Bron: Serena Pongratz 
amerika21 6 augustus 2022 ~~~

President wil “aanhoudende campagne” tegen zichzelf tegengaan. Hervormingsplannen lijden onder instabiliteit in kabinet en obstructie van rechts

Lima. President Pedro Castillo van Peru heeft in zijn toespraak tot de natie zijn beklag gedaan over een voortdurende desinformatiecampagne in de politiek en de media tegen hem en zijn vorig jaar gekozen linkse regering. De toespraak vond plaats ter gelegenheid van zijn eenjarig ambtsjubileum.

De president, een vakbondsleider en voormalig leraar basisonderwijs die een jaar geleden verrassend de verkiezingen won, zei dat zijn ambtsperiode was gekenmerkt door pogingen van conservatieve politieke krachten om de regering af te zetten. Castillo herhaalde echter dat hij niet zou terugdeinzen voor de druk van rechts.

Sinds zijn inauguratie is hij “omringd door negatieve voorspellingen van conservatieve sectoren die nooit verandering en sociale rechtvaardigheid hebben gewild”, aldus Castillo in zijn toespraak tot de natie. Politiek rechts, dat een meerderheid heeft in het Congres, heeft alles in het werk gesteld om hem en vice-president Dina Boluarte uit hun ambt te ontzetten, zodat zij zelf aan de macht kunnen komen. Er is geen bewijs voor de beschuldigingen van corruptie die tegen hem zijn geuit.

Deze week nog weigerde het Congres de president toestemming om naar Colombia te reizen voor de inauguratie van de pas verkozen linkse president Gustavo Petro. In Peru moet het parlement de buitenlandse reizen van de president goedkeuren. Als reden voor de geweigerde goedkeuring werden de vijf lopende corruptieonderzoeken tegen Castillo opgegeven. Het verzoek om toestemming van het parlement was in het verleden altijd een loutere formaliteit geweest: sinds Alberto Fujimori hadden alle Peruaanse presidenten een meerderheid in het parlement tegen zich en werden zij ook geconfronteerd met corruptieonderzoeken; niettemin was nog nooit een president een staatsbezoek geweigerd.

Het staatshoofd heeft de voorzitter van het Parlement, mevrouw Camones (Alliantie voor Vooruitgang), tijdig een officiële brief geschreven waarin hij om toestemming verzoekt voor zijn reis naar de Colombiaanse hoofdstad Bogotá van 6 tot 8 augustus. “De deelneming van de President van de Republiek aan deze ceremonie zal de historische banden van broederschap en samenwerking tussen beide landen versterken” en een bilaterale agenda opstellen over aangelegenheden “van gemeenschappelijk belang ten behoeve van de bevolking van beide staten”, aldus het verzoek.

Naast obstructiepolitiek van rechts is er ook kritiek van links op de president, die zich kandidaat had gesteld met een ambitieus sociaal en economisch programma.

Vakbondsleden en academici hebben gemengde gevoelens over het eerste jaar van het presidentschap. Zij bekritiseren onder meer het gebrek aan uitvoering van de beloofde landbouwhervorming en wijzen op interne regeringsproblemen die tot dusverre in de weg hebben gestaan. In de kritiek wordt onder meer gewezen op een gebrek aan duidelijkheid, een gebrek aan prioritering van het landbouwbeleid, een nauwelijks bestaande dialoog tussen de regering en de werknemers in de landbouw, en de herhaalde wisseling van ministers.

Onlangs diende premier Aníbal Torres om persoonlijke redenen een ontslagbrief in. Torres is al de vierde premier in Castillo’s kabinet en bekleedt deze functie nu zes maanden. Het verzoek om ontslag werd door Castillo afgewezen; Torres blijft dus in functie. Daarnaast waren er opnieuw kabinetswijzigingen in de departementen buitenlands beleid, economie, cultuur, arbeid, vervoer en huisvesting.

Topfoto: Een jaar in functie gekenmerkt door pogingen van de oppositie om Castillo uit zijn ambt te ontzetten | Bron: @PedroCastilloTe