Bron: Jesús Rodríguez-Espinoza 
orinocotribune 8 november 2021 ~~~

Nicaragua’s president Daniel Ortega, van het Sandinistisch Nationaal Bevrijdingsfront (FSLN), is herkozen voor een vijfde termijn van vijf jaar, een vierde opeenvolgende termijn, met 75,9% van de stemmen in de algemene verkiezingen die op zondag 7 november werden gehouden, volgens het tweede rapport dat eerder vandaag door de Hoge Kiesraad (CSE) op hun Twitter-account werd vrijgegeven.

Met 97,74% van de 13.459 gecontroleerde stembureaus behaalde de president een ruime marge op zijn rivalen, te midden van een hoge opkomst van 65,23%. Het enthousiasme van de kiezers bij de stembusgang was vooral opmerkelijk wanneer men rekening houdt met de verkiezingsboycot die werd gepropageerd door elementen van Nicaragua’s extreem-rechtse en pro-VS politieke elementen, en door internationale en lokale mainstream media. De opkomst werd nauwelijks beïnvloed door deze campagne. In 2006 bedroeg de opkomst 61,2%, in 2011 sprong hij omhoog tot 73,9%, en in 2016 werd 68,2% gemeld.

Op de tweede plaats, volgens het meest recente officiële rapport gedeeld door de CSE om 16:23 uur Caracas tijd, staat de kandidaat van de constitutionalistische liberale partij (PLC), afgevaardigde Walter Martínez, met 14,15% van de stemmen. Hij wordt gevolgd door dominee Guillermo Osorno van de Nicaraguaanse Christelijke Weg (CCN), met 3,3% van de stemmen.

Internationale reacties

Venezuela: Het Venezolaanse staatshoofd, Nicolás Maduro Moros, was een van de eerste leiders van het continent om commandant Ortega en het volk van Nicaragua te feliciteren met het in vrede en met vreugde houden van de verkiezingsdag. “De zonen en dochters van Sandino hebben gestemd voor vrede, stabiliteit en de welvaart van hun Vaderland,” schreef president Maduro op Twitter.

De woorden van president Maduro werden gevolgd door een officiële verklaring van het Venezolaanse ministerie van Buitenlandse Zaken met de volgende inhoud, onofficieel vertaald door Orinoco Tribune:

De president van de Bolivariaanse Republiek Venezuela, Nicolás Maduro Moros, stuurt namens het Venezolaanse volk en de Venezolaanse regering zijn omhelzing van solidariteit en felicitaties aan bevelhebber president Daniel Ortega en aan de vice-president, compañera Rosario Murillo, voor hun legitieme herverkiezing, en aan het volk van de zusterrepubliek Nicaragua, voor de onmiskenbare overwinning van het Sandinistisch Nationaal Bevrijdingsfront (FSLN), in de algemene verkiezingen die deze zondag, 7 november, zijn gehouden.

Nicaragua heeft zijn onafhankelijkheid en zelfbeschikking bekrachtigd door middel van het democratische instrument van de stemming. Het heeft ten overstaan van de wereld zijn bereidheid bekrachtigd om in vrede verder te gaan, een politiek proces dat in het afgelopen decennium het herstel van de fundamentele mensenrechten heeft gegarandeerd, die door het opleggen van het neoliberalisme waren weggevaagd.Het volk van Sandino en Darío heeft de grootste demonstratie gegeven van liefde voor hun land, van politieke rijpheid, en van volksverzet tegenover de titanische druk van het imperialisme, dat op alle mogelijke manieren heeft geprobeerd hun recht te beknotten om in vrijheid en zonder chantage, hun nationale autoriteiten te kiezen.

De Bolivariaanse Republiek Venezuela bekrachtigt haar meest solidaire verbintenis om samen met de Sandinistische regering en met ALBA-TCP te blijven werken aan een wereld van vrede en rechtvaardigheid, een wereld waarin de zelfbeschikking en soevereiniteit van de volkeren wordt geëerbiedigd, een multicentrische en multipolaire wereld. Kortom, een nieuwe wereld die ons in staat stelt de “Opperste Droom van Bolivar” mogelijk te maken.

Lang leve Sandinistisch Nicaragua!

ALBA-TCP: Het uitvoerend secretariaat van de Bolivariaanse Alliantie voor de Volkeren van Ons Amerika-Volkshandelsverdrag (ALBA-TCP) heeft een solidariteitsverklaring uitgegeven om het Nicaraguaanse volk te feliciteren voor zijn burgerlijke en participerende gedrag tijdens de verkiezingen.

Uitvoerend secretaris Sacha Llorenti van ALBA-TCP schreef op zijn Twitter-account: “Het uitvoerend secretariaat van @ALBATCP feliciteert het Nicaraguaanse volk met hun democratische en burgerlijke gedrevenheid. Het feliciteert ook commandant Daniel Ortega en Cra. Rosario Murillo voor hun herverkiezing als president en vice-president van Nicaragua, respectievelijk.”

Cuba: Miguel Díaz-Canel Bermúdez, president van Cuba, feliciteerde ook het volk van Nicaragua, Daniel Ortega en Rosario Murillo, met hun overwinning in de verkiezingen van zondag. In een bericht op zijn Twitter-account wees de Cubaanse president erop dat de verkiezingen een demonstratie waren van soevereiniteit en burgerzin tegenover de wrede mediacampagne die Nicaragua belasterde.

“Felicitaties aan het broedervolk van #Nicaragua, Daniel Ortega en Rosario Murillo, voor de uitslag van de verkiezingen van afgelopen zondag, die een demonstratie waren van soevereiniteit en burgerzin tegenover de wrede mediacampagne…” schreef Díaz-Canel op Twitter. “U kunt altijd rekenen op de steun van #Cuba. Un abrazo [een warme omhelzing].”

Bolivia: Het Boliviaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een officiële verklaring afgegeven waarin het de democratische fiësta van Nicaragua toejuicht. “Bolivia verwelkomt de algemene verkiezingen in Nicaragua,” staat er in de verklaring. “Het ministerie van Buitenlandse Zaken groet de broederlijke Nicaraguaanse bevolking voor hun deelname en democratische gedrevenheid in het verkiezingsproces dat deze zondag, 7 november 2021, plaatsvond. Wij zijn ervan overtuigd dat met meerderheidsdeelname en respect voor de stem van het volk de democratie wordt versterkt, als een volledige uitoefening van de soevereiniteit van het volk.”

Rusland: Ook Rusland beschouwde het standpunt van de Verenigde Staten – niet-erkenning van de verkiezingsresultaten – als “onaanvaardbaar” en bevestigde zijn mening dat de verkiezingen zijn uitgevoerd in overeenstemming met alle vereisten van de wetgeving van het land. Dit werd gezegd door de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov, en gemeld door het persbureau Interfax. “Wij vinden dit onaanvaardbaar en wij veroordelen deze lijn ten strengste,” zei Lavrov op een persconferentie na gesprekken met de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Félix Plasencia, die momenteel op werkbezoek in Rusland is.

De VS en zijn lakeien: Op de dag van de verkiezingen gaf het VS-regime een interventionistische verklaring uit waarin de legitimiteit van het verkiezingsproces in Nicaragua in twijfel werd getrokken op een manier die veel gelijkenis vertoont met de verklaring die werd afgelegd vóór de lancering van de Lima-groep in een poging om de Venezolaanse president Nicolas Maduro af te zetten. De alom in diskrediet geraakte Groep van Lima is na de overwinning van Pedro Castillo in gastland Peru zo goed als opgegeven. Enkele uren later begonnen Amerikaanse lakeien in Latijns-Amerika en Europa met het bekende proces van het napraten van soortgelijke verklaringen waarin de legitimiteit van de verkiezingen in Nicaragua in twijfel werd getrokken.

Onder de eerste entiteiten die onder leiding van de VS handelden, bevonden zich Costa Rica, Colombia en de Europese Unie. Op maandag publiceerde Castillo’s Peru een verklaring die leek op de mislukte aanpak van de Groep van Lima, nu gericht tegen Nicaragua. Misschien is het te verwachten dat een land dat van oudsher onderdanig is aan de belangen van de VS, in veel gevallen gehoorzaam de richtlijnen blijft aanvaarden die het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken via zijn ambassades over de hele wereld uitvaardigt.

Belangrijke regionale spelers zoals Mexico en Argentinië, die zich de laatste maanden over het algemeen achter de standpunten van het VS-regime ten aanzien van Nicaragua hebben geschaard, hebben nog geen officiële uitspraken gedaan over deze gevoelige kwestie. Volgens analisten zouden deze landen rekening moeten houden met het rampzalige precedent van de Groep van Lima alvorens polariserende uitspraken te doen.

Topfoto: Daniel Ortega en Rosario Murillo na het stemmen bij de verkiezingen van zondag. Foto: AFP.