Bron: Abdul Rahman 
peoplesdispatch.org 21 juni 2023 ~~~  

De Afrikaanse delegatie onder leiding van de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaposha bezocht zowel Oekraïne als Rusland en ontmoette de leiders om een 10-punten vredesvoorstel te presenteren en bemiddeling aan te bieden om de oorlog te beëindigen.

De Russische president Vladimir Poetin presenteerde vorige week tijdens zijn ontmoeting met een delegatie van Afrikaanse landen het ontwerp van een akkoord dat vorig jaar “voorlopig ondertekend” was met Oekraïne en beweerde dat Oekraïne zich er op het laatste moment zonder enige uitleg uit terugtrok.

Poetin gaf de westerse landen ook de schuld van de voedseltekorten in Afrika en andere ontwikkelingslanden. Hij beschuldigde het Westen ervan de oorlog in Oekraïne te gebruiken als excuus om hun eigen “ongerechtvaardigde” economische beleid te verbergen.

De Afrikaanse delegatie, geleid door de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaposha, reisde twee dagen naar Oekraïne en Rusland, op 16 en 17 juni, om een 10-punten conceptkaderdocument te presenteren voor het beëindigen van de oorlog in Oekraïne en het tot stand brengen van vrede in Oost-Europa.

Afrikaans vredesinitiatief

Afrikaanse afgevaardigden ontmoetten de Russische president een dag na een korte ontmoeting met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in Kiev op vrijdag 16 juni. De Afrikaanse delegatie bestond uit leiders van landen als Senegal, Egypte, Zambia, de Comoren, Oeganda, de Republiek Congo en Zuid-Afrika. President Azali Assoumani van de Comoren is de huidige voorzitter van de AU.

Ramaphosa stelde voor dat Afrika klaar is om een bemiddelaar te worden in de zoektocht naar vrede. Hij presenteerde de 10 punten van het Afrikaanse vredesvoorstel om de oorlog te beëindigen, waaronder onmiddellijke hervatting van de besprekingen, vertrouwenwekkende maatregelen door beide partijen, erkenning van de Russische en Oekraïense territoriale integriteit en soevereiniteit, en ononderbroken export van graan en kunstmest.

In een gezamenlijke persconferentie na de ontmoeting met de Afrikaanse delegatie ontkende Zelensky elke mogelijkheid tot onderhandelingen met Rusland en herhaalde hij het standpunt van zijn land dat vredesbesprekingen alleen kunnen doorgaan nadat Rusland zich volledig heeft teruggetrokken uit alle Oekraïense gebieden.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov, stelde het Afrikaanse 10-punten vredesvoorstel gelijk aan het Chinese 12-punten voorstel en beweerde dat de Afrikaanse leiders na de ontmoeting met Poetin meer begrip toonden voor de ware oorzaken van het conflict, die geworteld zijn in het feit dat sommige landen met twee maten meten als het gaat om het VN-handvest, unilaterale sancties opleggen en de veiligheid van anderen bedreigen.

De terugtrekking van Oekraïne uit het vredesakkoord

Tijdens zijn ontmoeting met de Afrikaanse delegatie in Sint-Petersburg zei Poetin naar verluidt dat Rusland nooit gesprekken met Oekraïne heeft geweigerd. Hij stelde echter vast dat Oekraïne niet alleen heeft geweigerd om met de Russen te onderhandelen, maar zich vorig jaar ook zonder enige uitleg uit de besprekingen heeft teruggetrokken toen in Istanbul een vredesakkoord werd voorondertekend.

Tijdens de eerste dagen van de oorlog werden vorig jaar verschillende gespreksronden gehouden tussen Oekraïense en Russische afgevaardigden – eerst in Wit-Rusland en daarna in Turkije. In april echter, naar verluidt onder druk van Westerse mogendheden en de NAVO, trok Oekraïne zich abrupt terug uit de besprekingen, die sindsdien niet meer zijn hervat.

Poetin presenteerde het ontwerp van de overeenkomst dat naar verluidt gedetailleerde clausules bevatte waarover de Russen en de Oekraïners het in Istanboel eens waren geworden. Volgens de overeenkomst had Oekraïne ingestemd met de eis van neutraliteit en garandeerde het de Russische veiligheid. “Het gaat ook over de strijdkrachten en andere dingen. Het is allemaal opgeschreven tot en met het aantal voertuigen en personeelsleden,” zei Poetin, zoals gemeld door TASS.

Poetin ontkende dat Rusland internationale grenzen had geschonden en beschuldigde Oekraïne en zijn bondgenoten ervan dat ze de oorlog in 2014 waren begonnen. Poetin beweerde ook dat de Russische verhuizing van kinderen uit oorlogsgebieden legaal was en nooit de hereniging met hun families in de weg heeft gestaan, zoals het Westen beweert.

Het Internationaal Strafhof (ICC) had in maart een arrestatiebevel tegen Poetin uitgevaardigd vanwege de vermeende “onwettige deportatie van kinderen uit oorlogsgebieden en andere oorlogsmisdaden”.

Westen verantwoordelijk voor economisch lijden in Afrika

Poetin beweerde dat de voedselprijzen wereldwijd zijn gestegen door de sancties en beperkingen die het Westen heeft opgelegd aan de export van Russische granen en kunstmest, wat de Afrikaanse landen het hardst heeft getroffen. Hij beweerde dat ondanks de door de VN bemiddelde graanovereenkomst, Afrikaanse naties blijven lijden omdat het grootste deel van de toegestane export naar ontwikkelde Europese landen gaat in plaats van naar Afrika.

De VN en Turkije hadden in juli vorig jaar bemiddeld bij een graanakkoord tussen Oekraïne en Rusland, waarbij ze wezen op de gevolgen van de stijgende prijzen van essentiële grondstoffen voor armere landen. Volgens de overeenkomst zou Rusland de export van voedselgranen uit Oekraïne toestaan in ruil voor een versoepeling van de unilaterale sancties van de VS en de EU tegen de Russische landbouwexport.

Poetin merkte op dat “in het kader van het graaninitiatief al ongeveer 31,7 miljoen ton landbouwproducten uit Oekraïense havens is geëxporteerd, maar dat slechts 3,1% van dit volume naar ontwikkelingslanden ging.”

Rusland beweerde ook dat de toenemende honger in Afrika het gevolg is van het “economisch onverantwoorde” beleid van de westerse landen om hun problemen op te lossen die zijn ontstaan na de COVID-19 pandemie.

Volgens de Afrikaanse Ontwikkelingsbank is de oorlog in Oekraïne verantwoordelijk voor een tekort van ongeveer 30 miljoen ton voedselgranen op het continent en een stijging van de prijzen van meststoffen met ongeveer 300%, waardoor het voor de boeren op het continent steeds moeilijker wordt om in eigen land essentiële voedselgranen te verbouwen.

Topfoto: Putin ontmoet Afrikaanse delegatie – (Bron: Xinhua)