Bron:  Angel Guerra
telesur 5 mei 2021 (SP)
resumen-english 7 mei 2021 (EN) ~~~

Ze vermoorden ons! De schreeuw komt van het volk, miljoenen mensen die in opstand komen tegen het Uribisme, de wreedste vorm van neoliberalisme in ons Amerika. Het protest tegen de belastinghervorming gaat zijn zevende dag in, ook al heeft de regering gezegd deze in te trekken. Ondertussen duwt ze de wantoestanden verder, die worden begaan in haar oorlog tegen het volk op aandringen van de oligarchie met de goedkeuring van het imperium, dat van Colombia het tweede meest ongelijke land in de regio heeft gemaakt, waar, ondanks de vredesakkoorden, bloedbaden en moorden dagelijks brood zijn.

De mobilisatie, waartoe het Nationaal Stakingscomité (CNP) heeft opgeroepen en die op 28 april is begonnen, is gisteren voortgezet. Dit orgaan, dat is ontstaan bij het uitbreken van de protesten in september 2019, verenigt alle vakbondscentra samen met boeren-, inheemse en Afro-afkomstige organisaties. Sommige pro-Uribe aanhangers en veel mensen die voor president Iván Duque hebben gestemd, hebben ook gemarcheerd en aan de staking deelgenomen. Zij zijn gekrenkt door deze regering en vaak ook ontgoocheld over voormalig president Uribe, die in het geheim het land regeert.

Senator Gustavo Petro, voormalig presidentskandidaat en leider van de Humana-partij van Colombia, heeft president Duque verweten dat hij een gevangene van Uribe is en het leger en de politie heeft gezuiverd van de commandanten die voor de vredesakkoorden waren en de leiding van beide strijdkrachten aan Uribe heeft overgedragen, evenals het beheer van het geld. Minister van Financiën, Alberto Carrasquilla, “die alleen maar gehoorzaamde aan Uribe en de bankiers”, auteur van de belasting “hervorming” is afgetreden. Petro is het eens met verschillende onderzoekers en analisten over wat er schuilgaat achter de belastinghervorming die zij probeerden op te leggen met ernstige schade voor belangrijke sectoren van de salarissen en de lagere middenklasse.

De belastingmaatregel was bedoeld om een enorm gat in de overheidsfinanciën te dichten, dat deels te wijten was aan enorme overdrachten van geld van de staatsbegroting naar de schatkist van de banken. “Carrasquilla heeft twee ernstige economische beleidsfouten gemaakt”, zegt de senator: de eerste, het goedkeuren van de belastinghervorming van 2019, waarbij “de belastingen die oliemaatschappijen, steenkoolbedrijven, banken en andere grote bedrijven betalen met 9 tot 15 biljoen pesos werden verlaagd”. Ten tweede heeft het, al tijdens Covid, het ” de staat overgekrediteerd”, het geld van de staatscrediet uitgeven “om de winsten van de eigenaars van de banken te handhaven”, die vorig jaar 14 biljoen pesos bereikten “terwijl het land failliet ging en honger leed”. In slechts twee jaar regeringsperiode heeft Carrasquilla – zo vervolgt Petro – de staat “leeggefinancierd” en een te grote schuldenlast opgelegd, waardoor de situatie onhoudbaar is geworden. Wanhopig, om het begrotingstekort te verhelpen, namen de bende van Duque, Uribe en Carrasquilla hun toevlucht tot het gebruikelijke: het doorschuiven van de rekening naar “degenen die het minst hebben”.

Het “wetsvoorstel” hield in dat de BTW met 19% werd verhoogd op de meeste basisproducten: gas, telefoon en elektriciteit; dat de benzine werd verhoogd; dat fors werd gesneden in de sociale uitgaven; dat de salarissen van de overheidsadministratie voor vijf jaar werden bevroren; dat de president gedurende zes maanden buitengewone bevoegdheden kreeg om staatsentiteiten en -bedrijven te verkopen, te herstructureren of te fuseren. Met andere woorden, een forse inkrimping van het staatsapparaat.

Parallel hieraan heeft de uitvoerende macht in de kamers een initiatief gepresenteerd waarmee de privatisering van de gezondheidssector toeneemt en bronnen bevestigen dat er initiatieven op komst zijn voor arbeids- en loonhervormingen – die, zoals bekend, grote aanvallen op de arbeiders dreigen te zijn, wanneer ze door neoliberale regeringen worden toegepast.

Dit in een land waar de armoede, gelet op monetair inkomen, in 2020 met 6,8 procent is gestegen tot 42,5, wat betekent dat 21,2 miljoen mensen niet over de middelen beschikken om in hun basisbehoeften te voorzien. Colombia is van 4,6 miljoen mensen in extreme armoede gestegen naar 7,4 miljoen. 68 procent van de bevolking eet niet langer drie maaltijden per dag, maar slechts twee, en 10 procent van de huishoudens zet nog maar één keer per dag eten op tafel. Ook al is het neoliberalisme een subjectiviteit die zo ongevoelig en ver verwijderd is van de behoeften van het volk, moet worden erkend dat Duque, Uribe en degenen die deze hervorming hebben ontworpen zich mogelijk niet kunnen handhaven.

Petro stelt Duque voor zich “los te maken” van Uribe, zodat hij zijn laatste mandaatsjaar kan volmaken en een staatsgreep kan voorkomen die de verkiezingen afgelast, die het Uribeïsme zeker zou verliezen. Hij dringt er bij hem op aan een eerlijke en oprechte dialoog aan te gaan met de sociale beweging en met de militairen en de demonstranten om zich te verbroederen en confrontaties te vermijden.

De regering lijkt toe te geven na niet minder dan 20 doden, honderden gewonden, 814 willekeurige arrestaties en 10 gevallen van seksueel geweld door de veiligheidstroepen. Zij heeft een agenda van ontmoetingen met instellingen aangekondigd, waaronder de CNP, die, zo bevestigt zij, heeft ingestemd met een eerste ontmoeting die voor 10 mei is gepland. Het echte probleem bij dit alles is dat de oligarchie haar beloften nooit is nagekomen.

Foto: Casa de Las Americas

Ángel Guerra, Latijns-Amerikanist en internationaal analist, columnist voor de Mexicaanse krant La Jornada. Regelmatig te gast bij teleSUR. Hij was directeur van het dagblad Juventud Rebelde (1968-71), het tijdschrift Bohemia (1971-1980) en andere Cubaanse publicaties van nationale oplage.