Bron: Thierry Meyssan 
Voltaire Netwerk, 5 maart 2022 (FR) ~~~

De verwijzing van president Poetin naar een stelletje drugsverslaafden en neonazi’s aan de macht in Kiev heeft velen geschokt. De Atlanticistische pers probeerde hem als geestesziek af te schilderen. Maar de feiten liggen er: de macht in Oekraïne is in handen van een bende drugsverslaafden die de gasopbrengsten hebben gestolen. Er is een rassenwet aangenomen. Er zijn monumenten opgericht voor de nazi-collaborateur Stepan Bandera. En twee Nazi bataljons zijn al opgenomen in het reguliere leger.


Dit artikel is een vervolg op :


– 1. “Rusland wil de VS dwingen het VN-handvest te respecteren“, 4 januari 2022.
– 2. “Washington zet RAND plan door in Kazachstan, daarna Transnistrië
– 3. “Washington weigert naar Rusland en China te luisteren“, 18 januari 2022.
– 4. “Washington en Londen, getroffen door doofheid“, 1 februari 2022.
– 5. “Washington en Londen proberen hun heerschappij over Europa te behouden”, 8 februari 2022.
– 6. “Twee interpretaties van de Oekraïense zaak“, 15 februari 2022.

– 7 “Washington slaat alarm, terwijl zijn bondgenoten zich terugtrekken“, 22 februari 2022.

– 8 “Rusland verklaart de oorlog aan de Straussianen”, 1 maart 2022.

Het is nu onmogelijk de militaire strategie van Rusland te doorgronden, omdat we geen nauwkeurige gegevens hebben over de operaties op de grond. Alleen de Russische en de NAVO staf hebben ze. Wat wordt verspreid is duidelijk onjuist, in het geval van de westerse kranten en de Oekraïense regering; en oncontroleerbaar, in het geval van de Russische, Donestz en Lugansk legers.

Het enige dat zeker is, is dat de gevechten zich momenteel beperken tot Oekraïens grondgebied, terwijl bij het conflict Rusland en de Verenigde Staten betrokken zijn en slechts terloops Oekraïne.

Wij verwachten dat Rusland op 5 maart 2022 zijn stem zal verheffen en het conflict naar een tweede strijdtoneel zal verplaatsen.

In de tussentijd zal ik uitleggen wat president Vladimir Poetin bedoelde toen hij de Oekraïense autoriteiten omschreef als “een bende drugsverslaafden en neonazi’s”, een uiterst schokkende, maar zeer goed gefundeerde uitspraak.

Misschien legt president Poetin te veel nadruk op deze feiten, of misschien zijn wij het in het Westen die ze bagatelliseren.

Van links naar rechts: David Archer en zijn vrouw, Joe Biden en zijn zoon Hunter spelen golf. | Bron: Fox News

“Een bende van drugsverslaafden”

De regering van Viktor Janoekovitsj (2010-14) probeerde Oekraïne op een gulden middenweg te houden tussen zijn Russische buur en zijn Amerikaanse vriend. Maar, in de woorden van president Bush Jr: “Zij die niet met ons zijn, zijn tegen ons”. Daarom werd hij door het Westen als “pro-Russisch” beschouwd. Hij werd verdreven door de Verenigde Staten, onder leiding van de assistent-staatssecretaris voor Eurazië, de Straussiaanse Victoria Nuland, tijdens de “revolutie van waardigheid” op het Maidanplein. Het overgangsregime was in handen van professionele bandieten. De omvang van de corruptie van het Janoekovitsj-team werd ontdekt en de Straussianen besloten nog meer geld te verdienen.

Op 3 april hebben een van de vroegere adviseurs van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry, de oplichter David Archer, en zijn drugsvriend, de zoon van vice-president Joe Biden, Hunter Biden, in Italië, aan de oever van het Comomeer, in de Ambrosetti Club, een ontmoeting gehad met de miljardair Stephen Schwartman, directeur van het Blackstone investeringsfonds (niet te verwarren met Blackrock).

David Archer, werd lid van de raad van bestuur van Burisma Holdings, een toonaangevend Oekraïens gasbedrijf waarvan de eigenaar door de FBI en MI5 in het Westen strafrechtelijk werd onderzocht. De Amerikaanse en Britse politie waren tot de overtuiging gekomen dat de eigenaar van Bursima, de oligarch Mykola Zlochevsky, die de minister van natuurlijke hulpbronnen van het Janoekovitsj-regime was, zijn olie- en gasbedrijven illegaal vergunningen had verleend. Voor deze functie als stroman kreeg Archer $83,333 per maand betaald. Een foto van hem in het Witte Huis met Vice President Biden werd op de website van het bedrijf geplaatst.

Vervolgens kwamen vicepresident Joe Biden en zijn adviseurs Jake Sullivan en Antony Blinken in Kiev aan om Amerikaanse bijstand aan het nieuwe regime en de organisatie van geloofwaardige verkiezingen te beloven. De oblasten Donestzk en Lugansk verwierpen echter de voorlopige regering, waarvan vijf nazi-ministers deel uitmaakten, en riepen in een referendum hun onafhankelijkheid uit. De volgende dag, 12 mei 2014, is de zoon van vicepresident Biden, junkie Hunter Biden, toegetreden tot de raad van bestuur van Burisma Holding. Vervolgens voegde een derde man, de schoonzoon van minister van Buitenlandse Zaken John Kerry, Christopher Heinz, zich bij David en Hunter in de raad van bestuur van Burisma.

In de tweede helft van 2014 betaalde Burisma in opdracht van David Archer en Hunter Biden 7 miljoen dollar smeergeld aan de procureur-generaal van Oekraïne van het nieuwe Poroshenko-regime om vervalsingen op te stellen en de zaak tegen het bedrijf en haar oligarchische eigenaar te seponeren. Door een telefoontap kon worden vernomen, zoals president Petro Porosjenko tegenover vicepresident Biden bevestigde, dat de zaak “geregeld” was. De VS hadden aldus de voormalige minister van de “pro-Russische” Janoekovitsj hergebruikt. Vervolgens werd de inhalige procureur-generaal afgezet door een parlementaire stemming die was uitgelokt door de VS, de EU, het IMF en de Wereldbank, die ook de oligarch en oud-premier Joelia Timosjenko wilden redden, maar tegen een lagere prijs.

Van al deze gebeurtenissen is uitvoerig verslag gedaan in de Oekraïense pers. Dit is slechts het topje van de ijsberg. Volgens de Wall Street Journal zou de Amerikaanse minister van Energie Rick Perry bijvoorbeeld druk hebben uitgeoefend op de (huidige) Oekraïense president Volodymyr Zelensky om de directeuren van het staatsgasbedrijf Naftogaz te ontslaan en te vervangen door anderen, onder wie de Straussiaanse Amos Hochstein.

In juli 2019 vroeg de Amerikaanse president Donald Trump zijn Oekraïense ambtgenoot, Volodymyr Zelensky, om deze corruptiezaken (waaronder die van zijn eigen minister van Energie) te onderzoeken, maar die weigerde. Toen Trump meer en meer aandrong, onthulde een ambtenaar van de Amerikaanse inlichtingendienst de inhoud van dit gesprek en beschuldigde hij president Trump ervan Oekraïne te gebruiken om zijn rivaal, de Democratische kandidaat Joe Biden, schade te berokkenen. Dit leidde tot de impeachment van president Trump in het Congres, Ukrainegate.

Het minste wat we kunnen zeggen is dat een groot aantal corrupte handelingen is bewezen, dat zij zijn gepleegd ten voordele van Oekraïense en Amerikaanse persoonlijkheden, en dat uiteindelijk tientallen miljarden dollars zijn verdwenen en de levensstandaard van de Oekraïense bevolking is ingestort. Dit alles werd gedaan door stromannen die geen deskundigheid hebben op het gebied van gas, maar gemeen hebben dat zij de drugsfeestjes van Hunter Biden bijwonen. Dit is waar de Russische president Vladimir Poetin terecht op doelde.

Vanuit Europees oogpunt heeft iedereen gemerkt dat de consumentenprijs van gas het afgelopen jaar is vertienvoudigd. Weliswaar is de stijging van de vraag groter dan de stijging van het aanbod, maar dit kan geenszins de omvang van deze prijsstijging verklaren. In werkelijkheid zijn langlopende gascontracten nog steeds weinig duurder geprijsd dan in het verleden, terwijl kortlopende contracten de pan uit zijn gerezen. Het verschil kan alleen worden verklaard door speculatie. En uitgerekend Blackstone en de vrienden van President Joe Biden waren de eersten om te speculeren. Zij verwachtten kennelijk een crisis in een van de producerende landen.

Het is gemakkelijk te begrijpen waarom de Atlanticistische pers de affaire Hunter Biden, waarin zijn vader, thans President van de Verenigde Staten, tot aan zijn nek in zit, bagatelliseert. Uiteindelijk leidt de huidige militaire operatie in Oekraïne tot een verdere stijging van de gasprijzen, opnieuw ten voordele van de vrienden van de Amerikaanse president en ten nadele van de Europeanen.

Deze feiten moeten in verband worden gebracht met wat ik in het vorige artikel in deze reeks heb geschreven. Jake Sullivan, Antony Blinken en Victoria Nuland, die deze plannen aanstuurden, zijn Straussianen. En zoals de eerste van hen, Paul Wolfowitz, schreef in 1992: De eerste rivaal van de Verenigde Staten is de Europese Unie, waarvan de ontwikkeling moet worden tegengegaan.

Deze feiten zijn overigens interne Oekraïense en West-Europese aangelegenheden. Zij rechtvaardigen geen externe interventie.

De aankomst van het nazi bataillon Azov in Mariopol, augustus 2020

“Een bende neonazi’s”

President Vladimir Poetin had het ook over een stelletje neonazi’s. Deze keer is het niet langer een kleine groep van enkele tientallen mensen, maar een paar duizend, tussen de 10 en 20.000.

Om dit te begrijpen moet men zich herinneren dat aan het einde van de Tweede Wereldoorlog de VS en de USSR elk vele nazi-topstukken gevangen hebben genomen. Ze probeerden allemaal hun informatie te verzamelen. Maar terwijl de Sovjets ze na acht maanden naar huis sturen, houden de Amerikanen er een paar en hergebruiken ze. Het is bekend dat bijvoorbeeld de nazi-wetenschapper die de V2 ontwierp, Wernher von Braun, directeur van de NASA werd (operatie “Paperclip”). En dat de speciale adviseur van kanselier Adolf Hitler voor de Nieuwe Orde in Europa, Walter Hallstein, de eerste voorzitter van de Europese Commissie werd. En dat de bergbeklimmer Heinrich Harrer de opdracht kreeg van de CIA om de Dalai Lama op te voeden. Wat minder bekend is, is dat de CIA ook veel SS-ers en Gestapo-agenten over de hele wereld heeft hergebruikt. Zo plaatste zij bijvoorbeeld de Gestapo-officier Klaus Barbie aan het hoofd van Bolivia, waar hij erin slaagde Che Guevara te vermoorden, en de SS’er Alois Brunner in Syrië (toen een bondgenoot van Washington).

Tijdens de Koude Oorlog gebruikte de CIA nazi’s. President Jimmy Carter gaf admiraal Stansfield Turner echter de opdracht orde op zaken te stellen in het agentschap, de rol van deze agenten te beperken en een einde te maken aan de dictaturen. De meeste nazi’s werden ontslagen, maar degenen die binnen het Warschaupact konden opereren, werden behouden. President Ronald Reagan roemde de “gevangen naties” van Oost-Europa en richtte een hele reeks verenigingen op om de lidstaten van het Warschaupact en zelfs de USSR te destabiliseren.

Het is dan ook niet meer dan logisch dat de CIA in 2007 in Ternopol (Oekraïne) een congres organiseerde om Europese neonazi’s en anti-Russische jihadisten uit het Midden-Oosten bijeen te brengen. De bijeenkomst werd voorgezeten door de Oekraïense nazi Dmitro Yarosh en de Tsjetsjeense emir Doku Umarov. De laatste, gezocht door Interpol, kon echter niet aanwezig zijn en stuurde een videoboodschap van steun. Vervolgens vochten neonazi’s en jihadisten samen om het Islamitisch Emiraat van Itchkeria op te leggen ter vervanging van de Tsjetsjeense Republiek.

In 2013 trainde de NAVO de mannen van diezelfde Dmitro Yarosh in straatgevechten in Polen. Zo waren zij klaar om in actie te komen tijdens de door Victoria Nuland geleide regimewisseling in Oekraïne: de “Revolutie van Waardigheid”, ook bekend als “EuroMaïdan”. De meeste journalisten ter plaatse merkten de verontrustende aanwezigheid van deze nazi’s op, maar de westerse persoonlijkheden die aan deze “revolutie” kwamen deelnemen, zoals Bernard-Henri Lévy, waren blind.

In de daaropvolgende maanden leidde de aanwezigheid van vijf nazi-ministers in de interim-regering tot de onafhankelijkheidsreferenda van de oblasten Donetsk en Luhansk. President Petro Porosjenko heeft ze, op advies van de vrienden van Hunter Biden, ondergebracht in militaire eenheden die hij heeft opgericht aan de grens van de nieuwe Volksrepublieken Donetsk en Luhansk. De neonazigroepen werden gefinancierd door de plaatselijke maffia godfather Ihor Kolomoysky. Het feit dat laatstgenoemde president was van de Joodse Gemeenschap van Oekraïne weerhield hem er niet van zijn handlangers op deze wijze te kiezen. Toen Kolomoysky echter met zijn geld en dreigementen de controle probeerde te krijgen over de Europese Joodse organisaties, werd hij eruit gegooid.

Om president Porosjenko te vervangen, creëerde Ihor Kolomojski een nieuwe politicus door een televisieserie te produceren, “Dienaar van het Volk”, met een zekere Volodymyr Zelensky in de hoofdrol. Toen Zelensky tot president werd gekozen en de Straussianen weer hun intrek namen in het Witte Huis, accepteerde hij al hun voorstellen. Hij richtte monumenten op ter ere van Stepan Bandera, de leider van de nazi-collaborateurs tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tenslotte schaarde hij zich achter zijn ideologie, dat de Oekraïense bevolking twee oorsprongen heeft, Scandinavisch en proto-Germaans enerzijds en Slavisch anderzijds, en dat alleen de eerstgenoemden echte Oekraïners zijn, de laatstgenoemden slechts Russen, submensen. Vervolgens vaardigde hij een “wet op inheemse volkeren” uit die Oekraïners van Slavische afkomst het genot van mensenrechten en fundamentele vrijheden ontnam. Deze wet is nog niet ten uitvoer gelegd.

Zeven jaar lang slachtten nazi-groepen willekeurig inwoners van de Donbass af. Duitsland en Frankrijk, die borg staan voor de akkoorden van Minsk, hebben niets gedaan. De Verenigde Naties zelf knepen een oogje dicht. In zeven jaar tijd zijn deze groepen gegroeid; van honderden soldaten naar duizenden.

Op verzoek van Victoria Nuland heeft president Zelensky Dmitro Jarosj benoemd tot speciaal adviseur van de legerleider. Deze laatste, duidelijk in verlegenheid gebracht, weigerde, om redenen van “nationale veiligheid” commentaar te geven op dit vreemde tweemanschap. Yarosh reorganiseerde de neonazi’s in twee bataljons en stedelijke groepen. Hij lanceerde een massale aanval op de separatistische oblasten in het weekend van de Veiligheidsconferentie van München, wat de Russische reactie uitlokte.

Op 3 maart werd het nazi bataljon Aydar verslagen door het Russische leger. President Zelensky benoemde vervolgens zijn commandant tot gouverneur van Odessa met de opdracht te verhinderen dat de Russische legers de verbinding tussen de Krim en Trans-Dnjestrië tot stand zouden brengen.

Al deze feiten zijn onbetwistbaar. De reactie van Rusland kan worden gezien als onevenredig en ongepast, maar niet ongerechtvaardigd.

Men mag niet vergeten dat de Tweede Wereldoorlog in het Westen en in het Oosten verschillend werd ervaren. In West-Europa was het nationaal-socialisme een dictatuur die zich richtte tegen minderheden, zigeuners en joden, en die miljoenen van hen op transport zette en uitroeide in kampen. In Oost-Europa was het project heel anders. Het was om een gebied vrij te maken door de Slavische bevolking uit te roeien. Er was geen behoefte aan een kamp. Iedereen moest gedood worden. De vernietiging was niet toerekenbaar. Alleen al in de USSR stierven 27 miljoen mensen. Het moderne Rusland is gebouwd op de herinnering aan deze Grote Patriottische Oorlog tegen het nazisme. Voor Russen is het onaanvaardbaar hakenkruizen te dragen en een rassenwet aan te nemen; Er moet actie worden ondernomen voordat de uitvoering plaatsvindt.

Topfoto: President Zelenski verheft nazi Dmytro Kotsyubaylo tot Held van de Natie in de Nationale Vergadering. Kotsyubaylo volgde Dmitro Yarosh op als hoofd van de Rechtse Sector.

Thierry Meyssan


Eerdere berichten in de archief:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *