Bron:  Manlio Dinucci, Il Manifesta,  
Voltaire Netwerk 1 maart 2022 ~~~

Westerlingen hebben hun geheugen verloren en zijn onwetend over hun geschiedenis. Zij zijn daarom gemakkelijk verblind door oorlogspropaganda. Zij weten niet dat het Atlantisch Bondgenootschap twee oorlogen heeft gevoerd zonder toestemming van de Veiligheidsraad, in Joegoslavië en Libië (voor het laatste doel was er wel toestemming van de Raad, maar niet voor wat er is gedaan). Zij negeren ook dat alle uitbreidingen van de NAVO ten oosten van de Oder-Neissegrens (de grens tussen Duitsland en Polen) illegaal zijn. Tenslotte zijn zij zich er niet van bewust dat het hiërarchisch functioneren van de NAVO ook onwettig is omdat het in strijd is met het Handvest van de Verenigde Naties.

Commissaris Ursula von der Leyen kondigde aan dat de EU het Russische persbureau Sputnik en de zender Russia Today verbiedt, zodat “zij niet langer hun leugens kunnen verspreiden om de oorlog van Poetin met hun giftige desinformatie in Europa te rechtvaardigen”. De EU richt dus officieel het Orwelliaanse Ministerie van Waarheid op, dat het geheugen uitwist en de geschiedenis herschrijft. Iedereen die niet de waarheid herhaalt die wordt uitgezonden door de Voice of America, de officiële Amerikaanse regeringsinstantie, die Rusland beschuldigt van een “afschuwelijke, volstrekt ongerechtvaardigde en niet uitgelokte aanval op Oekraïne”, wordt vogelvrij verklaard. Mezelf buitensluitend, breng ik hier in uiterst beknopte vorm verslag uit van de uit het geheugen gewiste geschiedenis van de laatste dertig jaar.

In 1991, toen de Koude Oorlog eindigde met de ontbinding van het Warschaupact en de Sovjet-Unie zelf, ontketenden de Verenigde Staten de eerste oorlog na de Koude Oorlog in de Golf, waarmee zij de wereld aankondigden dat “er geen substituut is voor het leiderschap van de Verenigde Staten, dat de enige staat blijft met mondiale kracht en invloed”. Drie jaar later, in 1994, voerde de NAVO onder Amerikaans bevel haar eerste directe oorlogsactie uit in Bosnië en in 1999 viel zij Joegoslavië aan: 78 dagen lang voerden 1.100 vliegtuigen, hoofdzakelijk opgestegen van Italiaanse bases, 38.000 vluchten uit, waarbij 23.000 bommen en raketten werden afgeworpen die bruggen en industrieën in Servië verwoestten en vooral slachtoffers maakten onder de burgerbevolking.

Terwijl de NAVO Joegoslavië door oorlog verwoestte, begon zij, haar belofte aan Rusland om “geen centimeter naar het Oosten uit te breiden” verradend, zich naar het Oosten uit te breiden, steeds dichter naar Rusland toe, wat de NAVO in twintig jaar van 16 op 30 leden zou brengen, waarbij landen van het voormalige Warschaupact, de voormalige USSR en het voormalige Joegoslavië zouden worden opgenomen en zelfs Oekraïne, Georgië en Bosnië-Herzegovina, die de facto reeds lid van de NAVO waren, officieel zouden worden opgenomen [1]. Van oorlog naar oorlog: de VS en de NAVO vielen Afghanistan aan in 2001 en Irak in 2003, vernietigden de Libische staat door oorlog in 2011 en begonnen dezelfde operatie in Syrië via Daesh, die vier jaar later gedeeltelijk werd geblokkeerd door Russische interventie. Alleen al in Irak hebben de twee oorlogen en het embargo rechtstreeks aan ongeveer 2 miljoen mensen het leven gekost, waaronder een half miljoen kinderen.

In februari 2014 pleegde de NAVO, die sinds 1991 sleutelposities in Oekraïne had ingenomen, de staatsgreep waarbij de naar behoren verkozen Oekraïense president omver werd geworpen door middel van daartoe opgeleide en bewapende neonazistische formaties. Deze staatsgreep werd georkestreerd op basis van een precieze strategie: de Russische bevolking van Oekraïne aanvallen om de reactie van Rusland uit te lokken en zo een diepe kloof in Europa te slaan. Toen de Russen van de Krim per referendum besloten terug te keren naar het Rusland waarvan zij eerder deel uitmaakten, en de Russen van Donbass (door Kiev zelfs met witte fosfor gebombardeerd) zich terugtrokken in de twee republieken Donestk en Lugansk, begon de NAVO-escalatie van de oorlog tegen Rusland. Het werd gesteund door de EU, waarvan 21 van de 27 lidstaten deel uitmaken van de NAVO, die onder Amerikaans bevel staat.

In de afgelopen acht jaar zijn strijdkrachten en bases van de VS-NAVO met een nucleair aanvalsvermogen in Europa nog dichter bij Rusland gebracht, waarbij de herhaalde waarschuwingen van Moskou zijn genegeerd. Op 15 december 2021 overhandigde de Russische Federatie aan de Verenigde Staten van Amerika een uitgewerkt ontwerp-verdrag om deze explosieve situatie te bezweren [2]). Niet alleen werd het afgewezen, maar tegelijkertijd begon de inzet van Oekraïense strijdkrachten, de facto onder VS-NAVO-commando, voor een grootschalige aanval op de Russen in de Donbass. Vandaar het besluit van Moskou om een einde te maken aan de agressieve VS-NAVO-escalatie met de militaire operatie in Oekraïne.

Demonstreren tegen de oorlog zonder oog voor de geschiedenis betekent bewust of onbewust bijdragen aan de uitzinnige VS-NAVO-EU-campagne die Rusland als een gevaarlijke vijand brandmerkt, die Europa splijt voor imperiale machtsplannen en ons meesleurt naar een catastrofe.


[1] “NAVO’ s expansiedrift in Europa”, van Manlio Dinucci, Il Manifesto (Italia) , Voltaire Netwerk, 22 februari 2022.

[2] “Draft Treaty betweeen the USA and Russia on Security Guarantees” & “Draft Agreement on measures to ensure the security of Russia and NATO”, Voltaire Netwerk, 17 december 2021.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *