Bron: Chris Hedges
Scheer Post 31 maart 2024 ~~~

De genocide in Gaza is de laatste fase van een proces dat Israël tientallen jaren geleden is begonnen.

Iedereen die dit niet zag aankomen was geblindoekt of heeft oogkleppen opgedaan om het karakter en de uiteindelijke doelen van de apartheidsstaat niet te hoeven zien.

Er zijn geen verrassingen in Gaza. Elke gruwelijke daad van Israëls genocide is van tevoren aangekondigd. Dat is al tientallen jaren zo. De onteigening van Palestijnen van hun land is het kloppende hart van Israëls koloniale project. Deze onteigening heeft dramatische historische momenten gekend – 1948 en 1967 – toen grote delen van historisch Palestina in beslag werden genomen en honderdduizenden Palestijnen etnisch werden gezuiverd. Onteigening heeft ook in stappen plaatsgevonden – de langzame diefstal van land en gestage etnische zuivering op de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem.

De inval op 7 oktober in Israël door Hamas en andere verzetsgroepen, waarbij 1.154 Israëli’s, toeristen en gastarbeiders omkwamen en ongeveer 240 mensen werden gegijzeld, gaf Israël het voorwendsel voor waar het al lang naar hunkert – de totale uitroeiing van de Palestijnen.

Israël heeft 77 procent van de gezondheidszorg in Gaza met de grond gelijk gemaakt, 68 procent van de telecommunicatie-infrastructuur, bijna alle gemeentelijke en regeringsgebouwen, commerciële, industriële en agrarische centra, bijna de helft van alle wegen, meer dan 60 procent van de 439.000 huizen in Gaza, 68 procent van de woongebouwen – Het bombardement op de Al-Taj toren in Gaza Stad op 25 oktober doodde 101 mensen, waaronder 44 kinderen en 37 vrouwen, en verwondde honderden – en vernietigde vluchtelingenkampen. De aanval op het vluchtelingenkamp Jabalia op 25 oktober doodde ten minste 126 burgers, waaronder 69 kinderen, en verwondde 280 mensen. Israël heeft de universiteiten van Gaza beschadigd of vernietigd, die nu allemaal gesloten zijn, en 60 procent van andere onderwijsfaciliteiten, waaronder 13 bibliotheken. Het heeft ook ten minste 195 erfgoedlocaties vernietigd, waaronder 208 moskeeën, kerken en het Centraal Archief van Gaza, dat 150 jaar aan historische documenten en verslagen bevatte.

Israël’s gevechtsvliegtuigen, raketten, drones, tanks, artilleriegranaten en marinekanonnen verpulveren dagelijks Gaza – dat slechts 20 mijl lang en 5 mijl breed is – in een verschroeide-aardecampagne die zijn gelijke niet kent sinds de oorlog in Vietnam. Ze hebben 25.000 ton explosieven – gelijk aan twee atoombommen – op Gaza laten vallen, waarvan veel doelwitten door kunstmatige intelligentie zijn geselecteerd. Het laat ongeleide munitie (“domme bommen”) en 2000-pond “bunker buster” bommen vallen op vluchtelingenkampen en dicht opeengepakte stedelijke centra evenals de zogenaamde “veilige zones” – 42 procent van de gedode Palestijnen bevonden zich in deze “veilige zones” waarheen ze op instructie van Israël moesten vluchten. Meer dan 1,7 miljoen Palestijnen zijn uit hun huizen verdreven, gedwongen hun toevlucht te zoeken in overvolle UNRWA-onderkomens, ziekenhuisgangen en binnenplaatsen, scholen, tenten of in de open lucht in het zuiden van Gaza, waar ze vaak naast de smerige plassen met ongezuiverd rioolwater wonen.

Israël heeft minstens 32.705 Palestijnen in Gaza gedood, waaronder 13.000 kinderen en 9.000 vrouwen. Dit betekent dat Israël maar liefst 187 mensen per dag afslacht, waaronder 75 kinderen. Het heeft 136 journalisten gedood, waarvan velen, zo niet de meesten, doelbewust. Het heeft 340 artsen, verpleegkundigen en andere gezondheidswerkers gedood – vier procent van het gezondheidspersoneel in Gaza. Deze getallen geven geen goed beeld van het werkelijke dodental, omdat alleen de doden worden geteld die zijn geregistreerd in mortuaria en ziekenhuizen, waarvan de meeste niet meer functioneren. Als de vermisten worden meegeteld, ligt het dodental ruim boven de 40.000.

Artsen zijn gedwongen om ledematen zonder verdoving te amputeren. Mensen met ernstige medische aandoeningen – kanker, diabetes, hartaandoeningen, nieraandoeningen – zijn gestorven door gebrek aan behandeling of zullen binnenkort sterven. Meer dan honderd vrouwen bevallen elke dag, met weinig tot geen medische zorg. Het aantal miskramen is met 300 procent gestegen. Meer dan 90 procent van de Palestijnen in Gaza lijdt aan ernstige voedselonzekerheid: mensen eten veevoer en gras. Kinderen sterven van de honger. Palestijnse schrijvers, academici, wetenschappers en hun familieleden zijn opgespoord en vermoord. Meer dan 75.000 Palestijnen zijn gewond geraakt, van wie velen levenslang kreupel zullen zijn.

“Zeventig procent van de geregistreerde sterfgevallen zijn vrouwen en kinderen”, schrijft Francesca Albanese, de speciale rapporteur voor de mensenrechtensituatie in de sinds 1967 bezette Palestijnse gebieden, in haar rapport van 25 maart. “Israël slaagde er niet in te bewijzen dat de overige 30 procent, d.w.z. volwassen mannen, actieve Hamas-strijders waren – een noodzakelijke voorwaarde om hen rechtmatig als doelwit te kunnen nemen. Begin december beweerden Israël’s veiligheidsadviseurs dat er ‘7.000 terroristen’ waren gedood in een fase van de campagne waarin in totaal minder dan 5.000 volwassen mannen onder de slachtoffers waren geïdentificeerd, wat impliceert dat alle gedode volwassen mannen ’terroristen’ waren.”

Israël gebruikt taalkundige trucs om iedereen in Gaza de status van burger te ontzeggen en elk gebouw – inclusief moskeeën, ziekenhuizen en scholen – niet de beschermde status te geven. Palestijnen worden allemaal gebrandmerkt als verantwoordelijk voor de aanval op 7 oktober of afgeschreven als menselijke schilden voor Hamas. Alle gebouwen worden door Israël beschouwd als legitieme doelwitten omdat ze naar verluidt commandocentra van Hamas zijn of Hamas-strijders zouden herbergen.

Deze beschuldigingen, schrijft Albanese, zijn een “voorwendsel” dat wordt gebruikt om “het doden van burgers te rechtvaardigen onder een dekmantel van vermeende legaliteit, waarvan de allesomvattende alomtegenwoordigheid alleen maar toegeeft dat er sprake is van genocidale bedoelingen”.

Op deze schaal hebben we geen aanval op de Palestijnen gezien van deze omvang, maar al deze maatregelen – het doden van burgers, onteigening van land, willekeurige opsluiting, marteling, verdwijningen, sluitingen van Palestijnse steden en dorpen, sloop van huizen, intrekking van verblijfsvergunningen, deportatie, vernietiging van de infrastructuur die de burgermaatschappij in stand houdt, militaire bezetting, ontmenselijkend taalgebruik, diefstal van natuurlijke hulpbronnen, vooral waterhoudende grondlagen – zijn al lange tijd kenmerkend voor de Israëlische campagne om de Palestijnen uit te roeien.

De bezetting en genocide zouden niet mogelijk zijn zonder de VS, die Israël jaarlijks 3,8 miljard dollar aan militaire steun geven en nu nog eens 2,5 miljard dollar aan bommen sturen, waaronder 1800 MK84 bommen van 2000 pond, 500 MK82 bommen van 500 pond en gevechtsvliegtuigen naar Israël. Dit is ook onze genocide.

De genocide in Gaza is het hoogtepunt van een proces. Het is geen daad. De genocide is de voorspelbare ontknoping van het koloniale project van Israël. Het is gecodeerd in het DNA van de Israëlische apartheidsstaat. Het is waar Israël moest eindigen.

Zionistische leiders spreken zich openlijk uit over hun doelen.

De Israëlische minister van Defensie Yoav Gallant kondigde na 7 oktober aan dat Gaza “geen elektriciteit, geen voedsel, geen water, geen brandstof” zou krijgen. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Israel Katz, zei: “Humanitaire hulp aan Gaza? Geen elektrische schakelaar zal worden aangezet, geen waterkraan zal worden geopend.” Avi Dichter, de minister van Landbouw, verwees naar de militaire aanval van Israël als “de Nakba van Gaza”, verwijzend naar de Nakba, of “catastrofe”, die tussen 1947 en 1949 750.000 Palestijnen van hun land verdreef en waarbij duizenden werden afgeslacht door zionistische milities. Likud-lid van de Israëlische Knesset Revital Gottlieb postte op haar social media-account: “Gebouwen neerhalen!!! Bombardeer zonder onderscheid!!! Vlak Gaza uit. Zonder genade! Deze keer is er geen ruimte voor genade!” Om niet achter te blijven, steunde minister van Erfgoed Amichai Eliyahu het gebruik van kernwapens op Gaza als “een van de mogelijkheden.”

De boodschap van het Israëlische leiderschap is ondubbelzinnig. Vernietig de Palestijnen op dezelfde manier als we in de VS de inheemse Amerikanen hebben vernietigd, in Australië de First Nations volkeren hebben vernietigd, de Duitsers de Herero’s in Namibië hebben vernietigd, de Turken de Armeniërs hebben vernietigd en de nazi’s de Joden hebben vernietigd.

De details zijn verschillend. Het proces is hetzelfde.

We kunnen ons niet beroepen op onwetendheid. We weten wat er met de Palestijnen is gebeurd. We weten wat er nu met de Palestijnen gebeurt. We weten wat er met de Palestijnen zal gebeuren.

Maar het is makkelijker om te doen alsof. Doen alsof Israël humanitaire hulp zal toestaan. Doen alsof er een staakt-het-vuren komt. Doen alsof de Palestijnen zullen terugkeren naar hun verwoeste huizen in Gaza. Doen alsof Gaza herbouwd zal worden. Doen alsof de Palestijnse Autoriteit Gaza zal besturen. Doen alsof er een tweestatenoplossing komt. Doen alsof er geen genocide is.

De genocide, die de VS financiert en in stand houdt met wapentransporten, zegt niet alleen iets over Israël, maar ook over ons, over de Westerse beschaving, over wie we zijn als volk, waar we vandaan komen en wat ons definieert. Het zegt dat al onze geroemde moraliteit en respect voor mensenrechten een leugen is. Het zegt dat gekleurde mensen, vooral als ze arm en kwetsbaar zijn, niet meetellen. Het zegt dat hun hoop, dromen, waardigheid en aspiraties voor vrijheid waardeloos zijn. Het zegt dat we wereldwijde overheersing zullen verzekeren door racistisch geweld.

Deze leugen – dat de Westerse beschaving gebaseerd is op “waarden” zoals respect voor mensenrechten en de rechtsstaat – is er een die de Palestijnen, en alle mensen in het Zuiden, evenals inheemse Amerikanen en zwarte en bruine Amerikanen al eeuwenlang kennen. Maar nu de genocide in Gaza live wordt uitgezonden, is deze leugen onmogelijk vol te houden.

We stoppen de genocide van Israël niet omdat wij Israël zijn, besmet met blanke suprematie en bedwelmd door onze overheersing van de rijkdommen van de wereld en de macht om anderen uit te roeien met onze industriële wapens. Weet je nog dat The New York Times columnist Thomas Friedman aan de vooravond van de oorlog in Irak tegen Charlie Rose zei dat Amerikaanse soldaten van huis tot huis, van Basra tot Bagdad, tegen de Irakezen zouden moeten zeggen: ” Zuig hier maar aan” (aan de geweerloop) Dat is het echte credo van het Amerikaanse imperium.

De wereld buiten de geïndustrialiseerde forten in het mondiale noorden is zich er scherp van bewust dat het lot van de Palestijnen hun lot is. Terwijl de klimaatverandering het overleven in gevaar brengt, terwijl grondstoffen schaars worden, miljoenen gedwongen worden te migreren, landbouwopbrengsten afnemen, kustgebieden onderlopen, droogteperiodes en bosbranden toenemen, staten falen, gewapende verzetsbewegingen in opstand komen tegen hun onderdrukkers en hun gevolmachtigden, zal genocide geen anomalie zijn. Het zal de norm zijn. De kwetsbaren en armen op aarde, die Frantz Fanon “de ellendigen der aarde” noemde, zullen de volgende Palestijnen zijn.

Topfoto: A Genocide Foretold – door Mr. Fis

OPMERKING VAN CHRIS HEDGES AAN LEZERS VAN SCHEERPOST: Ik kan nu niet meer doorgaan met het schrijven van een wekelijkse column voor ScheerPost en het produceren van mijn wekelijkse televisieprogramma zonder jullie hulp. De muren sluiten zich met een verbazingwekkende snelheid op onafhankelijke journalistiek, met de elites, inclusief de elites van de Democratische Partij, die schreeuwen om meer en meer censuur. Bob Scheer, die ScheerPost runt met een krap budget, en ik zullen niet wankelen in onze toewijding aan onafhankelijke en eerlijke journalistiek en we zullen ScheerPost nooit achter een betaalmuur zetten, er een abonnement voor vragen, je gegevens verkopen of advertenties accepteren. Alsjeblieft, als je kunt, meld je aan bij chrishedges.substack.com zodat ik door kan gaan met het plaatsen van mijn nu wekelijkse maandag column op ScheerPost en het produceren van mijn wekelijkse televisieprogramma, The Chris Hedges Report.


Gerelateerd (berichten in dit archief):