Bron: Jack Dresser, 
Global Research 13 juni 2022 ~~~

Zij die niet willen geloven in onze James Bond helden en vereerde politieke figuren moeten zichzelf argeloos onbewust houden van door de CIA geënsceneerde staatsgrepen en moordaanslagen, beginnend na WO II en gedurende de halve eeuw lange, nu opnieuw ontbrande Koude Oorlog.

Vijf schendingen van de soevereiniteit van anderen werden kort na WO II gepleegd door de vaderlandslievende president Eisenhower, van wie alleen Ho Chi Min in functie overleefde.

Populistische en socialistische regeringen in Iran, Guatemala, Indonesië en Kongo, die probeerden de nationale hulpbronnen onder hun eigen bevolking te verdelen, werden allen meedogenloos vernietigd. We hebben uitgebreide geheime oorlogsvoering verhuld door samen te werken met dictators die gruwelijke volkerenmoorden hebben gepleegd in Zuidoost-Azië, Operatie Condor in Zuid-Amerika, Iran-Contra in Midden-Amerika, op grote schaal in heel Afrika, en talrijke geslaagde en onsuccesvolle “kleurenrevoluties” voor regimewisselingen, waaronder de totale vernietiging van Libië, de meest ontwikkelde en uniek populistische natie in Afrika met een menselijke ontwikkelingsindex gelijk aan die van West-Europa.

En onlangs hebben we natuurlijk de Maidan-coup van 2014 in Kiev georkestreerd, die snel werd gevolgd door aanvallen van Oekraïense neonazistische militaire formaties op de Russischtalige Donbas-republieken die zich onafhankelijk hadden verklaard, en naast de Krim om annexatie door Rusland hadden gevraagd, wat Poetin afwees. Oekraïne had 14-18.000 van zijn eigen dissidente burgers gedood voordat Poetin in 2022 eindelijk actie ondernam. De huidige oorlog is begonnen door deze agressies van 2014, niet door de uiteindelijke interventie van Rusland.

Rusland demoniseren

Rusland, en in het bijzonder president Poetin, is de afgelopen zes jaar gebruikt als een Amerikaanse politieke wapenstok en zondebok, en ondanks onze naakte inmenging in Oekraïne die zonder duidelijke gêne is onthuld door vice-minister van Buitenlandse Zaken Victoria Nuland, worden de Amerikaanse media overspoeld met verkondigingen van eenzijdige Russische schuld aan de oorlog. Al het oorlogsnieuws dat in de Amerikaanse pers wordt gepubliceerd, is afkomstig van de Oekraïense kant en is losgekoppeld van de geschiedenis. Rechtsgeleerden zouden het publiek eraan moeten herinneren dat strafrechtelijke schuld wordt vastgesteld aan de hand van forensisch bewijsmateriaal dat door beide partijen aan een onpartijdige jury ter beoordeling wordt voorgelegd.

Wat het bloedbad van Mariupol onder de burgerbevolking betreft, heeft een dergelijk proces niet plaatsgevonden en het enige geloofwaardige forensische onderzoek dat ik heb gezien, gebaseerd op satellietgegevens en geanalyseerd door voormalig inlichtingenofficier bij de marine Scott Ritter, toont verse lichamen die zonder tekenen van ontbinding zijn opgedoken enkele dagen nadat Russische troepen het gebied hadden verlaten, die witte armbanden droegen ten teken dat zij de Russen steunden voor bescherming, en een onderschepte mededeling van het Azov hoofdkwartier dat zij zich voorbereidden op het nemen van strafmaatregelen tegen collaborateurs.

Natuurlijk is de eerste vraag van elke moorddetective: Cui bono? Dit bewijs suggereert dat het bloedbad van Boeka werd aangericht door Azov Nazi’s voor zowel wraak als propagandadoeleinden. Dit zou ook in overeenstemming zijn met hun psychopathische handelswijze.

CIA en NATO manipulaties

Het Azov Bataljon, Right Sektor en aanverwante militaire eenheden zijn onvervalste Nazi’s, met tatoeages, strijdvlaggen, en helmen versierd met hakenkruizen en SS identiteitsverklaringen. We hoeven niet verder te kijken dan het heroïsche Lviv standbeeld van Stepan Bandera, wiens volgelingen samenwerkten met Hitler bij de massale vernietiging van Joden, Polen en Russen in WO II. Laten we niet vergeten dat Rusland toen onze bondgenoot was. Duitsland had daarom een uitgebreid spionagenetwerk dat zich op Rusland richtte en dat de CIA met amnestie van Neurenberg overnam en volledig in dienst nam als onderdeel van Operatie Gladio. Dit wordt beschreven door Doug Valentine (bovenstaande link) die ons duivelse Phoenix Programma voor “pacificatie” in Vietnam heeft gedocumenteerd en in 2017 “The CIA as Organized Crime” heeft gepubliceerd.

Het CIA programma in Oekraïne is sindsdien in stand gehouden met VS/NAVO financiering, het faciliteren van neo-nazi instroom in Oekraïense posities van politieke en militaire invloed, en royale bewapening met NAVO-compatibel wapentuig. Dit is gebeurd met het bekende geduld en de methodologische efficiëntie van de CIA kleurenrevolutie voor een onevenredige versterking van de macht door een politieke minderheid die onze roofzuchtige neoliberale doelstellingen steunt.

Ondertussen heeft Bill Clinton in 1999 openlijk de Koude Oorlog opnieuw doen ontbranden door drie nieuwe NAVO leden toe te laten, in strijd met de overeenkomst van 1990 tussen Bush en Gorbatsjov, die ook door andere Westerse leiders was bevestigd, dat Duitsland zich als een Westerse staat zou kunnen herenigen als de NAVO zou beloven niet dichter bij Rusland te komen dan de Duitse grens. Documenten waarin deze overeenkomst tussen staatshoofden en ministers van Buitenlandse Zaken wordt bekrachtigd en die deze overeenkomst tot internationaal recht maken, zijn gepubliceerd in het National Security Archive van de George Washington University en zijn in detail beschreven door professor in de politieke wetenschappen Marc Trachtenberg van UCLA.

Ons contractverraad is sindsdien doorgegaan met de toetreding tot de NAVO van 10 Oost-Europese en Balkanstaten die vroeger aan de kant van de Sovjet-Unie stonden. Dit bereikte een kookpunt met de poging van Georgië in 2008 om de bufferstaat Zuid-Ossetië over te nemen, die door Rusland snel werd verijdeld.

Het Oekraïne-gambiet

De minachting en het gebrek aan respect van het Westen liepen uit op het verdampen van al het Russische vertrouwen toen in 2014 de door de VS georkestreerde staatsgreep in Kiev plaatsvond, mede mogelijk gemaakt door de Oekraïense oligarch Ihor Kolomoysky, die eigenaar is van Burisma Energy, dat Hunter Biden zijn beruchte riante sinecure bezorgde, en die het neonazistische Azov Bataljon oprichtte, dat de akkoorden van Minsk negeerde en onmiddellijk aanvallen lanceerde op gemeenschappen in Donbas.

Rusland heeft naar schatting 27 miljoen burgers verloren toen het Hitler versloeg. Hoe zouden wij verwachten dat zij zouden reageren op militaire formaties die voor hun deur staan te pronken met hakenkruizen en SS-regalia? Het zal niemand verbazen dat Rusland uiteindelijk is binnengevallen, een klassieke schijnoperatie in de richting van Kiev heeft uitgevoerd om de Oekraïense troepen in een defensieve houding te bevriezen, weg van het beoogde Russische doel, een grote Azov-troepenmacht in de catacomben van de staalfabriek in Mariupol heeft opgesloten en hen steeds meer heeft omsingeld in “ketel”-operaties in de regio Donbas. Deze operaties bieden vijanden de kans om te overleven door zich over te geven (in tegenstelling tot de Shock and Awe- en Fallujah-operaties van de VS onder VS-Generaal “Mad Dog” James Mattis in een oorlog naar keuze die geen enkele existentiële bedreiging voor ons inhield). Rusland heeft humanitaire corridors en vervoer naar veiligheid voor burgers tot stand gebracht, maar zal waarschijnlijk nazi’s vasthouden voor tribunalen voor oorlogsmisdaden.

Het door de NAVO opgeleide en uitgeruste leger van Oekraïne dat een grens van 1200 mijl deelt, wordt begrijpelijkerwijs gezien als een ondraaglijke existentiële bedreiging voor Rusland – zoals de Mexicaanse en/of Canadese grenzen dat voor ons zouden zijn als een van beide landen door Rusland of China werd gecontroleerd. Denk maar aan onze Cubaanse Raketcrisis. Poetins pogingen sinds 2014 om over een verdrag te onderhandelen, zijn volledig genegeerd. Hij is een leider die verantwoordelijk is voor de bescherming van zijn eigen land en doet dat ook. Dit is mogelijk verstandig gebleken met het oog op de biowapenlaboratoria van de VS die in Oekraïne zijn ontdekt en door Maidan-koekjesuitdeler Victoria Nuland zijn erkend, en waarvan Rusland waarschijnlijk vooraf op de hoogte was gezien zijn zeer effectieve inlichtingendienst. Dit kan van invloed zijn geweest op de timing van de invasie.

Een einde maken aan de westerse arrogantie en straffeloosheid

Om een einde te maken aan deze oorlog moet president Zelensky – hoewel hij naar verluidt door Azov e.a. en de VS met de dood wordt bedreigd voor elke capitulatie – gewoon de zeer redelijke voorwaarden van Rusland aanvaarden: Garanderen dat Oekraïne geen lid wordt van de NAVO; zijn NAVO-compatibele wapens ontmantelen die het de facto NAVO-lidmaatschap verschaffen; vrijwillig nazi-eenheden ontwapenen en nazi-leiders ontmantelen die nog niet door Rusland zijn gedood of gevangen genomen; de Donbas-republieken beschermen en het Minsk-proces in goed vertrouwen hervatten. Dit had al lang voor het Russische offensief geregeld kunnen zijn. Het enige wat nodig is, is normaal menselijk respect en goede trouw – eindelijk – van het verdiend falende Westerse imperium, voordat nog meer Oekraïense levens nodeloos worden opgeofferd.

Maar in plaats daarvan verschepen de VS wapens naar Oekraïne en leggen ze sancties op aan Rusland, ten koste van de wereldeconomie als geheel. Maar ik kan me geen sancties tegen de VS herinneren voor een van onze brute oorlogen – “de ultieme internationale misdaad” zoals gedefinieerd door het tribunaal van Neurenberg – waaronder twee genocidale aanvallen op Irak, onschuldig aan enige misdaad tegen ons, met sancties die minstens een half miljoen kinderen doodden, het gebruik van wapens met witte fosfor en verarmd uranium die massale pijn, dood en vernietiging onder burgers veroorzaakten, en twee meedogenloze, willekeurige, genocidale aanvallen op Fallujah onder Gen. James “Mad Dog” Mattis. Elke president van de VS, op zijn minst sinds Jimmy Carter (wiens handen ook onrein zijn omdat hij de Mujahideen, waaronder Bin Laden, heeft gerekruteerd en getraind) zou levenslang in de gevangenis moeten zitten na een proces in Den Haag.

Ik voeg daar de misdaden van Israël aan toe, die we tot nu toe 45 keer hebben beschermd door veto’s op sanctieresoluties van de VN-Veiligheidsraad – een lange geschiedenis van onverminderde en onbestrafte oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Israëls brutale 3/4-eeuw van meedogenloze land- en eigendomsdiefstal, de verdrijving van Palestijnen naar tientallen door de VN gesteunde vluchtelingenkampen die in 1948 zijn opgericht en nog steeds in gebruik zijn, zijn door de VN aangemerkte “oorlogszuchtige bezetting” van Palestina met vele duizenden politieke gevangenen, waaronder kinderen, moorden door zowel illegale kolonisten als bezettingstroepen die straffeloos de staat van beleg kunnen uitvoeren, belegering van Gaza door de lucht, over land en over zee, militaire aanvallen en slachtpartijen op hulpeloze bevolkingsgroepen in Gaza, en het chronisch negeren van het internationaal recht, met inbegrip van de Vierde Conventie van Genève waarin de grenzen en verantwoordelijkheden van een bezettingsmacht zijn vastgelegd.

Het onrecht heeft al veel te lang geheerst. Laten we eens proberen wat empathie te tonen.

De VS hebben nooit te maken gehad met een existentiële dreiging om hun serie oorlogsmisdaden te rechtvaardigen, terwijl Rusland reageert op een zeer reële existentiële dreiging. Het kan en zal deze oorlog dus niet verliezen. Door massale wapentransporten naar Oekraïne laten de VS het conflict nodeloos voortduren ten koste van Oekraïense levens en een mogelijk verlies van hun nationale soevereiniteit. Onze zogenaamde “vredesbeweging” zou moeten eisen dat er een einde komt aan deze escalatie, die de belastingbetaler en de consument steeds meer geld kost, dat we onze twee decennia durende provocatie en onze oneervolle schendingen van een belofte aan Rusland erkennen, dat we een onmiddellijk verdrag mogelijk maken waarin de terechte eisen van Rusland zijn opgenomen, en dat we ons hulpgeld niet aan wapens maar aan wederopbouw besteden.

En dan, quo vadis, de NAVO?

Naties hebben, net als individuen, hun eigen behoeften, prioriteiten en identiteiten binnen hun eigen geschiedenis, economie en omgeving. De NAVO is een kunstmatig samengesteld conglomeraat dat geen respect heeft voor hun uiteenlopende collectieve identiteiten door het aanwakkeren van paranoia tegenover een kunstmatig geconstrueerde gemeenschappelijke vijand waarmee veel of de meeste van zijn leden essentiële zaken doen en geen onenigheid hebben.

Het is een rudimentair politiek orgaan dat een gevaar is geworden voor de collectieve gezondheid van de mensheid en dat zich gracieus zou moeten kunnen ontbinden onder druk van de Shanghai Samenwerkingsorganisatie (SCO), die de afgelopen 20 jaar geleidelijk aan de winnende hand heeft gekregen op Brzezinski’s Grote Schaakbord, grotendeels onopgemerkt door het zelfingenomen, zelfbelangrijke Noord-Atlantische imperium. Rusland heeft nu de aanzet gegeven tot deze ontbinding, die onomkeerbaar lijkt.

Jack Dresser, Ph.D. is gepensioneerd psycholoog en NIH-gefinancierd onderzoeker, en nationaal vice-voorzitter, Veterans for Peace werkgroep over Palestina en het Midden-Oosten.