Bron:  Edgar Göll 
america21 22 februari 2024 ~~~ 

Genève. Een werkgroep van VN-experts roept de VS op om hun procedure te herzien voor het verklaren van andere staten als “State Sponsors of Terrorism” (SST) en het opleggen van specifieke sancties.

Momenteel staan er vier staten op deze lijst van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken: Cuba, de Democratische Volksrepubliek Korea, Iran en Syrië.

De experts waarschuwen dat opname op de lijst een negatieve invloed heeft op fundamentele mensenrechten zoals het recht op leven, voedsel, gezondheid, onderwijs, economische en sociale rechten en het recht op ontwikkeling.

De categorisering is eenzijdig van de kant van de Amerikaanse regering, die “de fundamentele beginselen van het internationaal recht schendt, waaronder het beginsel van soevereine gelijkheid van staten, het verbod op inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van staten en het beginsel van vreedzame beslechting van internationale geschillen”. Ze wijzen erop dat deze beginselen algemeen erkende, bindende normen van het internationaal recht zijn.

Daarnaast bekritiseert de groep het feit dat de procedure voor plaatsing op de terreurlijst “onduidelijk en ondoorzichtig” is. Sommige van de vele wetten en regels leiden tot angst, onzekerheid en “buitensporige compliance (naleving) door humanitaire en andere actoren die op het grondgebied van deze landen actief willen zijn”.

Het categoriseren als “aanhangers van terreur” treft vooral landen “die al onderworpen zijn aan andere unilaterale dwangmaatregelen en heeft mogelijk catastrofale gevolgen voor de humanitaire situatie en de mensenrechten”.

De experts hadden al eerder hun bezorgdheid geuit over de negatieve gevolgen van “buitensporige conformiteit met de Amerikaanse regering”. Extra beperkingen en unilaterale sancties op basis van de SST-bepalingen zouden een afschrikkend effect hebben en de toegang tot de aangewezen landen blokkeren.

“Deze alomvattende isolatie van de staat die is aangewezen als sponsor van terrorisme kan een negatieve invloed hebben op de levering van vitale goederen, waaronder voedsel, medicijnen, medische apparatuur en andere benodigdheden, waaronder hulp in het kader van de humanitaire resoluties van de VN-Veiligheidsraad”, waarschuwt de groep. De groep roept de VS op om hun internationale verplichtingen volledig na te komen, “ook extraterritoriaal”.

De experts, die de kwestie met de Amerikaanse regering bespreken, roepen haar op om het kader voor de huidige aanwijzingen als “Staatssponsor van terrorisme” volledig te herzien en deze onder de jurisdictie van de Veiligheidsraad te laten, zoals bepaald in het VN-Handvest. Totdat het wordt opgeheven, moeten de VS maatregelen nemen om negatieve humanitaire gevolgen te voorkomen.

Een wereldwijde campagne roept president Joe Biden op om Cuba van de terreurlijst te halen

Bron: cpcml

Info: ohchr + granma

Door Edgar Göll america21 22.02.2024

Genève. Een werkgroep van VN-experts roept de VS op om hun procedure te herzien voor het verklaren van andere staten als “State Sponsors of Terrorism” (SST) en het opleggen van specifieke sancties.

Momenteel staan er vier staten op deze lijst van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken: Cuba, de Democratische Volksrepubliek Korea, Iran en Syrië.

De experts waarschuwen dat opname op de lijst een negatieve invloed heeft op fundamentele mensenrechten zoals het recht op leven, voedsel, gezondheid, onderwijs, economische en sociale rechten en het recht op ontwikkeling.

De categorisering is eenzijdig van de kant van de Amerikaanse regering, die “de fundamentele beginselen van het internationaal recht schendt, waaronder het beginsel van soevereine gelijkheid van staten, het verbod op inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van staten en het beginsel van vreedzame beslechting van internationale geschillen”. Ze wijzen erop dat deze beginselen algemeen erkende, bindende normen van het internationaal recht zijn.

Daarnaast bekritiseert de groep het feit dat de procedure voor plaatsing op de terreurlijst “onduidelijk en ondoorzichtig” is. Sommige van de vele wetten en regels leiden tot angst, onzekerheid en “buitensporige compliance (naleving) door humanitaire en andere actoren die op het grondgebied van deze landen actief willen zijn”.

Het categoriseren als “aanhangers van terreur” treft vooral landen “die al onderworpen zijn aan andere unilaterale dwangmaatregelen en heeft mogelijk catastrofale gevolgen voor de humanitaire situatie en de mensenrechten”.

De experts hadden al eerder hun bezorgdheid geuit over de negatieve gevolgen van “buitensporige conformiteit met de Amerikaanse regering”. Extra beperkingen en unilaterale sancties op basis van de SST-bepalingen zouden een afschrikkend effect hebben en de toegang tot de aangewezen landen blokkeren.

“Deze alomvattende isolatie van de staat die is aangewezen als sponsor van terrorisme kan een negatieve invloed hebben op de levering van vitale goederen, waaronder voedsel, medicijnen, medische apparatuur en andere benodigdheden, waaronder hulp in het kader van de humanitaire resoluties van de VN-Veiligheidsraad”, waarschuwt de groep. De groep roept de VS op om hun internationale verplichtingen volledig na te komen, “ook extraterritoriaal”.

De experts, die de kwestie met de Amerikaanse regering bespreken, roepen haar op om het kader voor de huidige aanwijzingen als “Staatssponsor van terrorisme” volledig te herzien en deze onder de jurisdictie van de Veiligheidsraad te laten, zoals bepaald in het VN-Handvest. Totdat het wordt opgeheven, moeten de VS maatregelen nemen om negatieve humanitaire gevolgen te voorkomen.

Meer info: ohchr en granma

Topfoto: Een wereldwijde campagne roept president Joe Biden op om Cuba van de terreurlijst te halen | cpcml