganen, maar ook mensen van hoog niveau, zoals het Bulletin van Atoomwetenschappers in de VS, waarschuwen ons dat “Gekke Vlad” klaar is om kernwapens of chemische en biologische massavernietigingswapens te gebruiken. Dit komt van de Westerse media, wier regeringen en militaire instellingen in Oekraïne biowapenlaboratoria exploiteerden en die neonazistische doodseskaders opleiden.

Inderdaad, wij mogen oppassen voor de Ides van maart. De westerse propaganda voorspelt de ondergang van Rusland. De media doen Rusland wanhopig en verdorven lijken, klaar om massavernietigingswapens te gebruiken. Waarom? Een schijnbaar zichzelf vervullende profetie waarbij zij de redder van Oekraïne mogen spelen? De kant die echt wanhopig is, is de kant die echt wanhopig is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *