Bron Eric ZUESSE 
orientalreview 20 juli 2022 ~~~

Op 27 september 2021 kopte de briljante geostrategisch analist Brian Berletic: “US War Plans with China Taking Shape“. Hij linkte naar en analyseerde het op dat moment laatste ontwerp van de gedetailleerde plannen van de Amerikaanse regering om China te veroveren. (Het plan was opgesteld in 2016, maar klinkt als vandaag.) Het doel van deze plannen is voor de Amerikaanse regering om tot in de onbepaalde toekomst de dominantie van de VS Overheersing van de regering van de VS over de hele wereld voort te zetten, en dit te doen door eerst Rusland en vervolgens China te onderwerpen – door beide nu opkomende grootmachten te verslaan – en zo niet alleen haar huidige wereldwijde dominantie uit te breiden, maar zelfs te vergroten, met als uiteindelijk doel dat de VS ‘s werelds allereerste allesomvattende wereldrijk wordt (door zowel Rusland als China te verlammen).

Ik heb persoonlijk elk van Berletic’s gelinkte bronnen gecontroleerd en geverifieerd. Ze zijn allemaal authentiek, en weerspiegelen nauwkeurig de feitelijke beslissingen en handelingen van de Amerikaanse regering, tot op de dag van vandaag, welk feit (de Amerikaanse regering doet al deze dingen) suggereert dat dit de operatieve plannen van de Amerikaanse regering zijn, tot op het huidige moment. Dit zijn de plannen van de regering van de V.S. voor China.

Berletic citeerde uit het ontwerpplan de meest cruciale passages, en die zijn allemaal het buitenlands beleid van de V.S. sinds 27 september 2021 (eigenlijk zelfs sinds 2016): zij geven het buitenlands beleid van de V.S. ten aanzien van, in feite, zowel Rusland als China, zoals het er nu uitziet, nauwkeurig weer. Ze beschrijven de manieren waarop de Amerikaanse regering proxy-strijdkrachten over de hele wereld inhuurt, om China’s Belt & Road Initiative te vernietigen voordat het zelfs maar operatief kan worden, en ook de manier waarop de Amerikaanse regering proxy-strijdkrachten en agenten inzet om Rusland te verslaan in het opening-slagveld van de Derde Wereldoorlog, en dat is Oekraïne. Het is de functie die Oekraïne vervult voor de Amerikaanse regering.

Berletic maakt duidelijk dat hij niet gelooft dat de regering van de V.S. verwacht dat het zover komt dat het tot een direct nucleair conflict komt tussen de V.S. en Rusland of China; maar ik heb elders bewijs gepubliceerd dat de regering van de V.S. tenminste sinds 2006 de vroegere (wederzijds gedeelde, zowel van de V.S. als van Rusland) “Mutually Assured Destruction” of “M.A.D.” metastrategie heeft verlaten, die vroeger de nucleaire wapenstrategie en ontwerpen van beide landen had geleid. M.A.D. was de metastrategie om te voorkomen dat een dergelijke kernoorlog ooit zou uitbreken. In Amerika is deze vervangen door wat officieus “Nucleair Primacy” wordt genoemd, of het ontwerpen en inzetten van kernwapens om een kernoorlog tegen Rusland en/of China te winnen: streven naar een totale nucleaire oorlogsoverwinning door de Amerikaanse regering. Een dergelijke “overwinning” zou zo worden gedefinieerd dat de Verenigde Staten minder worden vernietigd dan een van hun nucleaire tegenstanders zou worden vernietigd (waardoor de bestaande controle over de gehele planeet wordt gehandhaafd of zelfs vergroot). Zij zeggen dat “de voordelen van het nucleaire primaat groter kunnen zijn dan de risico’s” (de vernietiging aan Amerikaanse zijde), en dat onder de mogelijke “voordelen” die worden genoemd, het “afwenden van de opkomst van een gelijkwaardige concurrent” zou zijn, en het “met geweld exporteren van democratie”. De “Nuclear Primacy” metastrategie van de Amerikaanse regering zegt dat er “aanvaardbare” niveaus van vernietiging van Amerika zijn in een nucleaire oorlog tegen Rusland en/of China, zolang Amerika aan het eind maar “aan de winnende hand” komt, wereldwijd. Berletic gaat er helaas gewoon van uit dat de Amerikaanse regering vasthoudt aan de M.A.D. metastrategie. Voor mij is dat veeleer een open vraag. In feite wijst bestaand bewijsmateriaal (zoals waarnaar ik heb gelinkt) erop dat de Amerikaanse regering zich nu laat leiden door de “Nuclear Primacy” metastrategie: bewapenen om een nucleaire WO III te winnen, niet om er een te voorkomen.

Op 19 juli 2022 plaatste het Russische RT News “Julia Melnikova: De Derde Wereldoorlog is uit – waarom de NAVO het zich niet kan veroorloven om Rusland als haar belangrijkste vijand te hebben”, en in feite steunde ze het standpunt van Berletic (dat Amerika waarschijnlijk niet helemaal tot een kernoorlog zou overgaan), zonder het artikel van Berletic zelfs maar te vermelden. In haar commentaar beweerde zij dat de regering van de VS nog maar kort geleden van plan was geweest het postcommunistische Rusland te veroveren (en dus misschien weer vreedzaam zou aanvaarden – zoals in de jaren ’90 – wat anderen een “multipolaire wereld” noemen, of tenminste een wereld die de regering van de VS niet onder druk zette):

Uiteraard verschilt het nieuwe strategische document van de NAVO van de vorige delen in de reeks. Het concept van 1991 constateerde een vermindering van de veiligheidsdreiging als gevolg van het veranderde machtsevenwicht in Europa, maar wees ook op de noodzaak rekening te houden met de erfenis van het militaire potentieel van de Sovjet-Unie. In de editie van 1999 werden Rusland, Oekraïne en de Republiek Moldavië als gesprekspartners aangemerkt. De versie van 2010 hechtte eindelijk strategisch belang aan de betrekkingen met Rusland en was gericht op de verdieping ervan op punten van wederzijds belang.

Die “partners voor dialoog” en “verdieping … van kwesties van wederzijds belang” hebben nooit de werkelijke houding van de Amerikaanse regering ten opzichte van Rusland weerspiegeld na het einde van de Sovjet-Unie in 1991.

Ik heb gedocumenteerd dat de Amerikaanse regering in plaats daarvan van plan was de Russische regering wijs te maken dat Amerika de Koude Oorlog aan onze kant beëindigde op hetzelfde moment dat Rusland zijn kant van de Koude Oorlog beëindigde in 1991, maar dat de Amerikaanse In plaats daarvan was de regering van de VS van plan Rusland te omsingelen door de NAVO uit te breiden tot aan de grenzen van Rusland, en wel op zo’n manier dat tegen de tijd dat Rusland zou inzien dat dit het geval was, het voor Rusland al te laat zou zijn om zich tegen het voldongen feit te kunnen verdedigen, en Rusland dus zou worden opgeslokt door de regering van de VS. Die RT-analyse blijft misleid door het plan van de V.S., dat pas op 24 februari 1990 bekend begon te worden, zelfs aan Amerika’s vazal-naties (zoals de EU). De Russische regering zou niet door moeten gaan met het publiceren van bevestigingen van leugens, waarvan de Amerikaanse regering privé al op 24 februari 1990 aan haar eigen vazalstaten had toegegeven dat het leugens waren. Waarom doet ze dat? Heeft het zin om dat te blijven doen?

Bijgevolg: het spelplan van de V.S. is, zoals Berletic documenteerde, eerst Rusland te verslaan alvorens China te verslaan; en dit is de reden waarom de V.S. Regering zo vastbesloten is de openingsslag van WO III te winnen, die op de slagvelden van Oekraïne is. (De Amerikaanse regering was in feite zo stoutmoedig in de planning van hun staatsgreep van 2014 die Oekraïne innam, dat het zelfs was opgenomen dat ze Ruslands grootste marinebasis, die sinds 1783 op de Krim was (en nog steeds is), zouden vervangen en ombouwen tot een andere Amerikaanse marinebasis, maar dat deel van het plan mislukte).

Als Rusland zijn doelstellingen in Oekraïne behaalt, terwijl de V.S. er niet in slaagt zijn doelstellingen daar te behalen (die er eenvoudig in bestaan Rusland daar te verslaan – zodat dit een zero-sum “spel” is), zou dit, op zichzelf, het einde betekenen van het Amerikaanse imperium dat was begonnen op 25 juli 1945, toen V.S. President Harry S. President Harry S. Truman besloot (op basis van het advies dat hij had gekregen van zijn held, Dwight Eisenhower), dat als de VS de controle over de wereld niet zou overnemen, de Sovjet-Unie dat wel zou doen; dus, Amerika moet de controle over de wereld overnemen. Het was of “wij” of “zij”, werd Truman verteld; en hij besloot dat het NIET “zij” zouden zijn die dit nulsomspel zouden winnen. En president GHW Bush informeerde Amerika’s “bondgenoten” vanaf 24 februari 1990 in het geheim dat het VOORAL NIET “hen” zouden zijn om in vrede gelijkwaardig met “ons” door te gaan, wat nu betekent dat Rusland een “partner” zou zijn als een voortdurende tegenstander, want “Naar de hel daarmee!” (d.w.z. echte vrede met Rusland); “Wij hebben gezegevierd, zij niet” (en “zij” moeten nog steeds totaal en vernederend worden verslagen, door “ons”; “zij” moeten worden veroverd). Dat is de realiteit (de pure “zero-sum-game” mentaliteit van de Amerikaanse regering), die in het artikel van Brian Berletic wordt gedocumenteerd als het geval is met betrekking tot het plan van de Amerikaanse regering inzake China; en (zoals ik heb gedocumenteerd) het geldt OOK met betrekking tot Rusland. (Toch schijnt Berletic te geloven dat het niet wordt toegepast in het denken van de V.S. over het conflict in Oekraïne). De regeringen van beide naties (Rusland en China) zouden er goed aan doen bekend te maken dat het van toepassing is op het hele beleid van de Amerikaanse regering inzake internationale betrekkingen, in plaats van de leugens van de Amerikaanse regering over het tegendeel te blijven verkondigen.

Dit is de realiteit. Geen mythe. Amerika’s buitenlands beleid is gericht op het verlammen, zo niet vernietigen, van alle mogelijke concurrenten.

Vooral alle naties in Europa moeten dit weten, en daarom hun koers wijzigen. Want als ze dat niet doen, zullen de economieën van Europa de komende winter verpletterd worden, om de leugens van de regering van de V.S. in stand te houden. Het is hun keuze. Ofwel doorgaan als Amerikaanse vazal-naties, of anders een fundamentele wending maken, naar vrijheid en gerechtigheid – het uiteenvallen van het Amerikaanse imperium, en de opkomst van een echte democratie en gelijke rechten, in de betrekkingen tussen de naties van de wereld. Het is hun keuze, om te maken, de ene of de andere kant op. Tot nu toe hebben de leiders van Europa hun naties vrijwel zelfmoordend achtergelaten. Hoe, en hoe goed, koopt de Amerikaanse regering hen om, om dat hun naties aan te doen? Of zijn ze echt zo dom, dat ze niet weten wat ze doen, waarom, of wie de begunstigden ervan zijn? Natuurlijk heeft de pers ook een rol gespeeld, maar die dient dezelfde groep van ultieme meesters. Hoe kan het Europese publiek ooit wakker worden? Voor het te laat is?

Topfoto: USS Chancellorsville tijdens een bevoorrading op zee met het vliegdekschip USS Ronald Reagan.