Bron: mundo.sputniknews 6 april 2021 (SP)
orinocotribune  6 april 2021 (EN) ~~~

De progressieve partijen benadrukten de noodzaak van een grondwetgevende vergadering waarin alle sociale sectoren van het land vertegenwoordigd zijn. De COVID-19 pandemie bracht tekortkomingen aan het licht die moeten worden aangepakt in de gezondheidszorg en het onderwijs.

Zes dagen voor de presidentsverkiezingen in Peru is het beeld niet duidelijk. Van de 20 kandidaten voor het Huis van Pizarro, maakt de helft kans om naar de tweede ronde te gaan. Volgens opiniepeilingen komt niemand boven de 15% van de intentie om te gaan stemmen.

Maar wanneer men door de straten van Lima, de Peruaanse hoofdstad, loopt, merkt men dat de linkse partijen, vertegenwoordigd door Verónika Mendoza, van Samen voor Peru, en Pedro Castillo, van Peru Libre, meer steun hebben dan wat uit de peilingen naar voren komt.

Zowel Mendoza als Castillo stellen voor een grondwetgevende vergadering in te stellen om de Peruviaanse grondwet te herschrijven.

Gladis Vila Pihue, van het inheemse Quechua-volk, is lid van de politieke commissie van Samen voor Peru. “In de grondwet staat dat we een multicultureel, meertalig land zijn, maar dat is slechts een verklaring. In een regering onder leiding van Verónika Mendoza streven we ernaar dat onze rechten worden gerespecteerd,” vertelde ze aan Sputnik.

En ze voegde eraan toe: “Het is tijd voor links om Peru te regeren.”

Op dit moment worden de stemintentie-enquêtes die circuleren uitgevoerd met kleine steekproeven (van niet meer dan 2.000 mensen) via de telefoon. Om die reden sluiten ze de bevolking van plattelandsgebieden uit, die meer dan 20% van de 32 miljoen inwoners van het land vertegenwoordigen, volgens de volkstelling van 2017.

Het einde van de politieke crisis?

De laatste keer dat het land een president koos, in 2016, koos het voor de rechtse Pedro Pablo Kuczynski, die in 2018 moest aftreden te midden van een politiek-mediaschandaal, toen video’s werden uitgezonden waarop een uitwisseling van gunsten met congresleden van de oppositie te zien was. Momenteel staat de voormalige president onder huisarrest.

Daarna trad zijn vicepresident Martín Vizcarra aan, wiens ambtstermijn in oktober 2020 afliep, toen het Congres verklaarde dat hij “moreel onbekwaam” was om zijn functie uit te oefenen, naast het feit dat hij in verschillende corruptiezaken was verwikkeld.

Toen nam congreslid Manuel Merino het presidentschap op zich, wiens mandaat kort was: het duurde van 10 november tot 15 november 2020. Hij trad af te midden van protesten die vijf doden veroorzaakten. Daarna was het de beurt aan Francisco Sagasti, die er tot nu toe in slaagde het verkiezingsproces tot een hoogtepunt te brengen, dat op 11 april aanstaande zal plaatsvinden.

“We bevinden ons in een zeer complexe situatie, waarin we niet precies weten wie er naar de tweede ronde zal gaan,” vertelde Congreslid Rocío Silva Santisteban, van het Breed Front, aan Sputnik.

“Het panorama is echt heel onzeker. Het is alleen bekend dat het een wedstrijd van dwergen is, omdat ze allemaal erg klein zijn. Ze meten 10, 11 of 12% in de voorkeur van de kiezers. Het is een absolute onzekerheid,” zei hij.

Machismo in de Peruaanse politiek

Vorig jaar, toen Vizcarra werd verdrongen, haalde Silva Santisteban niet de stemmen die nodig zijn om de eerste vrouwelijke president in de Peruaanse geschiedenis te worden. Maar volgens haar koste haar feministische en linkse waarden haar de steun van het sterke lokale rechts, dat het Congres domineert.

Op dat moment, uren voor de stemming, “werd een campagne ontketend om erop te wijzen dat ik een terrorist was en dat ik de terroristen van de MRTA (Túpac Amaru Revolutionaire Beweging) had verdedigd, evenals een reeks ongelooflijke leugens”.

Zij voegde eraan toe dat “het Peruviaanse rechts niet alleen een grote economische capaciteit heeft, maar ook zeer snel is. Onmiddellijk werden de sociale netwerken gevuld met leugens over mij.”

Het congreslid bevestigde dat “rechts hier echt sterk is, maar het is vooral sterk bij vrouwen die ons als feministen en links beschouwen.” In die zin erkende ze dat “als Verónika Mendoza erin slaagt door te gaan naar de tweede ronde, ze te maken zal krijgen met een complex en moeilijk panorama.”

De stem van inheemse volkeren

Vila Pihue werkt al jaren met inheemse en boerengemeenschappen in Huancavelica, in het midden van het land. In 2009 was ze een van de oprichters van de Nationale Organisatie van Inheemse Vrouwen van de Andes en het Amazonegebied van Peru (Onamiap). Ze was ook een van de leiders van de Nationale Associatie van Ecologische Producenten (ANPE).

“We zijn zes dagen verwijderd van de grote democratische gebeurtenis in ons land, waar we opnieuw te maken krijgen met een confrontatie tussen rechts en links: het kapitalisme en het Peruaanse volk,” stelde de Quechua-vrouw vast.

“Op dit moment verspreiden we de voorstellen van ons regeringsplan, we luisteren ook naar de bevolking, naar vertegenwoordigers van de 55 inheemse volkeren van Peru, met wie we in 48 verschillende talen communiceren,” zei Vila Pihue.

“Wij willen een regering vormen met de bevolking. Met Verónika streven we naar een multi-etnisch en multicultureel land, waar we tussen verschillende culturen kunnen werken en ons zo deel kunnen voelen van deze republiek,” zei ze.

Het probleem is dat we aan de overkant van de straat “een rechtse miljonairscampagne aantreffen. Wat zij doen is schandalig: ze kopen stemmen, ze nemen de media over, ze kopen ook opiniepeilingen,” zei ze.

Volgens Vila Pihue “voelen de inheemse volkeren zich onzichtbaar gemaakt door de rechtse partijen. Vooral omdat ze onze kleding gebruiken, onze taal, maar alleen om stemmen te winnen in de campagne. Want als je hun regeringsplannen analyseert, zijn de inheemse volkeren nergens te vinden, behalve in een of ander sociaal hulpprogramma.”

Voor haar “is het dus dringend en noodzakelijk dat er een grondwetgevende vergadering komt. Er zijn verschillende delen van de grondwet van Peru die verbeterd moeten worden. En het moet worden opgesteld met de participatie van inheemse volkeren.”

De schaduw van COVID-19

De presidentiële campagne wordt bepaald door de aanwezigheid van het coronavirus, waarvan de tweede golf sinds afgelopen januari in het land aanhoudt. “Het is een atypische campagne. Elke dag verliezen we veel vrienden, familieleden en activisten. Deze situatie heeft de zeer precaire realiteit die we in de gezondheidszorg en het onderwijs hebben blootgelegd,” zei Vila Pihue.

Van maart 2020 tot 4 april heeft het ministerie van Volksgezondheid 1.568.345 gevallen van COVID-19 geregistreerd. Op dit moment zijn 52.331 mensen aan deze ziekte overleden. Maar het cijfer zou hoger liggen: het Nationaal Informatiesysteem voor Sterfgevallen (SINADEF) registreerde in dezelfde periode meer dan 131.000 sterfgevallen aan het coronavirus.

Voor congreslid Silva Santisteban is het van essentieel belang dat de volgende regering de pandemie adequaat aanpakt. Zij uitte kritiek op het feit dat de COVID-19-vaccins niet worden toegepast bij oudere volwassenen, maar bij leden van medische vakbonden (zoals psychologen) die niet in de frontlinie van de strijd tegen de pandemie staan.

Ook uitte zij haar bezorgdheid over het voortduren van de pandemie, die op 2 april jl. in één dag 294 mensen het leven kostte:

“We hebben niet te maken met een onbekend virus. Internisten hebben al een jaar ervaring. Maar helaas heeft 30 jaar neoliberalisme in Peru het gezondheidszorg- en onderwijssysteem verwoest.”

De afgelopen maanden zijn honderden mensen overleden door gebrek aan zuurstoftanks en intensive care units (ICU). Maar bovendien ontbreekt het het land aan gekwalificeerd personeel om met kunstmatige beademingsapparatuur om te gaan. Om deze reden achtte zij het noodzakelijk dat gekwalificeerd buitenlands medisch personeel naar het land zou komen.

“In Peru hebben we economische groei gehad, maar die heeft niet gediend om te investeren in het algemeen welzijn,” zei het congreslid. “Daarom denk ik dat er in dit land een verschuiving moet plaatsvinden. En die moet naar links zijn,”