Bron: euromedmonitor.org 10 oktober 2023

Palestijnse gebieden – De Israëlische strijdkrachten hebben ten minste 70 industriële faciliteiten en 970 wooneenheden in de Gazastrook vernietigd, documenteerde Euro-Med Human Rights Monitor.

Israël begaat wijdverspreide misdaden tegen Palestijnse burgers in de Gazastrook, zei Euro-Med Monitor; te midden van vier opeenvolgende dagen van zijn escalerende oorlog heeft Israël de toevoer van elektriciteit, water, voedsel en brandstof in Gaza afgesneden, waardoor een dreigende humanitaire catastrofe is ontstaan.

Euro-Med Monitor verklaarde dat de Israëlische aanval heeft geleid tot de dood van 880 Palestijnen, waarvan ongeveer 59% burgers, waaronder 185 kinderen en 120 vrouwen. Ongeveer 5.000 anderen zijn gewond geraakt en honderden zitten nog steeds vast onder het puin en in grensgebieden.

Euro-Med Monitor voegde eraan toe dat het Israëlische leger zijn militaire operaties in Gaza uitbreidt, waarbij het zonder waarschuwing vooraf op woongebouwen schiet wat de dood van hele families tot gevolg heeft.

“Wat er in Gaza gebeurt is een grote humanitaire ramp, vooral door het gebrek aan elektriciteit en water dat meer dan 90% van de inwoners treft, en de onderbreking van verschillende essentiële leveringen,” zei de organisatie in een verklaring. De groep documenteerde de moord op zeven journalisten, verwondingen van ten minste tien anderen en het verlies van contact met twee journalisten.

Wat er in Gaza gebeurt, is een omvangrijke humanitaire ramp, vooral omdat meer dan 90% van de inwoners te kampen heeft met een gebrek aan elektriciteit en water.

Ongeveer 40 media- en persinstellingen zijn beschadigd of volledig verwoest doordat Israël woon- en commerciële gebouwen heeft aangevallen, waaronder de Palestina- en Watan-torens; 56 scholen en ongeveer 30 kleuterscholen zijn getroffen.

Euro-Med Monitor heeft de vernietiging geregistreerd van ten minste 70 industriële faciliteiten en 970 wooneenheden, plus aanzienlijke schade aan ongeveer 7.920 wooneenheden. Veertien water- en rioleringsstations zijn zwaar beschadigd, aldus de verklaring, waardoor de dienstverlening aan bijna een half miljoen mensen is aangetast.

Israëlische gevechtsvliegtuigen bombardeerden zonder voorafgaande waarschuwing een huis van de familie Za’anin in Beit Hanoun, Noord-Gaza, waarbij het vier verdiepingen tellende gebouw waar vier families woonden werd verwoest. Het bombardement resulteerde in de dood van alle 20 burgers in het huis, waaronder 11 kinderen en vijf vrouwen.

In een soortgelijk incident bestookte een Israëlisch vliegtuig zonder waarschuwing vooraf een huis dat toebehoorde aan de familie Nabahin, ten oosten van het vluchtelingenkamp Bureij in centraal Gaza. De aanval trof direct de bewoners en leidde tot de dood van 13 mensen, waaronder 10 kinderen en twee vrouwen. Bovendien werden een ander huis van vier verdiepingen en een naburig huis volledig verwoest.

In de verklaring van Euro-Med Monitor worden de gebeurtenissen van maandag 9 oktober belicht en wordt gewezen op de aanval van het Israëlische leger op een woongebouw naast een van de belangrijkste markten in het vluchtelingenkamp Jabalia in het noorden van Gaza en op een gebied in de buurt van schuilplaatsen voor ontheemden. De aanval resulteerde in de gelijktijdige dood van meer dan 40 mensen, wat de ernst van de Israëlische vergeldingsmisdaden en collectieve straffen tegen Palestijnse burgers blootlegt.

Het is veelzeggend dat teams van de Palestijnse Civiele Verdediging in Gaza veel van hun mogelijkheden hebben verloren om de lichamen van slachtoffers onder het puin vandaan te halen als gevolg van Israëlische aanvallen in verschillende gebieden van de Strook, gezien het tekort aan noodzakelijke logistieke voorraden voor dergelijke taken.

De Israëlische bombardementen hebben geleid tot de dood van vijf gezondheidswerkers en de verwonding van nog eens 10 anderen, verklaarde het Palestijnse ministerie van Gezondheid in Gaza. Volgens het ministerie zijn de aanvallen van Israël gericht geweest op zeven ziekenhuizen en gezondheidscentra, waarbij grote delen van de faciliteiten direct zijn beschadigd. Ook moest het Beit Hanoun ziekenhuis – het enige ziekenhuis in de stad Beit Hanoun – worden geëvacueerd na herhaalde aanvallen op de omgeving van het gebouw, waardoor het voor medisch personeel onmogelijk werd om veilig naar binnen of buiten te gaan.

Functionarissen van de Palestijnse Rode Halve Maan en het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid in Gaza informeerden het Euro-Med Monitor team dat de Israëlische autoriteiten een verzoek van het Internationale Comité van het Rode Kruis hebben geweigerd om ernstig gewonde mensen te evacueren voor behandeling buiten de Gazastrook.

Het Israëlische veiligheidskabinet keurde zaterdagavond een oorlogsverklaring aan Gaza goed, die uitgebreide militaire operaties mogelijk maakte als reactie op de gewapende aanval van Hamas op Israël, aangeduid als (Operatie IJzeren Zwaarden-Israël) (De Slag om Al-Aqsa Vloed-Hamas), die resulteerde in de dood van ongeveer 900 Israëli’s en de gevangenneming van tientallen anderen. Sindsdien heeft het Israëlische leger duizenden luchtaanvallen uitgevoerd op woonwijken en gebouwen met meerdere verdiepingen die bewoond worden door burgers in de Gazastrook.

Maandagnacht en dinsdagochtend vonden intensieve Israëlische aanvallen plaats vanuit de lucht en vanaf zee, met beperkte acties op de grond. Er zijn schokkende taferelen van grootschalige vernietiging waargenomen, waaronder het wegvagen van hele wijken, waaronder veel centraal gelegen en dichtbevolkte gebieden.

Als gevolg van de opeenvolgende aanvallen van Israël op buurten, schat Euro-Med Monitor dat bijna 400.000 mensen, waaronder meer dan 180.000 in faciliteiten van de Organisatie van de Verenigde Naties voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen (UNRWA), ontheemd zijn geraakt.

Euro-Med Monitor documenteerde schade aan ongeveer 14 VN-faciliteiten als gevolg van Israëlische luchtaanvallen, waaronder het directe doelwit van een UNRWA-school die honderden ontheemden huisvest. In de verklaring van de organisatie worden ook directe en zware aanvallen op universiteiten, moskeeën, markten, banken, telecommunicatiebedrijven, woontorens en andere civiele infrastructuur gedocumenteerd.

De verklaring benadrukte dat het Israëlische leger de principes van het internationaal humanitair recht schendt bij zijn voortdurende aanvallen op de Gazastrook, in het bijzonder de principes van noodzakelijkheid en proportionaliteit, gezien de afwezigheid van schuilplaatsen of veilige gebieden voor Gazaanse burgers. Het benadrukte dat het internationaal humanitair recht de bescherming van burgers vereist onder alle omstandigheden en condities, en beschouwt het doden van burgers als een oorlogsmisdaad in zowel internationale als niet-internationale gewapende conflicten, die kan oplopen tot het niveau van een misdaad tegen de menselijkheid.

“Het aanvallen of bombarderen van steden, dorpen, woningen of gebouwen die onverdedigd zijn” is verboden krachtens artikel 25 van de Haagse Reglementen betreffende de wetten en gebruiken van de oorlog te land. Bovendien stelt artikel 53 van de Vierde Conventie van Genève: “Elke vernietiging door de bezettende macht van onroerende of persoonlijke goederen die individueel of collectief toebehoren aan privé-personen, aan de staat, aan andere overheidsinstanties of aan sociale of coöperatieve organisaties is verboden, tenzij een dergelijke vernietiging absoluut noodzakelijk wordt gemaakt door militaire operaties.”

Volgens artikel 147 van de Vierde Conventie van Genève is de vernietiging van eigendom die niet gerechtvaardigd wordt door militaire noodzaak en op grote schaal wordt uitgevoerd een ernstige schending die vervolging vereist. Dergelijke praktijken worden ook beschouwd als oorlogsmisdaden onder het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof.

Euro-Med Monitor benadrukte verder dat, parallel aan het systematisch doden, Israël een volledige afsluiting heeft opgelegd aan de Gazastrook, die een gebied van ongeveer 365 vierkante kilometer beslaat en bewoond wordt door ongeveer 2,3 miljoen burgers. Deze afsluiting heeft hen beroofd van water, voedsel, brandstof, elektriciteit en medische voorraden.

De Israëlische minister van Defensie Ya’alon noemde de Palestijnen “menselijke dieren” en beloofde dienovereenkomstig te handelen en kondigde een “volledig beleg” aan van Gaza, dat al sinds 2007 onder zeer strenge beperkingen staat.

Euro-Med Human Rights Monitor herhaalde zijn oproep aan de Verenigde Naties, landen en relevante mogendheden om druk uit te oefenen op Israël om zijn onverdedigbare aanvallen op burgers onmiddellijk te staken, af te zien van militaire operaties en alle gesloten grensovergangen te openen om de stroom van medische, voedsel- en logistieke voorraden naar de Gazastrook te garanderen.


gerelateerd (berichten in dit archief):