De CIA: Pogingen tot staatsgrepen in Nicaragua met belastinggeld via Amerikaanse agentschappen en stichtingen

Bron: Nan McCurdy  
dissidentvoice.org 18 juni, 2021 ~~~

Sinds de Sandinistas de verkiezingen van 2006 wonnen heeft hun anti-armoedebeleid enorm succes gehad.

Het land is voor 90% zelfvoorzienend in voedsel. 99% van de bevolking heeft elektriciteit in huis die nu wordt opgewekt met meer dan 70% groene energie; Internationale financiële instellingen waaronder de Wereldbank, de Internationale Ontwikkelingsbank en de Centraal-Amerikaanse Bank voor Economische Integratie prijzen Nicaragua voor zijn uitstekende, efficiënte projectuitvoering. het heeft een van de beste gezondheidssystemen in Latijns-Amerika, geprezen door het Internationaal Monetair Fonds, met 20 nieuwe ultramoderne ziekenhuizen sinds 2007 die een van de laagste Covid-sterftecijfers in de wereld hebben bereikt. Armoede, extreme armoede, moeder-, kinder- en zuigelingensterfte zijn allemaal minstens gehalveerd. Nicaragua is nummer één in de wereld wat betreft vrouwen in de politiek en vrouwen in ministeriële functies en het staat op de vijfde plaats wat betreft gelijke kansen voor mannen en vrouwen, na de Scandinavische landen.

Veel meer vooruitgang voor de meerderheid van de bevolking op het gebied van onderwijs, huisvesting en infrastructuur hebben geleid tot grote overwinningen voor de FSLN in de laatste twee verkiezingen (2011 en 2016) en opiniepeilingen geven aan dat zij bij de presidentsverkiezingen van 7 november ten minste 60% van de stemmen zullen halen bij een opkomst van ten minste 70%. Ongeveer 95% van de volwassen bevolking heeft een identiteitskaart die nodig is om te kunnen stemmen. Als het Amerikaanse publiek zou weten wat deze natie, die verarmd is door bijna 200 jaar oorlog en agressie van de VS, in veertien jaar heeft weten te bereiken, zou dat hen zeker aanmoedigen om beter onderwijs, betere infrastructuur en een universele gezondheidszorg in de Verenigde Staten te eisen.

Om soortgelijke daden van soevereiniteit door kleine naties die door de Verenigde Staten nog steeds als kolonies worden beschouwd te voorkomen, bereidde de CIA de weg voor de couppoging van 2018 en is sindsdien nooit gestopt met pogingen om de Sandinistische regering omver te werpen. De CIA maakt gebruik van Amerikaanse agenten, velen die zich voordoen als journalisten of activisten, evenals degenen die eeuwig gestationeerd zijn op de Amerikaanse ambassade; het heeft miljoenen dollars verstrekt aan honderden Nicaraguanen die optreden als buitenlandse agenten, evenals hun non-profitorganisaties die samenzweren tegen de Sandinistische regering, zoals degenen die onlangs zijn gearresteerd voor het witwassen van geld, fraude en het vragen om buitenlandse interventie.

De VS hielpen de pro-VS anti-Sandinistische media in Nicaragua groeien

Een groot deel van het door de VS gestuurde propaganda-apparaat werd door de VS ontworpen en gefinancierd nadat het FSLN in 2006 de verkiezingen won waarmee een einde kwam aan 17 jaar van drie door de VS gestuurde regeringen. Er werd een subversief front gevormd van kranten, tijdschriften, televisiestations, radiostations, websites, nieuwsagentschappen en pagina’s in de sociale media. Journalisten en mediakanalen werden betaald door de VS (miljoenen via USAID, NED, IRI en Amerikaanse stichtingen) en een groot deel werd beheerd door het mediakartel van de familie Chamorro, gespecialiseerd in nepmediacampagnes om te proberen anti-Sandinistische haat en wantrouwen jegens de regering te bevorderen.

Een deel hiervan is al enige tijd bekend. Zo beschreef Tom Ricker van het Quixote Institute in mei 2018 tijdens de staatsgreep 55 NED-subsidies die tussen 2014 en 2017 werden toegekend voor 4,2 miljoen dollar “als onderdeel van een door de Amerikaanse overheid gefinancierde campagne om oppositiegroepen in Nicaragua een gecoördineerde strategie en media-stem te geven. NED-subsidies financieren media (radio, sociale media en andere webgebaseerde media) en oppositieonderzoek. Daarnaast krijgen strategieën gericht op jongeren substantiële financiering, samen met programma’s om vrouwen- en inheemse organisaties te mobiliseren. Hoewel ze spreken van steun aan “het maatschappelijk middenveld” en “pro-democratische” groepen, ligt de nadruk bij de financiering specifiek op het opbouwen van een gecoördineerde oppositie tegen de regering”.


Amerikaanse propagandafondsen voor coup van 2018 gekanaliseerd via Chamorro familiedynastie in de media

Op 2 juni onthulde Journalist William Grigsby in zijn nieuwsanalyseprogramma, Sin Fronteras, (zie hieronder) Amerikaanse documenten waaruit blijkt dat de CIA openlijk 16,7 miljoen dollar voor de couppoging, tussen februari 2017 en juli 2018, heeft overgemaakt via de Violeta Barrios de Chamorro Foundation waarvan de directeur Cristiana Chamorro deel uitmaakt van een beroemde familie van oligarchen waarvan acht leden de opeenvolgende presidenten waren; zij is ook de dochter van voormalig president Violeta Barrios de Chamorro. Zij en haar oom zijn eigenaars van het enige dagblad, La Prensa, dat sinds de jaren ’80 door de VS wordt gefinancierd voor pro-Contra leugens. Haar broer Carlos Fernando heeft zijn eigen media-imperium. Amerikaanse fondsen voor de VBCHF ondersteunen deze familiebedrijven. Haar nu overleden echtgenoot, Antonio Lacayo, wordt algemeen beschouwd als de man die veel macht uitoefende tijdens haar moeders presidentschap van 1990 tot 1997. Hij zag toe op de privatisering van staatseigendommen voor ongeveer 7 miljard dollar, alsook op de privatisering van onderwijs en gezondheidszorg. In het begin van de jaren ’90 kon je in een overheidsziekenhuis niet eens een aspirine krijgen zonder ervoor te betalen.

Chamorro familie, jaren ’90, Cristiana en Antonio Lacayo staan rechts , laprensa.com.ni

De 16,7 miljoen dollar werd door Amerikaanse agentschappen en stichtingen specifiek gegeven voor de financiering van mediaterrorisme [leugens, nepnieuws en verdraaiing om moorden en haat aan te wakkeren, te destabiliseren en chaos te creëren] om de couppoging aan te wakkeren en in stand te houden. De Chamorro Foundation ontving in deze periode ook 679.530 euro van door de Europese regering gefinancierde organisaties. De couppoging heeft meer dan 200 families in rouw gedompeld, duizenden mensen getraumatiseerd, veel verwoesting aangericht en ernstige schade toegebracht aan de economie, waardoor ten minste 130.000 banen verloren zijn gegaan.

De directeur van de Stichting, Cristiana Chamorro, werd door het Openbaar Ministerie beschuldigd van het witwassen van geld en kreeg op 2 juni 2021 huisarrest. Zij sloot de stichting in februari van dit jaar met het argument dat zij niet wilde voldoen aan de in oktober 2020 aangenomen “buitenlandse agenten”-wet, die vergelijkbaar is met, maar niet zo streng is als, de Amerikaanse “Foreign Agents Act” van 1938. Volgens de Nicaraguaanse wet moeten organisaties die buitenlandse financiering ontvangen, die financiering en het gebruik ervan melden – duizenden non-profitorganisaties doen dit zonder problemen.

Volgens Grigsby en de nieuwsanalist van de Liberale Partij, Enrique Quiñones, stond er nog minstens 7 miljoen dollar op de rekening van de Stichting toen zij deze sloot en verscheen dit geld kort daarna op drie van haar persoonlijke bankrekeningen.

De 16,7 miljoen dollar die de CIA in die korte tijdspanne heeft gegeven, was slechts het geld dat werd gegeven voor nepnieuws – om alle soorten nieuwsmedia, programma’s en sociale media te financieren en om rechtstreeks individuen te financieren. Vele miljoenen meer werden gegeven aan andere non-profitorganisaties en “Mensenrechten” organisaties. Het is veelzeggend dat er in een land met 6,3 miljoen inwoners vier mensenrechtenorganisaties zijn – allemaal gefinancierd door de regering van de VS en één werd zelfs opgericht door de regering van de VS in de jaren ’80 om informatie over de Contra’s te vervalsen.

Van die 16,7 miljoen dollar werd 9.409.853 dollar verstrekt door USAID voor personen, projecten en media. De National Endowment for Democracy gaf de stichting in november 2017 US$ 564.134 voor een project “ter bevordering van onafhankelijke journalistiek en vrijheid van meningsuiting”.

Amerikaanse financiering van propaganda voor couppoging

De Soros Foundations – eigendom van de New Yorkse tycoon George Soros – financierden ook nepnieuws in Nicaragua via verschillende organisaties waarvan bekend is dat ze destabilisatie-inspanningen over de hele wereld financieren: 6.722.325 dollar werd gegeven door twee van de Soros Stichtingen: US$6.148.325 door de Soros Foundation voor het project, “onafhankelijke en transparante journalistiek” gegeven in maart 2018 een maand voordat de coup begon, en $574.000 in juli 2018, de maand dat de coup werd neergeslagen, door de Open Society Foundation voor het project “onafhankelijke journalistiek en burgerschap”.

De financiering in 2017-2018 van oppositiemedia en journalisten via de Chamorro Foundation door USAID, NED en Soros Foundations – 16.696.312 miljoen dollar verstrekt vlak voor en tijdens de couppoging is een klein deel van de financiering door agentschappen als USAID, NED, IRI, Freedom House en stichtingen, zoals die van Soros met nauwe banden met de Council on Foreign Relations.

USAID spendeerde 160 miljoen US dollar aan agenten en agentenorganisaties in een poging de Sandinisten ten val te brengen

De VS begonnen met grote destabilisatiepogingen nadat de Sandinisten de verkiezingen van 2006 wonnen.

Het grotere plaatje over USAID-financiering voor destabilisatie in de afgelopen jaren is dat het tussen 2015 en begin 2021 160 miljoen dollar gaf aan oppositieorganisaties en individuen, informatie die nog per jaar beschikbaar is op het web; veel informatie over ontvangende organisaties is echter verwijderd. Ook de meeste informatie over NED-geld is verwijderd.

Officiële Amerikaanse documenten die Grigsby in juli 2020 heeft gepresenteerd, bieden meer gedetailleerd bewijs over welke non-profitorganisaties en individuen vlak voor de coup van 2018 hebben geprofiteerd van 30 miljoen dollar.

Het doorbreken van het Yankee Propaganda Apparaat

De USAID zegt dit over hun rol in Nicaragua:

USAID/OTI werkte samen met onafhankelijke media om tijdens de politieke crisis meer gerichte digitale inhoud te exploiteren en te produceren. Het programma stelde onafhankelijke media in staat om het democratische discours in stand te houden en te bevorderen, zonder verdere economische destabilisatie of dramatische staatsinterventie.

In een recent artikel schrijft Rita Jill Clark-Gollub:

Iedereen die Nicaragua in de gaten heeft gehouden, weet dat deze zogenaamd “onafhankelijke” media in Nicaragua de belangrijkste bron zijn geweest van het Nicaraguaanse nieuws dat hier in de Verenigde Staten wordt gemeld. Met andere woorden, in mijn land krijgen de meeste mensen informatie over Nicaragua van de CIA!

Nieuwe wetten die in 2020 zijn aangenomen (een wet op buitenlandse agenten en een wet tegen terrorisme, staatsgrepen en het aanzetten tot buitenlandse interventie, die door de VS worden verguisd, ook al zijn ze vergelijkbaar maar minder strafbaar dan die van de VS), en de recente arrestaties van Amerikaanse buitenlandse agenten zijn acties om te proberen de Amerikaanse interventie te beperken en pogingen tot staatsgrepen te voorkomen. De VS zullen nog steeds geld naar hun agenten kunnen sturen, maar het zal lang niet meer zo gemakkelijk zijn als voorheen en dit zal hun mogelijkheden beperken om het soort terroristische acties uit te voeren die ze in 2018 deden.

William Grigsby beschreef op 2 juni wat er nu gebeurt in Nicaragua:

[We zijn] het hart aan het breken van het Yankee propaganda-apparaat in Nicaragua, wat hun belangrijkste manier was om in te grijpen, nu, voor de verkiezingen – de publieke opinie beïnvloeden met leugens, angst inboezemen, haat inboezemen om te proberen de Sandinistas te verslaan. Deze hele operatie die als speerpunt wordt uitgevoerd vanuit het kantoor van de openbare aanklager is precies dat, om het propaganda-apparaat van het VS-imperialisme te vernietigen”. Hij vroeg wat al die journalisten in Nicaragua gaan doen zonder de salarissen die ze krijgen. “Zijn ze toegewijd genoeg om echt onafhankelijke journalistiek te bedrijven?

RAIN: het CIA destabilisatieplan is nu aan de gang

Desondanks zal Uncle Sam zich blijven inspannen om het land te destabiliseren. De Amerikaanse ambassadeur Sullivan wordt voortdurend gezien bij ontmoetingen met de agenten, hetgeen zelfs door president Daniel gemeld werd:

Dit geldt voor de Yankee ambassadeur (U.S. ) en andere ambassadeurs; ze bemoeien zich graag overal mee en willen beslissingen voor ons nemen; de Yankee-ambassadeur (Sullivan) paradeert met zijn kandidaten, promoot ze alsof hij Nicaraguaan is… De Yankee-ambassadeur moet zich hier niet mee bemoeien, kandidaten nomineren, politieke partijen onder druk zetten zodat de politieke partijen de kandidaat accepteren die de Yankee wil, de Yankee-ambassadeur moet niet vergeten, Nicaragua is soeverein…

In juli 2020 ontving William Grigsby een USAID document dat uitlekte van de ambassade. Het geeft in omslachtige bewoordingen de destabilisatieplannen van de VS weer voor de “overgang” in Nicaragua en zelfs het contracteren van een Amerikaans bedrijf om dit alles te leiden. RAIN – Responsive Action in Nicaragua is sindsdien verwijderd, maar niet voordat het werd gearchiveerd. RAIN is een overduidelijk plan voor destabilisatie en omverwerping van de democratisch gekozen regering van Nicaragua. Het is waarschijnlijk dat veel van wat de VS het afgelopen jaar heeft gefinancierd deel uitmaakt van het RAIN-plan.

In het USAID-document worden drie scenario’s beschreven die zij “democratische overgang in Nicaragua” noemen.

RAIN zal deze activiteiten voortzetten tegen de achtergrond van een aantal scenario’s die in het algemeen onder drie categorieën vallen: 1. 1. Vrije, eerlijke en transparante verkiezingen leiden tot een ordelijke overgang [less: de Amerikaanse kandidaat wint]. 2. Een plotselinge politieke overgang vindt plaats na een crisis [lees: een staatsgreep leidt tot een door de VS gesteunde regering]. 3. De overgang vindt niet ordelijk en tijdig plaats. Het regime blijft standvastig ondanks de binnenlandse en internationale druk. Het is ook mogelijk dat het regime aan de macht blijft na electorale hervormingen en eerlijke verkiezingen, maar zonder veranderingen in de rechtsstaat of het democratisch bestuur [lees: zonder veranderingen die de VS-bedrijven ten goede komen].

Uit het RAIN-document blijkt duidelijk dat de regering van de VS beseft dat de Sandinisten de verkiezingen van 2021 met een grote marge zullen winnen: dat is nog een reden waarom zij miljoenen hebben verstrekt aan agenten, organisaties en nepnieuwsmedia, in de hoop dat zij een deuk kunnen slaan in de 60% Sandinistische winst die in de opiniepeilingen wordt voorspeld, of om de verkiezingen in hun geheel te ondermijnen.

De VS-agenten tegen wie een onderzoek loopt wegens zeer ernstige misdaden zijn geen leiders: er is zelfs geen klein protest geweest sinds de arrestaties op 2 juni begonnen, omdat de gearresteerden geen “pueblo” hebben. De mensen weten dat de VS de zeer gewelddadige couppoging via hen heeft gefinancierd – en houden hen verantwoordelijk. De buitenlandse media prijst hen aan als presidentskandidaten, wat ze niet zijn. Toen sommigen van hen zagen dat zij gearresteerd zouden kunnen worden, proberden zij zich snel bij de CXL (Burgers voor Vrijheid)-partij in te schrijven als presidentskandidaten, omdat zij dachten dat dit hen zou beschermen tegen detentie. Zij hadden allemaal de mogelijkheid om nieuwe politieke partijen op te richten, maar zij hebben het niet eens geprobeerd omdat zij niet genoeg leden hebben om aan de minimumvereisten te voldoen. En wat nog belangrijker is: aan de verkiezingen van 7 november doen 17 partijen mee die geen buitenlandse financiering ontvangen.

En terwijl de Verenigde Staten miljoenen belastinggeld verspillen aan het destabiliseren van het land, boekt Nicaragua effectief en efficiënt sociale en economische vooruitgang die geprezen wordt door internationale organisaties en banken, zoals universele gezondheidszorg, onderwijs, betaalbare huisvesting, sociale infrastructuur, gelijkheid tussen mannen en vrouwen, omschakeling naar groene energie, bestrijding van natuurrampen en klimaatverandering, vrije recreatie, en het creëren van banen met de creatieve en volkseconomie. De meerderheid, genietend van de grootste veiligheid in Midden-Amerika, met het laagste Covid sterftecijfer en het laagste emigratiecijfer, die gezonder zijn, beter opgeleid en gehuisvest, met elektriciteit en drinkbaar water, wiens voedsel lokaal verbouwd wordt en beschikbaar is tegen een fatsoenlijke prijs, met parken, kermissen, zwembaden en sportstadions om van hun vrije tijd te genieten, zal zich voor hun stem in november waarschijnlijk niet door Uncle Sam laten beïnvloeden.

Nan McCurdy is een United Methodist Missionaris en 36 jaar inwoner van Nicaragua. Ze werkt momenteel met de armen op het platteland in Puebla Mexico maar is te bereiken op nanmigl@yahoo.com Lees andere artikelen van Nan.