Bron:kawsachunnews 3 november 2021 ~~~

Uit een laatste peiling voorafgaand aan de verkiezingen, uitgevoerd door M&R Consulting en woensdag gepresenteerd, blijkt dat 75,4% van de Nicaraguanen van plan is om bij de verkiezingen van zondag op het Sandinistische Front te stemmen.

De enquête werd in oktober gehouden in landelijke en stedelijke gebieden van de 16 departementen en de twee autonome regio’s, met in totaal 2.000 twee steekproeven, aldus Raúl Obregón, algemeen directeur van M&R.

Uit de enquête blijkt dat 70,7% van de ondervraagden van plan is op het FSLN te stemmen, terwijl 74,6% van de ondervraagden van mening is dat Nicaragua beter af zou zijn met een Sandinistische regering.

Wil Nicaragua vooruitkomen, dan moet het FSLN het land besturen, aldus 77,5%; en 87% gelooft dat de volgende president uit het Sandinistisch Front zal komen.

Uit de laatste opiniepeiling blijkt dat het FSLN een harde keuze is van 53,4%, een zachte keuze van 17,4% en dat 4,5% waarschijnlijk Sandinistisch zal stemmen, in totaal dus 75,4%.

94,5% van de ondervraagden vindt dat de uitslag van de verkiezingen moet worden gerespecteerd. 91,8% zegt het eens te zijn met het voorstel van president Daniel Ortega dat met de eenheid van allen het land vooruit zal kunnen en 85% zegt het eens te zijn met de president van Nicaragua, om na de verkiezingen het dialoogproces weer op gang te brengen.

Volgens de enquête zullen 7 van de 10 Nicaraguanen bij deze verkiezingen gebruik maken van hun stemrecht. 70,7% van de ondervraagden zegt dat de regering al het nodige doet om transparante verkiezingen te garanderen. 83,2% sprak de verwachting uit dat het land zal terugkeren op de weg van vrede, stabiliteit en vooruitgang.

71,1% is van mening dat de beheerscapaciteit van de regering goed is; 73,1% benadrukte dat het land de goede kant op gaat; en 73,3% toonde zich tevreden over de basisdiensten die door de regering worden aangeboden.

79,3% antwoordde dat Nicaragua in de afgelopen 14 jaar vooruitgang heeft geboekt. 84% geeft aan dat het de bevolking is die beslist over de herverkiezing van de autoriteiten en 81,2% is het ermee eens dat Nicaragua vrijheden biedt zolang de wetten worden gerespecteerd.