Bron: Ben Norton, 
thegrayzone, 4 augustus 2020 ~~~ 

Een verontrustend nieuw document schetst de plannen voor een Amerikaans regime-changeplan (machtsgreep door de VS) tegen de gekozen linkse regering van Nicaragua, onder toezicht van USAID, om een “markteconomie” en een zuivering van Sandinisten tot stand te brengen.

Door Ben Norton

In een nieuw uitgebracht document wordt een Amerikaanse regeringsoperatie ontmaskerd, die de democratisch gekozen socialistische regering in Nicaragua omver wil werpen.

Het complot is in handen van het ‘United States Agency for International Development‘ (USAID), een regime-change vehicle dat de pretentie van “humanitaire hulp” gebruikt om de agressieve belangen van Washington op het gebied van buitenlands beleid te bevorderen.

Het document (PDF) beschrijft de oprichting van een nieuwe “taakstelling” genaamd “Responsive Assistance in Nicaragua” (RAIN) en het plan voor “Nicaragua’s overgang naar de democratie” – een eufemisme voor het verwijderen van het linkse Sandinistische Front voor Nationale Bevrijding (algemeen bekend onder het Spaanse acroniem FSLN) uit de macht.

Op de pagina’s gebruikt de Amerikaanse overheidsinstelling hardline neoconservatieve retoriek, die verwijst naar de gekozen regering van Nicaragua als het “Ortega regime”, en die duidelijk maakt dat Washington een neoliberale regering wil installeren die de economie zal privatiseren, neoliberale hervormingen zal opleggen en alle instellingen zal zuiveren van elk spoor van de linkse Sandinista-beweging.

Het USAID-regime stelt openlijk dat een van de belangrijkste “missiedoelstellingen” voor Nicaragua is om “over te gaan naar een op regels gebaseerde markteconomie”, gebaseerd op de “bescherming van particuliere eigendomsrechten”.

Het document eindigt met een oproep aan het toekomstige Amerikaanse regime in Nicaragua om “instellingen te herbouwen” en het leger en de politie te “herstellen”; om “parallelle instellingen te ontmantelen” die het Sandinistische Front steunen; en om de FSLN-leiders te vervolgen door middel van “overgangsrechtspraak” – met andere woorden, een grondige zuivering van de Sandinistische beweging om te voorkomen dat deze ooit weer aan de macht komt.

Voor het geval dat het doel van Washington om het regime te veranderen niet expliciet genoeg was, werd in het 14 pagina’s tellende USAID-document 102 keer het woord “overgang” gebruikt, waarvan negen keer alleen al op de eerste pagina.

USAID verklaarde de intentie te hebben om te helpen bij wat een “ordelijke overgang” of een “plotselinge overgang zonder verkiezingen” zou kunnen zijn, wat een duidelijke code is voor een staatsgreep. Tegelijkertijd erkende zij dat de rechtse oppositie in Nicaragua verdeeld is en weinig kans maakt om de komende nationale verkiezingen van 2021 te winnen.


USAID heeft de regie in weer een uiterst rechtse couppoging in Latijns-Amerika.

Sinds het Sandinistisch Front in 2006 via democratische verkiezingen weer aan de macht is gekomen in Nicaragua, heeft Washington er alles aan gedaan om het ten val te brengen.

In 2018 steunde de regering van Donald Trump een gewelddadige couppoging in Nicaragua, waarbij extreemrechtse bendes de wijken overnamen en het land verlamden met bloedige barricades die bekend staan als tranques. De door de VS gesteunde opstandelingen ontketenden een schrikbewind, waarbij honderden Sandinistische activisten en staatsveiligheidstroepen werden gedood en gewond; ze markeerden de huizen van linkse activisten, plunderden en brandden sommigen af; en ze martelden en bedreigden aanhangers van de gekozen regering.

Toen de putschpoging van 2018 mislukte, nam de Amerikaanse regering haar toevlucht tot een reeks agressieve tactieken om het leiderschap van Nicaragua ten val te brengen. In de afgelopen twee jaar heeft de regering Trump verschillende rondes met verstikkende sancties opgelegd aan de kleine Midden-Amerikaanse natie, vaak met tweepartijdige steun in het Congres, geen woord van tegenstand van de Democratische Partij, en met aanmoediging van de door miljardairs gefinancierde mensenrechtenindustrie.

Het USAID (Amerikaanse Agentschap voor Internationale Ontwikkeling) heeft een belangrijke rol gespeeld bij de gewelddadige Amerikaanse staatsgreeppogingen tegen de gekozen regering van Venezuela in 2019, waarbij het rechtstreeks samenwerkte met het ministerie van Defensie. USAID heeft honderden miljoenen dollars gestort voor de financiering van de Amerikaanse regime-change-inspanningen tegen de linkse Chavista-regering en heeft het door Trump gesteunde staatsgreepregime van Juan Guaidó gefinancieerd.

USAID heeft altijd gefunctioneerd als een CIA-tak en een soft-power arm voor Washington. Maar onder het Trump-bewind heeft het zijn staatsgreepinspanningen in Latijns-Amerika in de hoogste versnelling gezet.

In april 2020 werd USAID overgenomen door de facto directeur John Barsa, een harde Republikeinse zakenman, Trump-bondgenoot en zoon van anticommunistische Cubaanse immigranten. In samenwerking met minister van Buitenlandse Zaken en voormalig CIA-directeur Mike Pompeo, heeft Barsa USAID veranderd in een bot wapen van regime-change, waarbij openlijk putschinspanningen tegen de socialistische regeringen van Cuba, Venezuela en Nicaragua worden gefinancierd.

US govt’s Democracy International plaatst een lijst met vacatures voor USAID-coup liaison in Nicaragua.

De Grayzone nam contact op met USAID om bevestiging te vragen dat het document waarin de plannen voor een politieke “overgang” in Nicaragua worden beschreven, authentiek is. Het bureau heeft niet gereageerd.

We hebben echter wel bewijzen kunnen verzamelen om de legitimiteit van het document aan te tonen. De pagina’s die het regime-veranderingsperceel beschrijven gebruiken precies dezelfde taal en zinnen als een vacaturelijst die eind juli door een andere Amerikaanse overheidsorganisatie, Democracy International, werd gepost. In feite lijkt het USAID-document een meer gedetailleerde functiebeschrijving voor deze post te zijn.

Democracy International verklaarde in haar lijst op LinkedIn dat zij op zoek was naar een Nicaraguaanse staatsburger in de hoofdstad Managua om te werken als “Senior Level Technical Expert – Democracy, Human Rights, and Governance (democratie, mensenrechten en bestuur) om technische en programmatische ondersteuning te bieden voor de USAID/Nicaragua’s Responsive Assistance in Nicaragua (RAIN) Task Order”.

In een directe verwijzing naar het USAID-document wordt in de “Democracy International Job List” gesteld dat “het doel van de Task Order is om “snelle, responsieve en relevante analytische en technische bijstand te verlenen die een brug slaat tussen de inspanningen van USAID/Nicaragua om de voorwaarden te scheppen voor een vreedzame overgang naar de democratie in Nicaragua en deze te ondersteunen”.

Deze medewerker zou helpen bij het ontwikkelen van een “Transition Response Plan” – een regeling voor regimechange. (In de korte lijst met banen wordt de term “overgang” tien keer gebruikt.)

Tijdens de Koude Oorlog zouden dit soort coup-coördinaties middels geheime functies door de CIA zijn geregeld. In de ontspoorde 21e eeuw wordt dit vuile regimewisselwerk echter in het openbaar uitgevoerd en publiekelijk geadverteerd op LinkedIn.

Voor het geval het niet duidelijk was wat de relatie van deze organisatie met USAID was, werd dit duidelijk op de post vermeld: “Democracy International, Inc. (DI) biedt technische bijstand, analytische diensten en projectimplementatie voor democratie, mensenrechten, bestuur en programma’s voor het beperken van conflicten wereldwijd voor het U.S. Agency for International Development (USAID), het U.S. State Department en andere ontwikkelingspartners”.

In de functielijst werd expliciet vermeld dat de werknemer samen met de Amerikaanse overheid zou werken om “technisch advies en landenkennis te verstrekken aan de ministeries van GON (regering van Nicaragua), USG (regering van de VS) en andere belanghebbenden”.

Het is duidelijk dat Democracy International op zoek is naar een lokale contactpersoon om te helpen bij het uitvoeren van de regime-veranderingsinspanningen van Washington op het terrein. In het USAID-document wordt de specifieke destabilisatiestrategie die deze liaison zou volgen, in detail beschreven.

De Grayzone belde het kantoor van Democracy International met het verzoek om commentaar op de LinkedIn-vacaturelijst, het RAIN-programma en het USAID-document. Een secretaresse liet ons niet spreken met een specifiek lid van het internationale team, door simpelweg te zeggen: “We zullen de relevante mensen informeren dat we een oproep hebben ontvangen en ik kan ze hun naam en nummer geven en ze zullen u bellen”.

De secretaris vroeg of The Grayzone een specifieke vraag had om te beantwoorden. We zeiden: “De lokale Nicaraguaanse media hebben kritiek geuit op USAID’s RAIN-programma, dat wordt beschreven in de Democracy International-jobpost, en kenmerkten het als een poging om een staatsgreep in het land te orkestreren. Kunt u op die karakterisering reageren en vindt u het eerlijk of oneerlijk?” De Democracy International secretaresse antwoordde: “Wow, dat is zo interessant. Ik zal ze zeker laten weten dat je hebt gebeld.”

USAID’s regime-verandering plot naar “overgang” Nicaragua naar een “markteconomie”

USAID’s Responsive Assistance in Nicaragua (RAIN) plan maakt duidelijk dat het slechts een “korte termijn brug” is om het regime in het land te veranderen, en voegt daaraan toe: “Het is USAID’s bedoeling om RAIN op te volgen met programma’s voor de langere termijn, die zullen worden bepaald naarmate de crisis zich ontwikkelt”.

Het plan voor de regimechange (machtsgreep) schetst een “2e missiedoel” waarin “Nicaragua de basis legt voor toekomstige economische groei en meer handel door de overgang naar een op regels gebaseerde markteconomie die gebaseerd is op transparante en verantwoordelijke regelgevende instellingen, fiscale en monetaire stabiliteit, respect voor de rechtsstaat en bescherming van particuliere eigendomsrechten”.

Een aanvullende “missiedoelstelling” benadrukte de wens van USAID voor een nieuw neoliberaal regime in Nicaragua dat “samenwerkt met de particuliere sector om de institutionalisering en weer een efficiënte en eerlijke administratieve bureaucratie op te bouwen” – met andere woorden, massale privatisering.

(Onder de vermeende misdaden van het Nicaraguaanse “regime” noemt USAID “inbeslagname van eigendommen.”)

In het USAID-document worden de prioriteiten van de VS voor Nicaragua na een succesvolle regime-changeoperatie nader uiteengezet.

USAID’s “Mission Goal 3” (3e missiedoel) wordt gebracht als “hervorming van veiligheid en wederopbouw van instellingen” door “onafhankelijke en professionele veiligheidsdiensten opnieuw te vormen” . Dit is duidelijk een oproep om politie en leger te zuiveren van Sandinistische loyalisten, en Amerikaanse trainers in te schakelen om een neokoloniale veiligheidsmacht op te richten, zoals generaal Keith Dayton deed in de bezette Westelijke Jordaanoever nadat het Palestijnse verzet was vernietigd na afloop de Tweede Intifada.

De “nieuwe regering moet snel handelen om parallelle instellingen te ontmantelen”, voegt USAID toe. Dit is een indirecte hint dat Washington probeert het Sandinistische Front, de Sandinistische Jeugd en andere basisinstellingen die werken met maar onafhankelijk zijn van de huidige socialistische regering, te vernietigen. Indien strikt uitgevoerd, zou zo’n voorstel kunnen neerkomen op een Augusto Pinochet-achtige zuivering van links in Nicaragua.

“Bovendien zal het overgangs-rechtspraak moeten uitvoeren,” voegt het USAID-document eraan toe. Deze taal, die ook is gebruikt in de proxy oorlog op Syrië, stelt voor dat de nieuwe neoliberale Nicaraguaanse regering zou worden gedwongen om Sandinista Front ambtenaren te vervolgen, een herhaling van de strategie die de door de VS gesteunde rechtse regimes in Bolivia en Ecuador hebben gebruikt om de linkse partijen die eerder regeerde die landen te criminaliseren, te jagen op voormalige linkse leiders, en ambtenaren van de oppositie op dubieuze beschuldigingen in de gevangenis gooien van.

Een ander belangrijk onderdeel van de RAIN-opdracht zou bestaan uit het werven van inheemse coupplegers om te helpen bij het uitvoeren van het regime-change-plan. USAID beschreef deze verantwoordelijkheid als volgt: “Identificatie van potentiële Nicaraguaanse partners voor een snelle impact. Subsidies in het kader van Task Order om overgangsgerelateerde activiteiten te bevorderen.”

Het initiatief kende 540.000 dollar aan subsidies toe om Nicaraguaanse oppositiegroepen te verleiden de regime-veranderingsinspanning te ondersteunen. (In het op een na armste land van het westelijk halfrond, waar het minimumloon tussen de 200 en 300 dollar per maand ligt, is een half miljoen dollar geen kleinigheid).

Deze fondsen zouden een aanvulling zijn op de miljoenen dollars die USAID en de NED elk jaar aan rechtse Nicaraguaanse organisaties verstrekken.

In het USAID-document wordt erop aangedrongen dat “de onmiddellijke toekomst van Nicaragua zeer onzeker blijft”. Maar het erkent dat de rechtse oppositie verdeeld en impopulair is, en geeft toe dat haar leiderschap niet “samengesmolten is rond een partij of kandidaat”.

Rekening houdend met de zwakte van de oppositie in de nationale verkiezingen van 2021, schetst het USAID-plan drie scenario’s voor de omverwerping van de socialistische regering en een “overgang” naar een VS-vriendelijk neoliberaal regime.

Het eerste is een “ordelijk overgangsscenario”, een vergezochte situatie waarin een impopulaire, door de VS gesteunde oppositiegroep op de een of andere manier de verkiezingen weet te winnen.

Het tweede mogelijke scenario van regimeverandering wordt beschreven als een “plotselinge, onverwachte overgang”, waarbij “een of meer politieke crises, zoals een onverwachte of mislukte verkiezing, een presidentieel ontslag, een grote gezondheidscrisis, een grote natuurramp of interne conflicten, leiden tot een plotselinge regimecrisis en de overgang naar een interim-regering of een nieuwe regering”. Dit is de mogelijkheid van een staatsgreep, en USAID maakt duidelijk dat zij meer dan tevreden zou zijn met een dergelijke situatie, en wil dat haar RAIN-gesprekspartner zich hierop voorbereidt.

Het derde is een “Vertraagd overgangsscenario”, waarbij de Sandinistische regering aan de macht blijft. In dit geval zegt USAID dat RAIN zou helpen de regering op andere manieren te destabiliseren en een toekomstige regimeverandering in te leiden.

Maar USAID wilde niet dat de lezers de verkeerde indruk kregen. Zij benadrukte in het document dat haar staatsgreep “genderbewust” zou zijn en gebaseerd op “gendergeïnformeerd analytisch werk”. (Hoewel de vrouwen die het grootste deel van de Sandinistische basis uitmaken, zouden moeten worden uitgesloten van de politieke “overgang” van Washington).

Het USAID-document brengt zijn liberale taal over gender in evenwicht met de neoconservatieve retoriek en beweert: “Kwaadaardige buitenlandse invloeden, voornamelijk Cuba, Venezuela en Rusland, zullen blijven proberen het corrupte autocratische Ortega-regime te versterken”.

“Wat als Nicaragua dat zou doen in de Verenigde Staten?

Het bestaan van het USAID regime-veranderingsdocument werd voor het eerst gemeld op 31 juli op de populaire Nicaraguaanse radio- en videoshow Sin Fronteras, gehost door William Grigsby Vado.

Grigsby, een prominente linkse mediapersoonlijkheid met een grote aanhang aan de basis van het Sandinista Front, veroordeelde het Amerikaanse complot. “Het is misselijkmakend, het document; het is moeilijk te verdragen om het te lezen,” zei hij in verontwaardiging. “Je moet een sterke lever hebben om er tegen te kunnen. Het deed me veel pijn.”

“Welk recht heeft de Amerikaanse regering om een firma te contracteren om de openbare orde in een land te ondermijnen?” Grigsby was woedend. “Het is een schaamteloze interventie. In het verleden deden ze het met het leger. In dit geval doen ze het door de openbare orde te ondermijnen en politieke oppositie activiteiten te financieren. Dat is onaanvaardbaar!”

“Wat als Nicaragua dat in de Verenigde Staten deed, als bijvoorbeeld Daniel Ortega zei: “Hé, we gaan de demonstranten in Portland helpen”?” voegde hij eraan toe. “Maar ze behouden zich het recht voor om te handelen tegen de democratische instellingen van een land.”

Grigsby besloot met het veroordelen van “yankee imperialisme” en het afkeuren van Nicaraguaanse oppositieleden die deelnemen aan dit regime-veranderingsplan.

“Jullie kunnen allemaal een van de twee dingen doen,” donderde hij naar de oppositie. “Volg de regels van de democratie, accepteer je nederlaag, en doe mee aan het politieke spel. Of jullie kunnen gewoon verraders, huurmoordenaars en verraders blijven.”

Het USAID-document toont aan dat Washington de laatste optie door drukt, en het land in een verdiept conflict drijft.


Ben Norton

Ben Norton is journalist, schrijver en filmmaker. Hij is de assistent-redacteur van The Grayzone, en de producent van de Moderate Rebels podcast, die hij samen met redacteur Max Blumenthal heeft georganiseerd. Zijn website is BenNorton.com en hij tweet op @BenjaminNorton


Verwante artikelen in dit Nederlandstalige Openbaar Archief:

Of vindt alle nederlandstalige artikelen over Nicaragua in dit openbaar archief