Bron: coop-tv, 24 maart 2022 ~~~

De vooraanstaande Amerikaanse deskundige op het gebied van internationale betrekkingen John J. Mearsheimer heeft in het tijdschrift Economist een opiniestuk gepubliceerd waarin hij de hoofdverantwoordelijkheid voor de crisis in Oekraïne bij de westerse staten legt.

Het lijdt geen twijfel dat Poetin verantwoordelijk is voor het begin van de oorlog en voor de manier waarop hij gevoerd wordt. Waarom het tot deze situatie is gekomen, is echter een andere vraag. De westerse mainstream is van mening dat de Russische president irrationeel handelt en streeft naar de totstandkoming van een Russisch imperium, en dat daarom alleen hij verantwoordelijk is voor deze crisis.

Volgens Mearsheimer hebben Amerikaanse en Europese politici een escalatie van de Oekraïne-crisis uitgelokt door te trachten Oekraïne in het Westen te integreren. Het Westen probeert nu de Russische president Vladimir Poetin de schuld te geven van de escalatie, zegt de hoogleraar politieke wetenschappen aan de Universiteit van Chicago, “maar dit verhaal is vals”.

“Het Westen, en Amerika in het bijzonder, is hoofdverantwoordelijk voor de crisis die in februari 2014 begon. (De crisis) is sindsdien geëscaleerd tot een oorlog die niet alleen Oekraïne dreigt te vernietigen, maar ook kan escaleren tot een nucleaire oorlog tussen Rusland en de NAVO.”

Volgens hem is de Oekraïne-crisis “het gevaarlijkste internationale conflict sinds de Cubaanse raketcrisis in 1962”. Het feit dat het Westen momenteel zijn hulp aan Oekraïne opvoert en tegelijkertijd economische sancties aan Rusland oplegt, beschouwt Poetin als “een soort oorlogsverklaring”, zei hij.

Om een manier te vinden om de crisis te beëindigen, zei hij, is het belangrijk de oorzaken van het ontstaan ervan te begrijpen. Het conflict over de geopolitieke afstemming van Oekraïne begon op de NAVO-top in Boekarest in 2008, toen de toenmalige Amerikaanse president George W. Bush er bij de militaire alliantie op aandrong aan te kondigen dat Oekraïne en Georgië lid zouden worden, aldus het artikel. Dit wekte grote woede op bij Poetin. Eind 2021 negeerde het Westen de veiligheidszorgen van Rusland en hield het vast aan zijn voornemen Oekraïne toe te laten tot de NAVO, wat rechtstreeks leidde tot de huidige oorlog, schrijft Mearsheimer.

Bovendien hebben Russische politici, in tegenstelling tot het in het Westen verspreide verhaal, niets gezegd “over het veroveren van nieuwe gebieden om de Sovjet-Unie te herstellen of een groter Rusland op te bouwen”, aldus de deskundige, die eraan toevoegde dat de Russische leiders herhaaldelijk hadden verklaard dat zij de toetreding van Oekraïne tot de NAVO als een “existentiële bedreiging” beschouwden die moest worden voorkomen.
Volgens Mearsheimer konden NAVO-functionarissen, nadat de crisis was uitgebroken als gevolg van de Maidan-coup in 2014, niet toegeven dat zij verantwoordelijk waren voor het provoceren van Rusland door hun poging om Oekraïne in de westerse invloedssfeer te integreren.

“Zij verklaarden dat de echte oorzaak van het probleem het revanchisme van Rusland was en zijn verlangen om Oekraïne te domineren, zo niet te veroveren.”


Sinds het einde van de jaren negentig hadden veel westerse deskundigen gewaarschuwd voor een verdere uitbreiding van de NAVO naar het oosten, zei hij.

“Het resultaat van mijn interpretatie is dat wij ons in een uiterst gevaarlijke situatie bevinden, en dat het westerse beleid deze risico’s verergert. Voor de Russische leiders heeft wat er in Oekraïne gebeurt weinig te maken met het dwarsbomen van hun (vermeende) imperiale ambities; het gaat erom iets te doen aan wat zij zien als een directe bedreiging voor de toekomst van Rusland.”

Lavrov heeft al in januari van dit jaar terecht verklaard dat de sleutel tot alles de verzekering was dat er geen verdere oostwaartse uitbreiding van de NAVO zou komen, aldus Mearsheimer.


2015 – lecture at Chicago University

In deze video van zijn lezing op de Universiteit van Chicago, 25 februari 2015, onderbouwt hij zijn stellingname. Nu 7 jaar later zien we de consequenties van waar hij toentertijd expliciet voor waarschuwde.

“UnCommon Core: The Causes and Consequences of the Ukraine Crisis,” met als hoofdspreker John J. Mearsheimer, de Distinguished Service Professor in Politieke Wetenschappen van R. Wendell Harrison, en mededirecteur van het Program on International Security Policy aan de Universiteit van Chicago.

Eerdere berichten in dit archief:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *