Door Katharina Hempfing 
amerika21 15 juni 2022 (DE)
infobae 14 juni 2022 (SP)~~~

Bogotá. In overleg met de presidentskandidaten Gustavo Petro en Rodolfo Hernández heeft de nationale verkiezingsautoriteit (Registraduría Nacional) negen controleurs aangewezen om de software voor het tellen van de stemmen bij de verkiezingen van aanstaande zondag te onderzoeken.

Naar aanleiding van onregelmatigheden bij de algemene verkiezingen van maart en het ontbreken van een internationale audit had de autoriteit de campagneteams van de afvallige kandidaten toegestaan een groep interne controleurs aan te stellen.

In het kader van het plan ter waarborging van de presidentsverkiezingen heeft het hoofd van de Registraduría Nacional, Alexander Vega, een ontmoeting gehad met de twee kandidaten. Vega heeft zeven controleurs geaccrediteerd voor de campagne van Petro (Pacto Histórico) en twee voor die van Hernández (Anti-Corruptie Liga). Zondag zullen zij de software controleren die wordt gebruikt voor het tellen van de stemmen op gemeentelijk, departementaal en nationaal niveau. Zij zullen ook de broncode van de software analyseren en de werking van de pre-telling en de 13 verwerkingscentra controleren. Het team heeft reeds een testrun van de software uitgevoerd.

Naast de controles door de negen campagne-waarnemers zullen ook de internationale verkiezingswaarnemingsmissies en de nationale verkiezingsautoriteit zelf verslagen opstellen over het goede verloop van de verkiezingen, verklaarde Vega. Dit is de eerste keer in Colombia dat campagnevertegenwoordigers zowel de precount als de controlesoftware voor de tweede stemronde zullen kunnen controleren.

Verkiezingsgetuigen kunnen nog tot vrijdag worden voorgedragen. Tot dusver heeft het Pacto Histórico er 40.000 genomineerd en de Anti-Corruptie Liga 700. Volgens Vega zou idealiter ten minste 90 procent van de stembureaus die in het hele land zullen worden ingericht getuigen moeten hebben.

Volgens de nationale verkiezingsautoriteit zullen 12.513 stembureaus worden ingericht voor de tweede stemronde. In totaal zijn 39.002.239 Colombianen kiesgerechtigd.

Voor Colombianen die in het buitenland wonen, was op 8 juni reeds 90 procent van de stembussen naar de consulaten in het buitenland gezonden om hun een correct verloop van de verkiezingsdag te garanderen.

Topfoto: Het hoofd van de nationale verkiezingsautoriteit, Alexander Vega, kondigde de benoeming van de negen controleurs aan | Bron: registraduria