Bron: John Perry 
op Alliance for Global Justice, 21 augustus 2019 ~~~ 

Van John Perry

(John Perry is een Engels burger, woonachtig in Masaya, Nicaragua waar hij werkt voor huisvesting en migratie en over verschillende zaken schrijft)

Wanneer politieke conflicten ertoe leiden dat mensen worden gedood – vooral door toedoen van een regering – zijn de doden niet alleen persoonlijke tragedies, ze zijn vooral propagandamateriaal.

Dit gebeurde tijdens de poging tot staatsgreep van vorig jaar in Nicaragua: het vermeende dodental werd herhaald in praktisch elk internationaal media-rapport en gaf steevast de schuld aan de Ortega-regering, haar politie of aanhangers. Een jaar nadat het geweld was geëindigd, zijn de ‘mensenrechten’-organisaties wier rapporten de cijfers geloofwaardig maakten, niet alleen begonnen de waarheid te onthullen over wat ze deden, ze begonnen ook uit elkaar te vallen toen het aanbod van dollars opdroogde.

De Grayzone rapporteerde vorige maand over de meest dramatische breuk, die van de Nicaragua Association for Human Rights (ANPDH). Maar dat is slechts een onderdeel van de echte mensenrechtenindustrie in Nicaragua, een land met slechts zes miljoen mensen. Tot voor kort beweerden drie lokale instanties de mensenrechten te bewaken, alle drie met buitenlandse financiering. De oudste, de Permanente Commissie voor de Rechten van de Mens (CPDH voor zijn initialen in het Spaans) dateert van vóór de revolutie van Nicaragua in 1979 en ontvangt financiering van de US National Endowment for Democracy (NED). De ANPDH werd in Miami opgericht met $ 3 miljoen van de Reagan-regering in de jaren tachtig, met als doel het geweld wit te wassen van de door de VS gesteunde ‘Contra’ troepen die de Sandinista-regering probeerden omver te werpen. En de derde, CENIDH (Nicaraguaans centrum voor mensenrechten), werd in 1990 met Europese financiering opgezet onder leiding van een ex-FSLN-lid, Vilma Nuñez de Escorcia.

Geen van de drie instanties heeft ooit geprobeerd politiek neutraal te zijn en waren allemaal, ruim vóór de staatsgreep van vorig jaar, tegen de Sandinistische regering. Maar toen het [geweld] afgelopen april begon, waren ze een belangrijk onderdeel van de propagandamachine van de oppositie. CENIDH en ANPDH, in het bijzonder, publiceerden regelmatig rapporten waarin hun voorkeur door taalgebruik al duidelijk gemaakt wordt: CENIDH verwijst bijvoorbeeld regelmatig naar de Nicaraguaanse regering, gekozen in 2016, als het ‘dictatoriale regime’ van Daniel Ortega en (vice-president) Rosario Murillo. Haar eerste rapport, uitgegeven op 4 mei, overdreef het aantal doden al, door zes doden te registreren op de eerste dag van het geweld (19 april), op één na alle toegeschreven aan de regering, terwijl er in feite slechts drie waren: een politieagent, een Sandinista die een stadhuis verdedigt tegen aanvallen en een niet-betrokken toeschouwer. Eind juli meldde het vijfde rapport van CENIDH 302 doden, allemaal toegeschreven aan ‘staatsterrorisme’.

Op dezelfde datum rapporteerde zijn rivaal ANPDH niet minder dan 448 doden in ‘burgerprotesten’, een cijfer herhaald door vele internationale nieuwsbronnen en door de UNHCR. Begin september had het aantal doden van ANPDH de 481 bereikt. Álvaro Leiva, directeur van ANPDH, categoriseerde de doden met opmerkelijk zelfvertrouwen en specificiteit: 152 stierven in ‘willekeurige executies’, 116 in ‘geplande executies’, 86 in ‘onevenredige’ botsingen tussen overheidstroepen en burgers, 57 in ‘selectieve executies’, 36 doden ‘lijken te zijn gepland en geëxecuteerd door gezichtbedekte en gewapende paramilitairen’, en slechts acht waren onverklaard. Tegen het einde van dezelfde maand, waarin er zeer weinig geweld was, had het dodental van ANPDH – allemaal de schuld van de regering – 512 bereikt.

Begin juli vorig jaar waren de door de ‘mensenrechten’ organisaties gepubliceerde berekeningen al begonnen te ontrafelen. Enrique Hendrix, een inwoner van Managua, ging systematisch door de lijsten om een ​​rapport op te stellen dat hij ‘Monopolizing death’ noemde. Of tewel: Hoe het gezicht van een regering te verminken, door het aantal doden sterk te overdrijven. Hij ontdekte bijvoorbeeld dat de lijst van CENIDH in feite gevallen zelfmoord, verkeersongevallen en verschillende duplicaties of onverklaarbare sterfgevallen omvatte. In totaal waren van de 167 doden die in hun eerste rapporten waren opgenomen, slechts 31% (51 mensen) feitenlijk demonstranten die in het conflict waren gestorven. In het geval van ANPDH, die in die fase 285 doden had geregistreerd, werd slechts 20% (58) bevestigd als demonstranten.

Het rapport ‘Dismissing the Truth’ – dat reageerde op Amnesty International’s volledig onevenwichtige en slecht uitgevoerde onderzoeken naar geweld van vorig jaar – onderzocht in detail de slachtofferlijsten die werden opgesteld door die ‘mensenrechten’-organisatie met betrekking tot de centrale zone van Nicaragua. Het stelde vast dat meer dan de helft van de door ANPDH geregistreerde sterfgevallen ten onrechte aan het conflict werden toegeschreven.

In september verwees Amnesty International naar 322 doden, ‘de meest ervan door toedoen van staatsagenten’, gebaseerd op de tellingen van IACHR en de lokale instanties. In haar tweede rapport over het conflict werd de regering pervers beschuldigd van ‘het betwisten van de informatie die door mensenrechtenorganisaties werd aangevoerd’ alsof hun slachtofferlijsten eenvoudigweg zonder kritiek hadden moeten worden aanvaard. Het hele punt van het onderzoeken en betwisten van de lijsten had natuurlijk te maken met het feit dat ze deel uitmaakten van de propaganda-ijver tegen de Ortega-regering, en dat in vrijwel elk internationaal media-rapport over de crisis ernaar wordt verwezen en door internationale instanties als gezaghebbend wordt aangehaald. Zoals ook de gedetailleerde verwijzingen naar ANPDH van de VN-commissie voor de rechten van de mens in haar rapport over Nicaragua 2018.

In februari 2019 was de Waarheidscommissie van de Nationale Vergadering in staat om een ​​eindrapport uit te brengen over het dodental van de staatsgreeppoging die, na grondige analyse van de verschillende bronnen, een totale aantal aan het conflict gerelateerde sterfgevallen van 253 bevestigde, minder dan de helft die zes maanden eerder door ANPDH geclaimd was. Deze bestonden uit 31 bekende aanhangers van de oppositie, 48 waarschijnlijke of feitelijke Sandinista-aanhangers, 22 politie en de rest (152) met onbekende banden.

Maar 2019 is een slecht jaar gebleken voor de drie ‘mensenrechten’-organisaties. Twee, ANPDH en CENIDH, bleken volgens de regering hun eigen statuten te hebben geschonden en werd hun registratie als NGO’s beëindigd. Sommige van hun functionarissen vluchtten naar Costa Rica. CPDH gaat verder, maar haar advocaat María Oviedo werd onlangs gearresteerd toen ze, tijdens een bezoek aan een politiebureau, voor juridische bijstand aan een vooraanstaand oppositielid dat een niet-geregistreerd vuurwapen bleek te hebben en een politieagent sloeg. De ambtenaren van de andere twee organisaties bevechten elkaar onderling. Een directeur van CENIDH, Gonzalo Carrión, die een nieuwe NGO in Costa Rica probeerde te openen, kreeg geen steun van zijn ex-collega’s die vreesden dat hij de externe donaties zou confisceren die vroeger naar CENIDH gingen.

Het lot van de voormalige personeelsleden van ANPDH is nog erger. De voormalige algemeen secretaris, Álvaro Leiva, kreeg afgelopen oktober asiel in Costa Rica, een stap die verwelkomd werd door Paulo Abrão van IAHCR, die hem in juni “beschermende maatregelen” had toegekend. Zoals The Grayzone meldde, heeft Leiva echter ook geprobeerd een nieuwe NGO in Costa Rica te openen, waarop ex-collega’s ook hebben gereageerd door hem te beschuldigen van het opzij zetten van middelen, geleverd door Amerikaanse instanties zoals de NED. Wat nog belangrijker is, is dat ze Leiva ervan beschuldigden dat ze vorig jaar het aantal slachtoffers van ANPDH moesten opblazen, omdat hij geloofde dat dit zou helpen om extra financiering van de VS te verkrijgen. ANPDH-directeur Gustavo Bermúdez, in een persconferentie die door de rechtse media werd genegeerd, erkende dat ANPDH het dodental met betrekking tot het geweld van vorig jaar had opgeblazen, met zelfs bejaarden in zijn lijst, die aan natuurlijke oorzaken waren gestorven.

In de afgelopen jaren ontving ANPDH meer dan $ 88.000 van de NED (en $ 348.000 van andere Amerikaanse bronnen). CPDH ontving alleen al in 2018 $ 180.000 van de NED (van de NED-uitgaven van 1,8 miljoen dollar dat jaar om de oppositieorganisaties van Nicaragua te promoten). Natuurlijk, in plaats van oprecht toegewijd te zijn aan het bevorderen van mensenrechten, beschouwt de NED deze lokale organen als een element van hun strategie voor regime-verandering. Het zijn propagandawapens, maar met een nuttig imago als gerespecteerde mensenrechtenkampioenen die zich verzetten tegen ‘dictatoriale’ regimes.

Zulke organisatie werden vroeger nauwlettend in de gaten gehouden en werden genoemd om hun rol in de strijd tegen revolutionaire verandering. Human Rights Watch, destijds Americas Watch genoemd, gaf ANPDH zeer weinig geloofwaardigheid in 1989, niet lang nadat het werd opgericht. Americas Watch zei dat het “in alle opzichten een door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gefinancierde arm van het Nicaraguaanse verzet was” (dat was de formele omschrijving van de door de VS gesteunde contra-milities die de Sandinistische regering bestrijdden). Het links-leunende politieke tijdschrift Envío was zeer kritisch over zowel CPDH als ANPDH in de jaren tachtig. Het beschreef Lino Hernández, toenmalig directeur van de CPDH, als afkomstig van ‘uiterst rechts’. In een commentaar op de $ 3 miljoen die ANPDH van de Amerikaanse overheid heeft ontvangen, vroeg het ‘Wat voor soort mensenrechtenbewaking heeft de ANPDH met al dit geld gedaan? Nauwelijks een gejammer, laat staan ​​geblaf. ‘

Dertig jaar later is er veel veranderd. Toen ANPDH en CENIDH vorig jaar hun registratie verloren, zei HRW dat “ambtenaren herhaaldelijk stigmatiserende verklaringen aflegden om de geloofwaardigheid van [mensenrechten-] verdedigers te ondermijnen.” Zoals eerder opgemerkt, accepteert AI niet eens het recht van de Nicaraguaanse regering om het aantal doden geproduceerd door mensenrechtenorganisaties te analyseren. Envío magazine is nu een onkuise criticus van de Ortega-regering en voorstander van CENIDH geworden.

De lokale ‘mensenrechten’-instanties van Nicaragua hebben HRW en AI bewijsmateriaal verstrekt dat past bij hun eigen vooroordelen over de Ortega-regering. Hoewel deze lokale instanties publiciteit van HRW en AI nodig hebben om hun profiel te behouden, moeten ze voor hun financieringorganisaties als de NED laten zien dat ze nuttige agenten zijn voor verandering van regime. Met het mislukken van de coup-poging van vorig jaar, wordt er gezegd dat NED haar fondsen al omleidt van Nicaragua naar Venezuela. CDPH, ANPDH en CENIDH zijn in wanorde nu de poging tot staatsgreep is ingestort. Zien we de stuiptrekkingen van de drie organisaties, met hun zeer bevooroordeelde opvattingen over mensenrechten in Nicaragua?

[Redactie: De Nederlandse betrokkenheid]
Politici in Nederland schieten deze regime-change congo’ s te hulp,
Het 2e kamerlid Bram van Ojik (GroenLinks) heeft in een brief aan de ministers S.A.M. Kaag, (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en S.A. Blok, (Buitenlandse Zaken) op 21 december 2018 gevraagd stappen te ondernemen tegen de Nicaraguaandse regering, voor de uitwijzing van deze GONGO’s.
De brief werd mede-ondertekend door Sadet Karabulut, (SP), Lilianne Ploumen (PvdA), Joël Voordewind (CU) en Sjoerd Sjoerdsma (D66)
De brief is op 22 janari 2019 door de ministers beantwoord.

Beknopte vermeldingen van vooruitgang

Van Nan McCurdy

Vooruitgang bij het behalen van de ontwikkelingsdoelstellingen van de VN
In het laatste decennium heeft Nicaragua grote vooruitgang geboekt bij het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties. Armoede is teruggebracht van 48,3% naar 24,9%; moedersterfte daalde met 46%; kindersterfte daalde met 52%; vermindering van chronische ondervoeding bij kinderen jonger dan 5 daalde met 46% en bij schoolgaande kinderen (6-14 jaar) met 66%. De vaccindekking is 95%. Meer dan 1,7 miljoen studenten in het basis-, voortgezet en technisch opleidingsniveau krijgen gratis onderwijs en 812.654 vrouwen in alle gemeenten van het land hebben toegang tot krediet. De dekking van drinkwater is 95%. De elektriciteitsdekking is 96% en de elektriciteitsproductie met behulp van duurzame bronnen groeide van 26% tot 62%. Het nationale wegennet is een van de beste ter wereld. Deze succesvolle programma’s en projecten hebben bijgedragen tot armoedebestrijding, die nu stevig op het pad van economische en sociale ontwikkeling ligt. (Nicaragua Nieuws, 16-8-19)

Nieuwe bedrijven van elke soort in 2019
De inzet van de regering van Sandinista om micro-, kleine en middelgrote ondernemingen te stimuleren om de creatieve economie te stimuleren en de basis te vormen voor economisch herstel levert resultaten op: Nicaraguaanse gezinnen ondernemen en verbeteren hun leven met medewerking van Taiwan via 16 productieve programma’s. Van 15 juli tot 15 augustus zijn er 1.173 nieuwe ondernemingen opgericht. Hiervan zijn 117 de verkoop van voedingsproducten, tot dusver dit jaar in totaal 1.419 (verkoop van karnemelk, Nicaraguaans fastfood, tortilla-fabrieken, bakkerijen, groenten en fruit, slagers, onder andere); 640 middelgrote en kleine bedrijven, voor een totaal van 4.295 tot nu toe dit jaar (supermarkten, verkoop van gebruikte kleding, diversen, verkoop en reparatie van mobiele telefoons enz.). Bovendien, 78 werkplaatsen, voor een totaal van 423 tot nu toe dit jaar (onder andere meubelmakerij, timmerwerk, bouw, mechanica, koeling, lassen); en 277 dienstverlenende bedrijven, in totaal dit jaar tot nu toe 1.121 (klinieken, dierenartsen, kapperszaken, schoonheidssalons, transportdiensten, benzinestations); 1 financiële dienstverlener, in totaal 32 tot nu toe dit jaar (bankfilialen, overmakingen en leningcentra); 60 toeristenbedrijven, tot nu toe dit jaar 502 (restaurants, bars, toeristencentra, hostels, hotels, enz.). Al deze ondernemingen hebben 5.865 banen gegenereerd van 15 juli tot 15 augustus, voor een totaal van 40.040 nieuwe banen tot nu toe in 2019, die de economie direct nieuw leven inblazen. (Informe Pastran, 19-8-19)

Nicaraguaanse regering bereidt nauwkeurige diagnose van misdaden tegen vrouwen voor.
Vice-president Rosario Murillo zegt dat er een nationale commissie is ingesteld om een ​​nauwkeurige diagnose te stellen van de problemen met femicide en alle misdaden tegen vrouwen. De commissie omvat autoriteiten van de Nationale Vergadering, het Openbaar Ministerie, het Bureau van de Procureur-Generaal, het Bureau van de Ombudsman voor de mensenrechten, de Nationale Politie, het Ministerie van Jeugdzaken, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Ministerie van Familie , het ministerie van vrouwen, het ministerie van volksgezondheid, enz.

“Ze werken aan een diagnose per 1 september die de plaatsen en de oorzaken aangeeft en vervolgens in de eerste dagen van september ook een stappenplan waarmee we permanent kunnen samenwerken aan een nieuwe preventiestrategie,” zei ze. ‘Femicide is een vreselijk drama. Godzijdank zijn onze aantallen niet zoals die van andere landen, maar een vrouw die het slachtoffer is van een misdaad zoals verkrachting, van verwondingen en zelfs van de dood zijn misdaden die we meer moeten doen om te stoppen. Daarom werken we met gevoeligheid en intelligentie om een ​​strategie te ontwikkelen en deze vervolgens door het hele land uit te breiden om geweld te voorkomen, ‘zei de vice-president. (El19 Digital, 17-8-19)

Nicaragua hekelde Costa Ricanen voor brute moord op Nicaraguanen
De regering van Nicaragua diende een klacht in tegen Costa Rica bij het Bureau van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties en de Inter-Amerikaanse Commissie voor de rechten van de mens (IACHR) voor de moord op een Nicaraguaanse door Costa Ricaanse veiligheidstroepen in het grensgebied.

In de officiële nota vraagt ​​Nicaragua de Commissie om de Costa Ricaanse regering aan te sporen dit incident te onderzoeken, de verantwoordelijken te straffen, een rapport in te dienen over de geschonden mensenrechten en de nodige maatregelen uit te vaardigen zodat dit soort schending niet opnieuw voorkomt in de toekomst.

De brieven veroordelen de moord op de 45-jarige Henry Ruiz López, die dood bloedde nadat hij in zijn been en testikels was neergeschoten in een incident dat zich voordeed in onopgeloste omstandigheden, op een plaats die bekend staat als Parcelas de Villa Hermosa, twee kilometer van de Nicaraguaanse grens.

Veertien leden van de Costa Ricaanse veiligheidstroepen gebruikten buitensporig geweld en vuurwapens zonder rechtvaardiging tegen een groep Nicaraguanen die op de Niño-rivier varen, waaronder Ruíz López, volgens de officiële brief. In de notitie staat dat Ruíz López geen vuurwapens had en geen weerstand bood en dat hij op geen enkele manier een gevaar of bedreiging vormde voor het leven en de lichamelijke integriteit van de officieren van de Public Force van Costa Rica. De brief veroordeelt ook de gewelddadige gevangenneming van vijf andere Nicaraguanen waaronder een kind. (Radiolaprimerisima, 16-8-19)

President Ortega bevestigt dat Nicaragua een kanaal zal bouwen
Tijdens de herdenking van de 39e verjaardag van de zeemacht van het Nicaraguaanse leger bekrachtigde president Daniel Ortega de wil van zijn regering om een ​​Interoceanisch kanaal te bouwen. Hij herinnerde eraan dat de mogelijkheid om een ​​kanaal te bouwen werd bestudeerd door de Amerikaanse overheid, wiens studies en historische documenten zijn ondergebracht in de Library of Congress in Washington. Deze studie werd uitgevoerd door het Corps of Engineers van het Amerikaanse leger.

“Het is geen waanzin om aan een kanaal voor Nicaragua te bedenken – de mogendheden van Engeland tot Spanje wilden de zeeroute domineren door eigenaren van het kanaal te worden. Toen kwamen de Verenigde Staten tussenbeide en bezetten Nicaragua en legden een verdrag op aan Nicaragua zodat het geen afspraken kon maken met andere landen, ”zei president Ortega. “Met het Nicaraguaanse volk hebben we de verplichting om het kanaal voor Nicaragua te realiseren. We bevinden ons in een fase van het opnieuw voorbereiden van de reeds gepresenteerde milieustudies, maar we moesten aanpassingen maken, ”zei hij. “Een kanaal zou de wereldhandel versterken, Nicaragua een bron van inkomsten geven die een grotere ontwikkeling en groei mogelijk zou maken, en daarom de economische omstandigheden voor alle Nicaraguaanse families verbeteren,” zei hij. (Informe Pastran, 14-8-19)

I Love Nicaragua: We winnen allemaal!
“I Love Nicaragua: We all Win!” Is de slogan voor de Nicaraguan International Tourism Fair (NICATUR) op 6 en 7 september. Journalisten, bloggers en verslaggevers die verslag uitbrengen over toerisme uit Engeland, Italië, Verenigde Staten, Spanje, Mexico , Cuba, Argentinië, Uruguay, Frankrijk, Rusland, Venezuela, Brazilië en Guatemala zijn aanwezig. Onder de media die Nicaragua zullen bezoeken, zijn Marxo Polo uit Italië, Sputnik uit Rusland en Kreol Magazine uit Engeland. De pers zal de vulkaan Masaya, de eilanden Granada en de stranden van San Juan del Sur bezoeken. Een andere groep journalisten zal León, Estelí en Matagalpa bezoeken om een ​​sigarenfabriek, koffiehuizen, de kathedraal van León en de vulkaan Cerro Negro te zien. Sommigen zullen Corn Island bezoeken. Er zijn activiteiten in het hele land, zoals een kermis in Monimbo, Masaya en een Cumbia-dansfestival in Chinandega. (Informe Pastran, 16-8-19)

Toerisme promoten in Nicaragua
Het Nicaraguan Tourism Institute (INTUR) voert in samenwerking met EXPEDIA toerismepromotieplatform en AVIANCA luchtvaartmaatschappijen een dynamische promotiecampagne uit die gericht is op de Noord-Amerikaanse markt en de natuurlijke schoonheden van Nicaragua benadrukt en promotiepakketten voor de bestemming Nicaragua. Meer dan 19 Nicaraguaanse hotels nemen deel aan de campagne, waaronder Calala Island Hotel Corn Islands, Selina Hostel in San Juan del Sur en Hyatt Place Managua. (Nicaragua Nieuws, 19-8-19)

Geothermische energie groeit en is winstgevend
De opwekking van geothermische energie groeide in de eerste helft van 2019 in Nicaragua, wat het grote potentieel van het land en het gunstige klimaat om in deze sector te investeren aantoont. Het bedrijf Polaris Energy uit Canada rapporteerde dat de geothermische fabriek San Jacinto-Tizate uit Nicaragua in de eerste zes maanden van 2019 meer dan US $ 35,8 miljoen aan inkomsten genereerde, US $ 3,4 miljoen hoger dan het bedrag dat in dezelfde periode van 2018 werd geregistreerd. Vertegenwoordiger van Polaris , Marc Murnaghan, sprak zijn tevredenheid uit over geothermische opwekking in Nicaragua en benadrukte dat er een groot potentieel is voor deze bron. De Nicaraguaanse regering meldde dat studies worden voorbereid om te profiteren van het potentieel van geothermische energie in verschillende regio’s van het land, met name de vulkanen Mombacho en Casitas. (Informe Pastran, 14-8-19)

Werkgelegenheidsgroei in vrijhandelszone
De secretaris-generaal voor arbeidszaken van de vakbondsconfederatie van arbeiders in de vrije handelszone, Pedro Ortega, heeft dinsdag aangekondigd dat in de eerste helft van dit jaar meer dan 3.500 nieuwe banen zijn gecreëerd in de sector vrije handelszones. “Meer dan 124 duizend Nicaraguanen werken momenteel in textielbedrijven, callcenters en andere in Nicaragua,” zei Ortega. (Nicaragua Nieuws, 14-8-19)

Dit artikel was in het Engels gepubliceerd op 
afgj.org 21 augustus 2019