Bron: Clau O'Brien Moscoso  blackagendareport 15 maart 2023 ~~~

De bevolking van Peru blijft protesteren tegen de staatsgreep waarbij president Pedro Castillo Terrones werd afgezet. De 200 jaar oude Monroe Doctrine is een relikwie in diskrediet, maar Washington beschouwt de regio nog steeds als zijn “achtertuin” waar het de mensen, hun politiek en hun hulpbronnen kan controleren. Clau O’Brien Moscoso doet verslag vanuit Peru.

Nationale staking, dag 68

Op 7 maart was het drie maanden geleden dat het congres de democratisch gekozen president Pedro Castillo afzette en meer dan 70 mensen het leven kostte tijdens de dagelijkse protesten tegen de regering. Ondanks de poging van de westerse media om de illegale afzetting (die de vereiste 104 stemmen met 3 stemmen verschil niet haalde) goed te praten, geeft een overweldigende meerderheid van het Peruaanse volk ofwel couppleger Dina Boluarte, Fujimorismo, ofwel het couperende Congres de schuld van de politieke crisis in het Andesland dat rijk is aan enorme mineralen en grondstoffen. Ondanks de veroordeling deze week van Castillo tot nog eens 36 maanden voorarrest, zijn de mensen ter plaatse van plan op straat te blijven tot hun eisen zijn ingewilligd: schadeloosstelling voor Castillo, een volksvergadering om de grondwet uit het dictatoriale tijdperk ’93 ongedaan te maken, sluiting van het Congres, gerechtigheid voor de afgeslachte, zwaargewonde en verdwenen personen, en een volledige herroeping van alle wetten die onder de dictatuur zijn uitgevaardigd.

Op 8 maart, de internationale dag van de werkende vrouw, getuigde Laura Richardson, algemeen commandant van SOUTHCOM, voor het House Armed Services Committee over wat zij beschouwde als de oprukkende invloed van China op het westelijk halfrond:

De wereld staat op een keerpunt. Onze partners op het westelijk halfrond, waarmee wij verbonden zijn door handel, gedeelde waarden, democratische tradities en familiebanden, voelen de gevolgen van externe inmenging en dwang. De Volksrepubliek China (PRC) – onze grote uitdaging – blijft haar economische, diplomatieke, technologische, informatieve en militaire invloed in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied uitbreiden. De Volksrepubliek China heeft het vermogen en de intentie om internationale normen aan haar laars te lappen, haar invloed en haar merk van autoritarisme te bevorderen en macht en invloed te vergaren ten koste van deze democratieën. De Volksrepubliek China heeft haar vermogen uitgebreid om grondstoffen te winnen, havens aan te leggen, regeringen te manipuleren door middel van roofinvesteringen, en potentiële ruimtefaciliteiten voor tweeërlei gebruik te bouwen, de meeste ruimtefaciliteiten in een regio met een strijdend commando.

In haar niet-ironisch bedoelde toespraak als opperbevelhebber van de militaire invasie van US SOUTHCOM in Latijns-Amerika, met name in Colombia en Perú, verklaart Richardson hoe rijk en weelderig “onze regio” is en dat China, dat in de meeste gevallen de belangrijkste handelspartner van de landen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied is, het Congres en de VS als geheel meer zorgen zou moeten baren. Verder verklaart zij het belang van “geïntegreerde afschrikking”, dat wil zeggen samenwerking met sectoren van het leger, NGO’s en de particuliere (kapitalistische) sector, om “te helpen een halfrond op te bouwen dat vrij, veilig en welvarend is voor onze generatie en volgende generaties. Ik noem dit het Democratieteam, en we moeten een team samenstellen en inzetten.”

Als het geweld dat het coupregime de afgelopen 3 maanden heeft ontketend een indicatie is, is dit “Team Democratie” de nieuwste uitvoering van de 200 jaar oude Monroe Doctrine met een lawfare campagne.

Als het “Team Democratie” van SOUTHCOM zo begaan is met de bescherming van democratische en mensenrechten, waarom had de Amerikaanse ambassadeur in Peru, Lisa Kenna, dan een ontmoeting met de minister van Defensie, Gustavo Bobbio Rosas, de dag voordat de coup plaatsvond en bood zij vervolgens 8 miljoen dollar steun aan CORAH aan (waarvan reeds is aangetoond dat het massaal de mensenrechten schendt), zogenaamd om de narcoticahandel te bestrijden? Misschien kan de rol van NAVO-partner Frankrijk bij de opleiding van Peruviaanse strijdkrachten voor “studie” licht werpen op het aandringen van militaire en financiële steun aan een bloedig en gewelddadig coupregime vanuit de VS en het Westen. Het feit dat Europese multinationale ondernemingen zoals REPSOL vergeving hebben gekregen voor de miljoenenboete die zij moesten betalen voor de olieramp van vorig jaar voor de noordkust van Peru (waardoor talloze vissers en kustgemeenschappen werden getroffen) kan ons aanwijzingen geven over de financiële belangen die achter deze lawfare-campagne schuilgaan.

Volgens Kawsachun News was “Peru’s defacto Minister van Buitenlandse Zaken, Ana Cecilia Gervasi, de enige politicus op een bijeenkomst waar onder andere een oliedirecteur, de president van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en een presentator van het Globo-netwerk (Brazilië) aanwezig waren”. Kort na de staatsgreep had de Canadese ambassadeur in Perú en Bolivia, Louis Marcotte, een ontmoeting met de defacto minister van Mijnbouw, Oscar Vera Gargurevich, om “investeringen te bevorderen”. Canadese bedrijven zijn met 9,9 miljard dollar aan activa de grootste investeerders in de mijnexploitatie van Perú en zouden hun investeringen hebben verloren als Castillo een einde had gemaakt aan de 30-jarige neoliberale contracten die eind dit jaar aflopen en die de rijkdom hebben geprivatiseerd en de Peruaanse bevolking tot armoede hebben gedreven.

Naast deze repressieve maatregelen om het Peruaanse leger op te leiden en te financieren en de plundering van natuurlijke hulpbronnen voor westerse particuliere belangen, heeft het coupregime ook een aantal interne beleidsmaatregelen afgekondigd die zijn fascistische kern blootleggen. Er is een stortvloed van wetsvoorstellen geweest om bezuinigingen en repressie door te voeren, Zoals de verhoging van de pensioenleeftijd van 65 naar 75 jaar of de bepaling dat het beroep van journalist alleen mag worden uitgeoefend door personen met specifieke accreditaties en onder toezicht van het Congres, waardoor de vrijheid van meningsuiting ernstig wordt beperkt.

Maar hoe meer het coupregime zich ingraaft met voortdurende moorden, politieke repressie, impopulair beleid en een van de laagste goedkeuringspercentages in Latijns-Amerika, des te meer zet het volk van Peru zijn rechtvaardige strijd voort. Zij zien deze staatsgreep als een waarschuwing die hen de ogen heeft geopend. Zij zien de krachten achter de internationale lawfare campagne die de president, een van hun eigen mensen, heeft afgezet, en zij zien precies dezelfde minachting die de oligarchie en de rechtervleugel hebben getoond voor de eerste inheemse plattelandspresident van het land als voor de volksbeweging voor een echte democratie. Dit is niet hetzelfde als de “democratie” die de VS/EU/NAVO-as van overheersing oplegt in opdracht van de transnationale bedrijven die deze landen plunderen en leegroven, terwijl ze de overwegend inheemse campesino- en Amazonevolkeren van Peru afslachten.

Topfoto: De bevolking van Peru blijft protesteren tegen de staatsgreep waarbij president Pedro Castillo Terrones werd afgezet | Clau O’Brien Moscoso

Clau O’Brien Moscoso is organisator bij de Black Alliance for Peace in het team Haïti/Amerika. Ze komt oorspronkelijk uit Barrios Altos, Lima, groeide op in New Jersey en woont nu tussen beide landen in.


Gerelateerd (berichten in dit archief):