Bron: Thierry Meyssan
Voltaire Netwerk 17 oktober 2023 ~~~ 

Het belangrijkste stukje informatie over Operatie Al-Aqsa Flood dat naar boven kwam was ons ontgaan: De aanval op Israël werd niet uitgevoerd door jihadisten van Hamas, maar door vier gewapende groepen die samenwerkten. Dit is de eerste keer in vijftig jaar dat de Palestijnen van Gaza zich verenigd hebben.
Of we het nu willen of niet, er komt een einde aan de lange jaren van Westerse onverschilligheid voor de benarde situatie van de Palestijnen. Vanaf nu zullen we het internationaal recht moeten gaan toepassen.

Ook in de talen: Deutsch ελληνικά Español
français Português

Dit is een artikel in de serie “Paradigmaverschuiving in Palestina” met eerdere publicaties:


In tegenstelling tot wat ik vorige week schreef op basis van berichten van Westerse en Arabische persagentschappen, gefilterd door militaire censuur, werd de aanval op Israël op 7 oktober 2023 (Operatie “Al-Aqsa Flood”) niet uitgevoerd door Hamas alleen. Tot de lancering van de operatie werd besloten door een gezamenlijk operationeel commando van het hele Palestijnse verzet. Hamas, veruit de belangrijkste component, leverde de meeste troepen, maar drie andere groepen namen ook deel:
• de Islamitische Jihad (soennitisch en Khomeinistisch),
• het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (marxistisch)
• en het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina – Algemeen Commando (PFLP-GC).

De westerse pers berichtte over de barbaarse misdaden van sommige aanvallers, maar niet over de terughoudendheid van sommige anderen. Na onderzoek blijken de beschuldigingen van verkrachting en onthoofding van jonge kinderen [1] oorlogspropaganda te zijn. Deze eenzijdige, leugenachtige journalistiek zou ons niet langer moeten verbazen.

Deze opheldering verandert de interpretatie van de gebeurtenis. Het is niet langer een jihadistische operatie van de Moslim Broederschap, maar een aanval van alle Palestijnen in Gaza. Alleen Fatah op de Westelijke Jordaanoever, dat zich afzijdig houdt van bovengenoemde groepen en waarvan de president, Mahmoud Abbas, ernstig ziek is, deed niet mee.

Het doel van deze operatie was niet om “Joden te doden”, hoewel sommige jihadisten van Hamas dat wel deden (de Israëli’s tellen een totaal van 2700 doden), maar om burgers en militairen gevangen te nemen, en ze te ruilen tegen Arabische gevangenen in Israëlische streng beveiligde gevangenissen [2]. Deze gevangenen zijn niet noodzakelijk strijders, maar ook burgers. De gevangenen werden meegenomen zonder dat ze zich konden omkleden, een herinnering aan de manier waarop het Israëlische leger Egyptische gevangenen behandelde aan het einde van de Zesdaagse Oorlog.

Het Israëlisch-Palestijnse conflict is niet tussen twee staten (Israël heeft nog steeds geen grenzen en Palestina wordt nog steeds niet erkend), maar tussen twee bevolkingsgroepen. Het is een bijzondere situatie: de Palestijnen worden niet vertegenwoordigd door een staat en de Israëli’s hebben extra verantwoordelijkheden als bezettingsmacht.

Deze gebeurtenissen komen op een moment dat de Samenwerkingsraad van de Golf, de Groep van 77, de Liga van Arabische Staten, de Organisatie voor Islamitische Samenwerking en China op 15 mei 2023 hebben opgeroepen tot de schorsing van Israël uit de Verenigde Naties op 15 mei 2023 zolang Tel Aviv zijn verplichtingen niet nakomt [3].

1° Heeft de operatie “Al-Aqsa Flood” Israël verrast?

In tegenstelling tot wat de coalitieregering van Benjamin Netanyahu beweert, werd Israël niet verrast door de”Al-Aqsa Flood”. De aanval was al gepland sinds de confrontaties van mei 2021.

• Volgens CNN trainde Hamas zijn strijders voor deze operatie anderhalf jaar lang [4]. Het bouwde zes trainingskampen in Gaza en nam daar promotievideo’s op. Video’s van deze trainingen werden weken voor de aanval gepubliceerd. [5]

• In maart 2023 stuurde Hamas een zware delegatie naar Rusland. Bij deze gelegenheid waarschuwde het de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergey Lavrov, dat het geduld opraakte en dat de woede “gestaag groeide”.

• In 2023 organiseerde Iran gesprekken tussen de verschillende onafhankelijkheidsgroepen in de regio, Hezbollah, Islamitische Jihad en Hamas. Ze vonden plaats in Beiroet, Libanon, onder het voorzitterschap van generaal Ismaïl Qaani, commandant van de Quds-brigades van de Iraanse Revolutionaire Garde. Het doel van deze bijeenkomsten was om de partijen die betrokken waren bij de wrede oorlog in Gaza en Syrië met elkaar te verzoenen. Deze ontmoetingen werden openbaar gemaakt in mei 2003. Bij die gelegenheid berichtte de Libanese pers over de voorbereidingen van de gezamenlijke operatie, die plaatsvond op 7 oktober. Iran is dus verantwoordelijk voor het verzoenen van de Palestijnse facties.

• Op 30 oktober belde de Egyptische minister van Inlichtingen, Kamel Abbas, met de Israëlische premier om hem te waarschuwen voor een grote Hamas-operatie tegen Israël [6]. Egypte, dat vecht tegen de Moslim Broederschap, was bezorgd dat Israël het zou toestaan om zich verder te ontwikkelen.

• Op 5 oktober waarschuwde de CIA de Mossad voor een grote operatie van het verenigde Palestijnse verzet. De Verenigde Staten waren bezorgd over de omvang ervan. Volgens de New York Times maakten de rapporten van de CIA (28 september en 5 oktober), die nog steeds geheim zijn, echter geen melding van het gebruik van nieuwe gevechtstechnieken door het Palestijnse Verzet.

De Israëlische inlichtingendienst hield daarop een bijeenkomst om de dreiging te beoordelen. De Shin Bet (contraspionage) en Amman (militaire inlichtingendienst) namen eraan deel.

Premier Benjamin Netanyahu en zijn kabinet logen dus tegen hun burgers toen ze beweerden verrast te zijn door Hamas.

2° Waarom liet Israël toe dat zijn eigen mensen werden gedood?

Er zijn verschillende hypothesen mogelijk. Hier zijn er vier:

• De kolonisten die illegaal op de Westelijke Jordaanoever verblijven zijn alomtegenwoordig in de Israëlische coalitieregering. Ze waren doof en blind voor wat er in Gaza gebeurde.

• Benjamin Netanyahu, die de ideologie van zijn vader Benzion Netanyahu en diens mentor, de Oekraïner Vladimir Jabotinsky, nieuw leven inblies, wilde een einde maken aan de Palestijnse aanwezigheid in zowel Gaza als de Westelijke Jordaanoever. Hij was het die het geografische Palestina beschreef als “een land zonder volk, voor een volk zonder land”.

• Benjamin Netanyahu, die een oud project nieuw leven inblies, wilde een voorwendsel creëren om een oorlog tegen Iran te rechtvaardigen en de invloed van Israël in het Midden-Oosten uit te breiden.

• De Amerikaanse discipelen van de Duitse fascist Leo Strauss, die doorgaan met wat ze al aan het doen zijn in Oekraïne, wilden een voorwendsel creëren om een bredere oorlog tegen Rusland te rechtvaardigen.

Deze vier hypothesen sluiten elkaar niet uit en zijn niet allesomvattend.

3° de 9/11 parallel

Israëlische leiders hebben een parallel getrokken tussen de officiële versie van de Hamas-aanval en de officiële versie van de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten. Voor hen gaat het om het onderstrepen van de barbaarsheid van de vijand, de verrassingsaanval op het kamp van de goeden en het rechtvaardigen van de oorlogen die zullen volgen. Deze parallel wordt gevoed door het feit dat Hamas beweert de Palestijnse tak van de Moslim Broederschap te zijn, terwijl Osama Bin Laden werd getraind door Mohammad Qutb, de bloedbroeder van de denker van de Broederschap, Sayyid Qutb.

Deze parallel is onhoudbaar: het is onmogelijk dat de aanslagen van 11 september werden gepleegd door Al Qaeda. De Amerikaanse autoriteiten hebben nooit kunnen reageren op mijn bezwaren [7] tegen hun versie. Bovendien zijn er sinds deze gebeurtenissen nieuwe feiten aan het licht gekomen die de regering van president George W. Bush tegenspreken. Op dit moment gelooft 54% van de Amerikanen de versie van de Presidentiële Onderzoekscommissie niet.

Hoewel we nog steeds niet precies weten wie de aanslagen van 11 september heeft georganiseerd, hebben we één groep geïdentificeerd die erbij betrokken was, namelijk The Project for a New American Century. Eén van de belangrijkste leden, Elliott Abrams, was de organisator van de regimewisseling die Benjamin Netanyahu doorvoerde in Israël, en die door zijn oppositie werd omschreven als een “staatsgreep” [8]. Deze man heeft echter een lang strafblad (waaronder betrokkenheid bij de genocide op de Maya’s, georganiseerd door de Israëlische terrorist Yitzhak Shamir en de Guatemalteekse generaal Efraín Ríos Montt [9]. Hij werd in de Verenigde Staten veroordeeld voor zijn leugens [10] en voor zijn rol in de Iran-Contra affaire). Het is redelijk om je af te vragen wat zijn mogelijke rol is in de passiviteit van Israël bij de voorbereiding van de Hamas aanval.

Afgelopen juli benoemde president Joe Biden deze controversiële Republikein tot lid van de tweepartijdige Amerikaanse Adviescommissie voor Publieke Diplomatie, die toezicht houdt op de Amerikaanse propaganda in de wereld.

4° Wie bewapende Hamas?

Voor zo’n geavanceerde operatie zijn middelen en inlichtingen nodig die alleen een staat kan hebben. De wapens die het gebruikte zijn afkomstig uit de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en Noord-Korea. Ze zijn in omloop in Libanon en Palestina.

Er zijn drie hypothesen naar voren gebracht:

De hypothese van Iraanse verantwoordelijkheid moet worden verworpen vanwege de afspraak tussen Hassan el-Banna, de stichter van de Moslimbroederschap, en Rouhollah Khomeiny, de stichter van de Islamitische Republiek Iran. Bovendien heeft Iran bij de Verenigde Naties elke verantwoordelijkheid al heftig ontkend. Toch is dit de theorie die verdedigd wordt door Elliott Abrams [11]. Iran is niet verantwoordelijk voor de “Al-Aqsa Flood”, maar voor de verzoening van de Palestijnse facties.

De hypothese van Russische verantwoordelijkheid is niet gebaseerd op enig bewijs. Er kan hooguit gesteld worden dat het conflict in Palestina Westerse middelen zal opslorpen en zo de druk op Rusland in Oekraine zal verminderen. We kunnen ook een stijging van de prijs van koolwaterstoffen verwachten, wat Moskou ten goede zal komen. Rusland heeft echter niet de middelen om een nieuw front te openen terwijl het in Oekraïne vecht. Bovendien vecht Moskou al sinds de oprichting van de Russische Federatie tegen de milities van de Moslimbroederschap. Toch is dit de theorie die de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op 11 oktober voorstelde aan de 31 ministers van Defensie van de NAVO in Brussel [12]. De Israëlische minister van Defensie, Yoav Galant gaf een soortgelijke videopresentatie tijdens de bijeenkomst [13].

De hypothese van Turkse verantwoordelijkheid blijft echter overeind. Naast het feit dat president Recep Tayyip Erdoğan het laatste Hamascongres in Turkije organiseerde, wonen de belangrijkste leiders van Hamas momenteel in Istanbul, terwijl die van de Moslimbroederschap als internationale organisatie verdeeld zijn over het Verenigd Koninkrijk, Qatar en Turkije.

Wetende dat de CIA de voorbereidingen voor de Hamas-operatie in de gaten hield, belde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken in de nacht van 6 op 7 oktober [14] met zijn Turkse ambtgenoot en voormalig hoofd van de geheime diensten, Hakan Fidan, d.w.z. op het moment dat Hamas zijn aanval lanceerde en voordat het Israëlische leger wakker werd. Antony Blinken belde vervolgens met zijn collega’s in Israël en Palestina, en daarna nog eens [15] en daarna weer [16] in Turkije.

Tenslotte kondigde minister van Buitenlandse Zaken Lloyd Austin op de NAVO-top van ministers van Defensie aan dat de Verenigde Staten Turkije hadden gevraagd om tussenbeide te komen voor de vrijlating van de Amerikaanse gijzelaars. Hij preciseerde echter niet of deze beslissing genomen was vóór of na het sturen van het vliegdekschip USS Gerald Ford.

5° Wat zegt het internationaal recht over het Israëlisch-Palestijns conflict?

Volgens de Verenigde Naties hebben de Palestijnen recht op een soevereine staat binnen de grenzen van 1967 met Oost-Jeruzalem als hoofdstad.

Deze formule impliceert dat :

• De staat Palestina het recht heeft om een eigen leger te hebben (waar Israël zich meedogenloos tegen verzet);

• Alle joodse nederzettingen van na 1967 en Oost-Jeruzalem moeten worden teruggegeven aan de staat Palestina.

• Elke Palestijn, of rechtmatige eiser, zal het recht hebben om naar Israël terug te keren en zich daar te vestigen (recht op terugkeer). Israël zal diegenen moeten compenseren wier eigendommen zijn ontvreemd of vernietigd.

Volgens de Verenigde Naties hebben de Israëli’s recht op een soevereine staat binnen de grenzen van 1967 met West-Jeruzalem als hoofdstad. Deze bepaling impliceert dat:

Israël het recht heeft op een eigen leger (dat het al heeft)

• Alle joodse nederzettingen van na 1967 en Oost-Jeruzalem moeten worden teruggegeven aan de staat Palestina. Het is niet onmogelijk dat Israëli’s daar blijven wonen, maar dan als buitenlanders.

• Israël moet het verblijfsrecht toekennen aan elke Palestijn of rechtmatige eiser die in 1948 verdreven werd en die daarom vraagt. Israël moet hun bezittingen teruggeven of hen compenseren (recht op terugkeer).

Oorspronkelijk zouden deze twee staten (Palestina en Israël) worden samengevoegd tot een supranationale bondsstaat waarin elke burger een gelijke stem zou hebben. Dit is op dit moment duidelijk onmogelijk. Het is denkbaar dat een internationale vredesmacht tussen de twee staten Palestina en Israël komt te staan. Ook dit lijkt moeilijk. Enerzijds omdat niemand er deel van zal willen uitmaken en anderzijds omdat dit niet is wat de Verenigde Naties oorspronkelijk voor ogen hadden. Zij hadden waarnemers voor vredeshandhaving op het oog, maar geen militaire interventiemacht. Tot slot is het mogelijk om na te denken over de demilitarisering van de twee staten en de garanties van niet-aanvalsacties van hun buurlanden.

Iedereen begrijpt dat het internationaal recht Israël aanzienlijke verliezen aan grondgebied en bezittingen oplegt, hetgeen nou eenmaal verbonden is met het opgeven van de aanspraken op Palestina. Maar dat is de prijs voor rechtvaardigheid en vrede.

6° Wat is de reactie van Israël?

De coalitie van Benjamin Netanyahu, waarin joodse supremacisten zitten die vergelijkbaar zijn met de islamitische supremacisten van Hamas, veranderde in augustus de basiswetten van Israël, een staat zonder grondwet. Volgens waarnemers, waaronder de Amerikaanse pers, pleegde de regering een “staatsgreep” door de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht weg te nemen. Israël wordt al maanden opgeschrikt door massale protesten.

In het licht van deze aanval kan Israël alleen overleven als het ermee instemt om zijn heersende klasse te verenigen. Voormalig premier Yaïr Lapid heeft geëist dat de joodse supremacistische ministers aftreden zodat hij kan deelnemen aan een regering van nationale eenheid. Itamar Ben-Gvir (Minister van Binnenlandse Veiligheid) en Bezalel Smotrich (Minister van Financiën) hebben drie anti-Arabische pogroms gesteund tijdens hun regeringsperiode, waaronder die van Huwarrah [17]. De voormalige minister van Defensie, generaal Benny Ganz, stelde echter niet dezelfde voorwaarde.

Uiteindelijk besloot de premier om hen beiden, Lapid en Ganz, in zijn regering op te nemen, zonder de Joodse supremacisten te ontslaan. Maar hij creëerde een oorlogsraad, waarvan de Joodse supremacisten werden uitgesloten.

Op dat moment kwam de militaire censuur om de hoek kijken. Deze was zo extreem dat de minister van Informatie, Distel Atbaryan, midden in de oorlog ontslag nam.

De exacte samenstelling van deze oorlogsraad, waarvan de beraadslagingen zeer stormachtig waren, is niet bekend. Het enige wat we weten is dat dat de minister van Defensie, generaal Yoav Gallant, helemaal niet op dezelfde golflengte zit als zijn voorganger, generaal Benny Ganz. Zozeer zelfs dat de premier de voormalige stafchef, generaal Gadi Eizenkot, een voorstander van het massaal bombarderen van burgers, heeft opgeroepen om als waarnemer deel te nemen aan de beraadslagingen van de Raad. In elk geval mogen de Israëli’s en de rest van de wereld niet weten hoe ze reageren op de passiviteit van Benjamin Netanyahu tegenover de voorbereidingen van de operatie “Al-Aqsa Flood” en de eerste uren van de uitvoering ervan. Evenzo weet niemand wat de oorlogsraad heeft besloten. President Isaac Herzog zelf werd buiten de beraadslagingen gehouden.

Het lijkt erop dat uitwijzing naar Egypte of de afslachting van twee miljoen inwoners van Gaza in de debatten werden overwogen. Daarom bracht de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, een spoedbezoek aan Tel Aviv om op te roepen tot kalmte.

7° Hoe kan het verder gaan?

Volgens het internationaal recht heeft Israël het recht om zich te verdedigen als het wordt aangevallen. Dat deed het vijf dagen lang, waarbij het jacht maakte op de aanvallers die zijn grondgebied waren binnengedrongen. Daarna begon Israël met het beleg van Gaza, terwijl het Israëlische leger Gaza-stad bombardeerde (maar niet de zuidelijke Gazastrook). Deze operatie schendt opnieuw het internationaal recht. Als geaccepteerd kan worden dat Israël het recht heeft om Palestijnse strijders in Gaza te volgen, dan zijn het beleg van de Gazastrook en het bombarderen van burgergebouwen oorlogsmisdaden. Tijdens een persconferentie bleek dat de president van Israël, Isaac Herzog, niet weet waar zijn leger mee bezig is.

Overeenkomstig het standpunt van de Arabische Liga sinds de Zesdaagse Oorlog heeft Egypte zijn grens met de Gazastrook gesloten. De Liga is van plan om de eisen van de Palestijnen te steunen en is daarom tegen elke bevolkingsoverdracht of naturalisatie. Bovendien is Caïro niet van plan om de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor twee miljoen immigranten, en zeker niet voor Hamas, waarvan de moederorganisatie, de Moslimbroederschap, verboden is in Egypte.

Het Israëlische leger maakt zich klaar om de Gazastrook opnieuw te bezetten. Het verzamelt zijn troepen overal. De bezetting van Gaza zou een schending van het internationaal recht zijn, terwijl een tegenaanval op zichzelf al een oorlogsmisdaad zou zijn.

De Verenigde Staten hebben wapens en munitie naar Israël gestuurd. Ze hebben een zeemachtgroep naar Gaza gestuurd (het vliegdekschip USS Gerald Ford, de geleide raketkruiser USS Normandy en de vier met geleide raketten uitgeruste slagschepen USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney en USS Roosevelt), gevolgd door een tweede zeemachtgroep (het vliegdekschip USS Eisenhower, de geleide raketkruiser USS Philippine Sea en de drie met geleide raketten uitgeruste slagschepen, USS Laboon, USS Mason en USS Gravely). Ze riepen Israël echter op zich terughoudend op te stellen.

Het lijkt onmogelijk dat Israël het project van Vladimir Jabotinsky kan voltooien en de Gazastrook met geweld kan ontdoen van zijn twee miljoen inwoners zonder internationale interventie, te beginnen met die van Hezbollah. Een terugtrekking van het leger is waarschijnlijker.

Thierry Meyssan

Vertaling
openbaararchief.nl

Afdrukversie
RSS
Facebook
Twitter
WhatsApp
Viber

Blijf in contact

Volg ons op sociale netwerken

Subscribe to weekly newsletter

[1] «Source of dubious ‘beheaded babies’ claim is Israeli settler leader who incited riots to ‘wipe out’ Palestinian village», Max Blumenthal & Alexander Rubinstein, The Gray Zone, Octobrer 11, 2023.

[2] «’Top secret’ Hamas documents show that terrorists intentionally targeted elementary schools and a youth center», Anna Schecter, NBC, October 13, 2023.

[3] « Deelname van Israël aan de VN kan worden opgeschort wegens niet-naleving », Voltaire Internationaal Nieuws – N°41 – 19 mei 2023.

[4] «Hamas militants trained for its deadly attack in plain sight and less than a mile from Israel’s heavily fortified border» by Paul P. Murphy, Tara John, Brent Swails & Oren Liebermann, CNN, October 12, 2023. « Hamas propaganda videos reveal stunning details leading up to attack on Israel », Anderson Cooper 360, CNN, october 13, 2023.

[5] «Hamas practiced in plain sight, posting video of mock attack weeks before border breach», Canadian Press, October 13, 2023.

[6] «Egyptian General Intelligence Director supposedly warned Netanyahu about ’something fierce from Gaza’», Smadar Perry, YNetNews, October 10, 2023. «What went wrong? Questions emerge over Israel’s intelligence prowess after Hamas attack», Tia Goldenberg, Associated Press, October 9, 2023.

[7L’Effroyable imposture suivi du Pentagate, Thierry Meyssan, Demi-Lune (2002).

[8] « The U.S. Right-wing Group Behind a Conservative Legal Revolution in Israel », Nettanel Slyomovics, Ha’arets, January 30, 2023. “De Straussiaanse staatsgreep in Israël”, door Thierry Meyssan, Vertaling openbaararchief.nl, Voltaire Netwerk, 7 maart 2023.

[9] «Israeli Connection Not Just Guns for Guatemala», George Black, NACLA Report on the Americas, 17:3, pp. 43-45, DOI: 10.1080/10714839.1983.11723592

[10The El Mozote Massacre : Human Rights And Global Implications, Leigh Binford, University of Arizona Press, 2016.

[11] «The Hamas Attack on Israel Couldn’t Have Happened Without Iran», Elliott Abrams, Newsweek, October 12, 2023.

[12] «In Brussels, Volodymyr Zelenskyy called on world leaders to support the people of Israel», Presidency of Ukraine, October 11, 2023.

[13] «NATO Secretary General: “Israel does not stand alone”», NATO, October 12, 2023.

[14] «Secretary Blinken’s Call with Turkish Foreign Minister Fidan», Department of State, October 6, 2023. NB: Er is een tijdsverschil van zeven uur tussen Israël en Washington. Vanuit de Verenigde Staten gezien begon de Hamas-operatie rond 23.00 uur op 6 oktober.

[15] «Secretary Blinken’s Call with Turkish Foreign Minister Fidan», Department of State, October 7, 2023.

[16] «Secretary Blinken’s Call with Turkish Foreign Minister Fidan», Department of State, October 8, 2023.

[17] « 400 Israëlische kolonisten vernietigen een Palestijns dorp », Voltaire Internationaal Nieuws – N°30 – 3 maart 2023