Bron: Peoples Dispatch 14 november 2022 ~~~

Tienduizenden Peruanen zijn in de hoofdstad Lima de straat opgegaan om een derde motie van ontslag tegen president Pedro Castillo door de rechtse oppositie te verwerpen.

Vorige week gingen tienduizenden Peruanen in de hoofdstad Lima de straat op om president Pedro Castillo te steunen. Zij demonstreerden op donderdag 10 november tegen de derde motie van afzetting die de rechtse oppositie, die een meerderheid heeft in het parlement, tegen hem heeft ingediend.

Onder het motto “De inname van Lima” kwamen arbeiders, studenten, boeren en inheemsen uit verschillende delen van het land naar de hoofdstad om te protesteren tegen de herhaalde pogingen van de rechtse krachten in het land om president Castillo uit de macht te zetten. Ze verzamelden zich op het San Martín Plaza en marcheerden naar het Congres van de Republiek ter verdediging van de democratie, waarbij ze anti-coupslogans aanhieven.

De demonstranten eisten dat de president het Congres zou sluiten en nieuwe parlementsverkiezingen zou uitschrijven. Ook riepen zij de president op om zijn verkiezingsbeloften van ingrijpende sociale en economische veranderingen na te komen en stappen te ondernemen om een nieuwe grondwet op te stellen ter vervanging van de huidige neoliberale grondwet, die is opgesteld en opgelegd tijdens de dictatuur van Alberto Fujimori.

De burgers eisten ook het ontslag van procureur-generaal Patricia Benavides, die volgens hen samenspant met de oppositie. Zij had hem vorige maand beschuldigd van corruptie en criminele organisatie. Op 12 oktober diende Benavides een grondwettelijke klacht in bij het parlement, waarna de oppositiepartijen begonnen met het verzamelen van handtekeningen voor een derde motie van afzetting tegen Castillo.

Terwijl de massamedia een provocerende campagne hadden gelanceerd waarin werd beweerd dat ze gewelddadig zouden zijn, marcheerden de demonstranten vreedzaam. De politie was aanwezig op de route naar het Congres en hield hen één blok voor het wetgevend paleis tegen. Aan het einde van de mobilisatie botste een kleine groep demonstranten echter met de politie, die de mars vervolgens met traangas onderdrukte.

Tot de mars was opgeroepen door de Nationale Volksvergadering, een platform van politieke en sociale organisaties en vakbonden.

De mobilisatie vond plaats een dag nadat de voorzitter van het Congres, José Williams, weigerde in de plenaire vergadering te stemmen over een motie van vertrouwen die president Castillo op 9 november had ingediend. In de motie werd goedkeuring gevraagd voor een constitutionele hervorming om de politieke stabiliteit van het land te garanderen en gunstige bestuursvoorwaarden te scheppen. Het wetsvoorstel trekt de door de oppositiemeerderheid goedgekeurde wetgeving in die de bevoegdheden van de uitvoerende macht (de president) beperkt.

Met deze vertrouwenstoets staat voor beide staatsmachten veel op het spel. Als het Congres deze motie van vertrouwen afwijst, moet het hele kabinet van de president aftreden. Maar het zou de regering ook in staat stellen om een tweede vertrouwensstemming te vragen, die, indien ook afgewezen, de president de bevoegdheid zou geven om het Congres te ontbinden en nieuwe parlementsverkiezingen uit te schrijven.

De linkse regering onder leiding van president Castillo en het door de oppositie gecontroleerde Congres liggen sinds hun aantreden in juli 2021 met elkaar overhoop.

Castillo heeft de weigering van rechts om zijn verkiezingsoverwinning te accepteren herhaaldelijk veroordeeld en heeft het parlement, het openbaar ministerie en andere overheidsinstellingen aangeklaagd wegens het aanmoedigen van destabilisatiepogingen tegen zijn regering en pogingen om hem en zijn aangestelden uit de macht te krijgen.

In de afgelopen 16 maanden zijn er zes onderzoeken tegen Castillo geopend waarin hij wordt beschuldigd van vermeende corruptie, criminele organisatie, beïnvloeding, medeplichtigheid aan samenspanning, persoonlijk verzwijgen van feiten tegen de rechtspraak en plagiaat van zijn masterscriptie. Hij heeft ook twee moties van afzetting overleefd. Hij is driemaal gedwongen geweest zijn kabinet te herschikken, en heeft meer dan zes dozijn ministers vervangen wegens geschillen en onenigheid met het Congres.

Topfoto: “Nationale mars ter verdediging van de democratie” spandoek gedragen door de Nationale Volksvergadering. Foto: Nuevo Perú