door Thierry Meyssan 
Voltaire Netwerk, Parijs  9 april 2022 ~~~

Na te hebben aangetoond dat de oorlog in Oekraïne werd voorbereid door de Straussianen en op 17 februari werd ontketend door de aanval van Kiev op de Donbass, keert Thierry Meyssan terug naar de geheime geschiedenis die de Angelsaksen sinds de val van het Derde Rijk verbindt met Bandera aanhangers, de “Banderisten”. Hij luidt de alarmklok: de heropleving van het nazi-racialisme in Oekraïne en de Baltische Staten hebben wij dertig jaar lang niet opgemerkt, evenmin als het feit dat veel van de door ons opgenomen Oekraïense burgers doordrenkt zijn van de Banderistische ideologie. We wachten op de nazi-aanvallen in West-Europa om eindelijk wakker te worden.


Dit artikel is een vervolg op :
1. “Rusland wil de VS dwingen het VN-Handvest te respecteren“, 4 januari 2022.
2. “Washington zet RAND plan door in Kazachstan, daaarna Transnistrië
3. “Washington weigert naar Rusland en China te luisteren“, 18 januari 2022.
4. “Washington en Londen, getroffen door doofheid“, 1 februari 2022.
5. “Washington en Londen proberen hun heerschappij over Europa te behouden”, 8 februari 2022.
6. “Twee interpretaties van de Oekraïense zaak“, 15 februari 2022.
7. “Washington slaat alarm, terwijl zijn bondgenoten zich terugtrekken“, 22 februari 2022.
8. “Rusland verklaart de oorlog aan de Straussianen“, 8 maart 2022
9 “Een bende van drugsverslaafden en neonazi’s”, 5 maart 2022.
10. “Israël verbijsterd door Oekraïense neonazi’s”, 8 maart 2022.
11. “Oekraïne: de grote manipulatie“, 22 maart 2022.
12. “De Nieuwe Wereldorde wordt voorbereid onder het voorwendsel van oorlog in Oekraïne” 29 maart 2022.
13. “Oorlogspropaganda verandert van vorm” 5 april 2022

De massale ondersteuning van de Verenigde Staten en hun bondgenoten aan de Oekraïense banderisten tegen Rusland is vergelijkbaar met de ondersteuning van hetzelfde kamp in de begindagen van Hitler’s Duitsland tegen de USSR. Laten we niet vergeten dat absoluut alle westerse staten zonder uitzondering op een bepaald moment geloofden dat de nazi’s de oplossing waren voor de economische crisis van 1929. Alleen zij leken een geloofwaardig alternatief voor het kapitalisme te bieden. Natuurlijk veranderden bijna al deze mensen van gedachten toen het nazi-gevaar zich tegen hen keerde.

Bij wijze van voorbeeld herinneren wij eraan dat de Franse Minister van Buitenlandse Zaken, Georges Bonnet, gecharmeerd van het Jodenbeleid van das Reich, aan zijn Duitse ambtgenoot, Joachim von Ribbentrop, voorstelde de Franse, Poolse en Duitse joden te deporteren naar een verre kolonie, Madagaskar [1]. Op 6 december 1938 ondertekende dezelfde Georges Bonnet de Frans-Duitse verbintenis tot vreedzame samenwerking met Joachim Ribbentrop, de Reichsminister van Buitenlandse Zaken.

De Britse Eerste Minister Neuville Chamberlain organiseerde het verdrag van München van 30 september 1938, waarbij Tsjecho-Slowakije werd geliquideerd ten voordele van das Reich [2], terwijl de gouverneur van de Bank of England, Montagu Norman, 27 ton Tsjecho-Slowaaks goud stal om de nazi-legers te helpen versterken [3].

En Prescot Bush, de vader van president George H. Bush en grootvader van president George W. Bush, investeerde in 1940 in de fabrieken van het gevangenenkamp Auschwitz (dat pas in 1942 een vernietigingskamp werd) [4].

Na de val van het nazisme, werden deze mensen niet berecht. Integendeel, men probeerde de rangen te sluiten en deze misdaden te vergeten. Laten we oppassen dat we niet dezelfde fouten maken!

Radio Liberty in München. Stepan Bandera, de leider van de Oekraïense nazi-collaborateurs, en Said Ramadan, Hassan el-Banna’s erfgenaam als hoofd van de Moslim Broederschap, werkten er op hetzelfde ogenblik.

De rol van de Oekraïners tijdens de Koude Oorlog

Tijdens de Tweede Wereldoorlog belastte de nazi-theoreticus Alfred Rosenberg en minister van het Oosten (Ostminister) de Letse Gerhard von Mende met de organisatie van de aansluiting van de volkeren van de USSR bij de Führer Adolf Hitler. Zo ontwikkelde hij een model voor de manipulatie van minderheden dat na de val van het Derde Rijk door de CIA werd overgenomen. Met de hulp van de Grootmoefti van Jeruzalem, Amin al-Husseini, richtte Von Mende scholen voor moellahs op in Göttingen en Dresden, liet een Grootmoefti aanstellen op de Krim en nam Oost-SS-regimenten in dienst. Hij was ook de de verantwoordelijke officier van de Oekraïense “nationalist” Stepan Bandera.

In Washington besloten de presidenten Truman en Eisenhower zich te concentreren op psychologische oorlogsvoering tegen de Sovjets. De CIA richtte daarom AmComLib op (Amerikaans Comité voor de Bevrijding van de Volkeren van de USSR) dat Radio Liberty beheerde vanuit München. Het nam Gerhard von Mende in dienst. Hij was het die voorstelde een moskee te bouwen in München, die uiteindelijk werd toevertrouwd aan Said Ramadan (de schoonzoon van de stichter van de Broederschap Hassan el-Banna) [5]. Hij was het ook die de problemen rond Stepan Bandera oploste en hem introduceerde bij MI6 en de CIA [6].

SS Das Reich Division

De voormalige plaatsvervanger van Stepan Bandera en door de nazi’s tot premier van Oekraïne uitgeroepen Jaroslav Stetsko, was in opdracht van het Derde Rijk een van de oprichters van het Anti-Bolsjewistische Volkenblok (ABN) tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij zette de ABN voort tijdens de Koude Oorlog, dit keer voor de VS. In die hoedanigheid werd hij een van de steunpilaren van de door de CIA opgerichte Wereld Anti-Communistische Liga (WACL) [7].

ABN

Het hoofdkwartier van de ABN was in München, van waaruit Stepan Bandera en Yaroslav Stetsko sabotageoperaties in de USSR aanstuurden. De voorzitter van de ABN was de Deen Ole Bjørn Kraft, voormalig voorzitter van de Noord-Atlantische Raad (de civiele autoriteit die het bevel voerde over de geallieerde strijdkrachten).

Verschillende operaties werden gepland in samenwerking met de CIA en MI6, d.w.z. onder toezicht van Frank Wisner (de aangetrouwde grootvader van Nicolas Sarkozy) en Kim Philby. Maar deze laatste verraadde de Kroon en gaf informatie door aan de KGB, die het liet mislukken [8].

Régiment Azov

Een van de medewerkers van Yaroslav Stetsko, Lev Dobriansky, werd ambassadeur van de VS op de Bahamas, terwijl zijn dochter Paula Dobriansky onderminister van Buitenlandse Zaken voor Democratie (sic) werd in de regering George W. Bush. Het was mevrouw Dobriansky die tien jaar lang historische studies financierde om de mensen te doen vergeten dat de Holodomor, de grote hongersnood die Oekraïne in 1932-33 teisterde, ook Rusland en Kazachstan verwoestte, en om hen te doen geloven dat het Stalin was die besloot het Oekraïense volk uit te roeien.

Deze mythe wordt door het banderisme gemanipuleerd om de mensen te doen geloven in een eeuwenoude haat van Russen tegen Oekraïners. Het Europees Parlement heeft zich er in 2008 achter geschaard [9]. Paula Dobriansky bekleedde daarna hoge functies bij Reuters en werkt thans bij de Atlantic Council. Zij was vicevoorzitter van de NED tijdens de Maidan-utsch.

VIDEO

Deze communicatiecampagne van de Oekraïense regering is gebaseerd op de mythe van de Holodomor. Een godin verhaalt over de eeuwenoude misdaden van de Russen tegen de Oekraïners en kondigt aan dat de oogst is aangebroken. Dan onthoofdt ze een Rus op dezelfde manier als jihadisten ongelovigen onthoofden.

President Ronald Reagan en Vice President George H. Bush ontvingen de Banderaisten, waaronder Yaroslav Stetsko, in 1983 in het Witte Huis [10].

Bandera werd vermoord door de KGB in 1955. Stetsko stierf in 1986. Beide mannen liggen begraven op de Duitse begraafplaats Walffriedhof te Munchen.

President Eisenhower ontving op 23 september 1953 een delegatie van de Moslimbroederschap in het Witte Huis. De terroristische organisatie heeft nu de steun van de CIA.

Angelsaksische steun voor de jihadisten

In 1979 gaf de Amerikaanse president Jimmy Carter toestemming voor ‘Operatie Cycloon’. Het idee was om Arabische jihadisten, leden van de Moslim Broederschap, naar Afghanistan te sturen om tegen de communistische regering te vechten. Op dat moment veranderde deze kleine terroristische organisatie in een echt leger [10]. Van de ene oorlog na de andere oorlog gingen ze naar Afghanistan, Joegoslavië en Tsjetsjenië, en uiteindelijk als Daesh naar Irak en Syrië.[11]

Veertig jaar lang worden alle lidstaten van de NAVO verzocht om “politiek asiel” te verlenen aan jihadisten die “vervolgd” worden door Arabische dictaturen. Ten minste 17 geallieerde staten namen deel aan “Operatie Timber Sycamore”, waarbij voor miljarden dollars aan wapens werd geleverd aan jihadi’s [12] totdat zij het Westen bedreigden. Laten we oppassen dat we niet dezelfde fouten maken!

Jonge Oekraïners, leden van de OUN-B (d.w.z. de Organisatie van Oekraïense Nationalisten met een Banderistische tendens), volgen sabotagecursussen op een NAVO-basis in Estland (2006). De training eindigde met een eerbetoon aan Duitse, Estse en Finse soldaten die voor het Derde Rijk zijn gesneuveld.

Westerse steun voor Oekraïense banderisten, Kroatische Ustasa en Baltische neonazi’s

Tijdens de Koude Oorlog werden voormalige nazi-specialisten in onderdrukking door de Verenigde Staten opgenomen in hun anti-Sovjetapparaat.Wij herinneren ons bijvoorbeeld de “slager van Lyon”, Klaus Barbie, die hoofd van de repressie in Bolivia werd, of Alois Bruner, die speciaal adviseur van de Syrische president werd (vóór de Baath-periode) na Joden te hebben uitgeroeid in Oostenrijk, Griekenland en Frankrijk. Daaraan leek echter een einde te zijn gekomen met de ontbinding van de USSR.

Met de ontbinding van het Warschaupact en de onafhankelijkheid van de voormalige Sovjetstaten verschenen er echter banderisten-, Ustasja- en nazi-milities in de publieke arena. Zij kregen Angelsaksische steun omwille van de collaboratie van hun ouders tijdens de Koude Oorlog. Om een paar voorbeelden te noemen:

In Bulgarije wordt sinds vijftien jaar in Sofia een jaarlijks evenement ter nagedachtenis van generaal Hristo Lukov gehouden [14].

In Estland begon het in 2009 met de teruggave van de as van SS-kolonel Alfons Rebane (de “Estse Rommel”), gevolgd door de plaatsing van een gedenkplaat [14], telkens met de krachtige steun van president Toomas Hendrik Ilves (zelf een VS-functionaris). Minister van Defensie Urmas Reinsalu bezocht in 2012 het eiland Saaremaa om een ceremonie van de “Alliantie van Estse Vrijheidsstrijders” (nazi-collaborateurs) bij te wonen en voormalige SS’ers te feliciteren met “de bevrijding van het vaderland” [15].

In Letland beweert president Vaira Vīķe-Freiberga (1999-2007) dat de “SS helden waren van de anti-Sovjet strijd”. Zij liet de geschiedenisboeken veranderen en gaf toestemming voor evenementen om deze ‘helden’ te herdenken. Letland, waar een kwart van de bevolking Russisch is, heeft het gebruik van Russisch op middelbare scholen verboden. Bovendien heeft het in 2018 samen met Estland een muur gebouwd aan zijn Russische grens.[16]

In Bolivia deed MI6 een beroep op de Kroatische Ustasha gemeenschap om president Evo Morales omver te werpen, in 2019 [17]

Op 18 november 2020 heeft de 3e Commissie van de Algemene Vergadering van de VN een resolutie aangenomen inzake “… de bestrijding van de verheerlijking van nazisme, neonazisme en andere praktijken die bijdragen tot het aanwakkeren van hedendaagse vormen van racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid” (UN A/C.3/75/L.49). Alle VN-leden stemden “voor”, alleen de VS en Oekraïne stemden “tegen”. Alle NAVO- en EU-leden onthielden zich van stemming.

Nato’s Stay Behind agent Dmitryo Yarosh.

Dezelfde oorzaken veroorzaken dezelfde effecten

Op 8 mei 2007 hebben nazistische en islamistische groeperingen in Ternopol (West-Oekraïne) een “Anti-Imperialistisch Front” opgericht om samen tegen Rusland te strijden. Er namen organisaties uit Litouwen, Polen, Oekraïne en Rusland aan deel, waaronder islamitische separatisten uit de Krim, Adygea, Dagestan, Ingoesjetië, Kabardino-Balkarië, Karatsjajevo-Tsjerkessië, Ossetië en Tsjetsjenië.

Dokka Umarov, de Emir van Itchkeria (Tsjetsjenië), die door de Verenigde Naties als lid van Al-Qaeda wordt beschouwd, kon wegens internationale sancties niet aanwezig zijn en laat zijn bijdrage voorlezen. Het Front wordt voorgezeten door Dmytro Yarosh, die in Tsjetsjenië heeft gevochten. Samen met Andriy Biletsky, de “Witte Führer”, richtte hij de Rechtse Sector op, die de EuroMaïdan revolutie leidde, en vervolgens het Azov bataljon. Sinds 2 november 2021 is hij adviseur van de opperbevelhebber van het Oekraïense leger, generaal Valerii Zaluzhnyi.

Op 7 april 2022 sprak president Zelensky het Griekse parlement toe. Hij speelde een korte video af tijdens zijn toespraak. Daarin stelde een Oekraïner van Griekse afkomst zich voor als lid van het Azov-regiment en prees de strijd van zijn factie tegen de Russen.

Sinds het uiteenvallen van de USSR heeft Oekraïne zijn oude demonen nieuw leven ingeblazen. Geschiedenis leerboeken zijn veranderd. Dertig jaar lang is de kinderen op school geleerd dat hun land slechts onafhankelijk zou zijn dankzij de nazi’s en dat zij geen genen gemeen hebben met de Russen, dat inferieure ras. Elk jaar gaan tienduizenden kinderen en tieners naar de “vakantiekampen” van de Banderisten, net zoals de Hitlerjeugd dat deed. Ze scanderen hun slogan: “Glorie aan Oekraïne”. Deze jongeren, meisjes en jongens, vinden vandaag asiel in de Europese Unie. Morgen zullen sommigen van hen, net als hun medestanders van de Moslim Broederschap, er aanslagen plegen.

Hoe kunnen we zo blind zijn?

De Banderisten rekruteren thans reeds cadetten in Canada, Frankrijk, Duitsland, Polen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, en nu ook officieren aan de militaire academies van deze landen. Daartoe hebben zij in 2019 een geheime orde, Centuria, opgericht, die hun ideologie verspreidt. Deze orde is gekant tegen democratische procedures en algemeen kiesrecht. De leden reciteren het “Gebed van de Oekraïense Nationalisten”, geschreven door Josef Masjtsjak tijdens het interbellum. Zij dragen het Deense Zonnekruis en verwijzen vaak naar de Orde van Thule, waartoe zeer hoge nazi-functionarissen behoorden. Westerse legers namen deze dreiging niet serieus. Deze ideologie, zoals die van de Moslimbroederschap in het Midden-Oosten, verspreidt zich als een lopend vuurtje.

Het smerige beest is al hier, onder ons.

Thierry Meyssan

Topfoto: Joachim Ribbentrop en Georges Bonnet ondertekenen de Frans-Duitse verbintenis tot vreedzame samenwerking (1938).


[1] « Russia sets record straight: Poland and German Reich planned deportation of Jews as early as 1938 », Voltaire Netwerk, 25 december 2019.

[2] « The Day the West Likes to Forget », door Michael Jabara Carley, Vertaling Sophie Brissaud, Strategic Culture Foundation (Russie) , Voltaire Netwerk, 4 october 2015.

[3] « Angelsaksische geld beheerders hebben de Tweede Wereldoorlog georganiseerd », door Valentin Katasonov, Vertaling Gilles Chertier, Strategic Culture Foundation (Russie) , Voltaire Netwerk, 11 mei 2015.

[4] « Die Bush’s und Auschwitz, eine lange Geschichte », door Thierry Meyssan, Voltaire Netwerk, 3 juni 2003. Lees over andere connecties: « The U.S. ruling class’ bargains with the Reich », door Vladimir Simonov, Voltaire Netwerk, 3 mei 2005.

[5] « A Mosque in Munich : Nazis, the CIA, and the Rise of the Muslim Brotherhood in the West », Ian Johnson, Houghton Mifflin Harcourt (2010). Franse versie: « Une Mosquée à Munich : les nazis, la CIA et la montée des Frères musulmans en Occident, Jean-Claude Lattès » (2011).

[6] Stepan Bandera : The Life and Afterlife of a Ukrainian Nationalist : Facism, Genocide, and Cult, Grzegorz Rossoliński-Liebe, Ibidem (2015).

[7] « The World Anti-Communist League: the Internationale of Crime », door Thierry Meyssan, Voltaire Netwerk, 12 mei 2004.

[8] « MI6,» Stephen Dorril, The Free Press (2000).

[9] « Old Nazis, the New Right and the Republican Party», Russ Bellant, South End Press, (1988).

[10] « De Moslim Broederschap als hulpje van MI6 en de CIA », door Thierry Meyssan, Voltaire Netwerk, 28 juni 2019.

[11] Sous nos yeux, Thierry Meyssan, Demi-Lune (2017).

[12] « Billions of dollars’ worth of arms against Syria », door Thierry Meyssan, Voltaire Netwerk, 18 juli 2017.

[13] « The Nazi Demonstration at Sofia », Voltaire Netwerk, 20 februari 2018.

[14] « Estonia celebrates a Nazi Criminal », Voltaire Netwerk, 26 juni 2018.

[15] « Estonian Government pays tribute to Nazism », Voltaire Netwerk, 8 juli 2013.

[16] « The new iron curtain », door Manlio Dinucci, Vertaling Marie-Ange Patrizio, Il Manifesto (Italie) , Voltaire Netwerk, 18 september 2018. « Right to reply by the Latvian government », Voltaire Netwerk, 11 october 2018.

[17] « De omverwerping van Evo Morales en de eerste lithiumoorlog », door Thierry Meyssan, Voltaire Netwerk, 16 maart 2021