Bron: ultimasnoticias 1 augustus 2021 (SP) 
orinocotribune 2 augustus 2021 (EN) ~~~

De beveiliging van de residentie van de Peruaanse president Pedro Castillo is versterkt, nadat een groep gewelddadige demonstranten op zaterdag 31 juli geprobeerd had het huis te bereiken. Bovendien zijn er reeds de eerste tekenen van een groeiende politieke belegering tegen de nieuwe president die slechts enkele dagen geleden, op 28 juli, de macht heeft overgenomen.

Het hoofd van de Peruaanse politie, generaal César Cervantes, deelde mee dat de veiligheid van de president gewaarborgd is, nadat een groep van ongeveer 300 rechtse demonstranten tot op een blok van de ambtswoning van de president was gekomen.

De veiligheidsbeperkingen, die reeds de toegang aan de uiteinden van de straat verhinderden, werden uitgebreid tot een bredere perimeter met het oog op mogelijke nieuwe aanvallen door groepen radicale aanhangers van de driemaal verslagen voormalige presidentskandidaat Keiko Fujimori.

Ondertussen maakte de oppositie een einde aan de traditionele “wittebroodsweken” van drie maanden die een nieuwe president krijgt om zich in de macht te nestelen en zijn eerste besluiten en resoluties aan te nemen. In plaats van drie maanden, slechts drie dagen na Castillo’s eedaflegging, spreekt de oppositie, evenals de hegemoniale media van het land, al over het ontheffen (afzetten) van hem.

Als reden wordt de benoeming van Guido Bellido tot premier aangevoerd. De benoeming van Bellido, een congreslid van de regerende Peru Libre partij, wordt door Castillo’s tegenstanders in twijfel getrokken omdat tegen de parlementariër een onderzoek loopt omdat hij een “terrorisme-apologist” zou zijn, aangezien hij ooit had opgemerkt dat degenen die in het verleden lid waren van gewapende groeperingen geen terroristen waren maar Peruanen die een fout hadden gemaakt.

Bellido verzekerde dat hij “categorisch alle vormen van geweld en terrorisme in al zijn uitersten verwerpt” en voegde eraan toe dat “we samen racisme, classisme, machismo en homofobie zullen overwinnen”, verwijzend naar controversiële opmerkingen over Peruaanse gewapende groepen die hij jaren geleden op sociale media maakte.

Desondanks drongen de uitdagers erop aan dat hij uit de regering zou worden gezet omdat hij dicht bij de secretaris-generaal van Peru Libre, Vladimir Cerrón, staat, die beschuldigd wordt van vermeende corruptie en die volgens de oppositie extremistische standpunten inneemt en geen contact zou mogen hebben met de uitvoerende macht.

Congreslid Adriana Tudela, die tot een van de neoliberale fracties behoort die de meerderheid in het parlement vormen, bekritiseerde de samenstelling van het kabinet van de president, dat voornamelijk bestaat uit jongeren en provinciale leiders die banden hebben met sociale bewegingen.

Adriana Tudela is geboren in Madrid en is de dochter van Francisco Tudela, die minister van Buitenlandse Zaken was tijdens de omstreden regering van Alberto Fujimori, de vader van Keiko Fujimori. Tudela behoort tot de rechtse elite van Peru en stamt uit een familie van politici en beroepsdiplomaten. Zij is de kleindochter van ambassadeur Felipe Tudela y Barreda en achterkleindochter van de diplomaten Francisco Tudela y Varela en Casper van Breugel Douglas.

De parlementariër zei dat de presidentsvacature een “mogelijkheid” is en stelde voor “een intelligente strategie uit te stippelen om deze strijd tegen het communisme te winnen” en zich aan te sluiten bij de centristische groeperingen Morado en Somos Peru “om onze democratie te herstellen”.

De neoliberale en extreem-rechtse krachten hebben niet de tweederde van de stemmen die nodig zijn om de vacature “wegens moreel onvermogen” toe te passen, een vereiste voor het afzetten van een president, maar ze zouden die meerderheid hebben als ze de twee genoemde groepen aan hun kant konden krijgen.

Politiek analist en grafisch humorist Carlos Tovar merkte in dit verband op dat “de couppleider Adriana Tudela de reikwijdte van moreel onvermogen wil oprekken in de richting van ‘ik mag uw kabinet niet, dus u bent moreel onbekwaam’.”

Aan de andere kant heeft de parlementaire caucus van Peru Libre, het grootste blok in het parlement, zondag een ontmoeting gehad met president Castillo, en bij het verlaten van de bijeenkomst meegedeeld dat zij de dialoog zullen zoeken met de andere partijen in het parlement.

In de geplande besprekingen zal worden gestreefd naar consensus, zodat de volledige wetgevende macht haar vertrouwen kan geven aan het ministeriële kabinet en de president hetzelfde zal doen.

In dit verband lanceerde de verslagen kandidaat Keiko Fujimori een strijdlustige audioboodschap waarin zij haar dreigement om de legitimiteit van de nieuwe president niet te aanvaarden herhaalde onder verwijzing naar anticommunistische argumenten. Fujimori is in afwachting van een rechterlijke uitspraak over beschuldigingen van corruptie en veel analisten zijn van mening dat zij extra tijd wil om de rechterlijke uitspraak in haar zaak uit te stellen.

Zij bevestigde dat “ongeacht onze politieke meningsverschillen, wij moeten beginnen te handelen met als enig doel onze democratie te redden en het land te redden van een radicale en totalitaire regering,” en voegde eraan toe dat “er met terrorisme niet te onderhandelen valt.”

Topfoto: President Pedro Castillo en zijn pas benoemde stafchef Guido Bellido tijdens de symbolische tweede inauguratie in de Pampa de Quinoa, Ayacucho. Foto: EFE.


Uit het archief: