Bron:  Laura Gonzáles 
amerika21.de 13 juni 2021~~~

Verscheidene tegenstanders gearresteerd. Beschuldigingen: Terroristische en destabiliserende daden, aanzetten tot buitenlandse inmenging.

Managua. In Nicaragua zijn in korte tijd verschillende leiders van oppositieorganisaties gearresteerd. Deze onverwachte actie in de aanloop naar de verkiezingen heeft het land nog meer media-aandacht opgeleverd dan de vervolging van de Chamorro Foundation wegens het witwassen van geld. Als gevolg van het onderzoek werd Cristiana Chamorro, die eerder te kennen had gegeven dat zij zich kandidaat wilde stellen voor de presidentsverkiezingen, op 4 juni onder huisarrest geplaatst.

Nu zijn Arturo Cruz (ex-ambassadeur in de VS), Juan Sebastián Chamorro (zakendenktank Fundides), Félix Maradiaga (politicoloog), José Adán (ondernemer), en meest recentelijk Violeta Granera (sociologe, lid van de Politieke Raad van Nationale Eenheid) en José Pallais (politicus, Coalición Nacional) gearresteerd. Verscheidene van hen wilden zich ook kandidaat stellen voor de presidentsverkiezingen van 7 november. Er zijn echter nog geen officiële kandidaten, en de voorverkiezingen zullen op een nog onbekende datum moeten plaatsvinden. Al deze politieke figuren waren ook actief betrokken bij de uitvoering van de couppoging van 2018.

Het bureau van de procureur-generaal kondigde vrijdag aan dat Pallais en Granera gedurende 90 dagen in hechtenis blijven “terwijl zij worden onderzocht voor daden die de onafhankelijkheid, soevereiniteit en zelfbeschikking van Nicaragua ondermijnen”. Zij worden beschuldigd van het aanzetten tot buitenlandse inmenging in binnenlandse aangelegenheden en van het uitvoeren van terroristische en destabiliserende handelingen tegen het Nicaraguaanse volk”.

De internationale reactie op de arrestaties was snel: de Verenigde Staten, de Organisatie van Amerikaanse Staten en de Europese Unie veroordeelden de arrestaties in bijna identieke bewoordingen. De VS gelastte onmiddellijk nieuwe sancties tegen vier andere personen die banden hadden met de Nicaraguaanse regering.

Naast de snelle beschuldiging dat president Daniel Ortega zich wilde ontdoen van gevaarlijke rivaliserende presidentskandidaten, was er weinig informatie over de redenen voor de arrestaties en het gerechtelijk onderzoek.

De laatste opiniepeilingen spreken de veronderstelling van de “eliminatie van kandidaten” tegen: de internationaal hoog aangeslagen Cristiana Chamorro kwam in mei in peilingen van de oppositie-gerelateerde organisatie Cid Gallup op nog geen 21 procent goedkeuring. Ortega, daarentegen, bereikte onder de M&R Consultores (Mexico), bekend met Nicaragua, tussen de 60 en 70 procent steun voor zijn beleid. [Red: Democratisch gezien heeft Chamorro geen enkele kans op de macht in het land.] Er moet dus rekening gehouden worden met andere redenen voor de arrestaties.

Eind vorig jaar heeft het parlement van Nicaragua verschillende wetten aangenomen die rechtstreeks gericht zijn tegen buitenlandse inmenging, partijfinanciering en de verspreiding van onjuist nieuws, met name in verband met verkiezingen. (zie eerdere berichten van Amerika21 hier en hier en hier en hier – Duitstalig)

Wet 1055, die sinds kort van kracht is, bepaalt dat burgers die een staatsgreep leiden of financieren om de grondwettelijke orde te wijzigen, oproepen tot terroristische daden, buitenlandse inmenging of militair ingrijpen, zich niet kandidaat mogen stellen voor verkiezingen.

De wet zelf regelt geen procedures voor uitsluitingkriteria en mogelijkheden voor verweer, en de strafrechtelijke gevolgen zijn geregeld in het Wetboek van Strafrecht. Bij het opstellen van de wet heeft het parlement de regelgeving in andere landen, waaronder de Verenigde Staten, betrekkelijk nauwlettend gevolgd.

Een deel van de Nicaraguaanse oppositie en buitenlandse organisaties hebben scherpe kritiek op deze wetten. Amnesty International, bijvoorbeeld, protesteerde tegen de “Foreign Agents Regulation Law“. De Financial Times noemde het een “Putin-wet” – hoewel 13 landen in de EU ook strenge regels hebben voor financiering uit buitenlandse bronnen, en de strengste regels in dit verband in de VS gelden.

Met het onderzoek naar de geldstromen van de Chamorro Foundation willen justitie en regering kennelijk duidelijk maken dat het voorbereiden en financieren van een poging tot staatsgreep onaanvaardbaar is, zelfs ondanks de steun van de VS, en dat de desbetreffende wetten voor iedereen gelden.

In haar persbericht van 9 juni, “Wij beschouwen onszelf niet als een kolonie van enige mogendheid”, maakt de regering deze achtergrond duidelijk. Het parlement en de grootste vakbond van Nicaragua hebben soortgelijke verklaringen afgelegd, waarin zij de vervolging toejuichen en buitenlandse sancties afwijzen.

De regeringsgezinde commentator Moisés Absalón Pastora schreef onlangs een column getiteld “Welk deel werd niet begrepen?” over de gevolgen van de in 2018 voorbereide en geplande couppoging, die vele doden en grote economische schade tot gevolg had. Hij betreurde het dat de organisatoren in die tijd “wetten schonden en niet respecteerden” en zich onaantastbaar waanden door ondersteuning van “Uncle Sam”.

In een interview met Alberto Mora van Canal 4 verstrekte de Amerikaanse journalist Max Blumenthal – die zich bezighoudt met geheime VS-acties – informatie over de vergevorderde plannen van vertegenwoordigers van de Nicaraguaanse oppositie in samenwerking met het U.S. Agency for International Development (USAID) en de parastatale arm van het U.S. buitenlands beleid, de National Endowment for Democracy (NED).
In het kader van het programma Responsive Assistance in Nicaragua (RAIN) bereidden zij zich gezamenlijk voor “op een nieuwe couppoging na de verkiezingen van 2021”. De directeur van USAID, Mark Green, heeft extra miljoenen dollars aangekondigd voor de “overgang naar een nieuwe regering van Nicaragua”, aldus Blumenthal.

Topfoto: De zgn “potentiële uitdager” van Ortega, volgens berichtgeving in westerse media: Cristina Chamorro | Bron: @chamorrocris