Bron: Tyler Durden
zerohedge 29 mei 2022 ~~~

Vier NAVO-oorlogsschepen van de Verenigde Staten, Duitsland en Frankrijk zijn dit weekend geland in een Finse haven in aanloop naar geplande gezamenlijke oefeningen die zullen plaatsvinden in de Baltische Zee.

De schepen zijn aangemeerd in de haven van Helsinki, meldde Finlands nationale publieke omroep YLE. De commandant van de Finse marine, Jussi Jasmen, gaf bij hun aankomst een verklaring uit waarin hij zei: “Wij zien deze bezoeken als een uiting van solidariteit, en de belangstelling voor Finland is de laatste tijd aanzienlijk toegenomen.”

NAVO oorlogsschepen aangemeerd in Finland, file beeld.

Finse defensiefunctionarissen omschrijven de aanwezigheid van de schepen als specifiek gerelateerd aan het controversiële verzoek van het land om lid te worden van de NAVO naast Zweden. Beide landen hebben hun historische neutraliteit opgegeven, onder verwijzing naar de Russische invasie in Oekraïne.

De marine-oefeningen in het Oostzeegebied zijn naar verluidt zaterdag van start gegaan:

De tweedaagse oefening, die op 28 april van start gaat, bereidt de Finse schepen voor op deelname aan de NAVO-responsemacht in 2022 en is gericht op “tegenmaatregelen tegen mijnen en werken in een multinationaal kader”, aldus de verklaring.

Over de versterkte aanwezigheid van de NAVO in Finland en in de Finse wateren werd in de nationale media een militaire commandant als volgt geciteerd

“Volgens de Finse marine is de belangstelling voor Finland toegenomen. De bezoeken zijn een teken van steun voor Finland sinds het op 18 mei het lidmaatschap van de NAVO heeft aangevraagd, zei de eskadercommandant Jussi Jämsén.”

“Zo zien wij het. De belangstelling voor Finland is absoluut enorm geweest. We stellen het zeer op prijs dat deze schepen Helsinki bezoeken”, zei Jämsén verder tegen YLE.

Bovendien heeft Finland verklaard dat het zijn deelname aan de militaire oefeningen van de NAVO zal opvoeren, op een moment dat Moskou Helsinki en Stockholm waarschuwt voor “technische en militaire” tegenmaatregelen als zij toetreden tot de westerse militaire alliantie. Finland heeft het Kremlin bijzonder verontrust, gezien de gemeenschappelijke 810 mijl lange Russische grens.

Opmerkelijk is dat de Finse defensiechef het volgende te zeggen had: “De nieuwe oefeningen maken deel uit van de voorbereidingen op mogelijke verstoringen door Rusland in de overgangsperiode tussen de indiening van de NAVO-aanvraag en de goedkeuring van het lidmaatschap, zei minister van Defensie Antti Kaikkonen.

Kaikkonen zei: “We versterken onze partnerschappen tijdens de aanvraagperiode. Dit komt onder andere tot uiting in de manier waarop we wat meer trainen met onze naaste partners, en we zullen zeker andere vormen van bezoeken zien in de komende maanden.” .

Topfoto: Oorlogsscheoen in een Finse haven. Archieffoto


[Toevoeging redaktie:] Het moet vermeld worden dat bijna alle Nederlandese oorlogsschepen deze maand eveneens in de Oostzee zijn. De Zeven Provincien is er reeds lang, en is het commandoschip van een langdurige NAVO-operatie. Ook de Rotterdam, de Amstel, de de Schiedam varen er. Op 7 mei is de Karel Doorman, het grootste Nederlandse marineschip, toegespitst op het ondersteunen van aanvallen en invasies, daar aan toegevoegd.