Zeshonderdtwintigduizend burgers stierven in de oorlog in Vietnam, maar er is nooit gerechtigheid voor hen gekomen… Irak werd binnengevallen, beschuldigd van het ontwikkelen van massavernietigingswapens, maar het is gebleken dat dit een leugen was.

En 20 jaar lang was Afghanistan een slagveld in de oorlog tegen terreur, maar uiteindelijk kwam de Taliban weer aan de macht. Leugens, eigenbelang en winstbejag hebben een uitgebreid web van internationale conflicten gecreëerd, met verwoestende gevolgen voor de landen en volkeren die erin verstrikt zijn geraakt. En de verantwoordelijkheid ligt bij één land alleen. De documentaire “The Warmonger’s Legacy” onthult de schokkende waarheid.