Bron: Andrej 
the Saker 20 maart 2022 ~~~

Beste vrienden,
Vier weken lang hebben we gediscussieerd over de speciale Russische militaire operatie in de Oekraïne en het meeste van wat we bekeken gebeurde in de Oekraïne zelf of daar vlakbij. Ik heb meer dan eens gezegd dat “dit niet over Oekraïne gaat, maar over de toekomstige collectieve veiligheidsregeling van Europa”, en dat is waar. Maar zelfs dat geeft niet het volledige beeld weer. Daarom stel ik vandaag voor het blikveld verder te verruimen en te kijken naar enkele absoluut cruciale ontwikkelingen in Rusland. Te beginnen met het meest verbazingwekkende resultaat, althans naar mijn mening:

De totale mislukking van US PSYOPs in Rusland

Ik heb al vele malen geschreven dat de Russen hun collectieve hachje voorgeschoteld kregen door de massale propagandamachine van het (westerse) Leugenrijk. Maar toen ik dat schreef, had ik nauwkeuriger moeten zijn en schrijven dat dit waar is BUITEN Rusland. Binnen is bijna het tegenovergestelde gebeurd.

Laten we eerst de verschillende bestaande bewegingen binnen Rusland niet vergeten:

 • Poetinisten. Mijn voorkeurterm voor hen is Euraziatische Soevereinisten. Dit zijn de mensen die aan de macht zijn of bijna aan de macht zijn en die de toekomst van Rusland zien als een echt soeverein land dat volledig is geïntegreerd in de Euraziatische landmassa. Zij zien de toekomst van Rusland in het Zuiden, Oosten en Noorden, en willen niets meer met het Westen te maken hebben. Zij worden tegengewerkt door hen die ik de
 • Atlantische Integrationisten noem. Dit zijn de mensen die de macht in handen hebben of hebben, en die willen dat Rusland als gelijkwaardige partner wordt opgenomen in de wereldorde die door de heersende elites van de Verenigde Staten wordt voorgestaan. Volgens sommigen bestaat deze factie niet. Toch kunnen we heel duidelijk hun immense invloed zien, vooral op de Russische economische financiële sector.
 • De officiële, “systemische”, oppositie. Dit zijn de partijen die het tot de Doema hebben geschopt en hoewel zij veel praten en protesteren, zijn zij een loyale oppositie die het Kremlin steunt telkens wanneer die steun nodig is. Ik zou ze allemaal “inspiratieloos aanvaardbaar” willen noemen.
 • De 5e columnisten. Dit zijn de zelfverklaarde “creatieve klasse” en gender-loze “liberalen” die dromen van de dag dat Rusland het volgende Polen wordt (zij denken dat Guadio of Tikhanovskaia helden zijn). Deze mensen zijn volledig uitverkocht aan het Rijk der Leugens en zijn de stem van dat Rijk in Rusland. Hun inkomen hangt bijna altijd af van de instandhouding van het politieke systeem dat tijdens de Jeltsin-jaren is gecreëerd en dat het Kremlin nu (EINDELIJK!) is beginnen op te doeken.
 • De 6e columnisten. Ruslan Ostashko noemt hen de “emo-Marxisten”, wat een goede uitdrukking is die ik zal overnemen. Ze worden ook wel “hoera patriotten” of “turbo patriotten” genoemd. Zij verwijten Poetin dat hij zwak is, verkocht aan het Westen, corrupt en oneerlijk. Zij verzetten zich ook tegen de ideologie van Poetin (patriottisme in plaats van nationalisme, en economisch liberalisme) en zij zijn nu al tientallen jaren degenen die zeggen 1) Poetin heeft zich uitverkocht of 2) Poetin staat op het punt zich te verkopen 3) alles is verloren. Voor hen zou een “overwinning van Poetin” in Oekraïne veel erger zijn dan de totale nederlaag van Rusland door het Westen. Zo wikkelen ze zich in de vlag van het patriottisme, maar in werkelijkheid zijn ze wat de Russen “defaitisten” (пораженцы) noemen.
 • Dit is hoe de leiders van het Leugenrijk zich hoogstwaarschijnlijk tot deze groepen verhouden:

Verhouding van het Rijk tot deze groepen

Euraziatische Soevereinisten (alias Poetinisten): Poetin is in feite de vleesgeworden duivel en hem verwijderen is het allerbelangrijkste doel waaraan het Westen al vele MILJARDEN dollars heeft besteed. Ja, dit is een kruistocht, een anti-Poetin kruistocht door dezelfde mensen die alle kruistochten hebben gevoerd…
Atlantische Integrationisten: Ze waren decennia lang uiterst nuttig (sinds de vroege jaren ’80 tenminste), maar door hun krimpende invloed zijn ze veel minder nuttig dan in het verleden. Poetin is verantwoordelijk voor die degradatie van hun invloed. Maar ze hebben nog steeds genoeg macht om agenten van invloed in de Russische heersende elites te onderhouden.
De officiële, systemische: nuttige poedels van de oppositie geven Rusland alle “democratische attributen” die nodig zijn, maar ze vormen geen echte bedreiging voor het Kremlin. Bovendien haten ze het Westen vaak nog meer dan de officiële partij van de regering (Verenigd Rusland).
5de columnisten: Zij zijn nutteloos geworden. Ze hebben nul tractie en kunnen hooguit minder dan 1000 mensen op de been krijgen in miljoenensteden. Ook hun juridische en IT “vleugels” zijn door verschillende nieuwe wetten geknipt. In het beste geval kunnen ze nu emigreren naar de Zone A en doen alsof ze politieke vluchtelingen of “dissidenten” zijn. Ik raad het Verenigd Koninkrijk of Israël aan.
6de columnisten: Zij waren de laatste en grootste hoop van de westerse PSYOPs. Hun opdracht: het moreel van de Russische samenleving breken en, indien mogelijk, proberen Poetin omver te werpen of hem te dwingen het hoofd te bieden aan massale protesten. Zoals we hieronder zullen zien, hebben zij even jammerlijk gefaald als de 5e columnisten.

Wat is er dan wel gebeurd? Hier is een korte lijst van factoren die tot dit resultaat hebben bijgedragen:

 • Er zijn nieuwe wetten aangenomen die buitenlandse agenten verplichten publiekelijk te verklaren wanneer zij geld uit het buitenland krijgen (ongeacht van wie, CIA, MI6, NED, Soros, etc.).
 • Veel door het Westen gerunde sociale media, die alle niet-russofobe stemmen verboden, zijn nu verboden in Rusland, alweer, EINDELIJK! Telegram is booming, laten we hopen dat het Empire Telegram niet als volgende onderuit haalt.
 • De successen van het Russische buitenlandse beleid dwongen de Atlantische Integrationisten zich gedeisd te houden, omdat het moeilijk is kritiek te leveren op een regime dat bijvoorbeeld zo succesvol is omgegaan met de sancties van vóór 2022 en tegelijkertijd een land als Syrië heeft gered. Bovendien maakte de gestage toename van vijandigheid tussen het Westen en Rusland het voor hen moeilijk om de deugden te bezingen van datzelfde Westen dat nu openlijk de nazi’s in Oekraïne steunt met alle middelen die het leugenrijk heeft. Daarom heeft zelfs Dmitri Medvedev zich nu snel omgedoopt tot patriot!
 • De 6e columnisten en hun mantra “Poetin staat op het punt de Donbass in de uitverkoop te doen” lijken nu volslagen dom, aangezien Poetin de Donbass geenszins in de uitverkoop heeft gedaan, maar de Donbass heeft gebruikt als dekmantel en voorwendsel om de hele collectieve veiligheidsarchitectuur van Europa, en eigenlijk van de hele planeet, te veranderen. Ook hebben de 6e columnisten een GROTE fout gemaakt met betrekking tot de oorlog in Oekraïne: hun stellingen zijn steeds minder te onderscheiden van die van de 5e columnisten. Vergeet niet dat in de Russische cultuur het wensen of bepleiten van een nederlaag wanneer Rusland in oorlog is, in feite een daad van verraad is (de Doema heeft onlangs veel nieuwe wetten aangenomen, de 5e en 6e columnisten kunnen maar beter voorzichtig zijn met wat ze hierna zeggen en doen!)
 • De eerste week van de speciale militaire operatie was verreweg de moeilijkste week, niet alleen voor het Russische leger, maar vooral voor de Russische samenleving, die niet alleen een ware HAMMER kreeg door de meest intense PSYOP in de geschiedenis, afkomstig uit het Westen, niet alleen via propagandakanalen als de BBC of Deutsche Welle, maar ook via westerse IT-giganten (Google, Meta, enz.) die niet alleen berichten censureerden en verboden die als “prop-Russisch” werden opgevat, maar zelfs hele domeinnamen als .su en .ru. De GROTE fout die zowel de 5e als de 6e columnisten maakten was om op dat “PSYOP paard” te springen en zo hun ware agenda te onthullen.
 • Als directe vergelding voor het verbieden van alles wat Russisch was door de door het Westen gecontroleerde sociale media, begon Rusland eindelijk boetes op te leggen en, beter nog, al deze kotsspuwende riolen volledig te sluiten, althans in Rusland.

De eerste week van de oorlog verliep vanuit zuiver militair oogpunt bijzonder goed, maar vanuit sociaal-politiek oogpunt weet ik dat veel Russen aarzelden en echt door het lint gingen.

Maar toen maakten de westerse PSYOPs een enorme fout: zij gaven de vrije teugel aan een werkelijk rabiate en racistische russofobie, terwijl zij tegelijkertijd het nazi-regime in Kiev openlijk uitriepen tot “heldhaftige” verdedigers van het Westen. Het is één ding om te horen dat uw dictator Poetin en zijn Mordor aan gruzelementen zullen worden geslagen en iets heel anders om de openlijke, rechtstreekse en gerichte haat tegen u en uw volk te voelen, dat is iets wat je minder met je verstand waarneemt en meer, zou ik zeggen, met je “huid” of “lef”. Toen eenmaal duidelijk werd dat de haat van het Westen tegen Rusland absoluut en totaal is en dat het “beste” wat de Russen van onze “westerse vrienden” kunnen hopen is dat ze door de Engelsen worden behandeld als inheemse Amerikanen of de Boeren, wat helemaal niet verschilt van hoe de nazi’s de Russen behandelden, hadden de meeste Russen al vanaf dag 1 en zelfs al veel eerder (ik zou willen stellen sinds ongeveer 1000 jaar) door waar het hier werkelijk om ging.

Dat was zo’n beetje alles wat nodig was om de houding van veel Russen “om te schakelen” van “mijn God, wat gaat er nu gebeuren?” naar “wij zullen ons nooit overgeven” of, met de woorden van Molotov, “Onze zaak is een rechtvaardige zaak. De vijand zal verslagen worden. De overwinning zal van ons zijn” (22 juni 1941).

Om u een idee te geven van de omvang van de nederlaag voor de 5e en 6e kolonisten, zou ik kunnen vermelden dat zowel Poetins persoonlijke populariteit als de steun onder de bevolking voor de denazificatie en ontwapening van het naziregime in Oekraïne meer dan 70% bedraagt. In plaats daarvan wil ik alleen deze korte video met u delen:

(officiële vertaling, bron hier)

“Wij, de multi-etnische natie van de Russische Federatie, verenigd door het gemeenschappelijke lot op ons land…” Dit zijn de eerste woorden van onze fundamentele wet, de Russische grondwet. Elk woord heeft een diepe betekenis en een enorme betekenis.

Voor ons land, verenigd door een gemeenschappelijk lot. Dit is wat de inwoners van de Krim en Sevastopol gedacht moeten hebben toen zij op 18 maart 2014 naar het referendum gingen. Zij leefden en leven nog steeds op hun land, en zij wilden een gemeenschappelijk lot met hun historische moederland, Rusland. Daar hadden ze alle recht op en ze hebben hun doel bereikt. Laten we hen eerst feliciteren, want het is hun feestdag. Gelukkige verjaardag!

In deze jaren heeft Rusland veel gedaan om de Krim en Sevastopol te helpen groeien. Er waren dingen die gedaan moesten worden die voor het blote oog niet onmiddellijk duidelijk waren. Het ging om essentiële zaken als gas- en stroomvoorziening, nutsinfrastructuur, herstel van het wegennet en aanleg van nieuwe wegen, snelwegen en bruggen.

We moesten de Krim uit die vernederende positie en toestand slepen waarin de Krim en Sevastopol waren geduwd toen zij deel uitmaakten van een andere staat die deze gebieden alleen restfinanciering had verstrekt.

Er is meer aan de hand. Feit is dat we weten wat er nu moet gebeuren, hoe het moet gebeuren en tegen welke prijs – en we zullen al deze plannen uitvoeren, absoluut.

Deze beslissingen zijn niet eens zo belangrijk als het feit dat de inwoners van de Krim en Sevastopol de juiste keuze hebben gemaakt toen zij een stevige barrière opwierpen tegen neonazi’s en ultranationalisten. Wat er op andere grondgebieden gebeurde en nog steeds gebeurt, is de beste aanwijzing dat zij juist hebben gehandeld.

De mensen die in Donbass wonen en leven, waren het ook niet eens met deze staatsgreep. Er werden onmiddellijk verscheidene militaire strafoperaties tegen hen opgevoerd; zij werden belegerd en stelselmatig beschoten met artillerie en gebombardeerd door vliegtuigen – en dit is feitelijk wat “genocide” wordt genoemd.

Het voornaamste doel en motief van de militaire operatie die wij in Donbass en Oekraïne zijn begonnen, is deze mensen van hun lijden, van deze genocide, te verlossen. Op dit punt, herinner ik me de woorden uit de Heilige Schrift: “Geen grotere liefde bezit de mens dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.” En we zien hoe heldhaftig onze militairen vechten tijdens deze operatie.

Deze woorden komen uit de Heilige Schrift van het Christendom, uit wat wordt gekoesterd door hen die deze godsdienst belijden. Maar het komt erop neer dat dit een universele waarde is voor alle naties en alle religies in Rusland, en in de eerste plaats voor ons volk. Het beste bewijs hiervan is hoe onze medemensen vechten en handelen in deze operatie: schouder aan schouder, elkaar helpend en steunend. Als het nodig is, dekken zij elkaar met hun lichaam om hun kameraad te beschermen tegen een kogel op het slagveld, zoals zij dat zouden doen om hun broeder te redden. Het is lang geleden dat we zo’n eenheid hadden.

Het toeval wilde dat het begin van de operatie samenviel met de geboortedag van een van onze uitstekende militaire leiders die heilig werd verklaard – Fedor Oesjakov. Tijdens zijn briljante carrière heeft hij geen enkele slag verloren. Hij zei eens dat deze donderbuien Rusland zouden verheffen. Zo was het in zijn tijd; zo is het nu en zo zal het altijd zijn!

Dank u!

Natuurlijk verwerpen de 5e columnisten en de 6e columnisten alle verkiezingen in Rusland (ze zijn allemaal vervalst!), alle opiniepeilingen (ze zijn ook allemaal vervalst!) en zelfs alle dergelijke massa-evenementen (de mensen worden erheen geblazen voor geld!).

En dat is ook EXACT wat de westerse PYSOPs zeggen (in die zeldzame gevallen dat ze daar überhaupt over berichten). In het Frans bestaat de uitdrukking “wie op elkaar lijkt, verzamelt zich” (qui se ressemble s’assemble) en nu is die ” smet ” van ” met ” de CIA/MI6/etc… te zijn en tegen je eigen president terwijl je land in oorlog is voor zijn voortbestaan is een teken dat noch de 5e noch de 6e columnisten ooit zullen kunnen uitwissen, althans niet in Rusland.

Ik wil hier iets herhalen dat van cruciaal belang is: de waarheid is het eerste oorlogsslachtoffer, is de waarheid, en liegen namens je eigen partij (aan welke kant je ook staat) is alleen gewoon verkeerd, maar ook alleen op korte termijn effectief, op de middellange tot lange termijn begint de waarheid door de scheuren in de muur van leugens naar binnen te sijpelen.

Verder is kritiek op een regering, zelfs tijdens een oorlog, ook eerlijk en in feite nodig. Maar wanneer er een grootschalige oorlog aan de gang is en er mensen sterven (inclusief je eigen mensen, aan welke kant je ook staat), moet je jezelf die simpele vraag stellen: cui bono van wat ik net schreef?

Veel “patriotten” en “vrienden van Rusland” zullen dat duidelijk niet doen. Okay.

Ik denk dat wanneer je eigen argumenten niet meer te onderscheiden zijn van de praatpunten van de PSYOPS van de westerse briefsoep en wanneer de 5e en de 6e colonne zich in feite verenigen om te proberen de opperbevelhebber omver te werpen, dan hebben we het niet over eerlijke kritiek, maar over ofwel verraad (als je Rus bent) ofwel onwetendheid (als je dat niet bent).

Hoe het ook zij, ik zou willen stellen dat de overwinning van de PSYOPs van het Westen op Rusland buiten Rusland meer dan gecompenseerd is door de overwinning van het Kremlin op de PSYOPs van het Westen binnen Rusland. En aangezien de lijfeigenen die in Zone A leven niets beslissen, het enige wat zij kunnen doen is praten, praten en nog meer praten, die westerse triomf over Rusland in de samenlevingen die onder de heerschappij van Uncle Sam staan, denk ik dat, hoewel op korte termijn de nogal slappe pogingen van het Kremlin (RT & Co.) een bloedneus hebben gekregen, die eerste tegenslag voorbij is en in plaats van de Russen te demoraliseren, de westerse PSYOPS hen nu in vastberadenheid verenigen om te zegevieren en te overleven, tegen elke prijs, zonder enige twijfel.

Rusland is nu in volledige WWII mode.

Ik weet dat de 5e colonnisten massaal zullen emigreren en de 6e colonnisten gestaag zullen wegsmelten tot volslagen irrelevantie.

Hoe zit het met de Atlantische integrationisten?

Helaas, die zijn er nog steeds 🙁

Zij houden zich op de achtergrond en zeggen de juiste woorden wanneer dat nodig is. Maar het laatste SNAFU ( = sarcastische uitdrukking ‘Situatie Normaal: Alles verkloot’) met de Russische buitenlandse valuta en goudreserves zet hen in de schijnwerpers. Er zijn twee cruciale problemen met deze mensen:

 1. Poetin is een liberaal, althans in economische termen. Je kunt het haten of ervan houden, maar dat is een feit. Of hij was het tot nu toe. Deze groep is nooit populair geweest in Rusland, en deze laatste controverse heeft geleid tot VEEL boze beschuldigingen. Overigens heeft Poetin zojuist Elvira Nabiulina herbenoemd tot hoofd van de Russische Centrale Bank en het zal zeer interessant zijn om te zien hoe de Doema hierover zal stemmen. Ik wil alleen maar zeggen dat ik, als ik lid van de Doema was, niet voor de herbenoeming zou stemmen, niet alleen omdat het economisch beleid van het Kremlin mij niet aanstaat, maar ook omdat dit een zeer politiek kostbare zet zou kunnen zijn. Laten we dus afwachten. Overigens heeft Poetin ook Sergej Glazjev benoemd tot minister van Integratie en Macro-economie van de Euraziatische Economische Unie. Interessante tijden…
 2. De Atlantische Integrationisten hebben nog steeds veel macht omdat zij niet een of ander geheim genootschap zijn dat op geheime locaties bijeenkomt en wat geheime handdrukken uitwisselt, maar zij zijn een sociaal-politieke klasse, en dat bedoel ik in volledig marxistische zin, inclusief de notie dat deze mensen klassebelangen en een klassebewustzijn hebben. Bovendien zijn veel gewone Russen volledig afhankelijk van de instellingen die sinds het begin van de jaren negentig door de Atlantische integrationisten in het leven zijn geroepen. Hen “gewoon elimineren” klinkt dus als een geweldig idee, totdat je beseft dat je het over een hele klasse mensen hebt.

[Terzijde: vooral voor die roodbloedige Amerikanen van de VS die, als zij het voor het zeggen hadden in het Kremlin en Rusland, dit en alle andere Russische problemen gemakkelijk zouden hebben opgelost, met welke middelen dan ook, zouden zij zich moeten realiseren dat je in het land van de vrijheid, het thuis van de dapperen, in feite allemaal lijfeigenen bent van een politieke klasse – ik noem het de Nomenklatura van de VS – die zij totaal NIET hebben kunnen verwijderen en die Trump in minder dan 30 dagen heeft verpletterd! Dus, wat dacht je van “dokter, genees uzelf” en “motten in andere ogen?” Bevrijd eerst UW EIGEN land – en geef dan les aan de Russen! Idem dito voor de domme beweringen dat het Russische leger te traag is. Het Amerikaanse leger had ZES MAANDEN nodig om zich voor te bereiden op de invasie tijdens “Desert Shield” – ondanks enorme voorraden en een volledig ondersteunende KSA – en nog eens EEN MAAND om Bagdad binnen te vallen, dat in feite niet verdedigd was. In feite heeft de VS sinds WO II geen enkele oorlog meer gewonnen en in haar hele geschiedenis nog nooit een existentiële oorlog gevoerd. Denkt u nu echt dat u de Russen kunt leren hoe ze moeten vechten? De volgende keer dat u zich opmaakt om de Russen les te geven, probeer dan tenminste dit feit te onthouden: tijdens WO II heeft het Sovjetleger duizend tweehonderd (1.200!!) steden bevrijd van de Nazi-bezettingsmacht. Wat de burgerslachtoffers betreft, Tokyo, Hiroshima, Nagasaki, Dresden en “500’000 dode Iraakse kinderen als “de moeite waard” – dat gebeurde allemaal in uw naam. Net als de gemene en genocidale bombardementen op de DVK (noord Korea) en Vietnam. Dus, herinner me, wie ben jij ook alweer om ons de les te lezen????]

Maar ja, de Atlantische Integrationisten zijn er nog steeds. Als Poetin zou besluiten de Russische wet te negeren en zich als Stalin te gedragen, zou hij al die Atlantische integrationisten die we allemaal kennen en graag haten (ik doe dat!) kunnen ontslaan, maar dat zou hun machtsbasis NIET wegnemen. Dus, in plaats daarvan, wat hij moet doen is geleidelijk (en legaal!!) hun machtsbasis verzwakken, wat precies is wat hij sinds ten minste 2014 doet (en, in werkelijkheid, zelfs eerder; hij is een traag, weloverwogen handelend persoon, en hij wacht zo lang als nodig is voordat hij toeslaat).

Dat brengt me bij mijn laatste onderwerp: de super-knaller “sanctions from hell”

Oké, er is zeer weinig twijfel dat net als de sancties na MH-17, de huidige sancties Rusland zullen schaden en, meer specifiek, sommige sectoren van de Russische economie. Maar net zoals de sancties na de MH-17 Rusland dwongen om EINDELIJK te diversifiëren en te investeren in cruciale sectoren zoals de landbouw, zullen de huidige sancties Rusland gewoon dwingen om zich volledig te verwijderen uit het grootste deel van zone A, vooral in haar politieke en economische activiteiten. Met andere woorden

Door economische zelfmoord te plegen (wat deze sancties voor het Westen zullen betekenen!) hebben de leiders van het Anglo-Zionistische Rijk de Russen gedwongen een heleboel, laten we zeggen, “navelstrengen” door te knippen die hen nog steeds bonden aan door het Westen gecontroleerde belangen. Ik zou zelfs zo ver willen gaan om te zeggen dat onwetende imbecielen als “Trump” en “Biden” meer hebben gedaan om de 5e en 6e colonnes te vernietigen en de Atlantische Integrationisten immens te verzwakken dan alle inspanningen van de FSB (Russiche federale veiligheidsdienst) of de (zeer zwakke) Russische tegen-propaganda-inspanningen.

De giftige abcessen van de 5e en 6e colonnes zijn eindelijk doorgeprikt. Ja, het stinkt en ja, er zal veel “ontsmetting” nodig zijn, niet “alleen” in de Oekraïne, maar ook in Rusland.

Oh, ik weet het, de leiders van het Westen hebben dat niet allemaal gedaan uit een soort liefde voor Rusland, ze hebben dat gedaan omdat hun eigen klassebelang afhangt van het steeds maar weer verdubbelen. Voeg daarbij het hele “beste leger in de geschiedenis van het heelal” verhaal, en veel van “WIJ zullen de Russen een lesje leren dat ze nooit zullen vergeten!” (ja, deze beide idioten, en Obama ook, zien zichzelf als veel enger en stoerder dan het verenigde Europa onder Napoleon of het verenigde Europa onder Hitler, grappig, niet?).

Zoals Andrei Martyanov zeer accuraat beschreef in zijn laatste video, is de krankzinnige drang van het Westen om “Rusland te annuleren” luid en duidelijk ontvangen door het Russische volk, en nu zijn ze in de “existentiële oorlog om te overleven” modus (nou ja, in ieder geval de meesten van hen, niet minder dan 70 + procent).

Het resultaat?

Russisch onderschrift: we zullen deze oorlog samen beëindigen, gespeld met een Latijnse “Z” in plaats van een Russische “З”.

Ik denk dat deze twee beelden de huidige dynamiek zeer goed illustreren: Woke-drones kunnen denken dat wanneer zij de eensgezindheid van een lynch-mob tonen, zij de Russen bang maken.

Tot op zekere hoogte hebben de Russen zelf te veel schuld, wij hebben veel te veel plastic kralen aanvaard in ruil voor loze beloften.

Maar niet omdat we deze kralen koesterden, maar omdat we tot 2021 eenvoudigweg niet hadden wat we nodig hadden om te stoppen met het aanvaarden van deze kralen.

Poetins ultimatum van 2021 aan het hele verenigde Westen was in feite de laatste concessie die Rusland bereid was te doen.

Zoals ik al vele malen heb geschreven, is het verschil tussen de Russen en het Westen dat het Westen niet bang is voor oorlog, maar ook niet klaar is om er een uit te vechten, terwijl de Russen heel erg WEL bang zijn voor oorlog, maar ook helemaal klaar zijn om te vechten. Wij leven al 1000 jaar in deze realiteit, en wij weten dat oorlog altijd het ultieme kwaad is. Dus ik wil me niet schamen of ongelukkig zijn over hoe het Kremlin alles heeft gedaan om die oorlog te voorkomen (waar ik absoluut tegen was, indien mogelijk en als het een andere keuze had natuurlijk), maar het Westen heeft Rusland geen keus gelaten.

En daardoor heeft het bij de meeste Russen de mentale “wij zullen ons verenigen om deze oorlog te winnen”-schakelaar omgedraaid.

Je zou kunnen zeggen dat het Westen eindelijk echt “zichzelf heeft opgeheven” in de geest van een grote meerderheid van de Russen.

Ik denk dat het Kremlin nog steeds de voorkeur zou geven aan een oplossing via onderhandelingen, niet alleen voor de oorlog in Oekraïne, maar zelfs voor de semi-geheime (of zelfs niet zo heimelijke) oorlog die gaande is met de NAVO. Maar de recente aanvallen op munitieopslagplaatsen en buitenlandse huurlingen in het westen van Oekraïne zijn een duidelijk teken dat 1) Rusland geen interventie van buitenaf zal accepteren en 2) dat Rusland, indien nodig, Polen, Roemenië of welke andere zelfprostituerende staat dan ook zal aanvallen, en dat hun lidmaatschap van de NAVO daarbij geen enkel verschil zal maken.

Wees wel, een van de belangrijkste redenen waarom Rusland voor een low-manpower strategie heeft gekozen is juist omdat het grootste deel van het Russische leger klaar is voor elk type oorlog tegen de NAVO en de VS, zelfs een nucleaire indien nodig.

Ja ja, in het Westen wordt met een strak gezicht verkondigd dat Rusland geen kogels meer heeft voor haar AK’s. Als dat soort onzin een goed gevoel geeft aan een of andere mafkees – ga je gang, geniet ervan!

In Rusland versterkt het alleen maar de vastberadenheid om alle banden met het Westen te verbreken, wiens ware gezicht alle Russen voor het eerst sinds WO II EINDELIJK weer hebben gezien.

Conclusie – de “Grote Openbaring”

Deze oorlog, die ik verafschuw en die ik volledig wijt aan het Leugenrijk, had tenminste één gevolg dat ik met heel mijn hart verwelkom: deze oorlog heeft een massale “Grote Onthulling” teweeggebracht waarin niet alleen politici, landen, samenlevingen of beroemdheden hun ware gezicht hebben laten zien, dit geldt ook voor degenen die ik als mijn vertrouwde en gerespecteerde vrienden, familieleden en zelfs geestelijken beschouwde!

Soms bleken deze ware gezichten lelijk en hypocriet te zijn, op andere momenten straalden ze vriendelijkheid, mededogen en liefde voor al onze medemensen uit. Ja, sommige dingen waren pijnlijk, zelfs hartverscheurend. Maar sommige waren onverwacht en diep ontroerend.

Ik persoonlijk verwelkom deze duidelijkheid met heel mijn hart!

Nu weet ik het antwoord op deze cruciale vraag: met wie ben je, aan wiens kant sta je echt?

Ik haast me eraan toe te voegen dat ik Dubya (George W. Bush) niet ben, ik hoef de wereld niet te vertellen “je bent ofwel met ons of met de terroristen”. In werkelijkheid ben ik blij met een neutrale of onverschillige houding. Waarom zou een Chileense visser of een koffieshophouder op de Azoren zich daar tenslotte iets van aantrekken?

Mijn afkeer geldt niet degenen die het niets kan schelen of die het niet weten – het geldt degenen die ofwel beter zouden moeten weten, ofwel, als zij het niet weten, hun mond zouden moeten houden en zich met hun eigen zaken zouden moeten bemoeien (vooral als zij totaal onwetend zijn over de aard van dit conflict).

[Zijsprong voor dubbelplus-goed-denkende orthodoxe christenen: Orthodoxe Christenen, vooral zij die worstelen om werkelijk de volheid van het geloof te handhaven “dat de Heer gaf, door de Apostelen werd gepredikt en door de Vaders werd bewaard”, zouden zich twee eenvoudige dingen moeten realiseren: Orthodoxe Christenen zijn de enige erfgenamen van het Oost-Romeinse Rijk en het is onze plicht, meer dan wie ook, om de hedendaagse Franken en kruisvaarders te erkennen voor wie/wat zij zijn. Neutraal zijn of “tegen agressie zijn” is niet alleen morele lafheid, het is een ontkenning van ons ethos en ons collectieve geheugen. Christus zei ons “mijn Koninkrijk is niet van deze wereld”, en uw manische vastberadenheid om in harmonie te blijven met de seculiere hoofdstroom van onze gevallen wereld is werkelijk pathetisch. Als dat niet weer een vorm van Neo-Sergianisme (naar Moskou’s patriarch Sergius) is, dan weet ik het niet meer!]

Toch zie ik nu weer, zoals gedurende het grootste deel van mijn leven, wat ik altijd heb gezien: mijn eigen, persoonlijke, “barmhartige Samaritanen” waren zeer zelden Russisch of Orthodox, en nog minder Russisch Orthodox. Mijn hele leven lang heb ik VEEL meer broederliefde, medeleven en vriendelijkheid gezien van atheïsten, seculiere joden en (niet-Takfiri!) moslims dan van mijn vermeende “broeders”.

Ja, dit doet me diep pijn en ik schaam me er ook voor. Maar dat is een waarheid die ik niet bereid ben te vergeten of te verzwijgen.

Tenslotte ben ik het aan mijn WARE “barmhartige Samaritaanse” broeders/zusters verplicht deze waarheid te herhalen, hetzij tot mijn laatste ademtocht, hetzij totdat mijn mede-orthodoxe christenen tenminste de morele oprechtheid beginnen te tonen die mijn heterodoxe broeders en zusters mij zo vaak hebben betoond.

Hetzelfde zal gelden voor Rusland als land: deze oorlog, hoe slecht ook, zal alle Russen laten zien wie onze echte broeders, vrienden en bondgenoten zijn, en wie slechts de tuinkabouter-dienaren van het Rijk.

Dit zou een fantastische kans voor Rusland kunnen zijn, maar dat is een onderwerp dat ik in een volgend bericht zal behandelen.

Met vriendelijke groet

Andrei


Eerdere berichten in dit archief:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.