Bron:  Thierry Meyssan 
Voltaire Netwerk 19 april 2022 ~~~

De westerse sancties tegen Rusland, waartoe Washington eenzijdig heeft besloten, worden afgeschilderd als een rechtvaardige straf voor de agressie tegen Oekraïne. Maar, nog afgezien van het feit dat ze illegaal zijn volgens het internationaal recht, kan iedereen zien dat ze hun doel niet bereiken. In de praktijk isoleren de Verenigde Staten het Westen in de hoop hun hegemonie over hun bondgenoten te kunnen handhaven.

Ook in andere talen: عربي Deutsch ελληνικά English Español français italiano Português русский

Dit artikel is een vervolg op :
 1. “Rusland wil de VS dwingen het VN-Handvest te respecteren“, 4 januari 2022.
 2. “Washington zet RAND plan door in Kazachstan, daaarna Transnistrië
 3. “Washington weigert naar Rusland en China te luisteren“, 18 januari 2022.
 4. “Washington en Londen, getroffen door doofheid“, 1 februari 2022.
 5. “Washington en Londen proberen hun heerschappij over Europa te behouden”, 8 februari 2022.
 6. “Twee interpretaties van de Oekraïense zaak“, 15 februari 2022.
 7. “Washington slaat alarm, terwijl zijn bondgenoten zich terugtrekken“, 22 februari 2022.
 8. “Rusland verklaart de oorlog aan de Straussianen“, 8 maart 2022
 9 “Een bende van drugsverslaafden en neonazi’s”, 5 maart 2022.
 10. “Israël verbijsterd door Oekraïense neonazi’s”, 8 maart 2022.
 11. “Oekraïne: de grote manipulatie“, 22 maart 2022.
 12. “De Nieuwe Wereldorde wordt voorbereid onder het voorwendsel van oorlog in Oekraïne” 29 maart 2022.
 13. “Oorlogspropaganda verandert van vorm” 5 april 2022.
 14. “De alliantie van MI6, de CIA en het Banderisme”, 12 april 2022

De Verenigde Staten, die pas laat aan de wereldoorlogen hebben deelgenomen en geen verliezen op hun grondgebied hebben geleden, zijn als overwinnaars uit de wereldconflicten tevoorschijn gekomen. Als erfgenaam van de Europese wereldrijken ontwikkelde het een systeem van overheersing dat hen tot de “politieagent van de wereld” maakte. Hun hegemonie was echter broos en niet bestand tegen de ontwikkeling van grote naties. Al in 2012 begonnen politicologen de “Thucydides-val” te beschrijven naar analogie met de uiteenzetting van de Griekse strateeg over de oorlogen tussen Sparta en Athene. Volgens hen maakte de opkomst van China ook een confrontatie met de Verenigde Staten onvermijdelijk. Toen China ’s werelds grootste economische macht werd en Rusland ’s werelds grootste militaire macht, besloot Washington hen beiden beurtelings te bestrijden.

Dit is de context waarin de oorlog in Oekraïne heeft plaatsgevonden. Washington presenteerde het als “Russische agressie”, stelde sancties in en dwong zijn bondgenoten die maatregelen ook te nemen. Het eerste wat daarbij in het oog springt is hoe de Verenigde Staten, wetende dat zij militair inferieur waren maar economisch superieur, besloten hebben hun slagveld te kiezen. Een analyse van de betrokken machten en de genomen maatregelen weerlegt weliswaar deze lezing van de gebeurtenissen.

Washington vermoordde de Iraakse president Saddam Hoessein en de Libische leider Muamar Kadhafi omdat zij het waagden de dominantie van de dollar in twijfel te trekken. Daarna plunderden ze hun centrale banken.

Het mondiale economische systeem

Het mondiale economische systeem werd in het leven geroepen door de Overeenkomst van Bretton Woods in 1944. Het beoogde een kader te bieden voor het kapitalisme na de crisis van 1929, waarvoor het nazisme geen oplossing geboden had. De Verenigde Staten legden hun munt op als een goudomwisselbare standaard. Noch de Sovjet-Unie noch de Volksrepubliek China namen deel aan de conferentie.

In 1971 besloot president Richard Nixon onofficieel een einde te maken aan de koppeling van de goudprijs aan de dollar. Zo kon hij de oorlog in Vietnam financieren. In de praktijk waren er geen vaste wisselkoersen meer. De maatregel werd pas geformaliseerd toen deze oorlog voorbij was, in 1976. In deze periode sloot China ook een alliantie met de Angelsaksische multinationals. De Europese Gemeenschap (de voorloper van de Europese Unie) paste zich aan door de op dat moment zwevende wisselkoersen in 1972 te reguleren (de “valutaslang”) en vervolgens door de euro in te voeren.

Vanaf 1981 begonnen de Verenigde Staten hun staatsschuld te laten oplopen. Het is gestegen van 40% van het BBP tot 130% vandaag. Zij probeerden de wereldeconomie te globaliseren, d.w.z. hun regels op te leggen aan de kredietwaardige landen en de staatsstructuren van de rest te vernietigen (de Rumsfeld/Cebrowski-strategie). Om hun schuld te betalen, drukten zij dollars, bespioneerden zij de bedrijven van hun bondgenoten en stalen zij alle reserves van twee grote oliestaten, Irak en Libië. Niemand durfde iets te zeggen, maar tegen 2003 was het economische systeem van de VS niet meer wat het beweerde te zijn. Officieel waren zij nog steeds liberaal, maar iedereen kon zien dat zij niet langer hun eigen voedsel en grondstoffen produceerden, en dat zij leefden van plundering.

De Amerikaanse economie, die een derde van de wereldeconomie uitmaakte toen de USSR uiteenviel, is nu nog maar een tiende.

Veel staten anticipeerden op het einde van de Bretton Woods-regels en dachten na over een nieuwe systeem. In 2009 hebben Brazilië, Rusland, India en China, weldra aangevuld met Zuid-Afrika voor Afrika, de BRICS-landen opgericht. Deze landen hebben financiële instellingen in het leven geroepen die, in tegenstelling tot het IMF en de Wereldbank, hun leningen niet afhankelijk maken van structurele hervormingen of politieke toezeggingen aan Washington. In plaats daarvan geven zij er de voorkeur aan te investeren op basis van leasing, waarbij het gastland eigenaar wordt van de investering wanneer deze winstgevend is geworden.

In 2010 hebben Wit-Rusland, Kazachstan en Rusland, weldra aangevuld met Armenië, de Euraziatische Economische Unie opgericht. Deze buurlanden hebben een vrijhandelszone opgericht met Egypte, China, Iran, Servië, Singapore en Vietnam. Zuid-Korea, India, Turkije en Syrië zouden zich bij hen kunnen voegen.

In 2013 begon China met zijn enorme “Nieuwe Zijderoute”-project. Het jaar daarop, toen het bbp van Beijing dat van de Verenigde Staten in koopkrachtpariteit overtrof, richtte het de Aziatische Investeringsbank voor Infrastructuur (AIIB) op, en in 2020 reguleerde het buitenlands kapitaal.

In 2021 heeft de Europese Unie haar Global Gateway ontworpen om met China te concurreren en haar politieke model op te leggen. Maar deze voorwaarde werd door vele landen gezien als een koloniale opwelling en werd massaal verworpen.

Geleidelijk aan zijn het Russische en het Chinese blok nader tot elkaar gekomen door het gezamenlijke project van het Greater Eurasian Global Partnership (2016) in het kader van de Shanghai Cooperation Organisation. Het is de bedoeling deze ruimte in zijn totaliteit te ontwikkelen door evenwichtige communicatiekanalen te creëren op de ideologische grondslagen die door de Kazachse sultan Nazerbayev zijn gedefinieerd: inclusiviteit, soevereine gelijkheid, respect voor de culturele en sociaal-politieke identiteit, openheid en bereidheid om andere combinaties te integreren.

De poging van Washington om deze opkomende entiteit te vernietigen heeft geen kans van slagen. Het is opvallend dat :
 De economische aanval niet met de invasie van Oekraïne begon, maar twee dagen daarvoor.
Het is in de eerste plaats gericht tegen Russische banken, Russische miljardairs en de Russische gasindustrie en in het geheel niet tegen het nieuwe Euraziatische verbindingssysteem.
 Tenslotte wordt beoogd Rusland uit te sluiten van internationale organisaties, maar dit heeft geen consequenties voor de staten die weigeren Rusland te veroordelen. Daarom zal het hen in de armen van Peking drijven.

Met andere woorden, de VS isoleert Rusland niet, maar isoleert het Westen (10% van de mensheid) van de rest van de wereld (90% van de mensheid).

De Amerikaanse president, Joe Biden, kwam op 24 maart in feite de Europese Raad voorzitten, waarvan de VS geen lid zijn. Volgens de Europese verdragen is de NAVO verantwoordelijk voor de veiligheid van de Europese Unie.

Het proces van het scheiden van het Westen van de rest van de wereld

 0. De dag nadat Moskou de onafhankelijkheid van de Volksrepublieken Donetsk en Lugansk heeft erkend (21 februari 2022), hebben de Verenigde Staten een economische aanval op Rusland gelanceerd (22 februari). De Europese Unie volgde de dag erna (23 februari). Vnesheconombank en Promsvyazbank werden uitgesloten van het mondiale financiële systeem.

Vnesheconombank (VEB.RF) is een regionale ontwikkelingsbank. Het had de Donbass regio kunnen helpen. Promsvyazbank (PSB) investeert voornamelijk in de defensiesector. Het had een rol kunnen spelen in het kader van het Verdrag inzake wederzijdse bijstand.

 1. Toen Rusland een speciale militaire operatie in Oekraïne startte (24 februari), breidden de VS de uitsluiting van de twee grootste banken van het mondiale financiële systeem uit tot alle Russische banken (25 februari). De Europese Unie volgde dit voorbeeld (25 februari).

 2. Om te voorkomen dat zoveel mogelijk staten zich bij Rusland aansluiten, heeft Washington het handelsverbod uitgebreid tot Wit-Rusland. De Europese Unie is begonnen Russische banken de toegang tot het SWIFT-systeem te ontzeggen, zoals eerder door de VS was opgedragen, heeft de sancties uitgebreid tot Belarus en heeft de Russische staatsmedia, Russia Today en Sputnik, gecensureerd (2 maart)

 3. Washington begon zich te richten op rijke Russische burgers (ten onrechte “oligarchen” genoemd) met slechte betrekkingen met het Kremlin (3 maart) en de invoer van Russische energiebronnen te verbieden (8 maart). De Europese Unie volgde dit voorbeeld, maar verzette zich tegen een verbod op de invoer van het broodnodige Russische gas (9 maart).

 4 Washington breidt de financiële sancties uit binnen het IMF en de Wereldbank, breidt ook de lijst van oligarchen uit en verbiedt de uitvoer van luxegoederen naar Rusland (11 maart). De Europese Unie volgt dit voorbeeld (15 maart).

 5 Washington zorgt ervoor dat Doema-leden en oligarchen geen rechten meer hebben in het Westen; dat Rusland zijn tegoeden in de VS niet meer kan gebruiken om zijn schulden aan de VS te betalen; en dat het zijn goud niet meer kan gebruiken om zijn schulden in het buitenland te betalen (24 maart). De Europese Unie volgt haar in deze verbodsbepalingen. Het heeft een verbod uitgesproken op de invoer van Russische steenkool en olie, maar nog steeds geen verbod op gas.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kennisgevingen van het Witte Huis en Brussel.

De Verenigde StatenDe Europese Unie
De VS legt Rusland een eerste tranche van snelle en aanzienlijke kosten op (22 februari)De EU keurt sanctiepakket goed in reactie op erkenning van niet door de regering gecontroleerde gebieden van de oblasten Donetsk en Luhansk in Oekraïne (23 februari)
De Verenigde Staten brengen Rusland, samen met hun bondgenoten en partners, hoge kosten in rekening (24 februari)Eerste reeks EU-sancties (25 februari)
VS blijft kosten opleggen aan Rusland en Wit-Rusland voor door Poetin gekozen oorlog (2 maart)Tweede reeks EU-sancties (2 maart)
VS blijft Russische oligarchen aanpakken die Poetin’s verkozen oorlog faciliteren (3 maart) VS verbieden invoer Russische olie, vloeibaar aardgas en steenkool (8 maart)Derde ronde van EU-sancties (9 maart)
VS, EU en G7 kondigen extra economische sancties tegen Rusland aan (11 maart)Vierde ronde van EU-sancties (15 maart)
De VS en hun bondgenoten en partners leggen Rusland extra kosten op (24 maart) VS, G7 en EU leggen Rusland aanzienlijke en onmiddellijke kosten op (6 april)Vijfde ronde van EU-sancties (8 april)
Op 4 februari 2022 hebben de Russische en de Chinese president Vladimir Poetin en Xi Jinping een gezamenlijke verklaring ondertekend waarin zij hun visie op duurzame economische ontwikkeling uiteenzetten. De dag nadat het Russische leger op 25 februari Oekraïne was binnengetrokken, bevestigden zij telefonisch dat de reactie van de VS hun overeenkomst niet zou veranderen.

De reactie van de rest van de wereld

Het is een uiterst verrassend verschijnsel om waar te nemen: de Verenigde Staten zijn erin geslaagd een meerderheid van staten aan hun kant te krijgen, maar deze staten zijn de dunst bevolkte ter wereld. Alles lijkt erop dat zij geen druk kunnen uitoefenen op landen die tot onafhankelijkheid in staat zijn.

Door het eenzijdige optreden van de Angelsaksen en de Europese Unie wordt de wereld verdeeld in twee heterogene ruimten. Het tijdperk van economische globalisering is voorbij. De economische en financiële bruggen worden één voor één afgebroken.

Rusland heeft snel gereageerd en heeft zijn BRICS-partners ervan overtuigd niet langer in dollars te handelen, en in de nabije toekomst een gemeenschappelijke virtuele munt voor hun beurzen te creëren. Tot dan zullen zij in goud doorgaan. Deze munt moet worden gebaseerd op een mand van BRICS-valuta’s, gewogen overeenkomstig het BBP van elke lidstaat, en op een mand van beursgenoteerde grondstoffen. Dit systeem zou veel stabieler moeten zijn dan het huidige.

Bovenal lijken Rusland en China veel meer respect te hebben voor hun partners dan het Westen. Zij eisen nooit structurele hervormingen, noch economische, noch politieke. De Oekraïense affaire toont heel openlijk aan dat Moskou er niet op uit is de macht in Kiev over te nemen en Oekraïne te bezetten, maar om de NAVO af te weren en het banderisme (de “neonazi’s” volgens de terminologie van het Kremlin) te bestrijden. Niets dan legitiem, ook al is de methode meedogenloos.

In de praktijk zijn wij getuige van het einde van vier eeuwen westerse overheersing en hun imperiums. Het is een confrontatie tussen verschillende manieren van denken.

In het Westen denkt men slechts in weken. Door deze kortzichtigheid kunnen zij de indruk krijgen dat de VS gelijk hebben en de Russen ongelijk. De rest van de wereld daarentegen denkt in decennia, of zelfs eeuwen. In dit geval lijdt het geen twijfel dat de Russen gelijk hebben en het Westen in zijn geheel ongelijk. Bovendien verwerpt het Westen het internationaal recht. Zij vielen Joegoslavië en Libië aan zonder toestemming van de Veiligheidsraad en logen om Afghanistan en Irak aan te vallen. Zij accepteren alleen de regels die zij maken. De andere staten streven daarentegen naar een multipolaire wereld waarin elke actor volgens zijn eigen cultuur zou denken. Zij zijn zich ervan bewust dat alleen het internationaal recht het mogelijk zou maken de vrede in de wereld te bewaren zoals zij die voor ogen hebben.

In plaats van de confrontatie met Rusland en China aan te gaan, hebben de Verenigde Staten ervoor gekozen zich terug te trekken in hun imperium: het Westen isoleren om hun hegemonie te kunnen handhaven.

Sinds 2001 beschouwen alle wereldleiders het Westen, en in het bijzonder de Verenigde Staten, als een gewond roofdier. Zij durven de confrontatie niet aan en zoeken manieren om hen zachtjes naar het graf te begeleiden. Niemand had gedacht dat ze zich zouden afzonderen om te sterven.

Topfoto: Voor Thucydides waren de ambities van Sparta en Athene dezelfde en kon dat alleen maar tot oorlog leiden. De Russische en Chinese leiders daarentegen zien een multipolaire wereld voor ogen, waarin elk zijn eigen ambities kan hebben. Er is dus geen reden voor hen om oorlog met elkaar te voeren.