Bron: Christelle Néant 
donbass-insider 21 mei 2022 ~~~

Terwijl meer dan 2.400 Oekraïense troepen in Azovstal zich hebben overgegeven, heeft deze massale overgave een domino-effect op andere Oekraïense troepen die zich nog in de Donbass bevinden, wat hen ertoe aanzet ook de wapens neer te leggen.

Sinds 16 mei 2022 gaat de geleidelijke overgave van Oekraïense soldaten die omsingeld waren in de Azovstal-fabriek in Mariupol door.

Zie de video van de overgave van Oekraïense soldaten uit Azovstal op 17 en 18 mei 2022:

In totaal hebben 2.439 Oekraïense soldaten zich overgegeven, waaronder de commandant van de 36e brigade van de Oekraïense strijdkrachten, Sergei Volynski, bijgenaamd Volyn, die zich vandaag overgaf, gevolgd door de tweede-in-bevelhebber van het neonazistische Azov-regiment, Sviatoslav Palamar, bijgenaamd Kalyna, en tot slot de commandant van het neonazistische Azov-regiment, Denis Prokopenko. De overgave van de drie commandanten betekende de bevrijding van het grondgebied van de Azovstal-fabriek, dat nu volledig onder controle staat van het Russische leger en de volksmilitie van de DPR.

De drie commandanten leverden hun wapens in bij de Russische strijdkrachten en de Volksmilitie van de DPR, hun bezittingen werden doorzocht en zij doorliepen de standaardprocedure zoals alle andere Oekraïense soldaten in Azovstal voordat zij in de bussen stapten die hen naar het penitentiair centrum van Elenovka brachten.

Dit centrum is bezocht door het Rode Kruis, dat heeft kunnen nagaan of de gevangenen worden behandeld overeenkomstig de Conventie van Genève. De Oekraïense soldaten hebben tegenover de vertegenwoordigers van het Rode Kruis en tegenover een Oekraïense vertegenwoordiger bevestigd dat zij goed worden behandeld, dat zij driemaal per dag te eten krijgen, dat het eten goed is en dat zij de verzorging krijgen die bij hun toestand past. Dit is heel anders dan de behandeling van Russische soldaten die door het Oekraïense leger gevangen zijn genomen.

Ook moet worden opgemerkt dat het profiel en de toestand van de Oekraïense soldaten die Azovstal verlieten om zich over te geven, van dag tot dag sterk verschilden. Terwijl op de eerste dag van de overgave de Oekraïense soldaten die de fabriek verlieten uitgemergeld waren en in zeer slechte conditie leken te verkeren, waren het de volgende dag relatief schone en goed doorvoede soldaten die zich overgaven. Het verschil zat hem in de eenheid waartoe deze soldaten behoorden. Waren het de eerste dag vooral FAU-soldaten die zich overgaven, de volgende dag waren het vooral strijders van het Azov-regiment.

Bij het inspecteren van hun bagage vonden Russische en DPR-soldaten een grote hoeveelheid ingeblikt voedsel, wat erop wijst dat de Azov-strijders zich de voedselvoorraden hadden toegeëigend en de andere Oekraïense soldaten hadden laten verhongeren.

“De voedselsituatie was zeer verschillend in de verschillende bunkers in Azovstal,” zegt Igor Kimakovski, een adviseur van de DPR-leider die deelnam aan de onderhandelingen. “Op sommige plaatsen waren er voorraden ingeblikt voedsel, vers water en medicijnen. En op andere plaatsen kregen de Oekraïense soldaten slechts 150 gram pap en een klein stukje spek per dag. Water werd uit de leidingen van de centrale verwarming gehaald.”

En als deze massale overgave van Oekraïense soldaten uit Azovstal door Zelensky en velen in de westerse media nog steeds (uitzinnig) een ” evacuatie ” wordt genoemd, dan komt dat omdat de Oekraïense autoriteiten en de westerse regeringen die Oekraïne actief steunen, begrijpen dat dit een effect zal hebben en nu al heeft op het moreel van de rest van de Oekraïense troepen in Donbass.

Zo werd op 18 mei 2022 een video gepubliceerd van soldaten van de 115e brigade van de FAU die gelegerd is in Severodonetsk – momenteel bijna volledig omsingeld en reeds ingenomen door het Russische leger en de Volksmilitie van de LPR (Volksrepubliek Lugansk) – waarin de soldaten aankondigden dat zij weigerden te vechten bij gebrek aan versterkingen, bevelvoering en geschikte militaire uitrusting. Het is duidelijk dat de Oekraïense soldaten weigeren om als kanonnenvoer te worden gebruikt en naar een zekere dood te worden gestuurd.

In deze video verwijzen deze soldaten van het 3e Bataljon van de 115e Brigade naar een andere video van een ander bataljon van dezelfde brigade die ook weigeren te vechten. Er zijn tussen de 8.000 en 15.000 Oekraïense soldaten in de regio Severodonetsk. Dit betekent een groot aantal potentiële overleveringen van extra Oekraïense soldaten.

Massale overleveringen van Oekraïense soldaten zijn al begonnen in de LPR.

Vooral nu het in de steek laten van mannen aan het front door hun commandanten de regel lijkt te zijn geworden. Zo hebben de echtgenotes van de soldaten van het 103e bataljon van de Territoriale Verdediging (de Volkssturm in het Oekraïens) ontdekt dat terwijl hun mannen aan het front sterven, hun commandant veilig in Lvov is!

Als de overgave van de Oekraïense soldaten in Azovstal zo’n effect heeft op de rest van de Oekraïense troepen, dan komt dat omdat de strijders van het neonazistische Azov-regiment (die een goed derde van de in de kelder van de fabriek aanwezige soldaten uitmaakten) tot de fanatiekste behoren. Als zelfs zij zich overgeven, waarom zouden de dienstplichtigen en andere Oekraïense soldaten, die veel minder fanatiek zijn, dan een zekere dood tegemoet gaan, zonder voldoende middelen om zich te verdedigen, terwijl hun commandanten veilig weg zijn van het front? Het valt nog te bezien hoe groot dit domino-effect zal zijn, en of het voldoende zal zijn om de Oekraïense verdediging in de Donbass serieus aan het wankelen te brengen.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.