Bron: Telesur 6 september 2021 ~~~

Zij leidt een lastercampagne tegen president Castillo waaraan extremistische en fascistische groeperingen deelnemen.

De vrije Peruaanse wetgever Kelly Portalatino heeft zondag een motie van afkeuring ingediend tegen Congresvoorzitter Maria del Carmen Alva, waarin zij wordt beschuldigd van het creëren van politieke instabiliteit door het bevorderen van een coup tegen president Pedro Castillo.

“Ik heb een motie van afkeuring ingediend tegen Alva vanwege haar verwerpelijke, antidemocratische uitspraken waarin zij beweert dat ‘de straat vraagt om een presidentiële vacature’. Dit is bedoeld om de uitvoerende macht te delegitimeren en een staatsgreep te rechtvaardigen,” zei Portalatino.

De linkse wetgever waarschuwde dat de Congresvoorzitter een lastercampagne leidt waaraan extremistische en fascistische groeperingen deelnemen.

“In deze crisismomenten is er een betrokken, intelligente en democratische coördinatie nodig tussen de uitvoerende macht en het Congres om wetten en overheidsbeleid tot stand te brengen die de miljoenen Peruanen kunnen helpen die in armoede en extreme armoede leven. De huidige voorzitter van het Congres staat daar echter niet garant voor”, aldus Portalatino.

Hoewel Alva ontkende dat ze oproept tot een staatsgreep, benadrukte de Vrije Peruaanse wetgever Guillermo Bermejo dat haar uitspraken precies die strekking hebben als men kijkt naar de acties die extreem-rechts in Peru heeft ontplooid om het werk van de regering Castillo te dwarsbomen.

“Zonder de minste gêne zegt ze dat de straat vraagt om een presidentiële vacature. Nee mevrouw, de straaat vraagt u om ons te laten regeren en veranderingen door te voeren. De straat vraagt de coupplegers om op te hoepelen,” twitterde Bermejo.

Hij drong er ook bij de politieke oppositie op aan om niet te eisen dat de regeringspartij “in één maand de ramp oplost die 30 jaar neoliberalisme heeft achtergelaten” in Peru.

Topfoto: Congresvoorzitter Maria del Carmen Alva, Lima, Peru, 2021. | Foto: Twitter/ @Politica_LR