Bron: Andrew Korybko 
substack 28 februari 2024 ~~~

Wat vanuit het perspectief van de heersende Oekraïense elite en hun westerse meesters als het ergste scenario wordt beschouwd, is voor de rest van de wereld het beste scenario. In het geval dat Zelensky wordt afgezet en de vredesbesprekingen onmiddellijk worden hervat op het moment dat Rusland door de bestandslijn breekt, zal de NAVO zich misschien niet zo onder druk gezet voelen door haar veiligheidsdilemma met Rusland om conventioneel in te grijpen in Oekraïne.

De Oekraïense Inlichtingencommissie waarschuwde in een Telegram-post voor het ergste scenario dat in juni zou kunnen gebeuren, waarbij een Russische doorbraak over de Contactlijn (LOC) samengaat met protesten over de dienstplicht en de onwettigheid van Zelensky en zo de doodsteek toebrengt aan de staat. Ze beweerden voorspelbaar dat deze protesten, samen met beweringen over groeiende vermoeidheid binnen Westerse en Oekraïense samenlevingen plus civiel-militaire spanningen in Kiev, slechts “Russische desinformatie” zijn, ook al bestaan ze allemaal echt.

Zelensky is wanhopig om op voorhand mogelijk komende protesten tegen hem in diskrediet te brengen” en daarom beweerde hij eind november dat Rusland samenzweert om een zogenaamde “Maidan 3” tegen hem te orkestreren, waarnaar de Inlichtingencommissie expliciet verwees in hun bericht. Hun waarschuwing kwam ook op het moment dat Oekraïense media meldden dat Zelensky van plan is om het Constitutionele Hof te vragen een uitspraak te doen over het houden van verkiezingen tijdens de staat van beleg om zo zijn legitimiteit te behouden na het verstrijken van zijn termijn op 20 mei.

Het voorgaande bericht van Turkse media vermeldt ook hoe “oppositieleiders Petro Porosjenko en Joelia Timosjenko voorstelden om een coalitieregering te vormen om een legitimiteitscrisis te voorkomen”, maar dit werd afgewezen door het hoofd van de Nationale Veiligheidsraad Danilov. Wat zo interessant is aan dit voorstel is dat het eerder al werd ingediend door een expert van de machtige denktank Atlantic Council in een artikel dat ze midden december publiceerden in Politico om precies hetzelfde doel te dienen.

Deze herinnering en het daaropvolgende voorstel van deze twee oppositieleiders ontkrachten het idee dat vragen over de legitimiteit van Zelensky uitsluitend het resultaat zijn van “Russische desinformatie”, net zoals de laatste opiniepeiling van een Europese denktank van januari dat ook doet met betrekking tot de vermoeidheid over dit conflict. De European Council on Foreign Relations, die niet geloofwaardig kan worden omschreven als “pro-Russisch”, ontdekte dat slechts 10% van de Europeanen denkt dat Oekraïne Rusland zal verslaan.

Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan bewijst de impasse in het Congres over meer hulp aan Oekraïne dat dergelijke gevoelens worden gedeeld in de zalen van de macht, en degenen die er zo over denken willen begrijpelijkerwijs niet doorgaan met het verspillen van zuurverdiende belastinggelden aan een tot mislukken gedoemde proxyoorlog. Over het algemeen zijn de Westerse leiders echter duidelijk in paniek over de nieuwste militair-strategische dynamiek die volgde op het mislukken van het tegenoffensief van Kiev afgelopen zomer en de recente overwinning van Rusland in Avdeevka.

Daarom hebben velen van hen gedebatteerd over een conventionele interventie in Oekraïne tijdens de vergadering van maandag in Parijs, die werd bijgewoond door meer dan 20 Europese leiders. De Franse president Macron zei dat dit niet kan worden uitgesloten ondanks het feit dat er geen consensus is over de kwestie, waarvan zijn Poolse collega bevestigde dat dit het meest verhitte deel van hun discussies die dag was. Dit leidde tot sterke ontkenningen van alle andere Westerse leiders die beweerden dat ze dit nooit zullen toestaan, maar hun woorden kunnen niet serieus worden genomen.

Het ergste scenario waar de Oekraïense Inlichtingencommissie voor waarschuwde en dat men actief in diskrediet probeert te brengen omdat het uitsluitend door “Russische desinformatie” zou zijn ingegeven, zou hen er immers toe kunnen aanzetten om conventioneel in te grijpen om de ineenstorting van de staat en een Afghanistan-achtige ramp in Europa af te wenden. Het is onwaarschijnlijk dat de NAVO werkeloos aan de zijlijn blijft staan als Rusland ergens deze zomer door de ruïnes heen walst na het doorbreken van de LOC, vandaar dat een conventionele interventie echt niet kan worden uitgesloten.

Het zou erg impopulair zijn in het Westen, zoals blijkt uit de laatste opiniepeiling van de eerder genoemde denktank en de voortdurende impasse in het Congres over de hulp aan Oekraïne, maar dat betekent niet dat de elite het niet zal doen omdat ze geen rekening houdt met de publieke opinie bij het formuleren van buitenlands en militair beleid. De elite wil de grootschalige protesten die in Europa zouden kunnen volgen vermijden, maar riskeert ze misschien toch om hun geopolitieke project in Oekraïne niet helemaal voor niets te laten zijn.

Gewone mensen buiten Oekraïne kunnen de loop van de gebeurtenissen niet bepalen, maar die in dat land zouden een historische rol kunnen spelen als ze in opstand zouden komen met de steun van bevriende elementen in de militair-inlichtingendiensten zoals die rond voormalig opperbevelhebber Zaluzhny. Ze zouden hun leven op het spel zetten omdat de SBU dissidenten mishandelt, opsluit en doodt, maar genoeg van hen zijn er klaarblijkelijk klaar voor, zoals blijkt uit de verwoede pogingen van de Oekraïense Inlichtingencommissie om hen in diskrediet te brengen.

Het is nog te vroeg om te voorspellen of ze in opstand zullen komen, laat staan op de schaal en voor de duur die nodig is om Zelensky af te zetten met het oog op een onmiddellijke hervatting van de vredesbesprekingen, omdat de door de CIA gesteunde SBU hun plannen in de kiem kan smoren door hun leiders te arresteren (vooral die in de militair-inlichtingendiensten). Als dit echter samenvalt met een doorbraak van Rusland door de LOC, dan zou er snel een einde kunnen komen aan deze proxyoorlog, op voorwaarde dat er bevriende elites zijn die bereid zijn om ook hun leven te riskeren.

Gezien het mondiale belang van dit conflict, is wat vanuit het perspectief van de heersende Oekraïense elite en hun westerse meesters als het slechtste scenario wordt beschouwd, daarom het beste scenario voor de rest van de wereld. In het geval dat Zelensky wordt afgezet en de vredesbesprekingen onmiddellijk worden hervat op het moment dat Rusland door de LOC breekt, voelt de NAVO zich misschien niet zo onder druk gezet door haar veiligheidsdilemma met Rusland om conventioneel in te grijpen in Oekraïne, waardoor het risico van een Derde Wereldoorlog door misrekening wordt verkleind.


Gerelateerd (berichten in dit archief):