Bron: Andrew Korybko 
oneworld.press 16 juni 2022 ~~~

De huidige tendens is dat de overwinning van Rusland in de strijd om Donbass onvermijdelijk lijkt, waarna Moskou ofwel verder westwaarts zal trekken richting de Dnjepr, ofwel een staakt-het-vuren zal overwegen als de voorgestelde voorwaarden het mogelijk maken de doelen van zijn speciale operatie met diplomatieke middelen te bereiken.

Twee recente nieuwsberichten bevestigen dat Kiev aan de verliezende hand is in zijn conflict met Rusland, vandaar dat de door de VS geleide Westerse Mainstream Media (MSM) de afgelopen weken hun verhaal resoluut hebben bijgesteld en de reden achter de speculaties dat de “Grote Drie” van de EU een mogelijk staakt-het-vuren-plan met Zelenski zouden kunnen bespreken tijdens hun bezoek aan de hoofdstad van zijn land. Het betreft de onthutsende statistiek van topadviseur Arakhamia dat Kiev meer dan 1000 slachtoffers per dag maakt in de strijd om Donbass en de belachelijke aanvraag van de andere adviseur Podolyak om wat volgens The Guardian neerkomt op de helft van de raketwerpers van de VS en bijna al hun houwitsers.

Het is onmogelijk dat Kiev het huidige verliespercentage tot in het oneindige kan volhouden, en er is geen realistische kans dat de VS hun voorraden zullen legen door te capituleren voor de eis van hun proxy. Ondanks de valse beweringen van het afgelopen kwartaal dat de munitie van Rusland op was en dat maar liefst een derde van zijn strijdkrachten in Oekraïne was vernietigd, blijft de speciale militaire operatie die Rusland daar uitvoert langzaam maar zeker tastbare vooruitgang boeken op het terrein. De conclusie is dat er tot nu toe alleen maar leugens over de campagne zijn verspreid, totdat het een paar weken geleden onmogelijk werd om de waarheid te ontkennen.

In de westerse media en bij functionarissen heerst een voelbare paniek over het verloop van het Oekraïnse conflict, die ook wordt weerspiegeld in de Europese publieke opinie. Volgens een zojuist gepubliceerd rapport van de European Council on Foreign Relations willen meer Europeanen dat er vrede komt dan dat Rusland wordt gestraft. Die verhouding zal naar verwachting blijven groeien naarmate de perceptie managers doorgaan met het bijstellen van het “officiële verhaal”, dichter bij de waarheid, wat zou kunnen samenvallen met meer publieke discussies over een staakt-het-vuren in de trant van wat de invloedrijke outlet Politico deze week op indrukwekkende wijze heeft geprobeerd aan te wakkeren.

Het westerse doelpubliek van de gevestigde media is misschien zo verstrikt in het volgen van de dagelijkse gebeurtenissen dat velen zich misschien niet hebben gerealiseerd hoe beslissend de verschuiving is geweest in de verslaggeving door hun “betrouwbare nieuwsbronnen” over dit conflict in de afgelopen weken. Zij zouden er goed aan doen zich af te vragen waarom zij niet eerder over de waarheid zijn ingelicht, hoewel weinigen dat waarschijnlijk ooit zullen doen vanwege het doublethink (dubbeldenken – begrip uit Orwell’s ‘1984’) dat hen door de jaren heen is ingeprogrammeerd, om te ervaren wanneer zij geconfronteerd worden met “politiek onwelgevallige” feiten. Toch is het belangrijk erop te wijzen hoe radicaal het “officiële verhaal” is beginnen te veranderen.

Het is inderdaad mogelijk dat dit door het militair-industrieel complex wordt misbruikt om aan te dringen op nog meer militaire hulp aan Kiev, maar het is ook mogelijk dat het Westerse publiek eindelijk uitgeput is geraakt van alles en dus nu in verhouding minder met het conflict begaan is dan voorheen. Als de tweede mogelijkheid geloofwaardig is, zelfs maar ten dele, dan suggereert dat dat Kiev misschien al het overgrote deel van de buitenlandse steun heeft gekregen die zijn sponsors bereid zijn te geven. Met het schokkend hoge aantal slachtoffers en de belachelijke wapeneisen zouden weinigen bereid kunnen zijn nog meer geld in het land te pompen.

Op dit moment lijkt de overwinning van Rusland in de strijd om Donbass onvermijdelijk, waarna Moskou ofwel verder westwaarts zal trekken naar de Dnjepr, ofwel een staakt-het-vuren zal overwegen als de voorgestelde voorwaarden het mogelijk maken de doelstellingen van zijn speciale operatie langs diplomatieke weg te bereiken. Het enige dat met zekerheid kan worden gezegd, is dat de gevestigde media het westerse publiek zal conditioneren om een van deze uitkomsten te verwachten, na hen eerder te hebben gehersenspoeld met “overwinningsporno” in verband met de bedriegelijke fantasie van Kievs “overwinning” op Rusland. Het aantal slachtoffers van hun proxy is onhoudbaar en hun wapeneisen onrealistisch, wat suggereert dat het Westen hen spoedig onder druk zou kunnen zetten om een soort compromis te accepteren.

Topfoto: De huilende acteur Zelesky – Bron: schermfoto

Andrew Korybko is een Amerikaans politiek analist