OVERZICHT ISRAELISCHE MENSENRECHTEN-SCHENDINGEN EN ACHTERGRONDINFORMATIE

met dank aan staatvanbeleg.com

English overviews available on the website Staatvanbeleg.com

Overzicht augustus 2020

In de maand augustus 2020 registreerde Staat van Beleg 789 schendingen en 143 rapporten. (Zie ook ons archief en de maandrapporten van het “Negotations Affairs Department”).
Deze maand schrijven we over de 20 nachtelijke Israëlische aanvallen op de Gazastrook.

Op de avond van 13 augustus werd het gemeentehuis in Tel Aviv verlicht met de vlag van de Verenigde Arabische Emiraten nadat Israël en de Emiraten hadden aangekondigd dat ze volledige diplomatieke betrekkingen zijn aangegaan. Slechts een paar uur na de aankondiging voerden Israëlische gevechtsvliegtuigen een aantal luchtaanvallen uit op diverse doelen in de Gazastrook.

Dit was niet de eerste luchtaanval in augustus en er zouden er nog velen volgen. In de meeste gevallen vergold het Israëlische leger het oplaten van ontvlambare ballonnen vanaf de Gazastrook richting nabijgelegen Israëlische nederzettingen en in sommige gevallen was het een reactie op raketten die werden afgevuurd vanaf de Gazastrook. De ballonnen werden opgelaten uit protest vanwege Israël’s weigering om alle artikelen van de overeenkomst met betrekking tot de blokkade op de Gazstrook uit te voeren.

Read more →


Overzicht juli 2020

Het afgebrande huis in het Palestijnse dorp Duma in augustus 2015. (Flash90)

In de maand juli 2020 registreerde Staat van Beleg 829 schendingen en 163 rapporten. (Zie ook ons archief en de maandrapporten van het “Negotations Affairs Department”).
Deze maand schrijven we over de stand van zaken rond de berechting van de daders in de Duma brandstichtingszaak.

Toen we in juli 2015 net waren begonnen met dit archief werden twee familiehuizen in Duma, een Palestijns dorp in de Westelijke Jordaanoever, door gemaskerde daders aangevallen met gasbommen. Volgens alle rapporten was het eerste huis leeg en vervolgens gingen ze naar een tweede huis waar de achttien maanden oude Ali Sa’ad Dawabsheh levend verbrandde. Zijn ouders en vijfjarige broer Ahmed Dawabsheh raakten zwaar gewond en werden met spoed naar het ziekenhuis afgevoerd. De vader, Sa’ed Muhammad Hassan Dawabsheh, overleed een paar dagen later aan zijn brandwonden. Vijf weken later overleed de moeder, Reham Dawabsheh, aan haar verwondingen.

Read more →


Overzicht juni 2020

Bedoeïenenkinderen dwalen af van hun dorp al-Hadidiya in de Westelijke Jordaanoever dat zich nu binnen een afgesloten Israëlische militaire zone bevindt. Foto: IRIN/Phoebe Greenwood

In de maand juni 2020 registreerde Staat van Beleg 972 schendingen en 189 rapporten. (Zie ook ons archief en de maandrapporten van het “Negotations Affairs Department”).
Deze maand schrijven we over de impact die de Israëlische de facto annexatie van land in de Westelijke Jordaanoever heeft op Palestijnse boeren en bedoeïenen.

In de afgelopen weken waren we getuige van een mediastorm over de intentie, met een door Netanyahu zelfverklaard streefdoel van 1 juli, om de Israëlische souvereiniteit over alle nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever uit te breiden. De meeste van de artikelen bevatten speculaties over of het daadwerkelijk gaat plaatsvinden, wanneer het zal gaan plaatsvinden en in welke omvang het gaat plaatsvinden.

We zouden graag de “Settlements Regularization Law” onder uw aandacht willen brengen die door de Knesset in 2017 werd aangenomen. Deze wet zou alle nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever die gebouwd zijn op Palestijns privéland legaliseren door het land de facto te onteigenen, nederzettingen te plannen en met terugwerkende kracht de huizen die al gebouwd waren op het land te autoriseren. De wet zou deze nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever regulariseren met gebieden die eenzijdig geannexeerd zijn door Israël zoals de Golanhoogte en Oost-Jeruzalem, in strijd met internationale wetgeving.

Read more →


Overzicht mei 2020

Bron: “The Palestinian Poster Project”, kunstwerk van Mohammed Hamza – 2012

In de maand mei 2020 registreerde Staat van Beleg 608 schendingen en 133 rapporten. (Zie ook ons archief en de maandrapporten van het “Negotations Affairs Department”).
Deze maand schrijven we over de dood van een Israëlische soldaat. Hoe de media het lieten afweten om meer details te verstrekken over de omstandigheden rond het incident en updates te geven van Israëlische schendingen, inclusief het doden van drie Palestijnen, die plaatsvonden in de nasleep van het incident. We zullen ook een licht laten schijnen op het Israëlische apartheidsbeleid binnen de rechtsgang.

Op 12 mei werd tijdens een Israëlische inval in de Palestijnse plaats Ya’bad, ten zuidwesten van Jenin, de 21-jarige Israëlische soldaat sergeant Amit Ben Ygal gedood door Palestijnen die een grote steen vanaf een dak op zijn hoofd gooiden. Het incident werd vrijwel direct groots door de reguliere media verslagen. Echter, veel van de berichten gaven geen achtergrondinformatie over het bezette dorp Ya’bad waarmee deze daad eerder onder een vezetsactie geplaatst zou worden in plaats van een moord in koelen bloede. Daarom zullen we de ontbrekende informatie aanvullen.

Read more →


Overzicht april 2020

Een spotprent die op 16 maart 2020 gepubliceerd werd in Al-Hayat al-Jadida 

In de maand april 2020 registreerde Staat van Beleg 431 schendingen en 146 rapporten. (Zie ook ons archief en de maandrapporten van het “Negotations Affairs Department).
Deze maand schrijven we over Israëlische schendingen tijdens de crisis van het coronavirus COVID-19.

Het zou een goede gelegenheid zijn geweest voor Israël om samen te werken met de Palestijnse autoriteiten om het coronavirus COVID-19 te bestrijden teneinde zowel Israëlische als Palestijnse burgers te beschermen.

Volgens internationale wetgeving heeft Israël als bezettende macht de plicht om de mensen die ze bezet te beschermen. In the Vierde Genève Conventie onder Deel III. Status en Behandeling van Beschermde Personen, Artikel 56 lezen we:

“ De bezettende Mogendheid is verplicht met alle haar ten dienste staande middelen, met medewerking van de nationale en plaatstelijke autoriteiten, de ziekeninrichtingen en de geneeskundige diensten in stand te houden, alsmede de volksgezondheid en de algemene hygiëne in het bezette gebied te verzekeren, in het bijzonder door de invoering en toepassing van prophylactische en preventieve maatregelen welke noodzakelijk zijn om de verbreiding van besmettelijke ziekten en van epidemieën te bestrijden. Aan het geneeskundig personeel van alle categorieën zal worden toegestaan zijn taak te vervullen.

Indien nieuwe ziekeninrichtingen worden geopend in bezet gebied en, de bevoegde organen van de bezette Staat aldaar niet meer functioneren, moeten de bezettingsautoriteiten, zo nodig, aan die ziekeninrichtingen de erkenning, als bedoeld in artikel 18, verlenen. Onder soortgelijke omstandigheden moeten de bezettingsautoriteiten eveneens het personeel van de ziekeninrichtingen en de transportvoertuigen krachtens de bepalingen van de artikelen 20 en 21 erkennen.

Bij de invoering van maatregelen voor de volksgezondheid en hygiëne, alsmede bij hun toepassing, moet de bezettende Mogendheid rekening houden met de morele en ethische opvattingen van de bevolking van het bezette gebied.”

Read more →


Overzicht maart 2020

In de maand maart 2020 registreerde Staat van Beleg 673 schendingen en 190 rapporten. (Zie ook ons archief).
Deze maand schrijven we over de “Negotiations Affairs Department”.

Zoals u zult zien heeft de NAD een veel hoger aantal schendingen. Dit komt omdat Staat van Beleg alleen de schendingen archiveert die in de media verschijnen. Daarnaast is de NAD zeer nauwkeurig, speciaal wanneer het gaat om reisrestricties door wegblokkades. Deze informatie zien we niet zo uitgebreid in de media en daarom dachten we dat het een welkome toevoeging zou zijn aan ons archief.

U kunt hieronder lezen hoe en door wie de NAD is opgericht en waar de organisatie voor staat.

Read more →


Overzicht februari 2020

In de maand februari 2020 registreerde Staat van Beleg 1,008 schendingen en 175 rapporten. (Zie ook ons archief).
Deze maand schrijven we over ‘de deal van de eeuw’.

‘De deal van de eeuw’, die eind januari werd onthuld, werd breed besproken in de media en werd vanuit alle mogelijke invalshoeken beschreven. Om te weten wat de ‘deal’ precies inhoudt geeft dit artikel van Mondoweiss een goede indruk van wat de ‘deal’ inhoudt en wat er aan ontbreekt.

Ondertussen is de naam van de ‘deal’ alom geaccepteerd terwijl het discutabel is of we wel kunnen spreken over een deal wanneer een van de partijen niet betrokken was bij de opmaak en het plan vanaf het begin heeft afgewezen. Een belangrijke vraag is of deze deal als een verrassing komt en of we kunnen spreken over een vernieuwende aanpak voor oplossingen. En nog belangrijker, zal Israël doorgaan met de plannen ondanks de afwijzing van Palestina? Laten we zien of we deze twijfelachtige punten kunnen ontmaskeren.

Read more →


Overzicht januari 2020

In de maand januari 2020 registreerde Staat van Beleg 925 schendingen en 161 rapporten. (Zie ook ons archief).
Deze maand schrijven we over het Israëlische militaire beleg van Issawiya in Oost-Jeruzalem.

Palestijnen woonachtig in de bezette gebieden worden onderworpen aan dagelijks geweld en restricties. In elk deel van de bezette gebieden is de aanwezigheid van de bezetter waar te nemen. Er zijn echter plaatsen die onder een nog striktere controle zijn. Dit zijn de plaatsen waar Israël haast wil maken met het verdrijvingsproces, voornamelijk voor de uitbreiding van nederzettingen en de planning van infrastructuur.

Een goed voorbeeld is Hebron waar kolonisten vrij kunnen rondlopen om de levens van Palestijnse inwoners onleefbaar te maken in hun poging om de Palestijnse huizen in het oude centrum van de stad over te nemen. Een ander voorbeeld zijn de bedoeïenengemeenschappen in de Jordaanvallei die constant bedreigd worden door sloop.

Het is opvallend hoe Israël verschillende technieken hanteert om Palestijnen van hun land en uit hun huizen te verdrijven. In Hebron zien we de samenwerking met kolonisten en in de Jordaanvallei de herhaaldelijke sloopacties en aanvallen op Palestijnse bezittingen. Wat we zien in Issawiya is een aanpak die de levens van Palestijnse inwoners iedere minuut van hun leven beïnvloedt, dag in dag uit. Sinds de aanvang van de operatie in mei 2019 heeft Issawiya te maken met dagelijkse en nachtelijke invallen van politie, huiszoekingen, arrestaties en wegblokkades.


ER WAS VEEL GOEDE ACHTERGRONDINFORMATIE IN DE VOORGAANDE JAREN – DEZE IS ZEKER NIET ‘OUD’ EN ‘ACHTERHAALD’, WANT ZOALS U MISSCHIEN WEL WEET, GAAT HET ONVERMINDERD VERDER EN WORDT DE SITUATIE ALSMAAR ERGER IN BEZET PALESTINA – HELAAS.

HIERONDER VIND U RUIM 50 MAANDELIJKSE
OVERZICHTEN EN ACHTERGRONDEN

JAARGANGEN 2015 – 2019