Bron: Werkgroep Vrede met Venezuela, 
Handsoffvenezuela.nl 30 augustus 2020 
Translated in ESpañol - English ~~~ 

Dit is het tweede deel van de serie over de consequenties van het bondgenootschap met de VS. In deel 1 zijn de dwangmaatregelen van de VS+bondgenoten beschreven, w.o. aanslagen, staatsgreeppogingen, sabotage, wurgende ‘sancties’ en militaire dreiging tegen de Bolivariaanse Republiek van Venezuela – of zoals in de newspeak(1) van gevestigde media – ‘tegen dictator Maduro’.

Terwijl partijdige NGO’s en gevestigde media almaar beweren dat de ‘dictator Maduro’ een humanitaire crisis veroorzaakt, en er een verantwoordelijkheid is om in te grijpen, zoals in Yougoslavie 1996, Afghanistan 2001, Irak 2003, Libië 2010, Syrië 2011, … geven onafhankelijke experts en diplomaten aan dat de humanitaire noden juist gecreëerd worden door bovenstaande dwangmaatregelen, en veroordelen deze als middeleeuwse barbarij. Omdat dat verband tussen de maatregelen en de humanitaire situatie al sinds februari 2018 als strategie beschreven staat in het masterplan van Kurt Walter Tidd, militair strateeg en commandant van Southcom en de 4e vloot, kan de opzettelijkheid ervan niet ontkend worden.

Het feitelijke doel ervan is de verdrijving van de regering, de ontmanteling van veiligheidsdiensten en instituten, de zuivering van sociale organisaties en leiders en de vestiging van een duurzame neoliberale vazalstaat, met ‘s werelds grootste olievoorraad, goud en andere bodemschatten als begeerde buit. Met de onderwerping van Venezuela kan tevens een belangrijke hindernis verwijderd worden voor verdere neokolonisatie van de ‘achtertuin’ van de VS.

Minister blok in het NOS-televisieprogramma ‘met het oog op morgen’ vanuit Willemstad 30 april 2019

Deze misdadige agressie tegen een soevereine staat en haar volk, wordt door de Nederlandse regering, met name minister Blok, loyaal gesteund. De ABC-eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao, die nog steeds deel uitmaken van het Nederlandse Koninkrijk, worden in de invasieplannen als een mogelijke springplank gezien en er is weinig reden om te verwachten dat de Nederlandse regering deze gevaarlijke en onwetmatige ontwikkeling zal tegenhouden.

Regeringsbeleid gebaseerd op leugens en bedrog

Onze huidige regering verontschuldigt zich niet voor de misdaden van het voormalige Nederlandse koloniale wereldrijk en wil de ontstane ongelijkheid handhaven. Ze neemt geen stelling tegen de georganiseerde misdaden van de VS en Israël, maar vormt met hen en andere bondgenoten (NAVO-leden en partners) een machtsblok om de status quo te handhaven en ‘bedreigende’ ontwikkelingen in de kiem te smoren.

Vanaf 1945, heeft dit aangroeiende machtsblok in meer dan 70 vazalstaten en voormalige kolonies de democratische regeringen door interventies verwijderd en hun marionetten de macht laten overnemen. Met name, maar niet alleen, in zuid en midden Amerika. Onder het mom van ‘Nationale Veiligheid’ wordt neokoloniale plundering en uitbuiting gehandhaafd.

Als lid van de het westerse bondgenootschap, wordt door onze regering de agenda ondersteund van veroordeeld oorlogsmisdadiger Elliot Abrams, voormalig CIA directeur , nu minister Pompeo, en andere haviken. Vanuit discutabele loyaliteit, ongepast respect voor zijn collega Pompeo, en mogelijk ook om zijn sporen te verdienen heeft minister Blok effectieve bijdragen geleverd aan het agressieve en wetteloze beleid van de VS inzake Venezuela, en in dat verband het Nederlandse volk en haar vertegenwoordiging in de Tweede Kamer op vele momenten misleid:

Misleiding: “Het waren geen vrije en onafhankelijke verkiezingen” aldus de minister op 23 mei in de Tweede Kamer, en op vele momenten daarna; “Juan Guaido is de interim President van Venezuela” beweert de minister sinds 23 januari 2019.
Dit is feitelijk onjuist en een flagrante schending van de soevereiniteit van Venezuela; de VN en werkelijk onafhankelijke experts en diplomaten gaan met niets hiervan akkoord.
President Maduro is op 20 mei 2018 met 67% van de stemmen gekozen. Dat enkele anti-democraten, aangemoedigd door de VS, de verkiezingen boycotten en daarmee direkt verantwoordelijk waren voor de lage opkomst maken deze niet ongeldig. Het zijn de door het volk afgewezen traditionele politieke partijen, de G4, die ook de parlementsverkiezingen van 6 december a.s. zullen boycotten. Juan Guaido, die zichzelf op 30 januari 2019 ongekozen als ‘interim’ president uitriep, is een van hen. Evenals de ex-voorzitter van de kiesraad die vorige maand de voorbereiding van parlementsverkiezingen tegenwerkte en om dit ongrondwettelijke handelen door de hoogste rechter afgezet werd.
Het is de voorheen gevestigde elite die tot 1998 in samenwerking met de VS en multinationale bedrijven de plundering en oneerlijke exploitatie van de Venezolaanse bronnen en arbeid regelden.

1 mei 2019, Caracas – miljoenen geven blijk van hun steun aan het Bolivariaanse regeringsbeleid

Ondanks misleidende hetze in alle media kiest het volk sinds 1998 voor de ‘Bolivariaanse’ revolutie van wijlen President Hugo Chavez, die voortgezet wordt door de huidige regering van President Maduro.

Met staatsgrepen, aanslagen, collectieve strafmaatregelen en hetze probeert deze elite, met steun van de VS, de macht terug te krijgen. Toen dat hen in 2015 eenmaal een meerderheid in het parlement opleverde, hebben ze van alles geprobeerd om die macht uit breiden en nooit meer op te hoeven geven. Ze saboteren het in de grondwet vastgelegde democratische proces, omdat ze bij eerlijke democratische verkiezingen weinig kans zullen maken. Het is diep triest dat onze regering in deze ondemocratische praktijken meegaat.

Misleiding: De mensenrechten van Venezolanen worden door hun regering geschonden. Er is een humanitaire crisis, die sanctionering en ander ingrijpen rechtvaardigt.
Door de VS gecontroleerde organisaties als Human Right Watch (HRW), Amnesty International (AI) hebben dit op basis van hun dubieuze onnavolgbare beschuldigingen beweerd (2), en Michelle Bachelet heeft dit namens de OHCHR overgenomen (3). Er is echter algemeen erkend bewijs van het tegendeel: De eenzijdige dwangmaatregelen van de VS en de EU, de zogenaamde ‘sancties’, schenden de mensenrechten (4).
De financieel-economische blokkade is een internationaal misdrijf. Bij het ICC in den Haag ligt in dit verband een juridische verwijzing (5).

Misleiding: De vluchtelingenstroom vanuit Venezuela, veroorzaakt door het beleid van de Maduro-regering, veroorzaakt een plaatselijk probleem in het overzeese koninkrijksdeel en noodzaakt een visumplicht.
De vluchtelingenstroom is in feite een direct gevolg van de wurgende ‘sancties’ , en als doel beschreven in het eerdergenoemde masterplan (6) van senior pentagon-strateeg Kurt W. Tidd. (17 februari 2018)
Het kunnen vluchten zonder vereiste documenten is een mensenrecht; indien de bende die deze ellende voor de Venezolaanse bevolking veroorzaakt tevens regels en handhaving creëert om hen de vluchtweg te ontnemen, is er mogelijk sprake van een opzettelijke misdaad van genocide. En dat is precies wat Nederland doet……
Venezolaanse immigranten worden onder erbarmelijke omstandigheden in gevangenis-barakken opgesloten. Hun juridische rechten worden niet nageleefd.

Aruba Bonaire en Curaçao hadden veel voordeel van regionale handel, samenwerking en toerisme met hun grote broer Venezuela. Dit is allemaal door ‘sancties’ van de VS en de ambities van minister Blok, stopgezet.
(Deel 3 zal voorbeelden geven, verder ingaan op de mogelijke gevolgen en aangeven hoe dit in de verborgen agenda van het Nederlandse beleid past.)

Misleiding: De SoFA, een vergaande militaire overeenkomst tussen Curacao, Nederland en de VS, waarmee de Amerikaanse militairen op de ABC-eilanden boven de wet gesteld worden, is volgens minister Blok met name nodig voor hulp bij orkanen en andere rampen.
In de zuidcaribische regio zijn nog nooit orkanen geweest. Die zullen er ook niet komen. Evt. bijstand van de VS aan de noordelijke eilanden St. Maarten, St. Eustatius en Saba kan heel goed vanaf buureiland Porto Rico, een VS-kolonie met 10 militaire bases, of vanaf Miami of Costa Rica geleverd worden. (Afgezien van het repatriëren van Gringos is zulke bijstand na de orkaan Irma in 2017 door de VS overigens niet geleverd).
Er zijn alleen maar argumenten tegen het Sofa-verdrag van de VS met Curaçao (VIDEO van het 2e kamer debat)

Misleiding: De inzet in de Caribische regio van Nederlands grootste oorlogsschip, het amfibie aanval-supportschip Hr.Ms. Karel Doorman, is nodig voor ondersteuning bij coronabestrijding.

De Karel Doorman is na een corona-overleg van de NAVO-top, naar de zuid Caribische zee vertrokken, samen met Franse en Engelse oorlogsschepen, om druk uit te oefenen op de Venezolaanse staat en desgewenst bij te dragen aan een maritieme blokkade of invasie. Van de achteraf beweerde logistieke en medische ondersteuning is in feite geen enkele rapportage bekend en is dus zeer waarschijnlijk onwaar. (7)

Misleiding: Door Nederlandse autoriteiten was aan Venezuela onderzoek beloofd naar de situatie rond de aanvaring van RCGS Resolute met een Venezolaans kustwachtschip, Er werd echter van ‘externe hogerhand’ bevolen dat er geen lokale inspectie plaats mocht vinden.
Eind maart 2020 was het dikwandige Narctic Cruiseschip RCGS Resolute, met onbekende bemanning, op ramkoers in de Caribische zee. Het heeft na een aantal verdachte manoeuvres in de territoriale wateren van Venezuela, in de nacht van 30 maart opzettelijk een Venezolaans kustbewakingsschip geramd en tot zinken gebracht. Ondanks noodsignalen van het zinkende kustbewakingsschip, is het Cruiseschip zonder hulp te verlenen naar de haven van Willemstad Curaçao gevlucht en kreeg daar bescherming.
Het is niet zeker dat minister Blok hier de betrokken ‘externe hogerhand’ was, maar wel waarschijnlijk, gezien zijn bevoegdheid en motivatie. Op 12 mei 2020 heeft de onafhankelijke rechtbank van Curaçao de bemanning van het schip veroordeeld en de rederij een boete van ca. 212 miljoen euro opgelegd.

Misleiding: Op een kamervraag van de SP of de bewering klopt, dat de huurlingen-invasie op 3 mei 2020 vanuit Colombia via Aruba uitgevoerd werd, beloofde de minister op 14 juni:.
“…. Wij hebben geen informatie over betrokkenheid vanuit Aruba, maar hebben gevraagd aan Venezuela om daar verdere informatie over te geven. Als die er is, zullen wij daar heel serieus naar kijken”
De door het Venezolaanse leger in beslag genomen Gps-data leverden die informatie, maar de Nederlandse minister heeft daar blijkbaar niet serieus naar gekeken.
Het is ongeloofwaardig dat de minister er via zijn eigen contacten geen informatie over gekregen zou hebben.

Misleiding – In zijn brief van 23 juni aan de kamer, inzake ‘uitbreiding van de capaciteit’ van de VS-basis op Curaçao: “Het Koninkrijk is gebaat bij de Amerikaanse luchtverkenningen op grond waarvan drugstransporten kunnen worden opgespoord en onderschept. Dat laatste gebeurt in een groot aantal gevallen in samenwerking met de Koninklijke Marine en de Kustwacht Caribisch gebied.”
Er worden door de marine en kustwacht veel vissers en handelaren lastiggevallen en geïntimideerd – waarvan meldingen. Maar m.b.t. onderschepte drugstransporten zijn er geen meldingen bekend, en zeker geen ‘groot aantal gevallen’. (8)

Misleiding – in dezelfde brief van 23 juni: Mede namens de Minister van Defensie informeer ik u hierbij over “een tijdelijke uitbreiding van de capaciteit op de Forward Operating Location (FOL) faciliteit in Curaçao.”
Het contract met de VS voor het gebruik van haar FOL- basis op Curaçao betreft uitsluitend counter-narcotics operaties. De minister schendt het democratische proces, dat instemming van het Parlement vereist, door te beweren dat het een ‘uitbreiding van de capaciteit‘ betreft terwijl het in feite een functie-uitbreiding is, en confronteerde de kamer met de mededeling dat de goedkeuring door hem, zijn collega van defensie en twee anderen reeds getekend is.

AWACS early warning system

Dit is een zeer ernstige zaak, want het betreft geen ‘counter-narcotics operation’, doch een duidelijke militaire bedreiging en mogelijk ook de voorbereiding en ondersteuning van een militaire aanval en invasie. Het AWACS verkenningsvliegtuig kan een gebied tot 250km ver in kaart brengen. De nieuwere JSTARS (joint surveillance and attack radar system) kan dat ook , heeft directe datakoppeling met andere moderne militaire systemen en heeft bovendien een commando-centrum aan boord.

Beide verkenningsvliegtuigen vliegen noordelijk van de ABC-eilanden van oost naar west evv. en controleren daarmee het noordelijke deel van Venezuela, tot 150km diep landinwaarts, waar 80% van de Venezolanen leven en zich de meeste infrastructuur bevindt, waaronder die voor de verdediging van het land.


Het verzamelen van strategisch data voor de ondersteuning van toekomstige militaire acties, zal de werkelijke functie van beide type verkenningsvliegtuigen zijn. De twee stratotankers zijn noodzakelijk voor het bijtanken van aanvliegende bommenwerpers.
Deze militaire bedreiging – al dan niet quasi (9) verholen – is op zich een daad van agressie en strafbaar volgens internationaal recht

Vertrouwen geschonden

De ambities van minister Blok, hebben Aruba Bonaire en Curaçao feitelijk in een oorlogssituatie met Venezuela gebracht. Zowel economisch als diplomatiek en nu ook militair. Eenvoudig te doorziene misleiding was de basis van zijn beleid.

Een door Blok veelvuldig toegepaste handelswijze om de vereiste democratische procesvoering buitenspel te zetten, is het vervormen van de situatie, zodanig dat er geen toestemming voor de beleidsverandering nodig lijkt. In dit recente geval, in zijn brief aan de kamer, wekt hij de suggestie dat de inzet van de vier militaire vliegtuigen nodig is voor de bestrijding van drugstransporten”

De reden voor de tijdelijke uitbreiding van de capaciteit is een door de VS waargenomen aanzienlijke toegenomen drugssmokkel via de Caribische route richting de Verenigde Staten.
Er zullen vier vliegtuigen worden geplaatst samen met ongeveer 150 bemannings- en onderhoudspersoneel, verspreid over een paar maanden.

Door in zijn brief deze twee zinnen onder elkaar te plaatsen, wordt de suggestie gewekt dat de vliegtuigen er voor drugsbestrijding zijn, zonder dat expliciet te hoeven schrijven. De tekst gaat verder met:

Hoewel conform het verdrag de VS vooraf geen toestemming hoeven te vragen voor deze of andere uitbreidingen is het in dit geval wel gebeurd vanwege de COVID-19 maatregelen die Curaçao heeft genomen de afgelopen maanden.
Met de regering van Curaçao zijn onder meer afspraken gemaakt over het in quarantaine gaan van de bemanning bij binnenkomst.

De Amerikaanse bedreigingen en militaire escalatie hebben werkelijk niets met het de vermeende onderscheppen van drugstransporten te maken en vallen dus ook niet binnen het bestaande verdrag over het gebruik van de FOL-legerbases. De inzet van deze militaire vliegtuigen vereist wel degelijk toestemming van de Nederlandse regering, en omdat het onbetwistbaar oorlogshandelingen betreft, kan de minister die toestemming alleen geven na goedkeuring van de Staten-Generaal, d.w.z. de Eerste- en Tweede Kamer.

Premie voor aanwijzingen die leiden tot zijn arrestatie: 15 miljoen dollar

Door de President van Venezuela en zijn hoogste ambtenaren aan te klagen voor handel in Cocaïne en premies van 10 a 15 miljoen op hun hoofden te zetten, hebben de haviken hun beoogde plan transparant gemaakt:
Zoals met de invasie van Panama, de aanval en gewelddadige overname van de regeringsgebouwen en de gevangenname van President Noriega in december 1989, is deze recente aanklacht voor drugsmisdrijven uitsluitend bedoeld als gefabriceerde legitimatie voor een agressieve machtsovername en de gevangenneming dan wel executie van het gekozen staatshoofd Maduro en andere hoge ambtenaren.

En er is meer. Deze lijst is niet volledig (10)

Alle oorlogen beginnen met leugens, ze worden achteraf vaak toegegeven en gedocumenteerd. Blok heeft het volk en haar vertegenwoordiging in de kamer misleid voor acceptatie van misdadig agressief beleid tegen de Bolivariaanse Republiek van Venezuela.

Omdat hij als minister van buitenlandse zaken, als geen ander op de hoogte zal zijn geweest van de plannen, kan hij zich niet achter onwetendheid (“met de kennis van toen…..”) verschuilen. Het zijn leugens en bedrog, bij volle bewustzijn, tegenover de volksvertegenwoordiging, en daarmee indirect tegen het volk. Alleen al in verband met zaken die Venezuela betreffen loog hij herhaaldelijk. Zijn voorganger Halbe Zijlstra moest vertrekken toen bleek dat hij een enkele keer loog. Waarom zit Blok daar nog?

Hoe verder?

De regering, elke minister en staatssecretaris, is verantwoording verschuldigd aan het Nederlandse volk en haar vertegenwoordiging in de Staten-generaal. Dat speelt zich af in de tweede kamer; schriftelijk, plenair of in commissievergaderingen, waarbij oprechte informatieverschaffing essentieel is. Schending van het vertrouwen kan afgestraft worden met een motie van wantrouwen.
In de vorm van interviews en persverklaringen in de NOS radio- en televisieprogramma’s, geeft de regering het (kijk- en luister-)volk inzage in haar beeld van de actuele situatie en de keuzes die ze gemaakt heeft – het regeringsbeleid. Er is geen kritische noot of onafhankelijke analyse van de NOS. Er is geen interactie van de kijkers of luisteraars. Het is meer demografie en overheidspropaganda dan democratie. En er zijn weinig of geen onpartijdige nabeschouwingen in dagbladen, tijdschriften, radio of TV.

Het kan niet zo zijn, dat bedrog een legitiem middel is in beleidsvoering. Wij pleiten dan ook voor het terugdraaien van de beleidsbepalingen die op basis van misleiding doorgevoerd zijn, ofwel:

 • Het ongedaan maken van Visumplicht voor Venezolaanse bezoekers.
 • De onmiddellijke verbanning van de 4 vliegtuigen en 200 militairen, en de zo spoedig mogelijke sluiting van de FOL-bases op Curaçao en Aruba, volledig, omdat Southcom en DEA niet te vertrouwen zijn in wat zij ‘drugsbestrijding’ noemen,
 • Het beëindigen, van de humanitaire hub-overeenkomst (11), omdat USAID niet te vertrouwen is in wat zij ‘humanitaire’ hulp noemen,
 • Het herstellen van diplomatie, economische samenwerking en handel tussen de ABC-eilanden en Venezuela.

Minister Blok, heeft het vertrouwen en zijn mandaat verspeeld, en zal de consequentie ervan moeten aanvaarden. Zijn uitgevoerde of voorbereide buitenlandse beleid zal herzien moeten worden.

We willen dat de Nederlandse regering de soevereiniteit van Venezuela volledig accepteert en de gekozen President Maduro als het enige staatshoofd diplomatieke erkenning geeft ; En dat het Luis Parra erkent als de enige president van de nationale bijeenkomst (het parlement); Indira Maira Alfonzo Izaguirre erkent als president van de Kiesraad en de ambassadeur in den Haag erkent als de enige diplomatieke vertegenwoordiger en zaakgelastigde van de Bolivariaanse Republiek van Venezuela.

Vanuit respect voor internationale regelgeving en de soevereiniteit van staten, zal de Nederlandse staat, en de bedrijven die onder haar jurisdictie vallen, zich moeten onthouden van financieel-economische sabotage door zgn. sancties, en aan criminelen die sabotagedaden uitvoeren geen bijstand of bescherming verlenen. Strafexpedities als deze horen niet thuis in een 21eeuwse dekoloniale wereld

ABC – eilandbewoners

Het wordt voor de Antilliaanse families steeds meer duidelijk, dat de belangen van het koninkrijk eerder strijdig dan gelijk zijn aan hun eigen belangen, en dat het koninkrijksverdrag van 1954 verouderd is en te weinig ruimte biedt voor een passend ontwikkeling- en crisisbestrijdingsbeleid.
Er is in de Nederlandse media buiten de mensonterende berichten over het zgn. ‘vluchtelingenprobleem’ geen enkele melding gemaakt over de werkelijke problemen die ontstaan zijn door Nederlands ingrijpen. Die problemen worden nu misleidend in relatie gebracht met de corona-pandemie. Gebruikmakend van het negatieve beeld dat de staat en media jarenlang van autochtone Antillianen geschilderd hebben, wordt militaire handhaving van de orde als iets vanzelfsprekend gebracht. Zwaarbewapende Nederlandse mariniers in de straten; volle gevangenissen; rechtsbescherming geweigerd; “War is Peace”(1).
De neokoloniale agressie van de VS en bondgenoot Nederland heeft op de eilanden al veel veranderd.

In deel 3 worden met name de mogelijke consequenties voor de bewoners, bedrijven en diensten op Aruba, Bonaire en Curaçao belicht.
Deel 1 van 20 juli j.l. is nog beschikbaar in dit archief.


Voetnoten 1 – 11

 1. (1) ‘Newspeak’, en ‘War is peace’ zijn veelvuldig terugkomende begrippen in de futuristische roman 1984 van George Orwell.
 2. (2) AI en HRW zijn verre van onafhankelijk en hebben een kwalijke reputatie. In hun rapporten en persberichten, die in veel gevallen de wens van de VS+NAVO voor humanitaire interventie ondersteunt, ontbreken feiten en bewijzen. De door hun opgevoerde ‘getuigen’ zijn altijd unaniem en op zijn minst twijfelachtig. Een paar analyses in dit archief:
  Amnesty International ondersteunt de regime-change agenda voor Bolivia 26 oktober 2019
  Hoe Amnesty International de regimechange-propaganda van Trump tegen Venezuela versterkt 28 februari 2019
  AFGJ-rapport [PDF] maakt gehakt van de misleidende rapporten van Amnesty International (Nicaragua) 28 februari 2019
  Amnesty International, Human Rights Watch en het geloofwaardigheids probleem. (middenoosten, met update over zuid-amerika) 13 maart 2018
  Smart Power & het mensenrechten Industrieel Complex 15 februari 2016
 3. (3) Michelle Bachelet, ex-president van Chili en huidig hoofd van OHCHR, de mensenrechtenorganisatie van de VN, nam klakkeloos de omstreden informatie van het rapport van Amnesty International over, ondanks dat getuigen die ze sprak tijdens haar bezoek aan Venezuela haar een heel ander waarheid vertelden.
  Alle berichten daarover in dit archief
 4. (4) De eenzijdige dwangmaatregelen van de VS+EU zijn barbaars, misdadig, en oorzaak van economische crises en menselijk lijden.
  Chronologie van de financieel-economische sabotage (sancties) tegen Venezuela (elke maand bijgewerkt)
  Sancties voor Massa Vernietiging: de Amerikaanse oorlog tegen Venezuela
  nieuws & opinie over de zgn ‘sancties’ tegen Venezuela (in dit archief)
 5. (5) Op de zeer informatieve persconferentie van Jorge Arreaza in den Haag was de Nederlandse pers, ondanks uitnodiging, volledig afwezig. Het is hier nog te bekijken (Nederlandse ondertiteling)
  Arreaza: ‘de dwangmaatregelen van de VS zijn massavernietigingswapens’ [VIDEO]
 6. (6) De opzettelijkheid ervan kan niet ontkend worden. In het februari 2018 intern verspreide interne ‘Masterstroke’ Plan van Kurt W. Tidd, militair strateeg en gepensioneerd hoogste commandant van Southcom en de 4e vloot, staat dit, en veel meer, expliciet als militaire strategie vermeld.
 7. (7) De Karel Doorman arriveerde 3 dagen voor de huurlingeninvasie , en speelde daarna mogelijk een rol in de dreiging tegen de Iraanse Tankerflotilla(9). Het schip is vervolgens vervroegd naar Nederland teruggekeerd, mogelijk vanwege verveling en terechte frustratie bij de bemanning , maar een deel van de militaire hardware en bemanning bleef, w.o. enkele vrachtwagens, jeeps en pantserwagens op st. Maarten en Curacao en een 19 persoons JISTARC-detachement met een lanceer- en communicatie-installatie en een onbekend aantal X-300 Integrator drones op Aruba. (Ik kom hier in het 3e deel van deze serie op terug). Op aandringen van regeringspartij D66 wordt een nieuwe ‘humanitaire’ inzet van het oorlogsschip besproken.
 8. (8) De kustwacht en Nederlandse Marine zouden op 28 februari 2020 een cocaïnetransport van 5.500kg vanuit Venezuela hebben onderschept. De persberichten stonden klaar voor verspreiding, maar de feiten en navigatiedata spraken de bewering tegen. Het is uiterst twijfelachtig of dit minstens een kern van waarheid heeft gehad.)
 9. (9) Quasi verholen, want elk redelijk denkend mens zou moeten toegeven dat de permanente inzet van de vier militaire vliegtuigen, t.w. een AWACS, een JSTARS en twee stratotankers alleen maar gezien kan worden in een context van de militaire bedreiging van Venezuela. Dreigen met een aanval op een soevereine staat is ondubbelzinnig verboden volgens internationale wetgeving die landen in 1949 overeengekomen zijn, en in strijd met het handvest van de Verenigde Naties, waar Nederland en c.a. 200 andere landen deel van uitmaken.
 10. (10) Bovenstaande opsomming is niet volledig. Vergelijkbare misleiding vond plaats om acceptatie te krijgen voor de visum-regeling, de Humanitaire Hub Overeenkomst en de recente verlenging daarvan, ….. (wordt nog aangevuld)
 11. (11) Het omstreden ‘Humanitary hub‘ verdrag tussen Nederland, curaçao en de VS, onderdeel van de staatsgreeppoging op 30 januari 2019, op 19 mei 2020 met terugwerkende kracht verlengd, toen bleek dat de huurlingen-invasie mislukte, en de haviken op zoek waren naar nieuwe opties om de macht Venezuela over te nemen.
  Het Rode Kruis, wereldwijde autoriteit voor noodhulpverlening, heeft de ‘hulp’ van USAID afgewezen omdat er een politieke strategie achter zit.