Bron: Alfred de Zayas dezayasalfred.wordpress.com 30 januari 2023 ~~~ Voortdurende schending van de mensenrechten van doelgroepen door machtige staten – een beroep op verantwoordelijkheid. Mondelinge verklaring van 28 januari 2023 bij de opening van het Internationaal Volkstribunaal over Amerikaans Imperialisme en Sancties.

Bron: nicanotes afgj.org 6 oktober 2022 ~~~ In 2009 schokte een door de VS gesteunde militaire staatsgreep in Honduras de regio en veroorzaakte massale nationale en internationale verontwaardiging, waarbij herstel van de democratische orde werd geëist. De solidariteit van Nicaragua met het volk van Honduras was duidelijk en doorslaggevend. Ter ondersteuning van de internationale pogingen…

Bron: curacaochronicle 17 maart 2021 ~~~ PHILIPSBURG, DEN HAAG – Het parlement van Sint Maarten heeft een klacht tegen Nederland ingediend bij de rapporteur van de Verenigde Naties over racisme. Volgens het eiland gedraagt Nederland zich “neokoloniaal” en “racistisch” bij het verlenen van coronavirushulp en het heeft de VN gevraagd het land te onderzoeken en…

Bron: misionverdad 22 februari 2021 (SP), orinocotribune 23 februari 2021 (EN) ~~~ Deze maandagochtend 22 februari, tijdens de opening van de zitting van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (UNHRC), herhaalde president Nicolás Maduro dat Venezuela standvastig blijft in zijn standpunt van het niet accepteren van “de inmenging of interventie van enig inquisitoir mechanisme tegen…

VN-mensenrechtenexpert Alena Douhan roept op tot opheffing en herziening van de sancties. Bron: Paul Dobson venezuelanalysis 15 februari 2021 ~~~ Mérida – De speciale rapporteur van de Verenigde Naties over het negatieve effect van eenzijdige dwangmaatregelen op (het genot van) mensenrechten heeft een bezoek gebracht aan Venezuela en het sanctieregime van Washington veroordeeld.