Bron: misionverdad 12 februari 2024 (SP) 
orinocotribune 13 februari 2024 (EN)

Misión Verdad – Na 20 maanden van een nieuwe daad van plundering en piraterij, werd gisteren bekend dat het Boeing 747-300M vliegtuig, eigendom van de Venezolaanse maatschappij EMTRASUR, de stad Buenos Aires heeft verlaten op weg naar de Verenigde Staten, waarmee de diefstal van het vliegtuig werd voltooid die begon op 8 juni 2022, toen het werd vastgehouden op de luchthaven door de Argentijnse autoriteiten.

In iets meer dan anderhalf jaar tijd zijn we getuige geweest van een systematische schending van het internationaal publiekrecht en de regels die van toepassing zijn op de internationale burgerluchtvaart. We zijn ook getuige geweest van de manier waarop de extraterritorialiteit van de Amerikaanse wetten functioneert met toestemming van de nationale autoriteiten in verschillende landen. En hoe, tegenover de pretenties van de machtigen, alleen de waardigheid overblijft van degenen die, wetende dat ze rechtmatig handelden, weigeren hun misbruik en willekeur te accepteren.

In navolging van de uitputtende evaluatie van de EMTRASUR zaak vanuit deze outlet, presenteren we een geactualiseerde chronologie van de meest opmerkelijke gebeurtenissen van deze thriller die de werkelijke werkwijze onthult van de vermeende “op regels gebaseerde orde”, dat het Westen, met de Verenigde Staten aan het roer, zo krachtig verkondigt.

 • 4 juni 2022. Het Boeing 747-300M vliegtuig landde in de Mexicaanse stad Querétaro, waar het handelswaar zou ophalen van het bedrijf Volkswagen. Het vrachtschip landde rond 6:30 uur (Midden-Mexicaanse tijd).
 • 5 juni 2022. Het vliegtuig vertrok uit Querétaro om 18:37 “met medeweten van het Federaal Agentschap voor de Burgerluchtvaart, het Nationaal Migratie-instituut,” de douane en de luchthavenadministratie, allemaal gecertificeerde Mexicaanse autoriteiten.
 • 6 juni 2022. Het Boeing 747-300M vliegtuig van EMTRASUR arriveerde in Buenos Aires, Argentinië, vanuit Querétaro, Mexico, na een tijdelijke tussenlanding in de stad Córdoba. In verband met de sancties tegen Venezuela weigerde de Shell-maatschappij het vooraf betaalde contract uit te voeren voor de levering van brandstof aan het vliegtuig op de internationale luchthaven Ezeiza in Buenos Aires.
 • 8 juni 2022. De bemanning besluit naar Uruguay te vliegen om bij te tanken. In de buurt van het Uruguayaanse luchtruim besluit de regering van dat land de vergunning in te trekken, waardoor het vliegtuig gedwongen wordt terug te keren naar Buenos Aires. Opnieuw in Argentinië houdt de Nationale Immigratiedienst de paspoorten van de bemanning in en geeft ze toestemming voor een voorlopig verblijf, wat niet betekent dat ze legaal het land mogen binnenkomen. Diezelfde dag worden de vracht en het vliegtuig geïnspecteerd, maar de autoriteiten vinden niets interessants.
 • 17 juni 2022. De Argentijnse minister van Nationale Veiligheid Aníbal Fernández zei: “De analyse van de federale politie is dat er geen specifieke relatie is met terroristische organisaties.”
 • 18 juni 2022. Rechter Villena heeft geen bewijs gevonden dat de bemanning in verband brengt met terroristische daden of illegale spionage, gebaseerd op de inhoud van de telefoons en documenten die zijn meegenomen bij een inval (die was bevolen op 14 juni).
 • 27 juni 2022. Rechter Villena geeft, wegens gebrek aan sterk bewijs, toestemming voor de teruggave van de telefoons aan de 14 Venezolaanse bemanningsleden, maar behoudt de toestellen van de vijf Iraanse bemanningsleden. Diezelfde dag vraagt een groep van 12 senatoren van de Republikeinse Partij van de VS aan de procureur-generaal van de Verenigde Staten, Merrick B. Garland, om “onmiddellijk te reageren en Argentinië te helpen” bij het onderzoek naar het EMTRASUR-vliegtuig.
 • 19 juli 2022. De rechtbank van het District Columbia (Washington, DC), onder leiding van rechter Michael Harvey, vaardigt een inbeslagnamebevel uit voor de Boeing 747 van EMTRASUR, met als rechtvaardiging dat “het vliegtuig in beslag wordt genomen op basis van schendingen van de “Amerikaanse exportcontrolewetten met betrekking tot de ongeoorloofde overdracht van het Mahan Air vliegtuig”. De rechtbank voerde aan dat het Amerikaanse ministerie van Handel in 2008 “een verbod uitvaardigde voor Mahan Air om deel te nemen aan enige transactie met betrekking tot enig product dat wordt geëxporteerd uit de Verenigde Staten.”
 • 25 juli 2022. Rechter Villena beveelt de vrijgave van de vracht (Volkswagen auto-onderdelen) uit het EMTRASUR vliegtuig.
 • 2 augustus 2022. Rechter Villena geeft toestemming voor het vertrek uit Argentinië en de teruggave van paspoorten aan 12 bemanningsleden: 11 Venezolanen en één Iraniër. Diezelfde dag stuurt het Ministerie van Justitie van de Verenigde Staten een verzoek naar de Argentijnse autoriteiten voor de inbeslagname van het Boeing 747 vliegtuig, een bevel afkomstig van de Amerikaanse rechtbank van het District of Columbia.
 • 8 augustus 2022. Aanklager Incardona gaat in beroep tegen de uitspraak van rechter Villena, waardoor de bemanning het land niet mag verlaten, en de beslissing gaat naar de Kamer van La Plata.
 • 11 augustus 2022. In het kader van het Verdrag van Wederzijdse Rechtshulp in Strafzaken met de Verenigde Staten, goedgekeurd bij Wet 24.034, stemt rechter Villena in met het verzoek van de Verenigde Staten om beslag te leggen op het Venezolaanse vliegtuig dat in Ezeiza wordt vastgehouden. De FBI neemt deel aan de operatie. Eerder had aanklager Incardona volgens Télam geoordeeld dat de eis van Justitie van de Verenigde Staten om beslag te leggen op de Boeing 747-300M van EMTRASUR “formeel gepast” was.
 • Tussen 16 en 17 augustus 2022. De verdediging van EMTRASUR ging in beroep tegen de beslissing om het vliegtuig in beslag te nemen, met het argument dat het verdrag waarop rechter Villena zich baseert strafrechtelijk van aard is, zodat de commerciële en economische gebieden, zoals verwoord in het verzoek van de Verenigde Staten om het Venezolaanse vliegtuig in beslag te nemen, buiten haar jurisdictie vallen,
 • 22 augustus 2022. De pers heeft vernomen dat rechter Villena de Argentijnse advocaten Gabriel Palmeiro en Maximiliano Rusconi heeft geweigerd om Venezuela en EMTRASUR te vertegenwoordigen, in een manoeuvre die Venezuela onrechtmatig het recht wilde ontnemen om haar vastgehouden burgers en haar commerciële belangen te verdedigen, aangezien het om een groot vliegtuig ging dat belangrijk humanitair werk had verricht.
 • Op 27 augustus 2022. In wat geïnterpreteerd kan worden als een reactie die synchroon liep met de verklaring van VS Ambassadeur Ostfield, meldden Argentijnse media dat de openbare aanklager voor de Federale Kamer van La Plata, Diego Iglesias, de resolutie van rechter Federico Villena steunde om het EMTRASUR vliegtuig in beslag te nemen en ook voorstander was van de manoeuvre om de verdediging van Venezuela terzijde te schuiven bij het nastreven van de rechten van de bemanningsleden van EMTRASUR.
 • 13 september 2022. De Federale Kamer van La Plata geeft toestemming aan de 12 bemanningsleden om Argentinië te verlaten.
 • 27 september 2022. Rechter Federico Villena besloot tot ontheffing van 14 bemanningsleden van het EMTRASUR-vliegtuig.
 • 14 oktober 2022. Argentijnse rechtbanken bevolen de vrijlating van vijf bemanningsleden van het EMTRASUR bedrijfsvliegtuig die nog steeds in Argentinië waren in het kader van een onderzoek voor vermeende banden met terrorisme.
 • 4 mei 2023. Randolph Moss, een Amerikaanse federale rechter, beval de inbeslagname van het vliegtuig van EMTRASUR dat sinds 2022 vastgehouden werd op de luchthaven van Ezeiza.
 • 29 december 2023. Rechter Federico Villena heeft besloten om gehoor te geven aan de inbeslagname van de Boeing 747-300, registratienummer YV-3531, zoals bevolen door de rechtbank van de Verenigde Staten.
 • 3 januari 2024. EMTRASUR geeft een verklaring uit waarin het de arbitraire en illegale beslissing van de Argentijnse rechter Federico Villena veroordeelt om, op verzoek van de Verenigde Staten, beslag te leggen op het Boeing 747-300 vliegtuig.
 • 5 februari 2024. Argentijnse media beschuldigen een diplomatieke medewerker van de Venezolaanse ambassade in Argentinië van spionage omdat hij informatie zocht over de verblijfplaats van het EMTRASUR vliegtuig op de luchthaven van Ezeiza, in Buenos Aires.
 • 10 februari 2024. De ambassade van Venezuela verwerpt, door middel van een officiële verklaring, de informatie verspreid door de krant Clarín waarin sprake is van verkeerde informatie en speculaties over de acties van een diplomatieke functionaris van genoemde ambassade die de aanwezigheid van het vliegtuig op de luchthaven probeerde vast te stellen.
 • 11 februari 2024. De Bolivariaanse Alliantie van het Volk, Volkshandelsverdrag (ALBA – TCP) verwerpt de pogingen om de diefstal van het Venezolaanse vliegtuig te voltooien, vooruitlopend op de reeds aangekondigde acties om het vliegtuig uit Argentinië te halen.
 • 12 februari 2024. In de vroege ochtenduren stijgt het vliegtuig van EMTRASUR op, op weg naar de Verenigde Staten, en wordt de actie van plundering en piraterij door Washington werkelijkheid.

Dezelfde dag gaf het Venezolaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken een officiële verklaring uit waarin het de flagrante diefstal van het vliegtuig categorisch afwees en de samenzwering tussen de regeringen van de Verenigde Staten en Argentinië, die alle regels voor burgerluchtvaart schonden, evenals de commerciële, burgerlijke en politieke rechten die het bovengenoemde bedrijf beschermen, waardoor de veiligheid van de luchtvaart in de regio in gevaar kwam.

Topfoto: De Boeing 747 die eerder toebehoorde aan Venezuela’s staatsvrachtmaatschappij EMTRASUR en nu is gestolen door de VS. Foto: AFP.


gerelateerd (berichten in dit archief):

Overzichten van plundering, sabotage en miltaire agressie (tot juli 2021):

Een andere groteske zaak: de arrestatie, ontvoering en 3,5 jaar lange opsluiting van diplomaat Alex Saab, omdat hij voedsel en brandstop voor het Venezolaanse volk regelde.