Bron: Stansfield Smith 
orinocotribune 23 Juni 2022 (EN) 
coop-tv Berlin, 28 juni (DE) ~~~

De westerse machthebbers gebruiken vele middelen om de linkse anti-oorlogs- en anti-imperialisme-bewegingen te ontwrichten en te desorganiseren. Drie daarvan worden hier besproken: Ten eerste geeft de zeggenschap over de nieuws-mediabedrijven hen de vrije hand om desinformatie en nepnieuws te verspreiden tegen buitenlandse en binnenlandse doelwitten. Ten tweede gebruiken zij Middelen van overheids- en corporatiefondsen voor de financiering van een links compatibel programma als tegenwicht tegen anti-imperialistisch links. Ten derde gebruiken de machthebbers hun controle over de sociale media en het internet om dit soort stemmen te censureren.

Sinds 2016 is hun censuur van websites, Facebookpagina’s, Twitter- en Paypal-accounts op alarmerende wijze geëscaleerd. Zij richten zich tegen degenen die zich verzetten tegen de verhalen die ons door de regering en de grote mediabedrijven worden voorgespiegeld, of het nu gaat om VS-interventies en pogingen om andere regeringen omver te werpen, Covid of verhalen over Russische inmenging.

Met de oorlog in Oekraïne werd de immense propagandakracht van de VS-regering en bedrijfsmedia tegen Rusland gericht en tot een overweldigend niveau opgevoerd.

Toen het Amerikaanse rijk kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog de Koude Oorlog begon met de opkomst van het McCarthyisme (dat dateerde van voor Joe McCarthy), kwamen nieuwsmanipulatie en -onderdrukking vaak onder controle van de Operatie Mockingbird van de CIA . De media volgden de orders van de CIA op om de belangen van de Amerikaanse machthebbers te behartigen. De CIA financierde en beheerde in het geheim een breed scala van frontgroepen en individuen om datgene tegen te gaan wat de Amerikaanse machthebbers als hun vijanden beschouwden. Zij moedigde de linksen aan die zich verzetten tegen het reëel bestaande socialisme en trachtte verdeeldheid te zaaien ter linkerzijde, ten einde de communisten te ondermijnen en de niet-communistische linkerzijde op te bouwen.

Prominente liberale en linkse figuren die met de CIA samenwerkten waren Gloria Steinem , een vooraanstaand feministisch leider, Herbert Marcuse , beschouwd als een marxistisch intellectueel, Walter Reuther, voorzitter van de United Auto Workers Union (1946-1970), David Dubinsky, voorzitter van de International Ladies Textile Workers Union (1932-1966). De CIA werkte samen met Baynard Rustin , leider van de Socialistische Partij en naaste bondgenoot van Martin Luther King, Norman Thomas en Michael Harrington, die de vaders werden van de derde campistische (“noch Washington noch Moskou”) Democratic Socialists of America (DSA). Alsook met Carl Gershman, oprichter van de Social Democrats, USA, en later stichtend directeur (1983-2021) van de door de CIA gesteunde National Endowment for Democracy (NED).

Via het Congres voor Culturele Vrijheid steunde de CIA de publicatie van linkse critici zoals Leszek Kolakowski en Milovan Djilas’ boek The New Class . De CIA steunde het “westers marxisme” van de Frankfurter Schule, inclusief Theodore Adorno en Max Horkheimer, voormalig directeur van de New School of Social Research, die ook door de Rockefeller Foundation werden gesubsidieerd.

Bedrijfsstichtingen zoals de Rockefeller, Ford, Open Society en Tides Foundations, naast vele andere, sluisden CIA-fondsen door naar progressieve doelen. The Cultural Cold War (blz. 134-5) ontdekte dat van 1963 tot 1966 bij bijna de helft van de subsidies van 164 stichtingen op het gebied van internationale activiteiten CIA-geld betrokken was. De Ford Foundation blijft een van de belangrijkste financiers van progressieve groeperingen in de VS; zowel de Open Society als de Ford Foundation hebben bijvoorbeeld veel geld gestoken in Black Lives Matter.

De CIA wordt gezien als een meedogenloze organisatie die democratische regeringen omverwerpt die door Amerikaanse bedrijven als een bedreiging voor hun winsten worden beschouwd. Hoewel dit waar is, wordt het “zachtere” werk van de CIA over het hoofd gezien: het onderschrijven en aanmoedigen van een compatibel links dat naar krachten voor politiek leiderschap in de Democratische Partij kijkt. Dit derde linkse kamp biedt een alternatief voor een anti-imperialistisch of communistisch links en lijkt toch progressief genoeg om radicaliserende jongeren, activisten en intellectuelen aan te trekken. Deze sluwe CIA-strategie heeft verwarring, onenigheid en verdeeldheid onder deze bevolkingsgroepen aangewakkerd.

Deze clandestiene operaties van de Amerikaanse regering en de CIA werden beschreven in The Mighty Wurlitzer: How the CIA Played America , Finks: How the CIA Tricked the World’s Best Writers , The Cultural Cold War, and AFL-CIO’s Secret War against Developing Country Workers: Solidarity or Sabotage? (Hoe de CIA ‘s werelds beste schrijvers bedroog, De culturele koude oorlog, en AFL-CIO’s geheime oorlog tegen arbeiders in ontwikkelingslanden: Solidariteit of sabotage?)

In 1977, onthulde Carl Bernstein CIA-connecties met de grote zakenmedia. Meer dan 400 journalisten werkten samen met de CIA met de goedkeuring van hun media-bazen. In een propaganda-alliantie met de CIA werkten onder meer: CBS, ABC, NBC, Time, Newsweek, New York Times, Associated Press, Reuters, United Press International, Miami Herald, Saturday Evening Post en New York Herald Tribune. De New York Times stuurt nog steeds verhalen naar de regering van de VS ter goedkeuring voor publicatie, terwijl CNN en anderen nu staatsambtenaren van de nationale veiligheid in dienst hebben als “analisten”.

Reuters, BBC en Bellingcat werken op soortgelijke wijze en houden zich bezig met geheime, door de Britse regering gefinancierde desinformatieprogramma’s om Rusland te “verzwakken”. Dit omvat samenwerking met de afdeling Counter Desinformation & Media Development (Contravervalsing en Mediaontwikkeling) van het Britse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De CIA betaalt journalisten in Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Australië en Nieuw-Zeeland om nepnieuws te verspreiden. Udo Ulfkotte , voormalig redacteur van de Frankfurter Allgemeine Zeitung, een van de grootste Duitse kranten, heeft in Presstitutes: Embedded in the Pay of the CIA , aangetoond hoe de CIA de Duitse media controleert. Ulfkotte zei dat de CIA hem valse verhalen in zijn krant liet planten, zoals dat de Libische president Kadhafi in 2011 gifgasfabrieken bouwde.

De CIA was nauw verbonden met de al lang niet meer bestaande Nationale Studentenvereniging en met de vakbondsleiding. Het American Institute of Free Labour Development van de AFL-CIO ontving geld van USAID, het State Department en NED om militante vakbondsbewegingen in het buitenland te ondermijnen en moorddadige staatsgrepen te plegen, zoals president Allende van Chili (1973) en Brazilië (1964), en de heerschappij van hun meesters in eigen land te verdedigen. Dit gaat door met het AFL-CIO Solidarity Center, dat 30 miljoen dollar per jaar ontvangt van NED.

De CIA richtte uitgeverijen op zoals Praeger Press en maakte gebruik van andere bedrijven zoals John Wiley Publishing Company, Scribner’s, Ballantine Books en Putnam om haar boeken uit te geven. Het richtte verschillende politieke en literaire tijdschriften op, zoals Partisan Review . Deze CIA-publicaties liepen op tot meer dan duizend boeken, voornamelijk gericht op een links-liberaal publiek, en trachtten een derde links kamp te versterken en de solidariteit met de eens zo machtige communistische wereldbeweging te ondermijnen.

Die missie is jaren geleden grotendeels volbracht, maar vandaag werkt de nationale veiligheidsstaat aan de ondermijning van anti-imperialistisch links en aan de opbouw van een links dat neigt naar de “minste kwade” Democratische Partij.

Recente mind control maatregelen door de Amerikaanse overheid en media.

Het gebruik door de CIA van gevestigde media om vermeende bedreigingen voor de nationale veiligheidsstaat te ondermijnen, escaleerde met Obama’s ondertekening van de NDAA van 2017, die formalistische beperkingen ophief voor staatsveiligheidsagentschappen die nepnieuws rechtstreeks onder de Amerikaanse bevolking verspreiden. De NDAA-wet ter bestrijding van desinformatie en propaganda, die in de beginfase van Russiagate werd aangenomen, creëerde een centraal propagandaorgaan van de regering:

“het tegengaan van actieve maatregelen van de Russische Federatie om heimelijk invloed uit te oefenen op volkeren en regeringen (waarbij de rol van de Russische Federatie wordt verzwegen of publiekelijk niet wordt erkend) door middel van covergroepen, geheime uitzendingen, manipulatie van de media, desinformatie of vervalsing, financiering van agenten van invloed, opruiing, offensieve contraspionage, moordaanslagen of terroristische aanslagen. De commissie brengt leugens, beïnvloedingsagenten, corruptie, schendingen van de mensenrechten, terrorisme en moordaanslagen aan het licht, gepleegd door de veiligheidsdiensten of politieke elites van de Russische Federatie of hun proxies”.

Glen Ford merkte op: “Elke categorie [hierboven opgesomd], met uitzondering van moord en terreur, is in feite een codewoord voor politieke uitspraken die kunnen en zullen worden gebruikt om diegenen aan te vallen die betrokken zijn bij het ‘ondermijnen van het geloof in de Amerikaanse democratie’ – zoals Black Agenda Report en andere linkse publicaties die door de Washington Post [artikel op PropOrNot ] als ‘nepnieuws’ worden bestempeld.”

Deze wet op desinformatie en propaganda creëerde het onschuldig genaamde Global Engagement Center , gerund door het State Department, Pentagon, USAID, Broadcasting Board of Governors [omgedoopt tot US Agency for Global Media], Director of National Intelligence en andere spionagebureaus. Dit centrum houdt toezicht op de productie van nepnieuws dat de imperiale belangen van de VS ondersteunt en vooral gericht is tegen Rusland en China (zoals de genocide op de Oeigoeren en Russiagate), maar ook tegen Nicaragua, Venezuela, Cuba, Iran, Noord-Korea, Syrië en anderen. Verifieerbare rapporten waarin VS-operaties voor regimeverandering en desinformatie aan de kaak worden gesteld, worden vaak rechtstreeks gecensureerd of bestempeld als pro-Russische of pro-Chinese propaganda.

Het Global Engagement Center financiert journalisten, NGO’s, denktanks en media die meedoen aan met campagnes om de verslaggeving van media die niet aan bedrijven gelieerd zijn, te denigreren als verspreiders van desinformatie van buitenlandse regeringen. Dit kan licht werpen op de vraag waar de laster vandaan komt dat tegenstanders van een Amerikaanse regimeverandering tegen Syrië, of in Oekraïne, Poetinisten, Assadisten, Tankies, Stalinisten zijn, die deel uitmaken van een rood-bruine alliantie.

De propaganda van de nationale veiligheidsstaat tegen Rusland nam toe nadat het land Syrië had geholpen de VS-Saudi-oorlog tegen de regering Assad te dwarsbomen. Het bereikte een niveau van hysterie met de verzonnen Russiagate-verhalen die tot doel hadden de presidentiële campagne van Trump in 2016 te saboteren. Seymour Hersh onthulde dat het wijdverspreide nieuws over het Russische hacken van DNC-computers in 2016 desinformatie van de CIA was. Hersh bevestigde uit FBI-bronnen dat Hillary’s e-mails door Seth Rich waren meegenomen en voor geld aan Wikileaks waren aangeboden, en dat het nepnieuwsverhaal over Russische hacking was opgezet door CIA-chef John Brennan. Onthullingen over Russiagate-FakeNews van de Clinton neoconservatieve Nationale Veiligheidsstaat, werden daarentegen afgedaan als desinformatie verzonnen door pro-Russische operatoren .

Een voorbeeld van het werk van het Global Engagement Center is een recente laster in The Daily Beast van anti-imperialisten, voorgeschoteld als agenten van Rusland. Het richt zich tegen Lee Camp, Max Blumenthal, Ben Norton en anderen: “Propaganda peddlers harke in money and followers at the expense of truth and oppressed people in Ukraine, Xinjiang and Syria” vanwege hun accurate verslaggeving die de VS propaganda lijn schendt.

In andere artikelen kan worden gesuggereerd dat dit desinformatiecentrum van de regering het derde kamp gebruikt in de traditie van Operatie Mongoose. Het artikel van George Monbiot in The Guardian paste in dit plaatje: “We moeten de confrontatie aangaan met Russische propaganda – zelfs als die afkomstig is van mensen die we respecteren – De bittere waarheid is dat een klein deel van ‘anti-imperialistisch’ links jarenlang de leugens van Vladimir Poetin heeft gerecycled”.

Louis Proyect voerde campagne voor regimeverandering in Syrië en tegen degenen die zich verzetten tegen de Amerikaanse oorlog tegen het land als onderdeel van een “rood-bruine alliantie”. Proyect baseerde zich voor zijn artikelen vaak op Bellingcat, dat wordt gefinancierd door het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken, en schreef: “De website van Bellingcat is misschien wel de enige plaats waar je op feiten gebaseerde verslaggeving over chemische aanvallen in Syrië kunt vinden.” Het proyect verdedigde de “Syrische Revolutie” van “socialist” Anand Gopal van het “International Security Program” van de New America Foundation, dat wordt gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en bedrijfsfondsen en wordt geleid door Anne-Marie Slaughter, een voormalige ambtenaar van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Democracy Now , die zich ook consequent heeft gebaseerd op Anand Gopal als nieuwsbron, heeft lange tijd fondsen van stichtingen ontvangen, en we zien hoe zelfcensurerend dit is voor hun eens uitstekende anti-oorlogsjournalistiek, die ontaardt is in compatibel linksisme.

Een ander product van deze overheids- en bedrijfssteun aan dit “mindere kwaad” van de linkerkant van de Democratische Partij zouden de NACLA-artikelen kunnen zijn waarin de Nicaraguaanse regering wordt belasterd. De programmadirecteur van het NACLA-bestuur is Thomas Kruse van het Rockefeller Brothers Fund. In 2018 waren NACLA, New York DSA en Haymarket Books gastheer voor anti-Sandinistische jeugdactivisten tijdens een tournee die werd betaald door het rechtse Freedom House.

Soortgelijke artikelen verschenen in These Times , die honderdduizenden aan stichtingsgelden ontvangt, waarin het socialistische Cuba wordt belasterd. Het beweerde dat Cuba “de meest ondemocratische regering op het westelijk halfrond” was – niet het Brazilië van Bolsonaro, het Chili met zijn politie die pro-democratische demonstranten verblindt, de doodseskader-ondersteunende regering van Colombia, noch het voormalige coupregime van Honduras of de gehate heersers van Haïti.

Haymarket Books, dat veel links georiënteerde boeken over het derde kamp publiceert, ontvangt fondsen van een aan de Democratische Partij gelieerde denktank en non-profitorganisaties via het Pass-Through Centre for Economic Research and Social Change. Grayzone meldde dat de socialismeconferentie, gesponsord door DSA (Democratic Socialists of America), Jacobin Magazine en Haymarket, werd bijgewoond door activisten voor regimeverandering die door NED en het State Department werden gefinancierd.

Jacobin redacteur Bhaskar Sunkara is een voormalig vice-voorzitter van de hervormingsgezinde DSA van de Democratische Partij. In 2017 ontving de Jacobin Foundation een subsidie van 100.000 dollar van de Annenberg Foundation, die werd opgericht door miljardair-uitgever en de Amerikaanse ambassadeur van de Nixon-regering in het Verenigd Koninkrijk, Walter Annenberg.

Tot dit milieu behoren het Left Forum van New York en de Rosa Luxemburg Stichting, die door de Duitse regering wordt gesteund.

Bob Feldman onthulde bedrijfsfinanciering voor het Institute of Policy Studies, The Nation, In These Times, NACLA, Middle East Research & Information Project (MERIP), Fairness & Accuracy In Reporting (FAIR), Progressive, Mother Jones, AlterNet, Institute for Public Accuracy, en anderen.

De Amerikaanse Kamer van Koophandel ontdekte dat stichtingen tussen 2013 en 2016 106 miljoen dollar gaven aan arbeiderscentra, en concludeerde dat de arbeiderscentrumbeweging “een schepsel was van de progressieve stichtingen die haar aanmoedigden en steunden.”

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de financiering van anti-anti-imperialistische linkse groeperingen door de heersende klasse in de VS, een doeltreffend middel om het linkse milieu te kanaliseren en te organiseren in een oppositie die geen echte bedreiging vormt voor haar macht.

Een belangrijk kenmerk van deze kringen is dat de Democratische Partij wordt gezien als een bondgenoot van het minste kwaad.

Alexander Cockburn wees al in 2010 op de gevaren van deze financiering:

“de financiële macht van “charitatieve” stichtingen, belastingvrije ondernemingen die zijn opgericht door rijke mensen om hun rijkdom te verdelen naar politieke smaak … Een groot deel van de “progressieve sector” in Amerika dankt zijn financiële voortbestaan – salarissen, kantoorruimte, enz. – aan de jaarlijkse uitbetalingen van deze stichtingen, die abrupt eindigen bij de eerste uiting van radicale heterodoxie. Met andere woorden, het grootste deel van de progressieve sector is een uitwas van de dominante bedrijfswereld, evenals de academische wereld, die op vergelijkbare wijze afhankelijk is van bedrijfsfondsen”.

In de onmiddellijke nasleep van de verrassende verkiezingsoverwinning van Trump in 2016, wakkerde de Washington Post het anti-Rusland McCarthyisme aan door PropOrNot op te voeren. ProporNot’s catalogus van uitgeverijen die door Poetin zouden worden gecontroleerd, trachtte de heksenjachten uit de tijd van de “Red Scare” te doen herleven, toen alleen al tussen 1947 en 1952 6,6 miljoen mensen werden onderzocht . Op de zwarte lijst van PropOrNot staan enkele van de meest alternatieve en anti-oorlog nieuwssites op het internet, waaronder Anti-war.com , Black Agenda Report, Truthdig, Naked Capitalism, Consortium News, Truthout, Lew Rockwell.com , Global Research, Unz. com , Zero Hedge en vele anderen.

PropOrNot beweerde dat 200 websites “Russische propagandasites” waren. Er werd geen bewijs aangeboden. PropOrNot weigerde hun identiteit of financiering bekend te maken. Alan Mcleod onthulde onlangs: “Een scan van de website van PropOrNot toonde aan dat deze werd gecontroleerd door The Interpreter, een tijdschrift waarvan de hoofdredacteur [Michael] Weiss … [een] hooggeplaatste medewerker is van de NAVO-denktank The Atlantic Council.” De Atlantic Council zelf wordt gefinancierd door de regering van de VS en dictaturen in het Midden-Oosten; wapenfabrikanten Raytheon, Northrop Grumman en Lockheed Martin; Wall Street-banken zoals Goldman Sachs; en petrochemische giganten zoals BP en Chevron. Mcleod concludeerde: “Daarom waren de beweringen van een enorme [buitenlandse] staatspropaganda-campagne in feite zelf staatspropaganda.”

Kort na PropOrNot ontwikkelde het German Marshall Fund, dat grotendeels door de Amerikaanse regering wordt gefinancierd, Hamilton 68: Een nieuw hulpmiddel om Russische desinformatie op Twitter te traceren . Dit identificeert vermeende “accounts die betrokken zijn bij het bevorderen van Russische invloed en desinformatiedoelen”. Daniel McAdams van het Ron Paul Liberty Report merkte op: “Ze gebruiken fondsen van de VS en andere regeringen om nieuwsorganisaties of individuen te elimineren die afwijken van de officiële neoconservatieve lijn van het buitenlands beleid over Rusland, Syrië, Oekraïne, etc.”

Dit jaar onthulde het ministerie van Binnenlandse Veiligheid een nieuw orgaan voor censuur en desinformatie, dat ogenschijnlijk pro-Russisch nepnieuws moet bestrijden, de Disinformation Governance Board . Zoals de Countering Disinformation and Propaganda Act en PropOrNot hebben aangetoond, wordt datgene wat het verhaal van de Amerikaanse staat over nationale veiligheid in twijfel trekt, vaak bestempeld als Russische desinformatie. Glenn Greenwald waarschuwde van tevoren: “Het doel van het verlenen van de bevoegdheid aan het Department of Homeland Security om te bepalen wat wel en niet “desinformatie” is, is om de schijn van gezaghebbende deskundigheid en officiële sanctie te geven aan alle overheidsclaims en, omgekeerd, om officieel te declameren dat van de overheid afwijkende claims vals en frauduleus zijn.”

De nationale veiligheidsstaat, die heeft gelogen over Russiagate, gelogen over het 24/7 bespioneren van de Amerikaanse bevolking door de National Security Agency, gelogen over massavernietigingswapens in Irak, is van plan te beslissen wat waar en onwaar is en dit op te leggen aan het grootkapitaal en de alternatieve media.

Zo is de geheime Operatie Mongoose van de CIA, gericht op het bevorderen van vijandigheid jegens het feitelijk bestaande socialisme onder links, veranderd in officiële, openbare McCarthy-agentschappen van de regering van de VS, gericht op het sluiten of besmeuren van uitgeverijen en activisme tegen het imperium van de VS en zijn oorlogen.

Welke sociale media-tools van bedrijven richten zich op welke anti-oorlogskanalen?

Deze gezamenlijke mediacensuur van de Amerikaanse regering vormt een steeds openlijker aanval. Paypal heeft zich geallieerd met de zionistische Anti-Defamation League om “extremisme en haat te bestrijden via de financiële sector en kwetsbare gemeenschappen … met beleidsmakers en rechtshandhaving.”

Twitter heeft vele politieke accounts gesloten en had zelfs de macht om het account van de president (Trump) van de Verenigde Staten te blokkeren. In 2020 heeft Twitter 170 000 accounts verwijderd “die geopolitieke verhalen verspreiden ten gunste van de Chinese Communistische Partij”, en in 2021 heeft het honderden accounts verwijderd wegens “het ondermijnen van het vertrouwen in het NAVO-bondgenootschap en de stabiliteit ervan”. Het bedrijf heeft een aantal FBI-ambtenaren ingehuurd voor dit censuurwerk. Twitter’s manager voor het Midden-Oosten is “PsyOps” soldaat Gordon MacMillan van de 77e Brigade van het Britse leger, die social media platforms zoals Twitter, Instagram en Facebook gebruikt om “informatie oorlogsvoering” uit te voeren.

Leidinggevenden van Google en YouTube werken samen met staatsspionageagentschappen om anti-imperialistische stemmen te censureren. Google’s “Project Owl”, bedoeld om “nepnieuws” uit te roeien, maakte gebruik van “algoritmische updates om meer gezaghebbende [compatibele] inhoud te ontdekken” en “verwerpelijk” [anti-imperialistisch] materiaal naar beneden bij te stellen. Als gevolg daarvan daalde het verkeer naar websites als Mint Press News, Alternet, Global Research, Consortium News, het links-liberale Common Dreams en Truthout.

Wikipedia censureert artikelen op zijn site, zoals Ben Norton opmerkt: “De CIA, de FBI, het New York Police Department, het Vaticaan en fossiele brandstofkolos BP, om er maar een paar te noemen, zijn allemaal betrapt op het rechtstreeks bewerken van Wikipedia-artikelen.”

Een kleine speler, NewsGuard , “werkt” samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Pentagon om websites te markeren die afwijken van de gevestigde orde.

Facebook vertrouwt op de Atlantic Council van PropOrNot om berichtgeving tegen te gaan die de lijn van de Amerikaanse regering tegenspreekt. Facebook kondigde later aan dat het de strijd tegen “nepnieuws” zou voortzetten door samen te werken met twee door de Amerikaanse regering gesponsorde propaganda-organisaties: het National Democratic Institute (NDI) en het International Republican Institute (IRI). Het NDI werd geleid door voormalig minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright, terwijl senator John McCain lange tijd voorzitter was van de IRI.

Net zoals The Mighty Wurlitzer, The Cultural Cold War en Bernstein’s The CIA and the Media aantoonden met de gevestigde gedrukte media, zijn we getuige van een integratie van sociale mediabedrijven in de nationale veiligheidsstaat.

Wie worden door deze integratie van bedrijfsmedia en sociale media met de nationale veiligheidsstaat gecensureerd?

Zoals met elke gecensureerde boekenlijst, bieden de nationale veiligheidsdoelen in feite een onbedoelde inkijk in wat we zouden moeten lezen en bekijken: The Grayzone, TeleSur, Venezuelanalysis, Lee Camp, By Any Means Necessary, Caleb Maupin, Syria Solidarity Movement, Consortium News, Mint Press News, Abby Martin, Chris Hedges , CGTN en andere Chinese media, George Galloway , Pepe Escobar, Scott Ritter, ASB Military News, RT America, Strategic Culture Foundation, One World Press, SouthFront , Gonzalo Lira, Oriental Review, Revolutionary Black Network, Sputnik News, Ron Paul’s Liberty Report. Youtube waarschuwt ons niet te kijken naar Oliver Stone’s “Ukraine on Fire” . Journalisten die hebben samengewerkt met een Russisch mediakanaal worden nu bestempeld als “verbonden met de Russische regering”.

De FBI heeft de Amerikaanse Herald Tribune en Iraanse Press TV direct gesloten. RT en Sputnik zijn al gesloten in Europa. De PropOrNot lijst van 200 media sites catalogiseert voor ons wat de nationale veiligheidsstaat niet wil dat we lezen, horen, weten of denken.

[NOOT Redaktie:] Een volledige index van deze gecensureerde mediasites, inclusief een basic zoek-functie, wordt aangeboden op https://alterlook.org

Deze index is in 2017 initieel gebaseerd op media-bronnen die vermeld werden in de propOrNot list, en in zijn vijf eerste bestaansjaren kritisch bekeken en desgewenst bijgewerkt.

Het is dus geen volledige zoek-index, maar een aanvullende, met wereld- journalistieke bijdragen die voor de meeste internetgebruikers sinds 2017 door de internetservice-monopolisten bewust verstopt worden. De index is zowel historisch als actueel en wordt dagelijks bijgewerkt

Sinds het begin van de eerste Koude Oorlog is er een voortdurende operatie geweest van de CIA en de nationale veiligheidsstaat om haar tegenstanders te neutraliseren, te marginaliseren en verdeeldheid te zaaien, vaak in samenwerking met links, dat de Democratische Partij als het minste kwaad beschouwt. Deze strategie omvat uitgebreide financiering van linkse media en NGO’s door stichtingfondsen om deze te temmen.

Het is dan ook onjuist om links in de VS de schuld te geven van hun zwakte. De CIA en de stichtingen hebben een sleutelrol gespeeld bij het heimelijk manipuleren van de anti-imperiale oppositie, gedeeltelijk door de linkse zachte Democraten te versterken om elke uitdaging van de arbeidersklasse of tegen het VS-imperium te ondermijnen. Tot op heden heeft deze missie van de nationale veiligheidsstaat ook aanzienlijk succes gehad.

De problemen bij de opbouw van een linkervleugel van de arbeidersklasse zijn gedeeltelijk het gevolg van de decennialange campagne van de Amerikaanse heersers om de beweging te ontwrichten. Dit omvat niet alleen de gevangenneming van en moord op activisten als Martin Luther King, Malcolm X en de Black Panthers, maar ook de media van het grootkapitaal die desinformatie als nieuws op de markt brengen, hun financiering van een compatibel links, en de huidige censuur van anti-imperialistische stemmen door de sociale media en het internet. De wederopbouw van een linkervleugel tegen de oorlog en tegen de arbeidersklasse vereist dat we ons rechtstreeks richten op en navigeren door dit doolhof dat de sabotage van de heersende klasse heeft gecreëerd.

Topfoto: Media- en communicatiepictogrammen bestuurd door een poppenspeler | Archieffoto.