Bron: Palestijns Nieuws Netwerk (PNN) 18 oktober 2023 ~~~

Dr. Mustafa Barghouti, leider van het Palestijnse Nationale Initiatief, reageerde op de bedrieglijke desinformatie van de Israëlische militaire woordvoerder die beweerde dat het Israëlische bloedbad in het Anglicaanse Baptisten Ziekenhuis in Gaza het gevolg was van een verkeerd afgeschoten raket van de Islamitische Jihad.

In zijn commentaar op de raket die meer dan 500 burgers doodde en honderden verwondde in het Anglicaanse Baptisten Ziekenhuis, de meesten van hen vrouwen en kinderen, veroordeelde Dr. Barghouti de beweringen van de Israëlische woordvoerder als ongefundeerde leugens.

Ten eerste herinnert Dr. Barghouti de wereld eraan dat het Israëlische leger een consistente staat van dienst heeft in het liegen bij vele gelegenheden over zijn misdaden, waarbij het zijn officiële verhaal meerdere keren verandert om schuld te voorkomen. Een voorbeeld hiervan is de voortdurende verandering van het verhaal van het Israëlische leger over de moord op de Palestijns-Amerikaanse veteranenjournaliste Shireen Abu Akleh. Deze keer probeerde het Israëlische leger zijn misdaad te rechtvaardigen door aanvankelijk te beweren dat het een aanval uitvoerde op het ziekenhuis omdat Hamas-militanten zich daar schuilhielden. Het leger veranderde vervolgens het verhaal en zei dat het bombardement op het ziekenhuis het gevolg was van een verkeerd afgeschoten raket van Hamas. Daarna veranderde het het verhaal weer en zei dat het een raket van de Islamitische Jihad was. Het type raket dat het ziekenhuis trof is typerend voor Israëlische kernkoppen, die noch de Islamitische Jihad noch enige Palestijnse factie heeft. Geen enkele Palestijnse raket heeft ooit dit soort schade aangericht, laat staan 500 mensen gedood in minder dan één minuut.

Ten tweede beweerde Dr. Barghouti dat Israël, als de misdadiger en de dader, zichzelf niet kan onderzoeken voor de misdaden die het heeft begaan. Het is onaanvaardbaar dat het Israëlische leger iets zou onderzoeken waarvan het zelf beschuldigd wordt.

Ten derde beweerde Dr. Barghouti dat in het geval van Shireen Abu Akleh het leger er weken over deed om de moord op één persoon te onderzoeken. In het geval van het Anglicaanse Baptisten Ziekenhuis had het leger slechts 5 uur nodig om aan te kondigen dat het een “onderzoek” had uitgevoerd naar de moord op 500 mensen. In ieder geval hadden ze geen toegang tot de locatie en hadden ze geen bevredigend onderzoek kunnen doen. Als ze een onderzoek willen, moeten ze een internationale i afhankelijke onderzoekscommissie toelaten, wat ze normaal gesproken nooit toestaan.

Ten vierde verklaarde Dr. Barghouti dat Israël, voordat de inslag plaatsvond, het ziekenhuis al met evacuatie had bedreigd en vele andere Palestijnse ziekenhuizen in Gaza had gewaarschuwd, waaronder het Anglicaanse Baptistenziekenhuis. Het personeel weigerde te vertrekken omdat het onmogelijk was om kritieke patiënten over te brengen zonder dat ze zouden sterven, en de WHO heeft gezegd dat het verplaatsen van de patiënten een “doodvonnis” zou zijn.

Dr. Barghouti heeft ook benadrukt dat de medische Palestijnse gemeenschap al 18 van haar eerstehulpverleners verloren heeft, die werden gedood door Israëlische luchtaanvallen, 23 medische ambulances werden ook geraakt door luchtaanvallen en niet minder dan 57 gezondheidsfaciliteiten werden geheel of gedeeltelijk vernietigd door Israëlische luchtaanvallen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie, waaruit blijkt dat Israël geen terughoudendheid kent bij het aanvallen van medische en ziekenhuisfaciliteiten.

Dr. Barghouti beweerde dat Israël nu schuldig is aan drie oorlogsmisdaden die het begaat tegen het Palestijnse volk:

De eerste oorlogsmisdaad is genocide, waarbij tot nu toe 3200 mensen zijn gedood, voornamelijk burgers, vrouwen en niet minder dan 1200 onschuldige kinderen.

De tweede misdaad is de etnische zuivering van de bevolking van Gaza. Al 1,1 miljoen mensen in het noorden en midden van de Gazastrook zijn etnisch gezuiverd en geclusterd in het zuiden, terwijl Gaza al het dichtstbevolkte gebied ter wereld is. Het is duidelijk dat etnische zuivering deel uitmaakt van het plan van Israël, zoals blijkt uit de verklaring van woordvoerder Richard Hecht dat alle Gazanen hun huizen moeten verlaten en naar Egypte moeten gaan.

De derde misdaad waaraan Israël zich schuldig maakt is de misdaad van collectieve bestraffing, wat blijkt uit de willekeurige bombardementen en het afsluiten van voedsel, water, elektriciteit en medische voorzieningen voor de 2,3 miljoen mensen in Gaza.

Dr. Barghouti riep ook op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en drong er bij de internationale gemeenschap, waaronder de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk, op aan om een resolutie van de VN-Veiligheidsraad te steunen en deze af te dwingen, waarna een gevangenenruil kan plaatsvinden.


Gerelateerd (berichten in het subarchief /palestina)