Bron: socialistchina.org 27 mei 2022 ~~~

Sinds China en Nicaragua eind vorig jaar hun diplomatieke betrekkingen hebben hervat, hebben zij snelle en veelomvattende vooruitgang geboekt en daarbij ook een impuls gegeven aan de betrekkingen tussen China en Latijns-Amerika in het algemeen en aan de eenheid en samenhang van de progressieve krachten in het bijzonder.

Twee gebeurtenissen eind mei onderstreepten deze ontwikkelingen.

Op 20 mei voerde de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi een telefoongesprek met zijn Nicaraguaanse ambtgenoot Denis Moncada, waarin hij opmerkte dat sinds de hervatting van de diplomatieke betrekkingen “wij de bilaterale samenwerking in een snel tempo en op hoog niveau een goede start hebben laten maken”. Wang Yi merkte verder op dat “zowel China als Nicaragua zich inzetten voor het waarborgen van eerlijkheid en rechtvaardigheid, zich verzetten tegen unilateralisme en machtspolitiek, en meer democratie in de internationale betrekkingen ondersteunen.”

Moncada van zijn kant merkte op dat “Nicaragua hoopt de praktische samenwerking met China op verschillende gebieden te verdiepen, de coördinatie en samenwerking met China in internationale aangelegenheden te versterken, en zich gezamenlijk te verzetten tegen hegemonisme, multipolariteit in de wereld te bevorderen en de wereldvrede en -veiligheid te waarborgen.

Dit werd op 24 mei gevolgd door het eerste gezamenlijke webinar voor kaders van de Communistische Partij van China (CPC) en het Sandinistisch Nationaal Bevrijdingsfront (FSLN) van Nicaragua, waarbij de deelnemers werden toegesproken door Song Tao, minister van de Internationale Afdeling van het Centraal Comité van de CPC (IDCPC), en Gustavo Porras Cortés, lid van de nationale raad van het FSLN en voorzitter van de Nationale Vergadering van Nicaragua.

Song Tao merkte op dat “de CPC en de FSLN, die een diepgaande traditionele vriendschap delen, de pioniers zijn in het bevorderen van de betrekkingen tussen onze twee landen en zich actief hebben ingespannen om de betrekkingen tussen China en Nicaragua weer op het goede spoor te brengen”.

Porras van zijn kant merkte op dat “Het FSNLwaarde hecht aan de vriendschappelijke betrekkingen met de CPC, en hoopt de uitwisseling met de CPC te versterken, ervaring en praktijk van economische ontwikkeling en armoedebestrijding van de CPC te leren, en een ontwikkelings pad te kiezen dat past bij de nationale toestand van Nicaragua… De Nicaraguaanse zijde is bereid met de Chinese zijde samen te werken om het multilateralisme te handhaven, zich te verzetten tegen hegemonie en inmenging van buitenaf, en samen te streven naar wereldvrede en ontwikkeling.”

Chinese minister Wang Yi spreekt met Nicaraguaanse minister van Buitenlandse Zaken Denis Moncada aan de telefoon

Op 20 mei 2022 had staatsraadgever en minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi een telefoongesprek met de Nicaraguaanse minister van Buitenlandse Zaken Denis Moncada.

Wang Yi zei, sinds de hervatting van de diplomatieke betrekkingen tussen China en Nicaragua zes maanden geleden, hebben we de bilaterale samenwerking in een snel tempo en op hoog niveau een goede start laten maken. Dit toont ten volle aan dat de hervatting van de diplomatieke betrekkingen tussen China en Nicaragua de algemene tendens van de geschiedenis en de tijd volgt, en de fundamentele belangen van de twee landen en de twee volkeren dient. China beschouwt Nicaragua als een betrouwbare en belangrijke partner, steunt zijn soevereiniteit, onafhankelijkheid en nationale waardigheid krachtig, en respecteert de ontwikkelingsstrategie die het land heeft gekozen voor haar onafhankelijkheid. Nicaragua houdt vast aan het één-China-beginsel, is gekant tegen elke vorm van “onafhankelijkheid van Taiwan” en steunt krachtig het standpunt van China inzake kwesties die China’s kernbelangen betreffen. China waardeert dat.

Wang Yi zei dat China bereid is om samen met Nicaragua te streven naar meer synergie tussen de ontwikkelingsstrategieën van beide landen in het kader van het “Belt and Road Initiative”, zodat de complementaire voordelen kunnen worden omgezet in een momentum voor samenwerking. China steunt de economische en sociale ontwikkeling van Nicaragua krachtig en zal Nicaragua blijven bijstaan in zijn strijd tegen de COVID-19-pandemie. China verwacht dat beide partijen de onderhandelingen voor een bilaterale vrijhandelsovereenkomst (FTA) bespoedigen. China moedigt ondernemingen die sterk staan en een goede reputatie hebben aan actief deel te nemen aan de economische ontwikkeling in Nicaragua, en is bereid met Nicaragua samen te werken om de samenwerking op het gebied van cultuur, onderwijs en andere gebieden te bevorderen. China steunt de oprichting van Confucius-instituten aan Nicaraguaanse universiteiten en het stimuleren van uitwisselingen op nationaal niveau, zodat de steun van het publiek en de sociale basis voor de vriendschappelijke betrekkingen tussen de twee landen voortdurend worden versterkt.

Wang Yi zei dat zowel China als Nicaragua vastbesloten zijn om eerlijkheid en rechtvaardigheid te waarborgen, zich te verzetten tegen unilateralisme en machtspolitiek, en meer democratie in de internationale betrekkingen te ondersteunen. China is bereid om de communicatie en samenwerking met Nicaragua in internationale aangelegenheden te versterken, gezamenlijk de vlag van het multilateralisme hoog te houden, internationale solidariteit en samenwerking te bevorderen, serieus uitvoering te geven aan het initiatief voor wereldwijde ontwikkeling (GDI) en het initiatief voor wereldwijde veiligheid (GSI), en de opbouw van een gemeenschap met een gedeelde toekomst voor de mensheid te bevorderen.

Moncada zei dat er maar één China is in de wereld en dat Nicaragua zich onwrikbaar zal blijven houden aan het één-China-beginsel. Sinds de hervatting van de diplomatieke betrekkingen hebben de bilaterale betrekkingen een snelle en hoogwaardige ontwikkeling doorgemaakt. Nicaragua dankt China voor de enorme hulp die het heeft geboden bij de reactie van Nicaragua op de pandemie en bij zijn economische en sociale ontwikkeling. Nicaragua heeft grote waardering voor een reeks internationale initiatieven van China en is bereid de GDI en de GSI te steunen en zich daarbij aan te sluiten. Nicaragua hoopt de praktische samenwerking met China op diverse gebieden te verdiepen, de coördinatie en samenwerking met China in internationale aangelegenheden te versterken, en zich gezamenlijk te verzetten tegen hegemonisme, de multipolariteit in de wereld te bevorderen, en de wereldvrede en -veiligheid te waarborgen.

CPC en FSLN houden een webinar voor kaderleden

De Communistische Partij van China (CPC) en het Sandinistisch Nationaal Bevrijdingsfront (FSLN) van Nicaragua hielden recent een eerste webinar voor kaderleden van de twee partijen, met als thema “de uitwisseling tussen politieke partijen spelen en de betrekkingen tussen China en Nicaragua bevorderen”. Song Tao, minister van de Internationale Afdeling van het Centraal Comité van de CPC (IDCPC), en Gustavo Porras Cortés, lid van de nationale raad van het FSLN en voorzitter van de Nationale Vergadering van Nicaragua, woonden de openingsceremonie bij en gaven een toespraak.

Song zei dat sinds China en Nicaragua eind vorig jaar de diplomatieke betrekkingen hebben hervat, de twee landen een robuuste ontwikkeling in de bilaterale betrekkingen hebben doorgemaakt, het politieke wederzijdse vertrouwen voortdurend hebben versterkt en de praktische samenwerking verder hebben ontwikkeld, hetgeen volledig aantoont dat de hervatting van de diplomatieke betrekkingen een juist besluit is dat in overeenstemming is met de tendens van de geschiedenis en de wereld, en ten goede komt aan de twee landen en volkeren. De CPC en het FSLN, die een diepgaande traditionele vriendschap delen, zijn de pioniers in het bevorderen van de betrekkingen tussen onze twee landen, en hebben zich actief ingespannen om de betrekkingen tussen China en Nicaragua weer op het goede spoor te brengen. De CPC staat op een nieuw beginpunt in de geschiedenis en is bereid met het FSNL samen te werken om de uitwisseling van ervaringen op het gebied van staatsbestuur en administratie te verdiepen op gebieden als partijvorming, economische en sociale ontwikkeling en armoedebestrijding, de bevordering van samenwerking op het gebied van economie, handel, landbouw en de gezamenlijke opbouw van de Belt and Road Initiative (BRI) en samenwerking op plaatselijk niveau. Van Chinese zijde wordt waardering uitgesproken voor de gehechtheid van Nicaraguaanse zijde aan het één-China-beginsel, en voor de krachtige steun van Nicaraguaanse zijde in kwesties die China’s kernbelangen betreffen. China is bereid om samen met Nicaragua de coördinatie in de internationale gemeenschap te versterken, het initiatief voor mondiale ontwikkeling en het initiatief voor mondiale veiligheid goed uit te voeren, gezamenlijk het internationale systeem met de Verenigde Naties als kern en de internationale orde op basis van het internationale recht te beschermen, en de opbouw van een gemeenschap met een gedeelde toekomst voor de mensheid te bevorderen.

Song benadrukte de belangrijkste verwezenlijkingen en de historische ervaring van de Partij in de afgelopen eeuw. Hij zei dat China, sinds de oprichting van de CPC honderd jaar geleden, en met name sinds het 18e Nationaal Congres van de CPC, historische successen heeft geboekt en historische veranderingen heeft doorgemaakt in zijn economische en sociale ontwikkeling onder het sterke leiderschap van het Centraal Comité van de CPC met kameraad Xi Jinping als spil. China heeft altijd vastgehouden aan het leiderschap van de CPC, een ontwikkelingsfilosofie waarin de mens centraal staat, en heeft een pad gevolgd dat geschikt is voor zijn nationale omstandigheden. Terwijl de CPC streeft naar geluk voor het Chinese volk en verjonging voor de Chinese natie, streeft zij ook naar vooruitgang voor de mensheid en het gemeenschappelijk goed voor de wereld. De CPC is altijd bereid samen te werken met politieke partijen van alle landen om aan de goede kant van de geschiedenis en de progressieve kant van de mensheid te staan, en een betere wereld op te bouwen.

Porras zei dat sinds de hervatting van de diplomatieke betrekkingen tussen Nicaragua en China, de twee landen, op basis van wederzijds respect voor soevereiniteit, territoriale integriteit, vreedzame coëxistentie, solidariteit en wederzijdse bijstand, de samenwerking op gebieden als economie, handel, cultuur, sport, en de gezamenlijke opbouw van de BRI uitgebreid hebben versterkt. De bilaterale betrekkingen hebben een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Het FSNL waardeert de vriendschappelijke betrekkingen met de CPC, en hoopt de uitwisseling met de CPC te versterken, van de CPC-ervaringen en praktijken op het gebied van economische ontwikkeling en armoedebestrijding te leren, en een ontwikkelings pad te volgen dat past bij de nationale situatie van Nicaragua. Nicaragua volgt vastberaden het één-China-beginsel, verwelkomt en hoopt actief deel te nemen aan de BRI, het wereldwijde ontwikkelingsinitiatief en het wereldwijde veiligheidsinitiatief die door secretaris-generaal Xi Jinping zijn voorgesteld, en gelooft dat deze belangrijke voorstellen belangrijke oplossingen bieden om de wereldeconomie een impuls te geven, de regionale vrede te bewaren en wereldwijde uitdagingen het hoofd te bieden. Nicaragua is bereid om met China samen te werken om het multilateralisme hoog te houden, zich te verzetten tegen hegemonie en inmenging van buitenaf, en zich samen in te zetten voor wereldvrede en ontwikkeling.