Bron: Southfront 25 mei 2022 ~~~

Op 23 mei sprak de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov op het Primakov Gymnasium over de positie van Rusland ten opzichte van de Westerse naties. Volgens de minister zal het herstel van de betrekkingen uitsluitend afhangen van de westerse landen. Uitgaande van een nieuw concept voor de betrekkingen, dat door de westerse landen zou worden voorgesteld, zou Rusland deze kwestie in overweging nemen.

Op dit punt zal Rusland vertrouwen op zijn kracht en samenwerken met staten die hun betrouwbaarheid hebben bewezen. Volgens de minister moeten de westerse landen het hoofd koel houden en het bestaan van Rusland erkennen. Lavrov benadrukte ook dat Rusland nu met alle middelen probeert zijn economische afhankelijkheid van de Westerse landen te verminderen. Het onvermogen om te onderhandelen leidt tot een impasse in de betrekkingen en het zal voor Westerse merken die hopen terug te keren op de Russische markt uitermate moeilijk worden om deze plannen uit te voeren. Lavrov zei dat Rusland nu niet moet hopen op de terugkeer van westerse goederen, maar een alternatief moet zoeken of creëren.

In dit licht stelde Lavrov voor zich te concentreren op de Euraziatische ruimte, aangezien dit een veelbelovende regio van de wereld is en Rusland daar al contacten heeft gelegd en over een breed netwerk van partners beschikt. Ook China kwam aan bod; Rusland ziet tegen de achtergrond van het westerse beleid een perspectief in de betrekkingen met China. Het accent zal vooral liggen op de ontwikkeling van geavanceerde technologie, kernenergie en andere gebieden. Plannen voor de ontwikkeling van het Verre Oosten en Oost-Siberië zullen in dit verband ten uitvoer worden gelegd.

Sergej Lavrov zei dat het Westen gedwongen zal worden toe te geven dat de Russische belangen niet steeds kunnen worden genegeerd, en uitte ook zijn verontwaardiging over de sterke tendensen van Russofobie in de Westerse landen. Ook suggereerde hij dat westerse regeringen de russofobie in de samenleving aanwakkeren.

De belangrijkste stellingen van Sergej Lavrov staan hieronder opgesomd:

  • Rusland moet zijn afhankelijkheid van leveranties uit het Westen voor kritieke industrieën beëindigen.
  • Als het Westen voorstellen wil doen voor het hervatten van de betrekkingen met Rusland, zal Moskou serieus overwegen of het daaraan behoefte heeft of niet.
  • De landen van het Westen hebben er zich bij neergelegd dat zij niet kunnen en niet weten hoe zij overeenkomstig het Handvest van de Verenigde Naties moeten handelen.
  • Rusland zal alleen op zichzelf vertrouwen en op die landen die hun betrouwbaarheid hebben bewezen en niet naar de pijpen van anderen dansen.
  • Het Westen zal moeten erkennen dat de vitale belangen van Rusland niet voortdurend straffeloos kunnen worden aangevallen.
  • De economische banden van Rusland met China zullen nu nog sneller sterker worden naarmate het Westen een dictatoriale houding aanneemt.
  • De VN-Mensenrechtenraad heeft zichzelf in diskrediet gebracht lang voordat de huidige situatie rond Oekraïne begon.

De uitspraken van de minister van Buitenlandse Zaken geven aan dat Rusland de westerse landen de rug toekeert en niets goeds verwacht van het herstel van de betrekkingen. Hoewel er enige onzekerheid blijft bestaan en Rusland nog steeds minimale ruimte laat voor dialoog.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *