Bron:  Lauren Smith 
covertactionmagazine  6 december 2021 ~~~

Ondanks Washington’s felle poging om Nicaragua’s verkiezingsproces te laten ontsporen door middel van hybride oorlogsvoering, resulteerde een hoge opkomst van kiezers in een beslissende overwinning van het Sandinistisch Nationaal Bevrijdingsfront (FSLN), en de herverkiezing van president Daniel Ortega met 75,92% van de uitgebrachte stemmen. Nicaragua’s onpartijdige, onafhankelijke Hoge Kiesraad (CSE) meldde op maandag 8 november dat 65,23% van 4,4 miljoen kiesgerechtigden (16 jaar en ouder) deelnamen aan de verkiezingen van zondag. Aanhangers schrijven het succes van de FSLN toe aan haar vermogen om vrede te waarborgen en sociaaleconomische en politieke doelstellingen te bereiken die het welzijn van de bevolking van Nicaragua versterken.

Dit staat in schril contrast met de wijdverspreide verwaarlozing en corruptie die endemisch waren tijdens Nicaragua’s door de VS gesteunde neoliberale periode van 1990-2007. Juist het feit dat president Ortega en de Sandinistische regering blijk geven van een op feiten gebaseerde democratie, vormt een bedreiging voor de VS, want Washington is in vergelijking daarmee ongegeneerd autoritair geworden in haar vergeefse poging om haar Hollywood-achtige democratische imago zowel in eigen land als daarbuiten te handhaven.

[VIDEO] President Daniel Ortega danst met muzikanten en aanhangers op het eerste openbare evenement na de herverkiezing van hem en zijn vicepresident Rosario Murillo op 8 november. Liederen van strijd en vrijheid werden ook ten gehore gebracht op de herdenking van de moord op Commandant Carlos Fonseca, evenals liederen geschreven door Bob Marley en John Lennon, met name One Love en Give Peace a Chance. [Bron: Lauren Smith]

Het falen van de Amerikaanse democratie bij de verkiezingen

Hoewel de Verenigde Staten een relatief gelijkaardig deelnamecijfer rapporteren als Nicaragua – tussen 59,5% en 66,8% van de burgers (18 jaar en ouder) stemden in de verkiezingen van 2000 tot 2020 – hebben kandidaten die in feite de “popular vote” verloren het presidentschap van de V.S. 5 keer gewonnen sinds 1824. De verkiezingen in de VS zijn zelfs zo erg in diskrediet gebracht bij de kiezers van beide partijen, dat de symbolische zetel van de macht in de VS (het Capitool) in januari 2021 bestormd werd door mensen die tegen verkiezingen protesteerden.

Critici van het parlementaire kiesstelsel in de VS beweren dat er problemen zijn met het beveiligen en bewaren van de “chain of custody” (betrouwbare afhandeling) van stembiljetten, dat stembussen volgepropt waren, dat er gefraudeerd is bij het verzamelen van stembiljetten, dat er problemen waren met de transparantie en veiligheid bij het stemmen, zodat er gemakkelijk kon worden geknoeid en dat er geen controleerbaar “back-up” papieren spoor was. Opiniemakers maken stelselmatig melding van ongewone afwijkingen van de exit polls, en de CEO van Diebold (de fabrikant van stemmachines) beweerde in 2007 dat hij “vastbesloten was om Ohio te helpen zijn elektronische stemmen volgend jaar aan de president te geven”.

Verder is de manier van het houden van verkiezingen in de VS gedocumenteerd door Greg Palast en anderen, waaronder het manipuleren van kiesdistricten; het verkleinen van het aantal stemlocaties; te weinig stemmachines en het niet vervangen van kapotte machines in zwarte/bruine gemeenschappen en gemeenschappen met lage inkomens; lijsten van veroordeelde kiezers; onduidelijke veranderingen bij de identificatie van kiezers; valse stembiljetten; ontbrekende stembiljetten; slecht opgestelde en/of verwarrende moeilijk te lezen instructies op stembiljetten; onderdrukken en intimideren van kiezers; en onderbezette stemlokalen, etc.

Als de Verenigde Staten militair en economisch niet zo’n bullebak waren, zou de rest van de wereld misschien roepen om multilaterale sancties tegen de VS totdat de VS effectieve stappen neemt om vrije, eerlijke en transparante verkiezingen te houden.

Falen van de hybride en geheime oorlogsvoering van Washington

Zelfs met de dreiging van Washington om meer flagrante unilaterale economische sancties op te leggen dan de NICA Act, met de versnelde RENACER Act (die op 10 november in wet werd omgezet) en het programma voor regimewisseling RAIN (dat al in volle gang is) – die gezamenlijk een groot aantal internationale en humanitaire wetten schenden – bleef het volk van Nicaragua vastbesloten in hun verlangen om hun soevereine recht uit te oefenen om hun eigen leiderschap te kiezen.

In tegenstelling tot landen in de noordelijke driehoek, waartoe Honduras, El Salvador en Guatemala behoren, zijn er in Nicaragua geen bendes of drugs-criminelen en wapensmokkelaars. Bovendien is de nationale politie van Nicaragua voorbeeldig, omdat zij is gebaseerd op de principes van “community policing”, in tegenstelling tot die van de Verenigde Staten, die vaak gemilitariseerd is en in dienst staat van blanke suprematisten. Ondanks het feit dat Washington het IMF en de Wereldbank controleert, brachten deze in 2018 nog steeds rapporten uit waarin stond dat Nicaragua tot dat jaar een uitstekende groei van het BBP had doorgemaakt; zijn sociale indicatoren had verbeterd; het toerisme had uitgebreid; en regionaal leiderschap had getoond op het gebied van openbare veiligheid en duurzame energie.

Bovendien schendt de Amerikaanse regering, in tegenstelling tot Nicaragua, ook haar eigen Bill of Rights met haar Freedom Reauthorization Act van 2020, een update van de Patriot Act. In tegenstelling tot Nicaragua is het gerechtelijk-gevangenis-borgtocht-industrieel complex in de VS racistisch, omdat gevangenen overwegend van Afro-Amerikaanse afkomst zijn. Met 2,12 miljoen gevangenen in 2020 hebben de Verenigde Staten de grootste gevangenisbevolking per hoofd van de bevolking ter wereld: 639 per 100.000. Het aantal gevangenen is nu meer dan 4,3 keer zo hoog als bijna 50 jaar geleden. Bovendien zitten er ongeveer 50.000 immigranten in detentiecentra, die zelfs door Amerikaanse politici concentratiekampen worden genoemd. Binnen dit totaal zijn er meer dan 60 politieke gevangenen in het binnenlandse gevangenissysteem. Foltering en onmenselijke levensomstandigheden worden door mensenrechtenorganisaties stelselmatig aangehaald met betrekking tot Amerikaanse gevangenen en gedetineerden. Bovendien hebben de VS een onnoemelijk aantal politieke gevangenen opgesloten en gedood in Guantánamo, alsook op andere afschuwelijke plaatsen wereldwijd. Ter vergelijking: Nicaragua heeft 332 gevangenen per 100.000 (de helft van dat van de Verenigde Staten) en is nummer 24 op dezelfde lijst.

De langstzittende politieke gevangene in de V.S. is Leonard Peltier. Hij heeft 44 jaar achter de tralies doorgebracht voor een misdaad die hij niet heeft begaan en was een actuele vicepresidentkandidaat voor de Partij voor Socialisme en Bevrijding lijst (PSL) in 2020, in tegenstelling tot de valse beweringen van Nicaragua’s vermeende “pre-kandidaten” die geen echte politieke partijlidmaatschap hadden en schuldig zijn aan het organiseren van geweldsmisdrijven, het witwassen van geld en landverraad.

(FOTO) PSL Presidentskandidaat Gloria La Riva bezoekt inheemse leider Leonard Peltier. PSL presidentskandidaat & vicepresidentskandidaat: Gloria La Riva en Leonard Peltier [Bron:Telesurenglish.net].

In tegenstelling tot Nicaragua staat de Federal Restricted Buildings and Grounds Improvement Act van 2011 Washington toe om protest strafbaar te maken. Het is een federale overtreding, strafbaar met een gevangenisstraf tot 10 jaar, om een gebied binnen te gaan of te blijven dat is aangewezen als beschermd gebied (zoals een pijplijn op inheems indianen gebied) of om te protesteren op een plaats waar de Secret Service mogelijk iemand bewaakt. In contrast met Nicaragua kreeg het Amerikaanse leger in 2013 de bevoegdheid om burgers aan te vallen door het aanpassen van ondermeer de “Posse Comitatus Act”. Verder oefent het Amerikaanse leger routinematig oorlogsspelletjes tegen zijn burgers, en erkent het in zijn rapporten dat het door de tekortkomingen van het kapitalisme slechts een kwestie van tijd is voordat er burgerlijke onrust uitbreekt, over: schaarse hulpbronnen; ongelijkheden in rijkdom en macht; instortende financiële systemen; klimaatverandering en natuurrampen.

Zelfs toen Washington via de sociale media (Facebook en Instagram) meer dan duizend pro-Sandinistische accounts verwijderde, enkele dagen voor de verkiezingen, kwamen de kiezers massaal opdagen om de FSLN-partij te steunen.

(FOTO) Bilwi, stemlokaal 1, 7 november 2021 [Bron: foto door Lauren Smith].

Via CIA-proxyorganisaties zoals de National Endowment for Democracy (NED), het USAID, het Freedom House, en het International Republican Institute gaf de CIA vele miljoenen dollars aan personen die schuldig zijn bevonden aan gewelddadige opstand in de couppoging van 2018. Opstand die resulteerde in de dood van ongeveer 200 mensen aan beide zijden en het verlies van 420 miljoen dollar aan toerisme en 130 duizend banen. Bovendien respecteerde Washington en “de oppositie” in Nicaragua de amnestiewet van 2018 niet.

Die ondermijningspolitiek belette niet dat de Nicaraguanen niet alleen onverstoorbaar, maar vooral feestvierend deelname aan de vreedzame en efficiënte verkiezingen en ook deden tijdens het wachten op de voorlopige resultaten. Deze rust wordt toegeschreven aan de rechtvaardige en doeltreffende rechtshandhaving door het Openbaar Ministerie en de procureur-generaal, twee volledig gescheiden instellingen binnen Nicaragua.

Bilwi, stemcentrum 2, 7 november 2021 [Bron: foto door Lauren Smith].

President Ortega en de Sandinistische regering hebben de couppromotors van Washington in 2021 op treffende wijze tegengehouden door de grondwet en de wetgeving strikt te passen: de Wet 147, Algemene wet inzake rechtspersonen zonder winstoogmerk; de Wet 919, Wet op de soevereine veiligheid; de Wet 977, Wet tegen het witwassen van activa, het financieren van terrorisme en het financieren van de verspreiding van massavernietigingswapens; de Wet 996, Amnestiewet; de Wet 1040, Wet die buitenlandse agenten regelt; en de Wet 1055, Wet ter verdediging van het recht van het volk op onafhankelijkheid, soevereiniteit en zelfbeschikking voor de vrede. De betrokken strafbare feiten en de daarmee samenhangende misdrijven die tijdens de mislukte couppoging van 2018 zijn gepleegd, zijn tevens een schending van talrijke internationale rechtsstatuten die door Nicaragua zijn geratificeerd, bijvoorbeeld: VN-Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad; het Internationaal Verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme en het Internationaal Verdrag tegen het nemen van gijzelaars.

De coupplegers van Nicaragua in 2018 volgden zonder wroegen de onbetwistbaar illegale en immorele instructies op uit Washingtons handboek voor psychologische operaties in guerrillaoorlogsvoering uit 1980. Het script van het handboek van de CIA schetst hoe binnenlands terrorisme strategisch kan worden gebruikt om Nicaragua te destabiliseren door het inhuren van criminelen en agent-provocateurs (blz. 11); de vernietiging van politie-installaties en de ontvoering van Sandinisten (blz. 28); en het doden van journalisten en anderen om “martelaren” voor de zaak te creëren (blz. 71). De 2021 coupplegers werden gearresteerd met het doel dat zij hun voornemen om hun gewetenloze tactieken niet opnieuw zouden uitvoeren.

Edgar Chamorro leest folterhandleiding [Bron: Fair.org]

Zelfs met het plaatsen van anti-regerings en lasterpropaganda in door de CIA betaalde pers en media zoals La Prensa, Confidencial, Radio Corporacion en 100 % Noticias, weigerden de kiezers gehoor te geven aan de oproep van de coup-bevorderende oppositie om zich van het uitbrengen van hun stembiljet te onthouden. Om deze verraderlijke invloed beter te begrijpen, zie “Bekentenissen van een Contra” en “CIA en Media Manipulatie” waarin Edgar Chamorro, familielid van de rijkste Nicaraguaanse clan, de hebzucht van mede-Nicaraguaanse bannelingen schetst; door de CIA vorgeschreven persconferenties; diens financiele beloningen voor verraad; de schandalige passages uit het hierboven genoemde PSYOP handboek dat hij hielp opstellen door de CIA.

Voor meer informatie, bekijk Redfish’s documentaire genaamd de Nieuwe Strijd om Nicaragua en Dan Kovalik’s Nicaragua: de April Crisis en daarna, die de brutaliteit en media desinformatie campagne rond de 2018 couppoging blootleggen.

Bij wegversperringen, opgezet door een door de VS georganiseerd netwerk van criminele huurlingen, werden in 2018 vrouwen verkracht, terwijl voorbijgangers werden geslagen en beroofd. In veel gevallen werden deze gruwelijke daden van binnenlands terrorisme op video vastgelegd, vanwege het perverse gevoel van trots en straffeloosheid dat de daders ervoeren bij het volbrengen van deze verraderlijke en onmenselijke daden, en om hun waarde en loyaliteit aan hun buitenlandse weldoeners te bewijzen. In deze context is het van belang nader in te gaan op de gepleegde en geplande misdaden waarvoor de MRS-leden noodzakelijkerwijze gearresteerd werden.

“Wat de oppositiefiguren betreft die enkele maanden voor de verkiezingen werden aangehouden, heeft The Grayzone gedocumenteerd hoe zij werden gearresteerd wegens samenzwering met een buitenlandse regering (de Verenigde Staten), het aannemen van miljoenen dollars uit Washington, in een grote witwasconstructie, voor het organiseren van een gewelddadige couppoging in 2018, waarbij honderden Nicaraguanen werden gedood en het land werd gedestabiliseerd, en waarbij rechts-extremisten Sandinistische activisten en staatsveiligheidsdiensten opjaagden, martelden en vermoordden, waarbij sommigen zelfs in brand werden gestoken.

Dat de oppositieleiders die werden vastgehouden miljoenen dollars ontvingen van de regering van de VS om deze operaties uit te voeren is een onbetwistbare zaak met openbare gegevens, bevestigd door documenten van CIA-proxies zoals de National Endowment for Democracy (NED) en het United States Agency for International Development (USAID)”.

Volgens de “State Department cables” die Grayzone in handen kreeg, waren de leiders van de MRS, Dora Maria Téllez, Hugo Torres Jiménez, en Victor Hugo Tinoco, minstens 15 jaar lang informanten van de Amerikaanse ambassade. Bovengenoemden werden beschuldigd van “aanzetten tot buitenlandse inmenging” in binnenlandse aangelegenheden en gearresteerd op grond van Nicaragua’s wet 1055, die in december 2020 werd goedgekeurd door de democratisch verkozen Nationale Vergadering van het land. Op het moment van schrijven is de voorzitter van de MRS, Sergio Ramirez, nog steeds op vrije voeten omdat hij in Costa Rica woont.

Ondanks de leugen dat zeven “pre-kandidaten” werden gearresteerd om de concurrentie te beperken, hadden de kiezers al 6 politieke partij opties om uit te kiezen voor het presidentschap, zoals duidelijk aangegeven op het stembiljet. En als deze vermeende kandidaten legitieme presidentskandidaten waren geweest die gesteund werden door nationale politieke partijen (wat niet het geval was), dan zouden zij de stemmen van de oppositie, die al minimaal waren, met 1,7% voor de Liberale Onafhankelijke Partij (PLI), nog verder hebben verdeeld. Verder is het belangrijk op te merken dat de arrestaties allemaal plaatsvonden voor verschillende strafbare feiten die verband hielden met de voortzetting van gewelddadige coupplannen, in strijd met de voorwaarde bij de amnestie die de regering had verleend aan degenen die betrokken waren bij de couppoging van 2018, vergelijkbaar met de amnestie die in de jaren tachtig aan de Contra-troepen werd verleend.

(FOTO) Diagram, tijdlijn Bilwi Regionale Stembusgang 7 november 2021. Let op de 6 verschillende partijen die meedingen naar president en vice-president, de Nationale Vergadering, en dat een 7e kandidaat van de regionale Yatam-partij 3 regels lager staat vermeld. [Bron: foto door Lauren Smith].

Hoewel vijf van de gearresteerde personen (Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Felix Maradiaga, Juan Sebastian Chamorro, en Miguel Mora) te kennen hebben gegeven dat zij zich kandidaat willen stellen voor het presidentschap, is geen van hen lid van een van de zeventien politieke partijen die in aanmerking komen om deel te nemen aan de verkiezingen. Allen hebben een lange staat van dienst als het gaat om samenwerking met regeringen van de VS en Europa, en met door deze regeringen en door buitenlandse ondernemingen gefinancierde organisaties, waardoor hun aspiraties om presidentskandidaat te worden ongeldig zijn, zoals de Hoge Verkiezingsraad van Nicaragua op 3 juni jl. in een communiqué over deze kwestie heeft verklaard.

Wat betreft de valse bewering dat Nicaragua de rol van Ngo’s aan banden legt, zij erop gewezen dat de Nationale Vergadering van Nicaragua op het door Washington gesponsorde geweld en de destabilisatie-inspanningen heeft gereageerd door in oktober 2020 een wet aan te nemen die organisaties die door externe regeringen worden gefinancierd, verplicht om zich als buitenlandse organisatie te laten registreren. De wetgeving lijkt sterk op een wet die in 1938 door de Verenigde Staten werd aangenomen en bekend staat als de Foreign Agents Registration Act (FARA).

Zelfs de dictaten van Washington aan vazalstaten en hun organisaties zoals de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), waaruit Nicaragua zich op 19 november formeel heeft teruggetrokken, en haar mensenrechten-trol (IACHR) alsook het mobiliseren van rechtse priesters om goddeloze martelpraktijken te plegen (vastgelegd op video), konden geen noemenswaardige reactie teweegbrengen in de geesten of harten van de bevolking van Nicaragua.

(FOTO) Buitenlands verkiezingscontingent bezoekt “God’s Blessing” Community Potable Water and Sanitation Committee, Ciudad Sandino, Managua 5 november, 2021. [Bron: foto door Lauren Smith].

“God’s Blessing” Community Potable Water and Sanitation Committee Trinidad Central en Cuajachillo Number 2. Bewoners merken op dat lokale priester betrokken was bij de vernieling van het Sociale Zekerheidskantoor. [Bron: Lauren Smith]

Bovendien bleek de angsttactiek van Washington niet alleen nutteloos om de kiezers weg te houden van de stembus, maar ook om de kiezers te bewegen te kiezen voor een van de vijf alternatieve kandidaten die het tegen de zittende president van Nicaragua opnamen. Het op een na hoogste aantal stemmen was voor de Liberale Constitutionele Partij met 14,15%.

(FOTO) Bilwi Voting Center 3, 7 november 2021 [Bron: foto door Lauren Smith].

Washington’s plan B – Doen alsof en isoleren

Washington is dus overgegaan op plan B. Dat houdt in dat ze doen alsof de verkiezingen ongeldig zijn en de weigering het presidentschap van Daniel Ortega te erkennen, net zoals ze dat in Venezuela deden met president Nicolás Maduro. Misschien haalt het Witte Huis een konijn uit een hoge hoed, zoals het deed met Juan Guaidó, en benoemt het hem tot interim-president. Vergeet niet dat Guaidó nooit presidentskandidaat is geweest in Venezuela, en dat hij de zoveelste door de CIA gecreerde marionet is.

Afgezien van het eenzijdig de oorlog verklaren aan een betrekkelijk klein land, het op één na armste van het westelijk halfrond, dat geen kernwapens heeft en geen terroristische dreiging vormt en dat geografisch ongeveer even groot is als de staat New York, met ongeveer 2,5 miljoen inwoners minder dan NYC, lijkt het erop dat Washington een andere strategie uit zijn draaiboek moet gebruiken om de leugen in stand te houden dat Nicaragua “een ongewone en buitengewone bedreiging vormt voor de nationale veiligheid en het buitenlands beleid van de Verenigde Staten”.

Nicaragua draagt deze valse beschuldiging al sinds de regering Reagan. Let wel, er is geen verschil in buitenlands beleid tussen voormalig president Donald Trump en huidig president Joseph Biden als het gaat om imperialisme en overheersing over het hele spectrum, zoals beschreven door Ajamu Baraka, van de Black Alliance for Peace. Washington herhaalt dus ongefundeerde desinformatie zodat de overduidelijke waarheid wordt verdoezeld door de mainstream en de nieuwsmedia (MSM) van de Verenigde Staten alsook de “linkse” media, die gegijzeld worden, zoals Democracy Now, The Guardian, The Nation en National Public Radio (NPR). Het enige probleem voor Washington is dat de waarheid zich kan laten misleiden door de leugens van de VS, ongeacht hun onophoudelijke herhaling.

(VIDEO) Abigail Espinoza Munoz, Managua, 10 november, 2021. [Bron: Lauren Smith]

Hoewel de situatie in Nicaragua vandaag de dag vergelijkbaar is met toen de regering Reagan de illegale Contra-troepenmacht op Nicaragua losliet, is er iets veranderd: Dat de in VS dat de (anti) NICA-wet unaniem is aangenomen in de Senaat en dat RENACER met weinig tegenstand is aangenomen. Bedenk hoezeer de woorden en het beleid van president Biden lijken op die van oud-president Reagan, de populaardere president, en dat het beleid van Reagan inzake Nicaragua toen nog werd tegengewerkt door senatoren en congresleden alsook door links.

Buitenlandse inmenging in de verkiezingen

Dus, presidentiële verklaringen van inlichtingendiensten en persberichten van proxy’s, die schandalig vals zijn met betrekking tot de verkiezingen, missen hun geldigheid wanneer men weet dat in geheel Nicaragua gedurende de verkiezingen interviews werden afgenomen door 232 internationale journalisten. Bovendien volgden zowat 180 verkiezingswaarnemers en -begeleiders uit 27 landen in de steden Esteli, Matagalpa, Leon, Bluefields, Bilwi, Chontales, Chinandega, Granada, Masaya, Rivas en Managua het verloop van de verkiezingen, . Deze delegatie bezocht ongeveer 50 verschillende stemcentra en interviewde kiezers, stembureauleden en politieke vertegenwoordigers van de 6 deelnemende partijen.
Ik maakte deel uit van die delegatie. Ik heb het verkiezingsproces persoonlijk waargenomen als correspondent voor het CovertAction Magazine (CAM) in Bilwi, een Miskito-gemeente die voorheen bekend stond als Puerto Cabezas in de Noord-Caraïbische Autonome Regio van Nicaragua – het was er vreedzaam en een historische ervaring.

(VIDEO’S) Bilwi, Declan McKenna, verkiezingsbegeleider uit Ierland, legt het stemproces in Nicaragua uit, 7 november 2021. [Bron: Lauren Smith]
Managua, Declan McKenna, verkiezingsbegeleider uit Ierland, geeft uitleg over de kracht uit van het verkiezingsproces in Nicaragua vergeleken met dat in Ierland, 8 nov. 2021. [Bron: Lauren Smith]
Bilwi, Stemlokaal 4, 7 nov 2021 [Bron: foto door Lauren Smith]
Bilwi, stemcentrum 4, 7 nov 2021 [Bron: foto door Lauren Smith]
Bilwi, stemcentrum 4, 7 nov 2021 [Bron: foto door Lauren Smith]

In Bilwi bezochten we 4 stembureaus, spraken we met verkiezingsfunctionarissen en interviewden we Myrna Cunningham, een Miskito feministe, activiste voor inheemse rechten en medisch chirurg.
In Managua bezochten we het huizencomplex Bismark Martinez. In Ciudad Sandino hebben we een ontmoeting gehad met leden van het “God’s Blessing” Community, voor drinkbaar water en sanitaire installaties van Trinidad Central en Cuajachillo Number 2 en met gezondheidswerkers van de Nueva Vida Clinic. Beide projecten in Managua zijn mogelijk gemaakt door creative-openbaar/ non-profit partnerschappen.

“God’s Blessing” Drinkbaar water en sanitaire voorzieningen voor de gemeenschap van Trinidad Central en Cuajachillo 2

Vertegenwoordigers van het comité legden het belang uit van drinkbaar water, verharde wegen en elektriciteit voor de volksgezondheid. Zij vertelden over de prestaties van President Ortega en de Sandinistische regering in het verlenen van diensten aan de inwoners van Ciudad Sandino, die bestond uit vluchtelingen van een reeks natuur- en menselijke rampen sinds 1968. Deze prestaties staan haaks op de diefstal van internationale hulpfondsen door de dictatuur van Somoza, en de diefstal en verwaarlozing door neoliberale marionettenregeringen van 1990 tot 2007.

(VIDEO) “God’s Blessing” Community Potable Water and Sanitation Committee Trinidad Central en Cuajachillo-2 bespreken de gevolgen van de unilaterale economische sancties van de VS voor de armsten, 5 nov. 2021. [Bron: Lauren Smith]

Nueva Vida kliniek

In antwoord op vragen over de toegang tot abortus, een lakmoesproef in de Verenigde Staten voor vrouwenrechten, legde het medisch personeel van de Nueva Vida Kliniek uit dat Nicaragua als een grotendeels christelijk land conservatieve waarden heeft met betrekking tot het beëindigen van leven (in tegenstelling tot de hypocriete en tegenstrijdige Verenigde Staten, heeft Nicaragua de doodstraf afgeschaft). Niettemin is de morning-afterpil zonder recept verkrijgbaar en kunnen in de praktijk abortussen worden toegestaan indien het leven van de draagster in gevaar is of zij het slachtoffer zijn geworden van verkrachting en/of incest. Dit beleid brengt de rechten van de vrouw in evenwicht binnen de structuur van de algemene cultuur. Beide artsen benadrukten de aandacht van de regering voor preventieve maatregelen op het gebied van gezinsplanning en wezen op de ruime en goedkope verspreiding van voorbehoedsmiddelen.

Bovendien zijn er, als bewijs van zowel gezondheid als persoonlijke vrijheid, geen verplichte vaccinpaspoorten of -bewijzen, en is de COVID-prik gratis verkrijgbaar voor wie dat wil. Dit evenwicht combineert economische productiviteit met persoonlijke veiligheid, gezondheid en zelfbeschikking. Bovendien wordt, net als in andere ontwikkelingslanden, preventieve gezondheidszorg aangemoedigd door de distributie van pakketten met het antivirale middel Ivermectine, antibiotica, en de vitamines C, D en zink. Anders dan in de VS krijgen de patiënten niet te horen dat ze naar huis moeten gaan zonder dat ze medicijnen hebben gekregen en mogen ze pas terugkomen als hun lippen blauw worden van de hypoxie. De VS hebben dan ook een van de hoogste dodentolcijfers ter wereld doordat zij er niet in slagen Covid-patiënten doeltreffend te behandelen.

De zorgverleners spraken ook over de toegenomen ontwikkeling van ziekenhuizen/klinieken en de verbeterde medische toegang in het hele land onder de Sandinistische regering van President Ortega. Terwijl Nicaragua ziekenhuizen (21 nieuwe en 46 gerenoveerde) en klinieken (1.259 medische posten, 192 gezondheidscentra en 178 kraamklinieken) bouwt en renoveert, sluiten de Verenigde Staten ze. Sinds 2015 zijn er alleen al in NYC 125 ziekenhuizen gesloten. Het kindersterftecijfer in Nicaragua is 15 op 1.000 geboorten, terwijl dit in de lage inkomensbuurten in NYC oploopt tot 27 op 1.000 geboorten, bijna het dubbele.

(FOTO) Nueva Vida Kliniek over geboortebeperking, 5 november 2021. [Bron: Lauren Smith]
Nueva Vida Clinic over sancties, 5 november, 2021. [Bron: Lauren Smith].

Bilwi – Puerto Cabezas, in een Autonome Regio

De autonome regio bestaat uit 40.000 inheemse families. Driehonderd inheemse gemeenschappen bezitten wettelijk ongeveer een derde van Nicaragua’s nationale grondgebied. De Sandinistische regering van president Daniel Ortega heeft de inheemse en Afro-stammen van Nicaragua binnen vier jaar na zijn verkiezing in 2007 het eigendomsrecht toegekend op 15 gebieden die meer dan twee miljoen hectare besloegen. In oktober van dit jaar ontvingen de laatste twee inheemse gebieden hun landtitels, waarmee het totaal op 25 wettelijk geregistreerde en formeel erkende inheemse en Afro gebieden in Nicaragua komt.

Zoals Dr. Cunningham in haar interview uitlegde, staat het respect van President Ortega en de Sandinistische regering voor de soevereiniteit van de autonome regio in schril contrast met wat er ervaren werd in de neoliberale jaren 1990-2007. De neoliberale regering blokkeerde landeigendomsrechten en negeerde ze economisch. Sinds de terugkeer van President Ortega constateerde Dr. Cunningham verbeteringen in de essentiële infrastructuur met betrekking tot water, elektriciteit en gezondheidszorg, alsmede de aanleg van een weg die de autonome regio met Managua zal verbinden, waarvan nog slechts 70 km van de 522 km moet worden voltooid

Bovendien prees ze het Sandinistische agentschap voor noodbeheer bij de voorbereiding en evacuatie van inwoners tijdens twee orkanen van categorie 4 (Eta & Iota) die de regio in 2020 troffen. Dr. Cunningham schreef het gebrek aan slachtoffers met name toe aan goede planning en het snelle herstel van elektriciteit, telefoons, internet, en de snelle vervanging van daken die tijdens de zware stormen van huizen waren gerukt. Zij sprak ook over de inmenging van de VS in het bewapenen van de Miskitos met wapens om tweedracht te zaaien tussen hen en de Mestizos bevolking van het gebied om de zittende regering te belasten met valse beweringen van regionale instabiliteit. Dr. Cunningham legde ook uit dat de VS de sociale media misbruiken om problemen tussen volkeren te creëren om hetzelfde sinistere doel te bereiken.

(VIDEO) Dr. Myrna Cunningham, Bilwi, de buitenlandse bewapening van Miskitos, 6 nov. 2021. [Bron: Lauren Smith]
Dr. Myrna Cunningham, Bilwi, neo-liberale verwaarlozing / Sandinistische verbeteringen, 6 nov. 2021. [Bron: Lauren Smith]

Verklaring van onze delegatie

Onze delegatie heeft op 9 november een gezamenlijke schriftelijke verklaring opgesteld en een persconferentie gehouden, waarin wij uit de eerste hand verslag deden van Nicaragua’s voorbeeldige verkiezingsproces en de sterke deelname van de kiesgerechtigden, die in contrast staat met de berichten in de buitenlandse media die door afwezige journalisten zijn gemaakt.

Daarnaast hebben veel journalisten ter plaatse artikelen en interviews geüpload op Twitter, in real time of kort daarna. Enkele opmerkelijke journalisten en activisten met uploads zijn Ben Norton, Dan Kovalik, Margaret Kimberley, Ahmed Kaballo, Convo Couch, Denis Rogatyuk, Ben Rubinstein, Wyatt Reed, Camila Escalante, Caleb Maupin, Alison Bodine / Fire this Time Movement of Social Justice, en Rick Kohn.

Andere journalisten en verkiezingsbegeleiders schreven artikelen die de herhaalde leugens van de CIA ontkrachten: John Perry, Roger Harris, Nan McCurdy, Margaret Kimberly, Ben Norton, The Grayzone, Stephen Sefton, Rita Jill Clark-Gollub, en Rick Sterling. Daarnaast heeft Yoav Elinevsky van Massachusetts Peace Action een webinar over de verkiezingen gehouden met Camila Escalante en Ben Norton. Verder geeft Jimmy Dore in zijn interview met Convo Couch op 18 november een overzicht van de desinformatiecampagne van de VS die het benijdenswaardige stemsysteem van Nicaragua tracht te verhullen.

Wat in essentie aan alle waarnemers werd onthuld is dat wat voor Nicaraguaanse kiezers het belangrijkst is: Dat de nationale soevereiniteit en vrede, evenals tastbare vooruitgang in snelwegverbindingen, uitbreiding van water- en elektriciteitsdekking, gratis gezondheidszorg/onderwijs, en de beschikbaarheid van goedkope huisvesting, door President Ortega en de Sandinistische regering mogelijk werd gemaakt.

De Nicaraguaanse kiezers steunen ook de wet op de gelijkheid van mannen en vrouwen van de regering, die voorschrijft dat alle kieslijsten, van lokale raden tot de Nationale Vergadering, nu voor 50% uit vrouwen moeten bestaan. Het percentage congresvrouwen bedraagt nu 48,4. Volgens het rapport 2019 van het World Economic Forum staat Nicaragua op de 8e plaats in de wereld voor vrouwen in parlementaire functies en de Verenigde Staten op de 75e plaats.

Het door de regering gesponsorde “Zero Usury” microkredietprogramma, dat 1.144.491 dollar heeft uitgetrokken om 4.000 vrouwen in 92 gemeenten op te leiden om kleine restaurants, diverse winkels en toeristische diensten in Managua te openen of uit te breiden, is ook populair bij de kiezers. Sinds 2007, toen de Sandinistische regering aan het bewind kwam, zijn 23.345 micro- en kleine ondernemingen geformaliseerd, wat betekent dat deze werknemers nu deel uitmaken van het socialezekerheidsstelsel, uitkeringen ontvangen en aan hun ouderdomspensioen bijdragen. Kleine bedrijven zijn goed voor 70% van de werkgelegenheid en vormen de ruggengraat van de economie van het land. Bovendien zijn in de afgelopen 14 jaar 318.000 leden toegetreden tot 5.900 nieuwe arbeiderscoöperaties.

Een ander succes van president Ortega en de Sandinistische regering, dat de aandacht heeft getrokken van de kiezers op het platteland, is de garantie van eigendomstitels voor kleine boeren, die samen met preferentiële kredietprogramma’s en meer technische bijstand voor gewone producenten Nicaragua heeft geholpen een niveau van 90% voedselsoevereiniteihttps://www.resumen-english.org/2020/03/nicaragua-advancing-social-equality-and-food-sovereignty/t te bereiken. Dit beleid heeft gezorgd voor de continuïteit van het grootschalige landhervormingsprogramma van de Nicaraguaanse revolutionaire Sandinistische regering van 1980, die ongeveer de helft van de landbouwgrond van het land (5 miljoen acres) heeft verdeeld onder 120.000 boerengezinnen.

Wat de volkshuisvesting betreft, is het doel voor dit jaar 50.000 huizen en 50.000 kavels op te leveren. De huizen staan in de gemeenten Estelí, Pueblo Nuevo, Condega, Granada, Masaya en Rivas . In de gemeente Ticuantepe werden drie blokken grond aangekocht om te worden verdeeld in meer dan 100 kavels, als onderdeel van het naar Bismark Martinez genoemde nationale huisvestingsprogramma, in het kader waarvan reeds ongeveer 1.400 woningen zijn gebouwd of in aanbouw zijn. Bismark Martinez, een Sandinistische militant, werd in 2018 gemarteld en vermoord door rechtse oppositietroepen die door de VS werden gesponsord. De woningen zijn beschikbaar voor alle Nicaraguanen, ongeacht hun politieke voorkeur, en een gemiddelde woning kost 40 dollar per maand.

(VIDEO) Advocaat, professor en mensenrechtenactivist, Dan Kovalik, bij Bismark Martinez Housing Development, 4 nov. 2021. [Bron: Lauren Smith].
Bismark Martinez Housing Development, 4 nov. 2021. [Bron: Lauren Smith].

Zet dit huisvestingsinitiatief af tegen het aantal daklozen in New York City (NYC), dat bijna 48.000 bedraagt, in de VS dat te boek staat als het 7e rijkste land ter wereld.

Verkiezingproces

Nicaragua begon het verkiezingsproces met de opstelling en bevestiging van de kiezerslijsten door de Hoge Kiesraad (CSE) eerder dit jaar. Kiezers konden deze gegevens en stemlocaties zowel persoonlijk als online controleren. De stembureaus bevinden zich binnen een straal van 15 km van het huisadres van een kiezer en elk bureau is bemand en uitgerust om maximaal 400 kiezers te ontvangen. De meeste stembureaus, die elk verschillende stembureaus omvatten, bevinden zich in scholen.

Als kiezers zijn verhuisd en hun huisadres niet op tijd voor de verkiezingen is bijgewerkt, moeten zij terugkeren naar het stemcentrum dat aan hun vroegere adres is gekoppeld. Als kiezers door een handicap niet in staat zijn te stemmen, worden zij bij binnenkomst geholpen door de medewerkers van het CSE-stembureau – als familieleden niet in staat zijn hen te helpen. Ik sprak met een echtpaar waaronder een vrouw in een rolstoel en kreeg te horen dat zij graag vroeg stemmen omdat het later op de dag te druk voor hen wordt.

Een jonge vrouw liet me een programma op haar smartphone zien dat door CSE werd bediend en waarin haar persoonlijke gegevens en stemlocatie waren opgenomen. Om de toegang te vergemakkelijken, werden ook witte en groene overzichtslijsten afgedrukt en bij de ingang van elk van de vier bezochte stemcentra opgehangen. Op de witte lijst stonden de kiezers die bij eerdere verkiezingen hadden gestemd en op de groene lijst de nieuwe of onlangs verhuisde kiezers.

(FOTO) Bilwi, stembureau 1. Kiezer controleert de hoofdkiezerslijsten. Wit geeft eerdere kiezers aan; groen geeft nieuwe of verhuisde kiezers aan. 7 november 2021 [Bron: foto door Lauren Smith].

Daarnaast werden kleinere lijsten van geregistreerde kandidaten, afkomstig van de hoofdlijst, buiten de deur van elk klaslokaal opgehangen. Deze klaslokalen worden Juntas Receptoras de Votos (JRV) genoemd. Elk lokaal is bestemd voor 380 à 400 kiezers. Op locatie één waren er 27 JVR’s; op locatie twee, 12 JVR’s; op locatie drie, 13 JVR; en op locatie vier, 14 JVR’s.

(FOTO) Bilwi, stembureau 2, close-up van JVR-personeel & locatie-identificatie. 7 nov. 2021 [Bron: foto door Lauren Smith]
(FOTO) Bilwi, Stemlokaal 1, close-up van JVR-personeel & locatie-identificatie. 7 nov. 2021 [Bron: foto door Lauren Smith]
(FOT) Bilwi, Stemlokaal 1, close-up van JVR-personeel & locatie-identificatie. 7 nov. 2021 [Bron: foto door Lauren Smith]

Over het algemeen was er een vakantiegevoel bij het stemproces, terwijl buren elkaar begroetten, hapjes kochten bij verkopers, en gesprekken uitwisselden met de verschillende CSE-medewerkers en vertegenwoordigers van de zes campagne voerende partijen. Kiezers waren ook blij om met leden van onze delegatie te spreken. De stemlokalen voelden veilig en beveiligd aan, en op geen enkele manier benauwd of intimiderend.

Nadat de kiezers hun door de overheid afgegeven identiteitsbewijzen bij binnenkomst hadden laten controleren (door middel van een scan of door middel van toetsaanslagen), gingen zij naar een van de vooraf aangewezen stembureaus om hun stem uit te brengen.

(FOTO) Bilwi, stemcentrum 1, identiteitsbewijzen van kiezers worden bij binnenkomst geverifieerd. 7 nov. 2021 [Bron: foto door Lauren Smith]
(FOTO) Bilwi, Voting Center 1, close-up van kiezersrol binnen JVR. Nov. 7, 2021 [Bron: foto door Lauren Smith]

Eenmaal in het stemlokaal, gaven ze opnieuw hun ID-kaart aan de CSE-medewerker die hen vervolgens afvinkte op een papieren afdruk van de kiezerslijst.

(FOTO) Bilwi, Stemcentrum 1, ID is geverifieerd. Kiezer wacht in de rij. 7 november 2021 [Bron: foto door Lauren Smith].
(FOTO) Bilwi, Stemcentrum 1, Overhandiging van een gestempeld stembiljet. 7 nov. 2021 [Bron: foto door Lauren Smith]

Daarna kregen de kiezers een gestempelde, genummerde en geparafeerde kopie van het stembiljet van de CSE-medewerker.

(FOTO) Bilwi, Stemcentrum 1, close-up van gestempeld stembiljet. 7 nov. 2021 [Bron: foto door Lauren Smith]
(FOTO) Afbeelding Bilwi, Stembureau 1, Kiezer markeert stembiljet. 7 nov. 2021 [Bron: foto door Lauren Smith]

Vervolgens werden de kiezers door de CSE-medewerker naar een stemhokje geleid en kregen ze privacy.

(FOTO) Bilwi, Stemcentrum 1, Kiezer brengt stem uit. 7 november 2021 [Bron: foto door Lauren Smith].

Vervolgens markeert een CSE-medewerker de duimen van de kiezers met onuitwisbare inkt, zodat ze niet twee keer kunnen stemmen. De inkt is ondoordringbaar voor oplosmiddelen en slijt niet gedurende meerdere dagen.

(FOTO) Bilwi, stemcentrum 1, de duim van de kiezer gemerkt met onuitwisbare inkt. 7 november 2021[Bron: foto door Lauren Smith].
(FOTO) Managua, Kiezersduim vertoont nog inkt op 10 nov 2021 [Bron: foto door Lauren Smith]

De stembiljetten worden geteld in de kiesbureaus waarbij leden van de respectievelijke politieke partijen aanwezig zijn. Het aantal getelde stembiljetten, plus de ongebruikte stembiljetten, moet overeenkomen met het aantal stembiljetten dat aan het begin van de dag aan dat kiesbureau is gegeven. Een papieren kopie van de telling van de stemmen wordt ingediend bij het centrale CSE, en de telling wordt ook elektronisch meegedeeld, maar het is het papieren spoor dat in dit geval voorrang heeft en dat de meest veilige verkiezingsintegriteit mogelijk maakt. Wanneer de dozen vol raakten, werden nieuwe dozen gebruikt. De dozen waren voorzien van specifieke kiesbureau-informatie.

(FOTO) Bilwi, stembureau 2. Opvallend is dat op de rechterzijde van de stembus een scanbaar ID-etiket zit. 7 november 2021 [Bron: foto door Lauren Smith].

(FOTO) Bilwi, Tijdsduur Amerikaanse mediajournalisten, Conv(FOTO) Bilwi, stembureau 2. Opvallend is dat op de rechterzijde van de stembus een scanbaar ID-etiket zit. 7 november 2021 [Bron: foto door Lauren Smith].o Couch, noteerden de tijd dat het duurt om te Stemmen (8,43 minuten) 7 nov 2021. [Bron: Lauren Smith]

De prestaties van president Ortega en de Sandinistische regering zijn niet alleen onbetwistbaar, maar ook één van de redenen waarom de VS hem eenzijdige economische sancties oplegt. Niet alleen willen de V.S. de dreiging van een goed voorbeeld voor andere Latijns-Amerikaanse landen om zeep helpen, maar vooral voor haar inwoners die geen toegang hebben tot gratis gezondheidszorg en geavanceerd onderwijs en betaalbare huisvesting. Bovendien zijn de inwoners van de V.S. onderworpen aan geïnstitutionaliseerde ongelijkheid op basis van geslacht, ras, seksuele geaardheid en voorkeur. In veel Amerikaanse staten hebben vrouwen geen reproductieve rechten, en inwoners zijn onderworpen aan federale vaccinatieverplichtingen die hen hun lichamelijke autonomie ontnemen.

Dus niet alleen hebben de burgers van de Amerikaanse supermacht geen vertrouwen in hun stemsysteem – dat niet controleerbaar is en geen ‘chain of custody’ (navolgbare afhandeling) heeft – in tegenstelling tot dat van het relatief kleine Nicaragua, maar het feit dat het op één na armste land van het westelijk halfrond zulke grote sociaaleconomische en politieke vooruitgang heeft geboekt, terwijl het op zeven na rijkste land ter wereld dat niet heeft gedaan, is niets minder dan revolutionair – omdat de democratie van Nicaragua de grondvesten van de Amerikaanse onderdrukking bedreigt, zowel in eigen land als daarbuiten.

Topfoto: President Daniel Ortega danst met muzikanten en supporters op het eerste publieke evenement na zijn en Vice President, Rosario Murillo’s herverkiezing op 8 november. [Bron: foto door Lauren Smith].

Over de auteur

Lauren Smith is CAM’s correspondent op locatie en zit in de redactieraad van CovertAction Magazine.

Lauren’s werk is gepubliceerd door Alliance for Global Justice, Black Agenda Report, Common Dreams, Counterpunch, Global Research, CA, Monthly Review, en Telesur onder anderen.

Ze heeft een Bachelor in Politics, Economics, and Society van SUNY at Old Westbury en een Master in International Development Administration van New York University. Haar historische roman, gebaseerd op de revolutie van 1979 in Nicaragua, komt uit in 2022.

Mevrouw Smith is ook lid van de Groene Partij en Sanctionskill.org.


Over de mediaorganisatie

[Noot archiefredactie: De mediaorganisatie CovertAction Magazine doet uitstekend on-site verslag , o.a. van het verkiezingsproces in Nicaragua en de ‘Mars voor het thuisland’ in Bolivia – hieronder enige informatie van hen zelf]


CovertAction Magazine wordt mogelijk gemaakt door abonnementen, bestellingen en donaties van lezers zoals u.

Wanneer u doneert aan CovertAction Magazine, steunt u onderzoeksjournalistiek. Uw bijdragen gaan direct naar de ondersteuning van de ontwikkeling, productie, redactie en verspreiding van het tijdschrift.

CovertAction Magazine wordt niet gesponsord door bedrijven of overheden. Toch zijn we vastbesloten om schrijvers, redacteuren en technische ondersteuning te compenseren. Uw steun helpt deze compensatie te vergemakkelijken en het kaliber van dit werk te verhogen.

CovertAction Magazine, CovertAction Quarterly en CovertAction Information Bulletin zijn projecten van Covert Action Publications, Inc, een non-profit organisatie opgericht in de staat New York.

Wij danken u hartelijk voor uw steun.


Eerdere berichten in dit webarchief: