Bron: Alba Ciudad (SP) 
orinocotribune13 juni 2020 (EN) ~~~

De Venezolaanse regering bestempelde de arrestatie van Alex Nain Saab als een willekeurige arrestatie, een incident dat op vrijdag 12 juni plaatsvond in Kaapverdië, toen zijn vliegtuig daar een tussenstop maakte om brandstof te tanken.

Dit staat in een communiqué van de Venezolaanse president, gepubliceerd op het Twitteraccount van minister van Buitenlandse Zaken Jorge Arreaza.

De tekst geeft aan dat dit incident “duidelijk overeenkomt met de acties van agressie en belegering tegen het Venezolaanse volk, ondernomen door de regering van de Verenigde Staten van Amerika om de onderhandelingen namens de Venezolaanse regering, gericht op het garanderen van het recht op voedsel, gezondheid en andere fundamentele basisrechten voor miljoenen Venezolanen, abrupt te beïnvloeden en te onderbreken”.

De tekst benadrukt dat er ten tijde van de arrestatie van hr. Saab geen arrestatiebevel via Interpol was.

“In strijd met alle voorschriften en procedures werd de heer Saab Morán op 12 juni door de Interpol-autoriteiten in Kaapverdië op onrechtmatige wijze vastgehouden, ondanks het feit dat er op dat moment geen “Red Notice” van kracht was in het systeem van dat coördinatieorgaan van de internationale politie”, aldus het communiqué.

In de verklaring staat dat het vliegtuig een “technische landing” heeft gemaakt, nodig om de reis voort te zetten voor de aanschaf van voedselproducten voor het CLAP gesubsidieerde voedselprogramma, evenals medicijnen, medische benodigdheden en andere humanitaire goederen om de Covid-19-pandemie aan te pakken”.

Ook werd door de Venezolaanse autoriteiten een oproep gedaan om “Álex Saab vrij te laten, voor zijn terugkeer en zijn fundamentele rechten te respecteren”.

Venezuelanen organiseren zich in hun gemeenschappen om elke maand de Clap-dozen te ontvangen en te verdelen binnen de gemeenteraden. Zes miljoen huishoudens overleven de Amerikaanse blokkade dankzij dit voedselprogramma | Kaos en la Red.

Alex Saab is een Colombiaans-Venezolaanse ondernemer die een sleutelpositie heeft in het in leven houden van het CLAP-programma, ondanks de criminele sancties van de VS tegen miljoenen Venezolanen om hen uit te hongeren, in de hoop op het einde van Nicolas Maduro als President.

Bronnen geven aan dat Saab op weg terug was naar Iran voor een werkbezoek. Zijn bedrijven in verschillende landen zijn gesanctioneerd door het Amerikaanse ministerie van Financiën (OFAC) en hijzelf en zijn familie zijn ook gesanctioneerd, maar hij is nooit door het Amerikaanse regime in staat van beschuldiging gesteld.

Verwant: Trump Sanctions Den Haag voor onderzoek naar Amerikaanse oorlogsmisdaden – Venezuela veroordeelt de aktie

Hieronder de vertaling van het communiqué:

Venezuela veroordeelt de onrechtmatige detentie van Alex Saab in Kaapverdië
De regering van de Bolivariaanse republiek Venezuela heeft kennis genomen van de willekeurige detentie van de Venezolaanse burger Alex Nain Saab door Interpol in de republiek Kaapverdië. Deze actie, die in strijd is met het internationaal recht en de internationale normen, komt duidelijk overeen met de daden van agressie en intimidatie tegen het Venezolaanse volk, uitgevoerd door de regering van de Verenigde Staten van Amerika, met als doel de inspanningen die namens de Bolivariaanse regering zijn ondernomen om het recht op voedsel, gezondheidszorg en andere fundamentele grondrechten van het volk van Venezuela te waarborgen, abrupt te onderbreken.

De heer Saab Morán was als vertegenwoordiger van de Bolivariaanse regering van Venezuela op doorreis in de Republiek Kaapverdië om zijn reis voort te zetten met het oog op de aankoop van voedsel voor de plaatselijke productie- en leveringscomités (CLAP, in het Spaans), alsmede van medicijnen, medische benodigdheden en andere humanitaire goederen die voor de verzorging van de COVID-19-pandemie zijn gebruikt.

In strijd met alle normen en procedures werd de heer Saab Moran op 12 juni op onregelmatige wijze door de Interpol-autoriteiten in Kaapverdië vastgehouden, ondanks het feit dat er op dat moment geen actief “Red Notice” in het systeem van die internationale politiecoördinatie-instantie aanwezig was. Na zijn willekeurige opsluiting, op 13 juni, vaardigt Interpol een tijdelijk arrestatiebevel uit om de opsluiting te rechtvaardigen, zonder rekening te houden met de diplomatieke onschendbaarheid die het internationaal recht verleent aan een agent van een soevereine staat.

De Bolivariaanse republiek Venezuela verklaart dat zij via diplomatieke en juridische kanalen alle nodige inspanningen heeft geleverd om de mensenrechten van de heer Alex Saab en zijn onvervreemdbare recht op verdediging te waarborgen. In dit verband roept Venezuela, in strikte naleving van het internationaal recht en in het kader van de vriendschap en respectvolle betrekkingen die van oudsher tussen beide naties bestaan, de staat Kaapverdië op om de heer Alex Saab vrij te laten, zijn terugkeer te vergemakkelijken en zijn fundamentele rechten te waarborgen, te beginnen met een eerlijke rechtsgang.

Caracas, 13 juni 2020.

AP journalist Joshua Goodman, bekend bij de Venezolaanse media als een spreekbuis voor de Gusanera van Miami en het ministerie van Buitenlandse Zaken, postte in een tweet, dat een vliegtuig die door het Amerikaanse huurlingenbedrijf “Blackwater” geleverd werd, ingepland staat om op zondag 14 juni, hr. Saab van Kaapverdië naar Miami te brengen.