Bron: Peoples Dispatch 26 mei 2023 ~~~

Evo Morales uitte scherpe kritiek op de beslissing van de regering Boric, vlak nadat het Peruaanse congres de komst van honderden Amerikaanse troepen voor trainingsactiviteiten had goedgekeurd.

De voormalige president van Bolivia, Evo Morales, veroordeelde op woensdag 24 mei het besluit van de Chileense regering om de de facto regering van Peru te steunen bij het eisen van de overdracht van het pro tempore voorzitterschap van de Pacific Alliance. Morales wees erop dat het besluit vooral verontrustend was omdat het kwam op een moment dat het Peruaanse Congres de toegang van Amerikaanse troepen voor opleidingsactiviteiten in het land had goedgekeurd.

“Wij zijn zeer bezorgd over het besluit van de president van Chili, broeder Gabriel Boric, om de illegale en onwettige regering van Dina Boluarte te steunen voor het pro tempore voorzitterschap van de Pacific Alliance, juist nu de militaire interventie van de VS in Peru is goedgekeurd,” zei Morales in een tweet op woensdagochtend.

“Het lijkt erop dat de president van Chili is vergeten dat [voormalig president van Chili Salvador] Allende een slachtoffer was van CIA-interventie. De aanwezigheid van de Amerikaanse strijdkrachten op Peruaans grondgebied komt overeen met het inmengingsplan van het Southern Command om zich de natuurlijke rijkdommen van de regio toe te eigenen, vooral lithium, goud en zoet water. De toestemming voor de komst van deze troepen is een aanval op de vrede in Latijns-Amerika,” voegde Morales eraan toe.

De verklaring van Morales kwam twee dagen nadat de Chileense vice-minister van Buitenlandse Zaken, Gloria de la Fuente, namens de regering van Boric had verklaard dat Peru het tijdelijke voorzitterschap van het regionale handelsblok op zich zou moeten nemen.

“Onze regering is via haar Ministerie van Buitenlandse Zaken zeer duidelijk geweest over ons standpunt ten aanzien van de Pacific Alliance. Wij vinden dat het tijdelijke voorzitterschap inderdaad bij Peru past. Wij pleiten voor een overeenkomst tussen onze landen waardoor deze [kwestie] op de best mogelijke manier kan worden geregeld,” zei De la Fuente na een ontmoeting op 22 mei in Lima met de Peruaanse vice-minister van Buitenlandse Zaken, Ignacio Higueras.

Momenteel is het roulerend voorzitterschap van de Pacific Alliance – een entiteit die Chili, Colombia, Mexico en Peru verenigt – in handen van de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Het zou in januari aan Peru worden overgedragen. President AMLO weigerde echter de overdracht aan Boluarte, met het argument dat “zij voor Mexico niet wettelijk en legitiem de president van Peru is”.

Sinds de Law-Fare (juridische) coup tegen de voormalige progressieve president van Peru, Pedro Castillo, en zijn illegale arrestatie in december 2022, heeft president AMLO de regering-Boluarte herhaaldelijk expliciet veroordeeld voor het schenden van de politieke rechten van Castillo en de mensenrechten van honderdduizenden Peruanen die de straat op zijn gegaan om haar aftreden te eisen. Hij heeft Boluarte opgeroepen “af te treden als president, omdat zij zich die positie illegaal toe-eigent, en om Pedro Castillo uit de gevangenis te halen.”

Op maandag 22 mei verklaarde het Peruviaanse Congres, waar de rechtse partijen een meerderheid hebben, president AMLO tot ‘persona non grata’ en verbood hem een voet in het land te zetten. AMLO’s publieke verklaringen waarin hij Boluarte bekritiseert en Castillo steunt, zijn besluit om Castillo’s familie asiel te verlenen in Mexico en zijn weigering om het voorzitterschap van het blok over te dragen aan Peru zijn enkele van de redenen die het verbod hebben uitgelokt.

In januari en februari heeft het Peruviaanse Congres ook Morales en de Colombiaanse president Gustavo Petro tot “persona non grata” verklaard en hun de toegang tot Peru ontzegd vanwege hun uitlatingen waarin zij de staatsgreep tegen Castillo en de brute repressie tegen demonstranten in Peru verwerpen.

In de afgelopen maanden heeft de regering-Boluarte ook aangekondigd dat de Peruaanse ambassadeurs in Honduras, Mexico en Colombia zich definitief zullen terugtrekken, omdat de verklaringen van hun staatshoofden een inmenging in de interne aangelegenheden van Peru zouden betekenen. Peru onderhoudt bilaterale betrekkingen met deze landen via de zaakgelastigden.

Het afgelopen vrijdag door het Peruaanse Congres genomen besluit om de Amerikaanse strijdkrachten toestemming te geven het land van 1 juni tot 31 december van dit jaar binnen te komen “voor samenwerkings- en opleidingstaken voor het leger en de politie van Peru” is door verschillende sociale en inheemse organisaties in Peru veroordeeld. Velen hebben het beschouwd als “een manoeuvre” van het Amerikaanse imperium om het de facto regime van Boluarte te consolideren, en via dit regime controle te krijgen over de grote koper- en lithiumvoorraden van het land.

Opmerkelijk is dat de regering-Boluarte in april haar plannen aankondigde om de lithiumwinning in Peru te privatiseren, in tegenstelling tot Castillo’s voorstel om deze te nationaliseren. Minister van Energie en Mijnbouw Óscar Vera kondigde aan dat de regering binnenkort vergunningen zou verlenen aan een Canadese mijnbouwdochteronderneming voor lithiumexploratie in de zuidelijke regio Puno, nabij de grens met Bolivia. Hij deelde ook mee dat de autoriteiten werken aan een verkorting van de goedkeuringstijd voor kopermijnprojecten van ongeveer twee jaar tot ongeveer zes maanden.

Topfoto: Ondersecretaris van Buitenlandse Zaken Gloria de la Fuente met viceminister van Buitenlandse Zaken Ignacio Higueras van Peru. Foto: Ministerie van Buitenlandse Zaken Chili


Gerelateerd (berichten in dit archief):