Bron: Alliance for Global Justice 28 februari 2019 ~ 
Dismissing the truth ~~~

Op dinsdag 26 februari hebben de Alliance for Global Justice en de Nicaragua Solidarity Campaign Action Group (VK) een rapport uitgebracht, Dismissing the Truth, dat twee rapporten over mensenrechten in Nicaragua in 2018 van Amnesty International uitvoerig weerlegt. De rapporten van Amnesty International beschuldigen de democratisch gekozen regering van Nicaragua van ‘een strategie van willekeurige repressie’. Dismissing the Truth is een rapport van 55 pagina’s dat is onderzocht en geschreven voor de historische solidariteitsgroepen in de VS en het VK door een onafhankelijke groep mensen die beide in Nicaragua en in de VS / VK. Het maakt gebruik van ooggetuigenverslagen, rapporten van de overheid en mensenrechtenorganisaties, media-analyse en kennis van de plaatsen waar door AI gemarkeerde gebeurtenissen plaatsvonden om de analyse en claims van AI te onderzoeken.

Ons nieuwe rapport, Dismissing the Truth, weerlegt niet alleen de beweringen van Amnesty International over de periode van half april tot half juli 2018, maar toont aan dat het bewijsmateriaal dat zij produceren bevooroordeeld, onvolledig en in verschillende gevallen eenvoudigweg onjuist is. De Nicaraguaanse regering werd door AI beschuldigd van het gebruik van ‘willekeurige detentie’ en ‘buitensporig, onevenredig en onnodig geweld’ tegen een in wezen ongewapende, vreedzame oppositie.

Dismissing the Truth laat zien dat:

  • De stad Masaya was gedurende enkele weken het onderwerp van gewapende belegering door oppositietroepen. AI beweert dat de regering bij het beëindigen van deze belegering willekeurige en dodelijk geweld en pro-gouvernementele strijdkrachten heeft gebruikt. We leggen uit hoe, gezien het falen van vredesonderhandelingen, de politie verplicht was om gewapend geweld te gebruiken om Masaya te bevrijden van zwaarbewapende actoren die hun ‘onafhankelijkheid’ van de nationale regering hadden verklaard.
  • Amnesty International beweert ten onrechte dat een politieagent die tijdens het geweld is vermoord het onderwerp was van een mogelijke ‘buitengerechtelijke executie’ door de overheid omdat hij zijn functie had verlaten. In feite werd hij gedood door scherpschuttervuur ​​van de oppositie, samen met een collega, terwijl hij zijn taken uitvoerde. We leggen de details uit van de gebeurtenissen rond zijn dood.
  • Van andere door AI aangehaalde gevallen van vermeende ‘buitengerechtelijke executie’ of ‘willekeurige detentie’ kan worden aangetoond dat ze vals zijn of tegenstrijdig bewijs leveren. In elk geval negeert AI vrijwel elk bewijs dat hun reeds bestaande overtuigingen over de situatie tegenspreekt.

Dismissing the Truth omvat een case study van één regio van Nicaragua waaruit blijkt hoe AI een evenwichtige beoordeling van het geweld heeft uitgevoerd en wie het heeft veroorzaakt. Het laat zien dat, gedurende een periode die vergelijkbaar is met die in AI-rapporten, de helft van de gerapporteerde sterfgevallen als verband met de protesten in deze regio andere oorzaken had, en van de protestgerelateerde sterfgevallen, op één na alle door oppositiegeweld.

Dismissing the Truth concludeert dat AI er helemaal niet in slaagt om haar bewering dat er een ‘strategie van willekeurige repressie’ bestaat van de kant van de Nicaraguaanse regering, te bevestigen.

Op basis van het bewijs in Dismissing the Truth, dringen Alliance for Global Justice en de Nicaragua Solidarity Campaign Action Group er bij Amnesty International op aan om ofwel een radicale verandering aan te brengen in haar benadering van het beoordelen van mensenrechtenkwesties in Nicaragua, ofwel af te zien van het publiceren van verdere rapporten.

Het protocol van Amnesty International houdt geen rekening met het geweld en de schendingen van de mensenrechten van niet-statelijke actoren, hetgeen resulteert in zeer gebrekkige rapporten die geen echte context bevatten. Dit geldt al meer dan 30 jaar, inclusief Nicaragua in de jaren 1980, toen Amnesty rapporten publiceerde over vermeende mensenrechtenschendingen door de Nicaraguaanse regering, waarbij vrijwel volledig het feit negeerde, dat het land in oorlog was met een terroristische strijdkracht die door de Verenigde Staten werd gefinancierd om tereurdaden te plegen, waaronder moord, brandstichting, ontvoering, enz.; veel van dezelfde tactieken die de oppositie in 2018 gebruikte. Bewust of onbewust geven de verouderde protocollen van Amnesty International in het tijdperk van “low intensity warfare” (geweld door proxies), niet alleen een vals beeld van de mensenrechtensituatie in Nicaragua, Venezuela en andere landen die het doelwit zijn van de VS voor regime-change, ze handelen in feite om de doelen van het imperium voor wereldwijde dominantie te ondersteunen.

Dismissing the Truth hier beschikbaar: