Bron: JB West en JB East
China Rising 21  maart 2022 ~~~

Let op voordat je begint: Dit is slechts het topje van de kiem-berg. De VS hebben niet 26 militaire WMD biowapenlaboratoria in Oekraïne opgezet, waarvan vele vlak naast de territoriale grenzen van Rusland, om yoghurtcultuur en biergist te maken! We hebben er al 13 aan het licht gebracht.

Briefing over analyse van documenten in verband met Amerikaanse militaire en biologische activiteiten in Oekraïne

Het Russische ministerie van Defensie gaat door met het bestuderen van materiaal dat is ontvangen van medewerkers van Oekraïense laboratoria over de uitvoering van militaire biologische programma’s van de Verenigde Staten en hun NAVO-bondgenoten op het grondgebied van Oekraïne.

De westerse massamedia en sommige biologen, die meestal een tweede Amerikaans staatsburgerschap hebben, uiten twijfels over de betrouwbaarheid van het door ons gepubliceerde materiaal. Ik zou uw aandacht willen vestigen op het feit dat de documenten de handtekeningen van echte ambtenaren dragen en zijn gewaarmerkt door de zegels van organisaties.

Wij geloven dat onderdelen van biologische wapens op het grondgebied van Oekraïne zijn gemaakt.

Hier is een document van 6 maart 2015, waarin de directe deelname van het Pentagon aan de financiering van militaire biologische projecten in Oekraïne wordt bevestigd.

Volgens vaste praktijk worden Amerikaanse projecten op het gebied van sanitaire voorzieningen in derde landen, onder meer in Afrika en Azië, gefinancierd via de nationale gezondheidsautoriteiten.

Ik wil uw aandacht vestigen op het feit dat de overeenkomst inzake gezamenlijke biologische activiteiten is gesloten tussen het Amerikaanse Militaire Ministerie en het ministerie van Volksgezondheid van Oekraïne. De werkelijke begunstigden van de middelen zijn echter de laboratoria van het Oekraïense ministerie van Defensie in Kiev, Odessa, Lvov en Charkov. De totale financiering bedroeg 32 miljoen dollar.

Het is geen toeval dat deze biolabs door het Amerikaanse Defence Threat Reduction Agency (DTRA) en het aannemersbedrijf Black & Veatch zijn uitgekozen als uitvoerders van het U-P-8 project dat gericht is op het bestuderen van de pathogenen van de Congo-Crimeaanse hemorragische koorts, leptospirose en hantavirussen. Het overeenkomstige verzoek van het Pentagon om Oekraïense laboratoria bij de uitvoering van het project te betrekken, wordt op de dia gepresenteerd. Volgens ons is de belangstelling van de militaire biologen van de VS te verklaren door het feit dat deze pathogenen natuurlijke brandhaarden hebben, zowel op het grondgebied van Oekraïne als in Rusland, en dat het gebruik ervan vermomd kan worden als natuurlijke uitbraken van ziekten. Daarom heeft dit project extra financiering gekregen en zijn de termijnen voor de uitvoering ervan verlengd.

Bij bestudering van de documenten in het deel van het P-781 project over de studie van manieren om ziekten via vleermuizen op de mens over te brengen, bleek dat het werk werd uitgevoerd op basis van een laboratorium in Charkov samen met het beruchte R. Lugar Center in Tbilisi. De totale kosten van het Pentagon voor de uitvoering ervan in Oekraïne en Georgië bedroegen 1,6 miljoen dollar, waarvan het grootste deel door Oekraïne als hoofdcontractant werd ontvangen.

Uit de documenten die het Russische ministerie van Defensie heeft ontvangen, blijkt dat het onderzoek op dit gebied systematisch is en ten minste sinds 2009 wordt uitgevoerd onder rechtstreeks toezicht van specialisten uit de Verenigde Staten in het kader van de projecten P-382, P-444 en P-568. Een van de curatoren van deze activiteit was het hoofd van het DTRA-kantoor op de Amerikaanse ambassade in Kiev, Joanna Wintrall. Misschien moeten journalisten eens met haar praten?

Tijdens de uitvoering van deze projecten werden zes families van virussen (waaronder coronavirussen) en drie soorten pathogene bacteriën (verwekkers van pest, brucellose en leptospirose) geïdentificeerd. Dit is te wijten aan de belangrijkste kenmerken van deze ziekteverwekkers die hen gunstig maken voor besmetting: resistentie tegen geneesmiddelen, snelle verspreiding van dier naar mens, enz.

Er moet worden gewezen op een aantal documenten waarin de overdracht van in Oekraïne geselecteerde bioassays naar het grondgebied van derde landen, waaronder Duitsland, Groot-Brittannië en Georgië, wordt bevestigd.

Hier zijn officiële documenten die de overdracht bevestigen van vijfduizend monsters van bloedserum van Oekraïense burgers aan het R. Lugar Center dat verbonden is aan het Pentagon in Tbilisi, 773 bioassays werden overgedragen aan het referentielaboratorium van Groot-Brittannië. Er is een overeenkomst ondertekend voor de uitvoer van onbeperkte hoeveelheden besmettelijk materiaal naar het Leffler-instituut in Duitsland.

Uit een analyse van de ontvangen informatie blijkt dat de Oekraïense specialisten zich niet bewust zijn van de potentiële risico’s van het overbrengen van biomaterialen, dat zij in wezen blindelings worden ingezet en geen reëel idee hebben van het werkelijke doel van het onderzoek dat wordt verricht.

Ik wil graag de aandacht vestigen op uitbraken van economisch belangrijke ziekten op het grondgebied van de Russische Federatie. Alleen al in 2021 bedroeg de schade als gevolg van hoogpathogene aviaire influenza meer dan 1,7 miljard roebel, en werden 6 miljoen stuks pluimvee vernietigd. Tegelijkertijd bedroegen de verliezen van de landbouwindustrie in Europese landen als gevolg van deze ziekte ongeveer 2,0 miljard euro.

In het kader van het FLU-FLYWAY-project bestudeerde het Instituut voor Diergeneeskunde van Charkov wilde vogels als vectoren voor de verspreiding van hoogpathogene aviaire influenza. Tegelijkertijd is nagegaan onder welke voorwaarden verspreidingsprocessen onbeheersbaar kunnen worden, economische schade kunnen veroorzaken en risico’s voor de voedselzekerheid kunnen opleveren.

Deze documenten bevestigen de betrokkenheid van het Kharkov-instituut bij de verzameling van aviaire-influenzavirusstammen met een hoog epidemisch potentieel die in staat zijn de interspecifieke barrière te overwinnen. De activiteiten van dit instituut moeten het voorwerp uitmaken van een internationaal onderzoek.

Er blijft informatie binnenkomen over pogingen tot vernietiging van biomaterialen en documentatie in laboratoria in Oekraïne.

We weten dat tijdens de liquidatiemaatregelen in het laboratorium voor diergeneeskunde in Khlebodarskoye, de werkende werknemers (burgers van Oekraïne) het gebouw niet eens in mochten! Dit laboratorium werkt samen met het naar Mechnikov genoemde instituut voor onderzoek naar pest, miltvuur, cholera, tularemie en arbovirussen in Odessa, dat onderzoek doet naar pestverwekkers.

In een poging om hun sporen uit te wissen werd biologisch afval van het laboratorium in Khlebodarskoye 120 km verderop naar de westelijke grens gebracht, naar het gebied van de nederzettingen Tarutino en Berezino. Al deze feiten zijn door het ministerie van Defensie geregistreerd met het oog op een latere juridische beoordeling.

Het is nodig melding te maken van de noodvernietiging van documenten in het biologisch laboratorium van Kherson.

Een van de redenen voor een dergelijke haast kan het verhullen van informatie zijn over de uitbraak van dirofilariasis, een ziekte die door muggen wordt overgebracht, die zich in 2018 in Kherson heeft voorgedaan. De vraag rijst waarom in februari vier gevallen van infectie werden vastgesteld, wat ongebruikelijk is voor de levenscyclus van deze insecten. In april 2018 bezochten vertegenwoordigers van het Pentagon lokale zorginstellingen, waar ze kennismaakten met de resultaten van het epidemiologisch onderzoek en de medische documentatie kopieerden.

Er is echter geen documentair bewijs gevonden met betrekking tot deze uitbraak in het laboratorium van Kherson. Hieruit leiden wij af dat de urgentie van het vernietigen van dergelijke bewijsstukken wordt verklaard door de wens om te voorkomen dat zij bij Russische specialisten terechtkomen.

Daarnaast wordt de aandacht gevestigd op het feit dat het aantal gevallen van tuberculose, veroorzaakt door nieuwe multiresistente stammen, onder burgers die in 2018 in de volksrepublieken Lugansk en Donetsk woonden, sterk is toegenomen. Deze gegevens worden bevestigd door specialisten van Rospotrebnadzor. Tijdens de massale uitbraak die in het gebied van de nederzetting Peski werd geregistreerd, werden meer dan 70 gevallen van de ziekte vastgesteld, die snel fataal afliep. Dit kan wijzen op een opzettelijke besmetting, of op een accidentele lekkage van de ziekteverwekker uit een van de biolabs die zich op het grondgebied van Oekraïne bevinden.

Op grond van het Verdrag inzake het verbod van biologische en toxinewapens verstrekken de deelnemende staten aan de VN informatie over voorwerpen en lopende biologische activiteiten.

Dit zijn vertrouwenwekkende maatregelen die worden gepubliceerd om de uitvoering van het verdrag te controleren. Sinds 2016 – het moment van het begin van de uitvoering van de door ons genoemde projecten (waaronder UP-4, UP-8 en P-781), zwijgen de VS en Oekraïne er bewust over in de internationale berichtgeving, ondanks hun overduidelijke militair-biologische oriëntatie.

Dergelijke geheimzinnigheid is nog een reden om na te denken over de ware doelen van het Pentagon in Oekraïne.

Ik wil u herinneren aan de historische feiten toen dergelijke onverantwoordelijke activiteiten van de Verenigde Staten buiten de nationale jurisdictie alleen eindigden met formele verontschuldigingen van de Amerikaanse regering. Zo erkende de Amerikaanse president Obama in oktober 2010 het feit dat hij met toestemming van het Witte Huis illegaal onderzoek had verricht op Guatemalteekse burgers die opzettelijk waren besmet met de ziekteverwekkers syfilis en gonorroe.

De Russische Federatie heeft herhaaldelijk opgeroepen tot de publicatie van gegevens over de militaire biologische activiteiten van het Pentagon op het grondgebied van derde landen, maar het collectieve Westen, onder aanvoering van de Verenigde Staten, blokkeert dit initiatief consequent en geeft er de voorkeur aan om met “andermans handen” onderzoek te doen dat de internationale verplichtingen omzeilt.

We zullen het bewijsmateriaal blijven bestuderen en de wereldgemeenschap informeren over de illegale activiteiten van het Pentagon en andere Amerikaanse overheidsinstanties in Oekraïne.

Topfoto: Proces van Neurenberg 1945. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat Neurenberg 2.0 werkelijkheid wordt, want vele anderen verdienen hetzelfde lot…


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.