Bron: Chef Cheem
blackhammer.org 13 juni 2021 ~~~

De open aderen van Pachamama (“Latijns Amerika”) voor de kolonisatoren worden opnieuw afgesloten, nu er weer een overwinning voor het volk is behaald in Peru met een verkiezing die de immense steun heeft laten zien voor Pedro Castillo, een leider van het volk, uit de door kolonisering arm gebleven arbeidersklasse.

Pedro Castillo is één met het volk, een opvoeder en boer die van plan is om de zinkende economie waarin het vorige economische systeem van “fujimorismo” de massa’s heeft gebracht, te keren. fujimorismo staat voor de privatiseringen, bezuinigingsmaatregelen (hoge prijzen en hoge belastingen) en het neoliberale beleid dat alleen maar diende om het lijden van de arme en arbeidersklasse gekoloniseerde massa’s van Peru onder dictator alberto fujimori te verergeren.

Met andere woorden, fujimorismo betekende het weggeven van de arbeid, levens, land en hulpbronnen van de natie aan andere kolonisator naties.

Castillo’s tegenstander, Keiko Foochi-moldy (Keiko Fujimori), de dochter van Alberto Fujimori, verloor de verkiezingen met een close race tussen de twee. Net als haar vader, die tot 25 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld wegens misdaden tegen de menselijkheid, wordt ook Foochi-moldy aangeklaagd en is zij momenteel voorwaardelijk vrij wegens corruptie.

sinds 2018 wordt keiko foochi-moldy onderzocht voor deze corruptie aanklachten. De aanklagers vragen haar hechtenis voor 30 jaar op beschuldiging van georganiseerde misdaad en het witwassen van geld.

De misdadige vader van foochi-moldy creëerde een staatsgreep om de grondwet te vernieuwen en privatiseerde staatsmijnen om de kolonisator naties en hun belangen te dienen. Zelfs zijn eigen vrouw, Keiko’s moeder, klaagde de misdaden aan die Alberto beging, maar ze werd snel door marteling het zwijgen opgelegd.

Velen zullen misschien vallen voor de leugens die de nieuwszenders van de blanke macht uitspuwen, aangezien de race heel dicht bij elkaar ligt, maar net als bij elk ander land hebben de koloniale instellingen en de propaganda een aanzienlijk deel van de gekoloniseerde massa’s gehersenspoeld en dat zou verklaren waarom er mensen zijn die tegen een nieuwe regering stemmen die echt voor het volk is.

Protest in de straten van Peru tegen de neoliberale heks Keiko Fujimori, persoon met een bord waarop staat: “nooit meer fujimorismo”

Het volk zal geen hertelling van de stemmen toestaan omdat Keiko’s fraudeclaim een poging is om de arme arbeidersklasse van Peru het zwijgen op te leggen en de kleine voorsprong die Pedro heeft in stemmen om te zetten in een overwinning voor haarzelf en de blanke macht.

Het is duidelijk dat deze familie van nietsnutten geen interesse heeft om de arme arbeidersklasse van Peru te helpen. Daarom moet de verkiezing van Pedro Castillo gezien worden als een grote overwinning voor het volk van Peru en de gekoloniseerde mensen overal.

En als je nog steeds twijfelt of Keiko of Pedro nu wel of niet de ware kandidaat is, Keiko heeft een team van voornamelijk kolonisator advocaten; de witte macht staat letterlijk aan haar kant. Terwijl Pedro Castillo’s partij, Peru Libre, als een baken van hoop voor een natie die eeuwenlang onder de laars van de blanke macht/kolonialisme heeft gelegen, het voortouw neemt.

Black Hammer viert en steunt de strijd tegen kolonialisme en neokolonialisme in Peru, en steunt de massa’s in hun rechtvaardige strijd om hun levens, arbeid, land en grondstoffen terug te nemen van genocidale uitverkopers als Alberto of Keiko Foochi-moldy. Wanneer de gekoloniseerde massa’s opstaan en zich verenigen onder een gemeenschappelijk doel, in dit geval het uit de macht zetten van de corrupte verrader Keiko, kunnen zij alles bereiken en overwinnen wat hen in de weg staat.

Terwijl de blanke macht zijn greep op de wereld verliest, en het kolonialisme zichzelf blijft vernietigen en afbrokkelen. Gekoloniseerde mensen moeten overal vechten voor hun toekomst, onze strijd is onderling verbonden, hoe ver de afstand ook is of hoe klein het verzet ook is. Black Hammer leidt het wereldwijde verzet tegen kolonialisme en neokolonialisme en roept alle gekoloniseerde mensen op om deel te nemen aan het verzet dat een einde zal maken aan het tijdperk van kolonisators en uitverkopers, om de strijd voort te zetten die jullie voorouders en onze broers en zussen over de hele wereld vandaag voeren!

We bouwen al aan een toekomst zonder blanke macht, door Hammer City verder op te bouwen, een stad zonder varkens, (co)rona, huur of blanken, en een dubbele strijdmacht tegen de koloniale staat laten groeien.

Macht aan de arme werkende mensen van Peru!

Viva Perú y muerte a los vendepatrias!

Land Terug!